Sergej Lavrov: Podněcování převratu na Ukrajině – důsledek honby za iluzí globálního panství

Reklama


Dnes (23. 2. 2015) probíhá v New Yorku zasedání RB OSN věnované podpoře světového míru a dodržování závěrů a principů Charty této světové organizace. Ministr zahraničí RF Sergěj Lavrov vystoupil na zasedání a podtrhl, že Západ nepokrytě podněcuje protiústavní státní převrat, který byl před rokem na Ukrajině a je prostředkem honby za iluzí globálního panství.

Ministr řekl: „V honbě za iluzí globálního panství se využívá široké spektrum ošklivých metod, takových jako je masový nátlak na suverénní státy, snaha o vnucování jim svých rozhodnutí a standardů v politické, ekonomické a ideologické oblasti. Pro neposlušné jsou připraveny technologie k vyvolávání vnitřních nepořádků a realizování akcí na změnu režimů. V této linii je otevřené podněcování protiústavního státního převratu na Ukrajině.“

„Existují skutečné snahy o proměnu RB na orgán razítkující rozhodnutí „lídra“ a pokud se to nepovede – je snaha odsunout RB OSN od práce na hlavní záležitosti její kompetence – podpoře světového míru a bezpečnosti.“

Přitom se podle slov ministra „ignorují jednostranné silové akce celkem nedávné minulosti, které srazily region Blízkého východu a Severní Afriky do nestability a chaosu a v mnohém vytvořily živnou půdu pro řádění extrémismu.“ V této situaci se Rusko zasazuje o vyloučení dvojích standardů ve světové politice.

Diplomat řekl: „Považujeme za nezbytné přijmout urychleně rázná opatření na odstranění dvojích standardů ve světové politice a o to, aby RB byla vrácena role vedoucího orgánu na koordinaci kolektivních přístupů, opírajících se o úctu ke kultuře – civilizační mnohotvárnosti současného světa.“

Sergej Lavrov je přesvědčen, že právě „nastal čas odpovědět na otázku: chceme-li skutečně vidět RB OSN jako efektivní vlivný nástroj podpory světa a bezpečnosti, nebo jsme připraveni připustit jeho proměnu na arénu propagandistické opozice, v důsledku čehož bude Rada vyloučena z procesu hledání klíčových mezinárodních rozhodnutí.“

Hlava ruského ministerstva zahraničí kolegům připomněla, že každý národ má právo si samostatně vybírat svoji budoucnost bez vměšování zvenčí.

Sergej Lavrov zdůraznil: „Všichni si musí přiznat, že národy mají právo samostatně si vybírat svoji budoucnost bez vnějšího vměšování do jejich vnitřních záležitostí. V této souvislosti navrhuji přemýšlet o potvrzení a posílení odpovídajících návrhů, obsažených v Deklaraci o principech mezinárodního práva přijaté v roce 1970, týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou OSN. Zvláštní důraz je důležité položit na nepřípustnost podpory protiústavní výměny vlády státu.“

Převzato z RT.com

Překlad: zajoch

Přejít do diskuze k článku 18 komentářů