Cesta do pekel

Tento článeček, jehož nadpis je ovlivněn populární rockovou vypalovačkou “Highway to Hell” ze 70. let minulého století, kdy vznikla i jiná vypalovačka pod názvem “Globalizace”, je věnován všem čtenářům, kteří:


a) disponují vlastním funkčním mozkem

b) věří, že 1+1=2, a to bez ohledu na to, že ze všech stran slyší hlasy odborníků, že správným výsledkem je libovolné číslo, jen ne 2.

c) zvládnou vlastní rodinné finance

d) jsou ochotni se zamyslet nad následujícími fakty a vyvodit pro sebe poučení


Tvorba ničím nekrytých peněz „z prdů privilegovaných elit“ pokračuje tempem Usaina Bolta. Myslí-li si někdo, že je to neškodné a že se ho to netýká – prosím, ale dostává se tím do sporu s dějinami monetárních systémů. Případ měnové reformy v ČSR z roku 1953, kdy komunisté řešili razantně problémy šedé ekonomiky, vzbuzuje nevoli a odpor po 60 letech. To, co nás čeká a nemine na globální úrovni, dovede i kované antikomunisty k povzdechu „zlatí komunisti“:


1. V průběhu posledních 10 let bylo stiskem klávesy na počítačích vyvolených bank na celém světě „vytvořeno“ 120 bilionů nových jednotek dluhu – zejména prostřednictvím amerických dolarů. Globální zadlužení se tím zvýšilo na úroveň 200 bilionů USD, tj. 286 % globálního HDP z roku 2011.


2. Hrubý domácí produkt (GDP) naší planety se zvýšil z 32 bilionů USD roce 2001 na 70 bilionů USD v roce 2011.


3. Z toho vyplývá, že k dosažení zvýšení globálního HDP o 38 bilionů USD bylo potřeba zvýšit globální zadlužení o 120 bilionů USD


4. Mezní/marginální návratnost nově vytvořených dolarů je v reálné hodnotě silně negativní. Investujte půjčenou korunu, abyste získali zpět 32 haléřů růstu ekonomiky.


5. Z toho vyplývá, že svět žije v iluzi o hodnotě potištěného papíru (ztělesnění dluhu), o kterém si drtivá většina lidí myslí, že jsou to peníze – něco, co ztělesňuje hodnotu. Nejsou to peníze, je to měna, slib bankéře. V dnešní době FIAT měn jde o nikým a ničím negarantovaný slib reálně nevymahatelný, mající cenu naší důvěry v dodržení tohoto slibu emitentem měny, tedy bankou. Ti, co slibují, však už v historii párkrát prokázali, že jim nevyhovující slib prostě nectí. Že je jim vlastní košile bližší, než váš kabát. Zavírají neočekávaně dveře, a když se opět otevřou, vše je jinak. A stěžovat si pak můžete na lampárně.


6. Toto iluzorní papírové bohatství má hloupou vlastnost. Jak snadno u privilegovaných roste, tak bleskově mizí, a to, smůla, skoro všem v cenné papíry věřícím. Jako bublina. Imploze monetárních systémů založených na FIAT měnách, nekrytých prací či reálnými statky, jsou v historii monetárních systémů běžné. Už k nim v dějinách došlo asi 120krát. Nikdy však neproběhly globálně a po linii světové měny. Tento unikátní zážitek nás čeká tak asi do tří let. Reality show tisíciletí.


7. Závěrečný ohňostroj globálního FIAT systému zahájí a pořadem bude provázet kolaps světové měny – amerického dolaru. Jako předskokani megashow vystoupí japonský jen a euro.


8. Americký dolar – pilíř obchodu a financí našeho současného světa – je kryt skvělými aktivy – 120 biliony nesplatitelného státního dluhu Spojených států, dalšími stovkami bilionů nesplatitelného privátního duhu USA a dalšími cca 200 biliony dolarů v podobě finančně nerealizovatelných závazků budoucích období vůči vlastním občanům, jako jsou např. penze, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. (Když Klaus vyraboval důchodový účet, naplňovaný po 40 let komunisty, nevymyslel kolo. Dávno před ním to učinil celý vyspělý Západ). A americký dolar není kryt, s největší pravděpodobností, ani kilem vlastních zlatých rezerv. Objevení tohoto sladkého tajemství „odnesl“ Strauss-Kahn. I když v podzemí New Yorského Fedu je připraveno ke konfiskaci tisíce tun CIZÍHO zlata. Už i Německo se rozhodlo této konfiskaci předejít a přistoupilo ke stahování svých tisíců tun ze sejfů v New Yorku, Paříži a Londýně domů. Svědčí to o jediném: Světová finanční válka vstoupila do fáze konfrontační – jeden nevěří druhému, přestože všichni patří do stejného vyvoleného pytle. Politicky vzato, Merkelová tímto krokem skopla Francii do druhé ligy, už je jen jediný pilíř EU – Německo.


9. Všechny FIAT měny budou i nadále pokračovat v kolektivním, centrálními bankami koučovaném a koordinovaném běhu až na dno, až k finální ztrátě důvěry vyznavačů potištěného papíru, ke konci, kdy ztratí limitně 100 % svojí iluzorní směnné hodnoty vůči unci fyzického zlata.


10. Vítězové tohoto závodu ke dnu oslaví svůj úspěch hyperinflační depresí, neb jinak to ani nejde v době, kdy nominální cena akciového trhu prostě musí růst, i kdyby na chleba nebylo. A ta může růst v podmínkách reálného hospodářského poklesu jen díky zrychlení inflace a interní devalvaci měn. Tak už bylo, tak i bude. I nevěřící Tomáš či Sid si může vzít kalkulačku a spočítat si kolik uncí zlata potřeboval k nákupu DOW Indexu v roce 2000 a kolik potřebuje nyní. A to je ta cena papírového zlata na COMEXu ještě manipulovaná.


11. Veškerý majetek/aktiva financovaná v průběhu kreditní bubliny, ztratí svoji nafouknutou cenu a spadne až na reálnou tržní cenu. Jinými slovy, nikoho nebude zajímat, za jakou cenu jste majetek pořídili, jaké jsou na něm závazky, podstatné bude, jakou cenu bude kupec, v nových podmínkách, ochoten zaplatit. Zapomeňte na klasické vzorce návratnosti investic. Všechno bude jinak. Akumulace malinvestic donekonečna prostě možná není.


12. Výše uvedené se v plném rozsahu bude týkat i akcií, obligací, nemovitostí, a jak jinak, i papírových peněz. Přijme dnes někdo při smyslech za zboží či služby zimbabwský dolar? Rišo Müller zpívá v hymně parazitů, že (volně) „štěstí je krásná věc, co si za peníze nekoupíš, ale jinak za ně můžeš mít všechno“. Ale někdy také jen hovno. Byly doby, kdy lidé jezdili pro chleba s dvoukolákem naloženým bankovkami a po německých ulitích vítr honil bezcenné bankovky s šesti nulami. O tom je hyperinflace. Ti, co tisknou peníze, pak skupují vše za babku od těch, co peníze netisknou. A pak ti druzí pověsí tiskaře na jeho vlastním stroji.


13. Je vysoce nepravděpodobné, že globální finanční systém může ve svojí stávající formě přicházející tsunami přežít.


14. Zahrneme-li do počtů neregulované finanční deriváty, pasiva/závazky dnešního globálního finančního systému dosahují zhruba 1,25 trilionu USD.


15. S HDP světa na současných 70 bilionech USD je svět příliš malý na to, aby mohl zachránit ze svých úžerem i jinak mizejících příjmů globální finanční systém, který je 17krát větší.


16. A to je následně důvod, proč je jediným nástrojem sebezáchovy a obrany “statu quo“ banksterů nezřízený tisk ničím nekrytých bankovek a následná a zákonitá hyperinflace. Zapomeňte na kecy o nominální deflaci. Nepíše se rok 1930 a není to o záchraně systému jako tehdy.


17. Jediným statkem, který si, jako vždy v historii, udrží svoji směnnou hodnotu a kupní sílu, bude, světe div se, fyzické zlato. Nikoli to papírové.


18. Zlato je reálnými penězi po 5 000 let a zůstane vždy jedinou měnou s vlastní vnitřní hodnotou a integritou neovlivnitelnou jak aktuálním systémem, tak rizikem selhání protistrany.


19. Západními státy vykazované zlaté devizové rezervy v objemu 23 tisíc tun jsou zřejmě jen fikcí, fíkovým listem systému FIAT měn. Nejspíše vůbec neexistují. A pokud existují, nejsou ve vlastnictví oněch západních států, ale v privátních rukou.


20. Státní devizové rezervy západních států byly, s největší pravděpodobností, dány do zástavy za další půjčky privátních investorů a bohem vyvolených systémových superbank. Prostřednictvím kartelu centrálních bank přišla tak řada národů o po generace vytvářené, často sbírkami občanů vytvářené zlaté poklady a jimi vytvářené základy národních měn. A vše to jen proto, aby kartel měl možnost manipulovat cenou papírového zlata na COMEXu a v LMBM, a aby páteř budoucího měnového systému byla akumulována do vlastnictví akcionářů NWO. Aby neexistovala alternativa režimu FIAT měn.


21. To znamená, že jednoho dne provede kartel centrálních bank globální konfiskaci veškerého monetárního zlata, které se jakýmkoli způsobem dostalo mimo systém centrálních bank a jeho majitelů. Dotčení dostanou náhradou bezcenné dlužní úpisy v podobě zlatých certifikátů. Totální kontrola zlata je předpokladem totalitní moci banksterů.


22. Proto skladování vašeho soukromého fyzického zlata a dalších cenností v bankovních trezorech přináší nepřijatelnou a akutní míru rizika konfiskace. Němci nám naznačují, že to riziko je reálné. Jen pro pamětnou, když Rosenfeldova parta konfiskovala v roce 1933 privátní zlato občanů USA pod hrozbou drakonických postihů, privilegovaných se to netýkalo, okradli střední třídu. Tři měsíce po termínu vydání zlata výměnou za státní obligace Rosenfeld prezidentským výnosem zdvihl cenu zlata o 35 % – devalvací dolaru. Akce byla pofiderní i z toho pohledu, že přinesla do Ft. Knoxu, odhadem odborníků, jen cca 5 % fyzického zlata v držení občanů USA, a to ještě v kvalitě, která neumožňovala jejich monetární využití. Slitky tohoto nekvalitního zlata pak US administrativa vypustila do oběhu přes prostředníky do Číny někdy kolem roku 2002. Číňané to objevili včas, a Američané vzali ten šunt v tichosti zpět, aby zabránili skandálu. Jak rychle konfiskace v roce 1933 přišla, tak rychle odešla do historie. Zbyl jen trvající strach z jejího možného opakování. Nikdo nikdy nebyl potrestán za neodevzdání svého zlata. Ztratili tak jen ti poctiví. A Rosenfeld, původním povoláním "Gordon Gekko", vstoupil do politicky-korektních dějin jako svatý. Že jeho hospodářská politika prodloužila ekonomickou krizi v USA až do počátku 2. světové války, to si dnes uvědomuje jen málokdo.


23. Z toho vyplývá, že pokud zlato vůbec vlastnit, tak jen ve fyzické formě a držet ho/skladovat ho mimo bankovní systém. Opak je hazard s vaší finanční budoucností a relativně klidným stářím. Z cizího prostě krev neteče. Poctivost nahoře umřela. Dále, pokud stále věříte, že stát je tu pro všechny, že se někdo jiný postará o vaši spokojenou budoucnost, že ve vlastním zájmu zabrání vašemu zbídačování, proberte se. Hyperinflace je čas vlků, keťasů, černého trhu, bezcenných měn, ztráty finančních jistot i majetku neprivilegovaných, bídy starých a ztráty iluzí mladých. Stát patří jednomu procentu elit.


Na závěr citát Davida Rosenberga z investičního fondu Gluskin Sheff :

"Tištění ničím nekrytých peněz vytváří iluzorní bohatství a kupuje čas, ale kdyby byl tento tisk správnou reakcí na potřebu oddlužování a snížení finančního pákování, hyperinflační Zimbabwe by již dávno byla členem G10.“

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments