Мозговой (1975 – 2015)

Reklama


V průběhu let jsme byli vychováváni různě… Ale to nejodpornější, co nám mohli vštípit, je přesvědčení, že: „Nic nemůžeme změnit…“ „Rozhodne se bez nás.“  „Nás se to netýká.“  „Je to jedno, stejně rozhodnou za nás.“

Ale to je jen polovina problému… Posledním stádiem zezvířečtění je to, když se namísto pomoci druhému v nouzi radujeme, že tato katastrofa nepostihla nás… Uklidní nás, že na pozadí problémů jiného člověka je u nás vše jakž takž v pořádku… Na jak dlouho?

Rozdělení společnosti a boj o osobní zájmy dnes překročily všechny přijatelné normy etiky a morálky.

Mnozí mně mají za zlé některá kategorická prohlášení ve vztahu k lidem, kteří kvůli jejich myšlení je lidmi jen s obtížemi možno nazývat. Spíše stvořeními sklánějící se před těmi nahoře. Jinými slovy – stádo. Omlouvám se, ale jsem zvyklý říkat, jak to je.

Dnes má každý z nás šanci opustit „stádo“. Dnes má každý z nás šanci žít svůj život v sociální občanské společnosti! Ale kdo říká, že tato společnost bude vybudována bez naší účasti? Kdo říká, na nás nic nezáleží?

Záleží! Ale pouze tehdy, když jsme spolu! Teprve když se budeme vzájemně podporovat a pomáhat si, nikoli se radovat z nezdaru souseda.

Než se začnete rozhodovat, zvažte, zda chcete i nadále žít v iluzi, vytvořené pro nás, která, jak ukázala historie, se zhroutí na první přání „tvůrců iluze“. Nebo začnete budovat své vlastní – opravdové, i když to není snadné…

Zrodí se v národu touha být člověkem, nebo jsme přivykli být stádem?

Velitel brigády Mozgovoj

19. května 2015

(Zdroj)

***

Мозговой Алексей Борисович, 2013

Не плохо в мае умереть,
Могильщику копать удобно.
И соловьи всё будут петь,
В последний раз, так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,
Вместо унылых отпеваний…
И дождь, прольётся вместо слёз,
Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит,
Под покрывалом трав зелёных.
Пусть даже крест там не стоит,
Среди берёзок утомленных.

Под шелест листьев молодых,
Что только к жизни потянулись.
Пока ещё нет трав седых,
А только, только всё проснулось.

Не плохо в мае умереть…
Остаться в свежести весенней.
И хоть не смог я всё успеть,
Но не осталось уж сомнений…

Не плохо, в мае умереть…

(Zdroj a další verše)

Umřít v máji

Není to špatné umřít v máji
hrobníkovi se kope lehce
slavíci krásně k tomu hrají
naposled tak, že se až věřit nechce!

Za hřmění prvních jarních bouřek
namísto unylých žalmů žínek
déšť polije se místo slz
a smyje smutek ze vzpomínek

Až přikryje mě násyp z hlíny
pod peřinou voňavou trav zelených
ani kříž nemusí tam stát stinný
uprostřed břízek vysílených

Šumění listů sotva vzešlých
co život zatím jen okukují
a žádné šedé, suché trávy
jen to, co zrovna roste, pučí, bují

Není to špatné umřít v máji
navěky svěží jako mladé listy
i když jsem nestihl vše, o čem jsem bájil
v jednom naštěstí jsem si jistý:

Není to špatné umřít v máji!

(překlad Ondřej Mrázek)

Zdroj a další komentář: AltPress

***

23. května 2015 byl Alexej Mozgovoj, velitel brigády „Přízrak“, zabit při atentátu.

Zdroj článku a orginálu básně: Ostrov Janiky

Přejít do diskuze k článku 8 komentářů