Diskuze k článku


 • Aleš • 17. srpna 2017

  Jednou z možností ovlivnění je vzájemná součinnost ekonomických nástrojů. Zrušit daňové odpisy vedoucí ke zvýšené materiálové a energetické spotřebě (stejně tak dotační tituly či jakékoliv subvence ze státního a veřejných rozpočtů) a zároveň vedoucí ke snižování příjmů veřejných rozpočtů (podružný dopad je konečné menší cenové zatížení spotřebitele nevedoucí k láci mzdy za práci, naopak zvyšující kupní sílu širokých vrstev obyvatel. V součinnosti s tímto opatřením přijat další, jako zrušení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní či různých de facto daní nazývaných jako pojištění. Znovuzavést progresivní přímou daň nastavenou tak, aby však nebrala motivaci něco dělat.
  Ve státní sféře a státních podnicích důsledně dbát na to, aby robotizace a automatizace byla nasazovaná jen tehdy, kdy nebude byť sebemenší negativní vliv na kvalitu výstupu či energetickou a materiálovou či odpadovou či ekonomickou náročnost takového řešení a navíc ve spojení s tím, že NEBUDE dotčeným zaměstnancům kvůli ušetřené práci krácena mzda či rušen pracovní poměr. Naopak taková úspora nutně musí vést ke zvětšení fondu volného času, k delší dovolené, kratšímu pracovnímu týdnu, nezvyšování věku odchodu do důchodu, lepším podmínkám při onemocnění a návštěvě lékaře či starání se o členy domácnosti či příbuzné.
  Argument mnoha zaměstnavatelů, že nemají z čeho zvednout nízké mzdy zaměstnanců by již byl zcela lichý. Malé firmy neúměrně zatěžuje systém odvodů za zaměstnance či DPH (se kterým pak ti méně poctiví mají tendenci doslova vy.ebávat), zaměstnance zase víc než přímá daň a její výše zatěžuje nesmysl zvaný superhrubá mzda…
  Navíc by tato výše uvedená opatření ve většině případů (mimo daňové progrese, kde to nemusí být jednoznačné) brala prostor ke korupci a šedé ekonomice spravedlivěji než EET.

 • Aleš • 17. srpna 2017

  Robotizace a automatizace často nemusí být žádoucí např. v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, rybolovu či činnostech souvisících s ochranou životního prostředí, potravinářství, oděvním a kožedělném průmyslu, sklářství ale i dopravě či třeba obchodu, obzvláště v těch výš jmenovaných odvětvích mívá nežádoucí dopady výrazně převyšující klady. Naopak podíl manuální práce bude vždy žádoucí v zemědělství, péči o krajinu, lesnictví a také kvůli udržení osídlení regionů, které aby fungovaly, nemohou se všechny měnit na obří skanzeny pro turisty či pár vyvolených velkomajitelů…
  U lidí vážné použití věty „pokrok nezastavíš…“ používané jako ospravedlnění k rezignaci na stav světa beru jako signál vážného narušení psychiky a myšlení korporátním fašismem v jehož zájmu ta rezignace probíhá.
  Budu rád, když mi někdo trochu zoponuje moje možná naivní představy, ale jestli se aspoň některá z myšlenek chytne, budu rád. Třeba se dostanou k hlavám povolanějších a kompetentních lidí.

 • pacifista • 17. srpna 2017

  Ve službách, tím myslím nemocnice, školy, školky, domovy důchodců a další z těch mnoha institucí, které jsou tu pro lidi, dále pak hotely, restaurace, a mnoho a mnoho dalších soukromých podniků se bez lidské práce neobejde. Jistě je ještě mnoho subjektů na které si momentálně nevzpomenu. Nejsem pesimista. Jistě se to nějak vyřeší, jenom bude práce jinde víc a jinde méně. V těchto oblastech je i zaměstnanců nedostatek. Tak se to alespoň vylepší. No a pak i ty roboty bude muset někdo obsluhovat, opravovat a programovat. Bez lidí to úplně nepůjde.

 • Megafon • 19. srpna 2017

  „Ty jsme jim bohužel připravili naší pitomostí, leností a občanskou hloupostí. “ Nemohu souhlasit. Ti, kteří měli tu možnost z kraje 90. let veřejně prezentovat svůj názor o negativní roli neoliberalismu byli ve jménu velkého Václava K. umlčeni a upozaděni. Je třeba vše rozprodat, privatizovat a stát nemá nic vlastnit. Jen blbý sedlák si podřízne svou vlastní krávu. A přesně v duchu tohoto hesla všichni tehdejší lumeni naší ekonomiky patřičně indoktrinováni teoretickým kánonem ekonomických studií v SS aplikovali nová přikázání s příznačnou Českou servilností. A za to plazení u nohou vůdců globálních korporací si jezdili do zámoří pro čestné doktoráty a různé ceny jež mají virtuální hodnotu pouze na stránkách mainstreemu. Oni dobře věděli už před 89 koho pozvat a kdo jim díky svým osobnostním vlohám splní zadání na 1☆. Dobře věděli, že narcis a.s. doplněný o samovolné ekonomické a lidské predátory z Českého rybníku bude tím pravým preparátem. Celé se to umně zabalilo do balicího papíru demokracie a lidských práv zavázaného pentlí se jménem marionety V.Havla. Je to smutné zjištění? Smutné je to, že jsme se dobrovolně vzdali svobody rozhodování o sobě samých dřív než jsme jí získali. Svobodu ducha jsme vyměnili za službu mamonu i když ne vlastnímu. Nelze však tuto epochu posuzovat bez souvislostí, tedy bez znalostí historického vývoje ve světě, teoretických pracích o tendencích vývoje a zapracování těchto analýz a jejich cílů do každodenní praxe a to minimálně od r.1945. To samé platí i pro ohlašovanou robotizaci. Je zbytečné zabývat se jednotlivostmi bez akceptace, že jde o kontinuální evoluční proces ovládání zdrojů a moci úzkou skupinou, která dlouhodobě řídí směr vývoje světa v reáliích technologických možností a predikcí jejich dalšího vývoje. Sláva warlordům !

 • Martin (už bez taky m) • 19. srpna 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=rnfZXP1OtIY

 • Aleš • 20. srpna 2017

  Megafon: Warlordům a jejich hračkám a globálním hrám věnuji dostatečnou pozornost a nezapomínám na jejich provázanost s ekonomickými kroky vlád a bank, i našimi každodenními životy. Nicméně když nemám možnost okamžitě ovlivnit globální proces, je potřeba zareagovat aspoň lokálně a třeba jen v úzkém spektru odpovědi. To máte jako s protiimigračními hnutími, je to často velmi omezená odpověď na procesy globálnější a komplexnější než je jen nějaké stěhování pár milionů lidí z jednoho kontinentu na druhý. Ale jak třeba reaguje takový pplk. Mudr. Marek Obrtel? Šel a zlikvidoval síť mocných, v jejich zájmu konající Sorosovy instituce i třeba celé NATO? Ne, šel a pokusil se založit alternativní bezpečnostní sbor vojáků, kteří by sloužili vlasti a chránili státní hranici. A ne proto, že by byl rozumem omezen, že by ty globální procesy nepochopil, ale protože jeho síla se o to pokusit by byla nesouměřitelně menší než potřebná. Nicméně humanitární bombardování KLDR se nekoná. A proč? Protože.
  https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ
  https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA