Bohatým brát a chudým dávat

    Pravice se stále ohání tím, že levice chce bohatým brát a chudým dávat. Ti chudí, jinak řečeno neschopní lenoši, to potom stejně propijí, prožerou a nahází do výherních automatů. Ve výsledku všichni akorát zchudneme. Takže jsem chtěl zjistit, která politická strana má toto jánošíkovské heslo ve svém programu. Komunisté? Socani? Křesťani? Odbory? Svazy cikánů a Rómů? Spolky nemocných a invalidů? Atd.

Kupodivu nikde jsem toto heslo nenašel. Takže ono heslo Bohatým brát a chudým dávat existuje reálně pouze u ODS (a pravicových stran). Jaký smysl má nařknout někoho z toho, co netvrdí? Pravičák odpoví: V programu to sice nemají, to je pravda, ale mají v úmyslu to realizovat! No vida, pravice přesně ví, co zamýšlí levice. Asi jim to prozradila nějaká věštkyně, nějaká ta Pýthie v transu či alkoholickém opojení.

Prý to také prohlašoval samotný Karel Marx, tvrdí pravičáci. Jelikož jsem celé Marxovo dílo poctivě pročetl, mohu prohlásit, že nikde takovou větu u něho nenajdeme. Najdeme tam ale charakteristiku socialismu, kde každý bude pracovat podle svých možností a každému se dostane podle jeho práce. Tedy každý dostane takovou mzdu, kterou si za odvedenou práci zaslouží. Martin Roman a jemu podobní by ovšem v takové společnosti žít nechtěli, což docela chápu.

Pak u Marxe najdeme ještě charakteristiku komunismu, kde každý bude pracovat podle svých možností, ale každému se dostane dle jeho potřeb. Taková situace ovšem může nastat pouze ve společnosti dostatku a nadbytku, tedy ve společnost blahobytu. Zajisté se v takové společnosti může každému dostat dle jeho potřeb, ale tím se myslí základní potřeby jako jídlo, bydlení, zdravotní péče, vzdělání apod. Nebylo by přece logické, aby byla potřebou myšlena jachta, soukromý tryskáč a zámek u břehů Loiry se spoustou služebnictva.

Ale aby každý dostal vše dle svých základních potřeb, tohle lze uskutečnit už dnes, vždyť skutečně žijeme ve společnosti ohromných přebytků všeho, ve společnosti nadbytku a možnosti blahobytu pro všechny. Ostatně Marx předpokládal, že socialismus a potažmo komunismus může vzniknout jedině v nejvyspělejší průmyslové zemi světa, tedy v jeho době to byla Anglie. A ani ve snu by ho nenapadlo, že socialismus může vzniknout v zaostalém agrárním feudálním Rusku! Lenin to ale uskutečnil a Stalin za cenu obrovského utrpení obyvatel dokončil, aby to Gorbačov s Jelcinem, ti slouhové západního kapitálu, zničili.

Tedy každému dle jeho potřeb – ta možnost tu je, akorát schází vůle k jejímu uskutečnění. Proč to tedy nejde?

A tady jsme u kořene věci. Proč to nejde? No protože většina obyvatel nedostává za svoji odvedenou práci mzdu, kterou si zaslouží. A malá hrstka parazitů a banksterů si přivlastňuje většinu bohatství světa. A samozřejmě jediné řešení je v odstranění parazitů, kteří, jak říká (nejen) paní Květa Pohlhamer Lauterbachová, provádějí opak jánošíkovského přerozdělování – tedy berou chudým a pracovitým a dávají to lenochům, zahalečům a povalečům, nepracujícím. Zajisté se těmi zahaleči nemyslí cikáni a nezaměstnaní, nýbrž parazitická třída lidí vznešeného původu a důstojného vzezření.

Dnes už jsou konečně právem titulováni výrazy jako gangsteři, gauneři, zločinci, vrahové, banditi, kriminálníci, podvodníci, no prostě darebáci. V dřívějších dobách, ba ještě v dobách nedávných, takové lidi (lidi?) titulovali Vaše Výsosti, Vaše Blahorodí, Vaše Jasnosti, Vaše Neomylnosti, Vaše Svatosti, Vaše Knížecí Velikosti atp. Dnes konečně zaznívá pravdivé pojmenování. Ono by také znělo dosti zvláštně (sic pravdivě) oslovování presidentů, ministerských předsedů a podobných jako např. Vaše Banksterská Velikosti, Vaše Gangsterské Blahorodí, Vaše Kriminální Výsosti, Vaše Zločinecká Neomylnosti, Vaše Vraždící Jasnosti, Vaše Idiotská Moudrosti, Vaše Ubožácká Vznešenosti, Vaše Primitivní Důstojnosti, Vaše Pedofilní Velebnosti apod. Ale jsem si jistý, že by to dotyčným ani moc nevadilo, vždyť by to bylo pouhé pravdivé pojmenování reality.

Fakt, že se kriminální živly kumulují ve vyšších a nejvyšších patrech společnosti, je už odedávna všeobecně znám, žádné tajemství to nikdy nebývalo, všichni věděli, že největší zločinci jsou na vrcholu společenské pyramidy přímo nakupeni, ale udělat s tím něco, to bylo skoro nemožné. Zatím si žádná společnost v historii s tímto nevěděla rady. Proč? No jednoduchá odpověď. Vždyť ti kriminálníci bývali (a jsou dodnes!) nedotknutelní, nikdo se neodvážil postavit je před soud, neboť samotnému žalobci by šlo o život, ne tomu kriminálníkovi. Veškeré pokusy o nápravu byly vždy rozdrceny, utlučeny, drastickým způsobem zničeny.

Kdysi chtěl hrabě a psychiatr G. Gobineau dle výrazu tváří poznávat zločince. Pokud si prohlédneme ty fotografie zločinců v jeho slavné knize a srovnáme s portréty nejen našich politiků, budeme překvapeni shodou podobností, že by měl přece jen kus pravdy? Také psal, že oni vlastně za to kriminální jednání ani nemohou, prostě ty sklony mají v genech a puzení je nezvladatelné, páchání zločinů je u nich nezkrotitelné. Takový člověk páchá zločin pro samotný zločin, nikoliv třeba pro nějaký zisk finanční či hmotný, má radost a potěšení z vykonaného zločinu a to mu dostačuje. Nicméně hrabě Gobineau přičítal ony vrozené sklony ke zločinu rasám s jinou pokožkou než bílou. V tom rasismu se ovšem hrubě mýlil. Realita (a statistická data) dokazují, že je tomu naopak, u lidí s bílou pletí je procentuálně daleko více kriminálníků, ostatně stačí pouze letmo nahlédnout do historie.

Jelikož se to ví odpradávna, tak byla vymyšlena vězení, jiné řešení než izolace takových lidí od společnosti neexistuje. To ovšem v praxi platí pouze pro zločince z nízkých vrstev, těch bohatých se to ani v nejmenším netýká. Však to vidíme na vlastní oči, copak je ve vězení Geoge Bush, Tony Blair, David Cameron, Nicolas Sarkozy, Cheney, Wolfowitz, Ricceová, Madlénka…? Jak to, že ještě nevisí?

Dovedu si představit pronášené věty od sboru poradkyň presidenta Obamy (nazývaný také sborem čarodějnic): „Ó veliký válečníku, který dokážeš vyvraždit polovinu národa a nastolit svobodu a demokracii, však za to máš Nobelovku míru, ó Veliký Mírotvůrče, bylo by nám poctou velice velmi velikou vlézt k tobě do postele.“ No a mírotvůrce, aby dostál své válečné velikosti, začne rukama a životy poddaných (většinou nezaměstnaných, kteří našli práci za žold v armádě) novou válčičku, čímž ve Sboru Poradkyň (Čarodějnic) získá ještě větší obdiv. Řídí se určitě bonmotem Josifa Vissarionoviče Džugašviliho (zvaného také Stalin), který zní takto: Když zemře jedinec, je to tragédie, když zemřou milióny, jsou to pouhá statistická data.

Ostatně, co ti pánové, kteří rozhodovali o udělení Nobelovy ceny míry svým rozhodnutím sledovali? Můžeme vytvořit dvě (tři?) varianty. Idealisté ve výboru si mysleli: Dáme mu tu cenu a proto přece v budoucnu takový president nemůže začít válku. Druzí, realisté, si mysleli: Dáme mu tu cenu a on jako mírotvůrce může kdykoliv a kdekoliv začít válku ve jménu míru a humanismu, může nad kýmkoliv bez soudu vynést trest smrti, zavraždit kohokoliv ve jménu míru a humanismu. Třetí možnost, kterou považuji za nejrealističtější, by bylo, že všichni členové výboru byli totálně ožralí, byli prostě na šrot.

Za nepatrné a vcelku zanedbatelné škody páchané lůzou je vězení, ale zločiny páchané elitou nahoře jsou netrestány. Přitom když srovnáme velikost zločinů páchaných dole a nahoře, tak je to naprosto nesouměřitelné, jako kdybychom srovnávali blechu a slona! Když jeden ukradne pár kanalizačních poklopů, aby měl na cigarety, a jiný ukradne tolik, aby měl na jachtu, jaguára a soukromý tryskáč, tak to je přece setsakramentský rozdíl. To i kdyby ti z té lůzy ukradli komplet všechny kanalizační poklopy v celé republice, to by pořád bylo nulové oproti tomu, co ukradne jeden nahoře.

Tedy která skupina či profese obyvatel nadělá největší škody, která nejvíce škodí, kdo jsou ti zemští škůdci? Ne cikáni a nezaměstnaní, ti to v žádném případě nejsou, kdepak! Největší počet škůdců, největší procento, je mezi politiky. Nejvíce škod napáchají ti sedící v parlamentu a senátu (a jejich kámoši), ti, které jsme si zvolili, tedy ta elita národa. Elitou národa jsou tedy zločinci? Že by se kriminálníci soustřeďovali právě v poslaneckých a senátorských lavicích? Že by se tam koncentrovali pouze z důvodu, že páchání zločinů tam není trestné? Vždyť si sami pro sebe zařídili imunitu!

Stačilo by srovnat kolik jenom toho ukradlo čtvrt miliónu cikánů oproti dvěma stovkám poslanců, mohl by to někdo statisticky srovnat, zajisté by šlo zpracovat statistiku roční, pětiletou, desetiletou či za komplet celých dvaceti posametových let, statistiku vyjádřenou finančně, to bychom zírali jak telata na nová vrata. To, že budete dle počtu pravděpodobnosti přepadeni, okradeni či zavražděni nezaměstnaným, cikánem, muslimem či Ukrajincem, je oproti okradení poslancem či senátorem naprosto bagatelní, zanedbatelné.

Tedy Elita coby paraziti? Zajisté! Jsou to nositelé zhouby, zmaru, spouště, zániku a zkázy. Je to zahálčivá, nikomu a ničemu prospěšná, absolutně neužitečná tzv. honorace a prý výkvět národa!

Však se jenom podívejme se na takové zbohatlíky jako Bakala, Kellner, Pitr, Kožený… co ti a jim podobní vytvořili za hodnoty? Naprosto žádné. Co vytvořila za duchovní hodnoty třeba šlechta? A co duchovenstvo? Akorát zatemňovali a matoumalili mozky obyvatel iracionálnem, absurditou, nesmyslnými ptákovinami a říkali tomu transcendentno, tedy něco, co přesahuje člověka a co je lidskému rozumu nepochopitelné. Komu je to tedy pochopitelné? Andělům? Či nějakým jiným nadzemským bytostem?

Každý živý organismus se musí chovat racionálně, chová-li se iracionálně, nepřežije. Divím se, že lidstvo tu pohromu přežilo, přece jenom racionalitu nelze jen tak bezezbytku zničit, i když pokusů bylo nespočet, poslední třeba exprezidenta Havla, který byl mistrem v matení myslí, ty jeho projevy o iracionální transcedenci přesahující lidský rozum, o mystických vyšších mravních principech, o humanismu a podobně, se nakonec ukázaly velice přízemními a hmotařskými, šlo mu pouze o restituci majetku, stejně jako knížeti, a jeho vznešené řeči o humanismu skončily humanitárním bombardováním.

A jak sami sebe vychvalují všelijací ti sponzoři a donátoři, jak pomáhají rozkvětu kultury a sportu, jak pomáhají dětským domovům a starobincům… Manželky presidentů a ministerských předsedů za přítomnosti televizních kamer navštěvují útulky pro děti, útulky pro psy a opuštěné kočky… Jak dojemně to působí na televizní diváky. Nebo se také věnují charitativní činnosti. Jak směšné a hlavně velice podlé a sprosté – z nakradeného hodí pár šupů a myslí si, jací že jsou to dobrodinci. A když při tom ještě pronášejí: Jsme konzervativní, věříme v Boha Všemohoucího a Spravedlivého a kdo nevěří v Ježíše Krista nemůže mít přece pravdu (jak píše pan farář Hlavinka). Proč se ale tedy neřídí evangeliem? Spíše velbloud projde uchem jehly, než aby se boháč dostal do království nebeského.

O čem je tedy dnešní politika? V první řadě o kradení a loupení, potom, jako vedlejší záležitost, je předstíraná péče a starost o občany. V žádném případě to ale není o kvalitě a sebemenším zlepšování životních podmínek obyvatel.

Ále, nač psát o tom, co všichni víme, raději se vraťme k přerozdělování vybraných daní.

Jak to chce realizovat levice, jsem popsal hned v začátku – každému takovou mzdu, kterou si za odvedenou práci zaslouží. To je ovšem pro pravici nepřijatelné, přece bezpracné zisky jsou základem neoliberalismu.

Daně bohatým musí být co nejnižší, nejlépe žádné, protože přece není spravedlivé trestat úspěšné a schopné. Daně ať platí lůza!

Pravice také požaduje přísně trestat zloděje, tedy ty, co se, hlupáci, nechali přichytit, nelze ale trestat zloděje úspěšné, kteří se nenechali chytit, kteří byli šikovní a měli známosti na vršku! To nepřipustíme!

Nějaká majetková přiznání jsou nesmyslem, co koho po tom, jak jsem získal bohatství, přece se nebudu zpovídat nějaké chátře. To by nebylo demokratické. Copak mně je po tom, jak kdo přišel k majetku, říkalo kníže.

A samozřejmě se musí strašit návratem komunistů k moci. Exprimátor Svoboda: Kdyby ve volbách vyhráli komunisté, tak naše děti na to doplatí. No jistě má pravdu, neboť děti budou muset vrátit všechno to, co jejich otcové nakradli.

Bývalá poslankyně ODS Lenka Kohoutová má zase obavy, že levice bude rovnoměrně přerozdělovat bídu a že sociální demokraté se budou opírat o zatvrzelé komunisty, kteří se stále nesmířili s politickým převratem – sametovou revolucí v roce 1989 a stále lpí na své staré ideologii. (Holka, holka, měla by sis alespoň přečíst programové prohlášení ČSSD a komunistů, abys nežvástala takové nesmysly.)

Dále poslankyně ODS Lenka Kohoutová pronesla, že: Sociální demokraté začali předvolební kampaň a hned rozdávají z cizího. To říká exposlankyně, jejíž rodná strana rozdává z našeho, proti naší vůli, navíc těm, kteří to nepotřebují. Chudým bere to málo, co mají a dává to bohatým, kteří už mají stejně nadbytek. Toť je přece heslo pravice a plní je usilovnou prací v parlamentu, tedy alespoň toto zadání plnili, když byli u lizu.

Svou řeč před parlamentním shromážděním zakončila takto: Když zvítězí ve volbách levice, tak pravice bohužel nebude moci dokončit svou péči o sociálně slabší.

Nejprve jsem si myslel, že jsem se nějak přeslechl, že tam mělo znít: A kdo se postará o horních deset tisíc? No ne? Mělo tam spíše být řečeno, že pokud ODS nebude u moci, tak kdo se postará o bohaté? Takže jsem to bral jako nechtěné Lenky Kohoutové přeřeknutí.

Potom jsem si v Parlamentních listech přečetl celý její projev a fakt je tam řečeno pravice bohužel nebude moci dokončit svou péči o sociálně slabší, což je od představitele strany zbohatlíků nějak příliš podivné. Nebo že by ji do ODS vyslali komunisté, aby rozložila ODS zevnitř? No proč ne? Mám rád konspirační teorie.

Jaký z toho vyplývá závěr? Co tím Kohoutová zamýšlela?

Kdo se dnes, když ODS ve volbách pohoří, kdo se postará o chudé a sociálně slabší? Jedině MY z ODS! Proto chudáci nezaměstnaní a pracující za minimální mzdu volte ODS, ta se o vás postará.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments