16 požadavků Hnutí M15 promítnutých do poměrů ČR

Červen 06, 2011

Spoluobčané, naše blízké okolí je ve společenském varu.

Občané zemí Afriky, Blízkého Východu a Evropy se bouří proti zvůli jimi volených i nevolených zástupců a vládců. Ač jsou výchozí podmínky v různých zemích logicky různé, jedno mají společné: jejich občané již déle nehodlají jako ovce snášet diktát svých vládců a finanční oligarchie. Odmítají důsledky jejich spekulací a chyb. Odmítají žít v nesvobodě a v nedůstojných sociálních podmínkách. Odmítají nadále nést na svých bedrech důsledky tzv. „nezbytných"  ekonomických reforem a nechtějí obětovat svou životní úroveň ve prospěch těch, kteří je ovládají.

Hněv lidu se obrací proti skutečným původcům dnešního společenského a ekonomického marasmu, proti politikům ve službách kapitálu, proti finančním spekulantům, proti nenasytnému průmyslovému a finančnímu komplexu a potažmo proti současnému vykořisťovatelskému, hluboce nespravedlivému sociálně-ekonomickému systému.

Trpělivost občanů s jejich vládci je u konce. Projevuje se různě: od svržení diktatur, úsilí o dodržování základních lidských práv a nastolení demokracie v zemích Maghrebu a blízkého Východu  až po úsilí o obnovu opravdové demokracie a důstojného života v zemích tzv. "liberální demokracie", ve skutečnosti podvodné hry na formální masové provozování pouze vyprázdněných demokratických procedur.

Naposledy vyšlo do ulic Španělsko, tradiční evropská mocnost s vyspělou ekonomikou a kulturou. Dnes je v těžké hospodářské krizi s největší nezaměstnaností v Evropě. A jeho občané, kteří založili tzv. Hnutí 15 M ,vyhlásili spravedlivé a logické požadavky, vtělené do šestnácti bodů. Jsou vlastně jen voláním po dodržování základních lidských práv zakotvených v Ústavě, důslednější kontrole politiků a jejich moci, vymahatelnosti práva,  snižováním vojenských výdajů, po absolutní netoleranci korupce.

 

Jsme přesvědčeni, že s těmito požadavky se v jejich naprosté většině mohou ztotožnit i všechny autentické opoziční občanské iniciativy v ČR.

Vyzýváme proto k otevřené podpoře nejen Hnutí 15 M ve Španělsku, ale i dalšího společenského odporu proti neoliberálním reformám napříč Evropou.

Za tím účelem navrhujeme zformulovat společné prohlášení českých občanských iniciativ adresované našim kolegům ve Španělsku a dalších zemích Evropy.

Takové prohlášení by se mohlo stát jedním z  impulsů k celoevropskému propojení  občanů v boji za uchování svobody, demokracie  a důstojného života.

 

Dne 3. června 2011  v Praze

Za správnost:    Petr Kužvart,   Štěpán Steiger

 

 

ŠESTNÁCT  POŽADAVKŮ HNUTÍ  M 15  PROMÍTNUTÝCH  DO  POMĚRŮ  ČR


1. Změna volebního zákona. Celá země bude jeden volební obvod a křesla budou rozdělena proporčně podle získaných hlasů.


2. Budou dodržována základní práva zakotvená v Ústavě ČR, zejména:

– právo na důstojné bydlení, vymezené zvláštním zákonem,

– právo na úplnou zdravotní péči poskytovanou bez přímé úhrady veřejným zdravotnictvím,

– právo na bezplatné vzdělávání ve státních školách.

 

3. Požadujeme zrušení diskriminujících a nespravedlivých zákonů a opatření, například finanční zvýhodnění bohatších, stropy pojistného a závislost pojistného na druhu příjmů.

 

4. Zdanění musí být dostatečně progresivní, je žádoucí reforma daní z nemovitostí. Podporujeme zavedení daně z mezinárodních finančních převodů a odstranění daňových rájů.

 

5. Chceme reformu pracovních podmínek politiků, omezení jejich imunity a zrušení doživotních výhod. Požadujeme zavedení sankcí za neplnění volebních slibů.

 

6. Odmítáme a odsuzujeme korupci a trváme na absolutní netoleranci vůči politikům i jen podezřelým z korupce.

 

7. Žádáme, aby článek 7 Ústavy ČR:  „Stát  dbá  o  šetrné  využívání  přírodních  zdrojů  a  ochranu přírodního bohatství" byl doplněn větou: „zacházení s veškerým bohatstvím této země v jeho různých formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno veřejnému zájmu". Požadujeme omezení zásahů MMF a ECB. Považujeme za nutné znárodnění bank a zpřísnění kontroly finančních institucí a operací.

 

8. Předpokládáme, že bude dokončena odluka církví od státu.

 

9. Chceme významně posílit úlohu participativní demokracie a zavést pravidla využívání přímé demokracie, obojí pro posílení účasti občanů v politice. Žádáme přístup veřejnosti včetně odborníků různých názorů do medií. Veřejnoprávní média  musí informovala eticky a pravdivě.

 

10. Požadujeme úpravy zákoníku práce (na podporu zvyšování zaměstnanosti) a důslednou kontrolu jeho dodržování.

 

11. Chceme, aby zřizování energetických zdrojů a jeho povolování předcházela racionální rozvaha a nedopláceli jsme na špatná rozhodnutí v EU a u našich sousedů.

 

12. Chceme, aby stát nedovolil další privatizace veřejného majetku a usiloval o navrácení nesprávně privatizovaných subjektů.

 

13. Vybízíme k účinnějšímu oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní.

 

14. Požadujeme větší kontrolu nad bezpečnostními silami státu. Jako mírové hnutí si přejeme svět bez válek.

 

15. Chceme se vyvarovat chyb minulosti a usilovat o lepší demokratické uspořádání v našem státě.

 

16. Požadujeme úplnou transparentnost účtů a financování všech politických subjektů za účelem vyloučení politické korupce.

 

3. června 2011                                                                                                              Josef Mrázek

 

 

 

 

 

Neformální  občanská  INICIATIVA  ZA  SPOLEČENSKOU  ZMĚNU

kontakty: steiger2001@centrum.cz , lukas.neterda@seznam.cz  nebo  petr.kuzvart@ecn.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments