Církev Neviditelného Létajícího Růžového Jednorožce

Neuvěřitelné! Zírám! Vždycky jsem si myslel, že návrat do středověku už není možný, že dvakrát do stejné řeky nelze vstoupit. Jak jsem byl naivní! Ve středověku jsme se totiž už docela reálně ocitli.

Kdo tehdy neměl pána, byl ničím, byl nic, byl nula. Nemít pána bylo nepřestavitelné a přímo nemravné. Člověk, pokud nepatřil do inventáře pána, tedy k nevolníkům nějakého šlechtice, byl člověk zvrácený, úchylný a zrůdný, byl to prostě podčlověk. Všichni si tehdy kladli otázku: Jak může člověk bez Pána vůbec existovat? Jedině tak, že krade a je příživník, případně se živí žebrotou. Žebrota se občas tolerovala. Tuláka bylo ovšem nutné zavřít do Domu Práce, kde se stal otrokem, ovšem častější byla praxe pověsit ho. V Anglii se to praktikovalo ještě před dvěma stoletími.

Dnes být bez Zaměstnavatele je totéž. Člověk bez práce je podčlověkem i v množině lůzy. Stejně jako byl nevolník naprosto závislý na svém pánovi, jsme dnes absolutně závislí na svém zaměstnavateli. Zaplatí nám mzdu? Nezaplatí? Ó, jak je hodný náš dobrodinec, zaplatil. Zaplatí ale i příště?

No dobře, je to sice regres o málem tisíciletí zpět, ale když to vydrželi oni tehdy, proč bychom to nevydrželi i my dnes, no ne? Třeba budeme mít šanci stát se drábem, nebo stačí být i jen malinkým drábkem a už na tom budu líp než druzí. Co je právo, to určoval dříve šlechtic, dnes zaměstnavatel. Tedy v oblasti pracovně-právní jsme dosáhli středověké úrovně.

Že se do takové situace (středověk) dostali obyčejní lidé, to vcelku nikomu nevadí (mimo těch postižených), ale na tu samou úroveň se už (konečně) dostávají i intelektuálové, i ti se budou muset vrátit do oněch dob. Pochod do středověku je nezvratný. Triumfální marš zpět za zvuků slavnostních fanfár právě probíhá. Dokladuje to i ten veliký poprask, který vyvolalo rozhodnutí vyškrtnout z vědecké literatury texty pátera Halíka. (Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. *1. června 1948 v Praze, byl žákem Jana Patočky. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a je také prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore – čestný papežský prelát, který nositele opravňuje užívat před jménem titul monsignore (Mons.) nebo prelát. Během akademického roku vede v kostele Nejsvětějšího Salvátora kurz základů víry, určený především pro zájemce o křest a biřmování.)

Cituji z tisku Prvnizpravy.cz: Profesor Tomáš Halík nevěří informacím, že čtrnáct jeho publikací bude provozovatelem informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) odstraněno z Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Dokument podepsaný předsedou vlády Jiřím Rusnokem, který je současně z titulu své funkce předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zněl, že uvedené publikace skutečně nesplňují kritéria vědecké publikace.

Místopředsedkyně rady exministryně Miroslava Kopicová se vyjádřila: „Nic takového jsme neprojednávali, zaskočilo mě to a šokuje. Budu proto zjišťovat další podrobnosti.“ Vyjádřil se i samotný Mons. Halík: „Pokud se ukáže, že se nejedná o fámu, určitě se budu bránit a proti Rusnokově rozhodnutí se odvolám.“

Vymazání publikací z RIV by pro Halíka nemělo mít žádné osobní důsledky. Jeho pracoviště, kterým je v současné době Filozofická fakulta UK, by za ně ale nedostalo peníze. Pouze publikace RIV jsou totiž ve vědeckých výsledcích hodnocené. Stát za ně institucím, jímž jsou dedikované, poskytuje peníze (z peněz daňových poplatníků).

Otázka tedy zní, zdali jsou knihy profesora Karlovy univerzity Halíka vědecké a zdali patří jeho texty do oborů zabývajících se vědou. Uvidíme, jak se budou univerzitní profesoři kroutit jako úhoři, jak budou ohýbat věty do nesrozumitelnosti a jak budou uhýbat před jednoznačným vyjádřením ANO či NE.

Každý normální smrtelník řekne, že jsou to knihy propagující náboženství a víru v nadpřirozenou bytost – v katolického Boha, tudíž, jak je známo už od středověku, do vědy nepatří.

Já, naivní človíček, jsem si myslel, že rozpor mezi vědou a vírou je už dávno pradávno definitivně vyřešen, ale jak se to jeví, silně jsem se mýlil, a vypadá to, že už zase bude, či stane se, věda pouhou služkou teologie. A Mistři teologičtí budou určovat, která věda bude vhodná a která bude zavrženíhodná, a ty vědy, které nebudou v souladu s učením církve katolické, budou prohlášeny za škodlivé, ba budou zakázány. Nevím, nevím, ale to potom atheisté budou zase upalováni?

Halík se určitě usilovně po nocích modlí a prosí Boha o seslání instrukcí, jak má dále postupovat, a určitě nějaké pokyny dostane. Tyto Boží pokyny budou předány univerzitním profesorům a výsledkem bude, že Halíkovy texty budou prohlášeny za nadvědecké, super metafyzické a budou posvátné – takového zdůvodnění se určitě dočkáme, neboť teologie je řádově mnohem vyšší věda, než ta obyčejná, přízemní materialistická věda.

Můžeme si být jisti, že Halík vyhraje Svůj Boj, a víra v Boha se stane oficiálním vědeckým nezpochybnitelným faktem, neboť profesoři Univerzity Karlovy to odhlasují. A kdo bude proti, bude si muset hledat jiné místo, nejlépe na nějaké vesnické univerzitě, třeba v Bánovcích, kde získal univerzitní titul Michal Hašek.

A přitom vlastně jde v podstatě o pouhopouhé přidělování grantů ze státního rozpočtu.

Když tedy v naší miniaturní zemičce zvítězí Halíkův Neviditelný Bůh, určitě nebude na škodu podívat se i jinam, třeba k našemu zámořskému Bratru, kde zajisté nejsou pouze samí obtloustlí blbečci, najdeme tam u nich i velkou spoustu moc moudrých lidí. Někteří z nich vymysleli nové náboženství, asi proto, aby se nám šlo do středověku radostněji. Je to Církev Neviditelného Létajícího Růžového Jednorožce a druhá se jmenuje Církev Létajícího Růžového Špagetového Monstra. Obě tyto církve spolu úspěšně spolupracují na sjednocení, ba až na úplném splynutí obou církví, vždyť mají mnoho společného, třeba pojmy Létající a Růžový. Jelikož jsem za CNLRJ členem Komise pro splynutí s CLRŠM, mohu podat informace o zákulisních jednáních. Jednání probíhají v soudružském vzájemně vstřícném duchu a už máme první výsledky, ale dohodli jsme se na tom, že prozatím nebudeme veřejnosti podávat nové informace, dostačující jsou tyhle následující:

Neviditelný létající růžový jednorožec a jeho přibližná podoba: Zajímavé na tomto nadpřirozeném stvoření je, že ač neviditelný, tak je přesto růžový. Tento paradox autoři vysvětlují nadpřirozenou povahou této bohyně. (Jak jistě není vidět, jedná se o samičku.) Proroky (nebo apoštoly, jak kdo chce) neviditelného růžového jednorožce se v první polovině devadesátých let stala skupina studentů. To mu (spíš jí) rozhodně neubírá na kráse a právu zařadit se do řady bohů a božstev. „Také nevěříte evoluční teorii? Nevěříte v Boha, Alláha, Jehovu ani nikoho jiného? A přesto si myslíte, že na počátku bylo něco, co stvořilo svět? Jste potom na dobré adrese, to pro vás je tu jednorožec! Vítáme vás v našem společenství.“

Církev létajícího růžového špagetového monstra je tu pro vás! Toto náboženství vzniklo jako reakce na rozhodnutí školského úřadu státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření světa jako rovnocenné evoluční nauce. Vytvořil je Bobby Henderson, fyzik, absolvent univerzity v Oregonu. Příslušníci náboženství se nazývají pastafariáni. Autor v červnu 2005 formálně zažádal, aby byl špagetový monsterismus vyučován jako další rovnocenný názor. (Citoval jsem z www.osel.cz)

Jestli mu úřady vyhověly, není známo.

I my, členové obou těchto církví v Čechii, požádáme české úřady o registraci, což by neměl být problém, neb obě tyto církve vznikly u našeho Velkého Zámořského Bratra v USA, a co z tama jest, od Boha jest.

Čtenáři, apeluji na vás – vstupte, přihlaste se, staňte se členy! Pokud nás bude alespoň stovka, můžeme zavést církevní hierarchii, ój, to budeme mít pohádkový život. Samozřejmě požádáme církev katolickou, aby nám z restitucí přidělila nějakou menší částku, tedy nějakou tu miliardu, pole ani lesy nechceme, tam by se muselo pracovat. To bude život, do ciziny budeme jezdit zdarma, neboť to bude platit stát z daní obyvatel. Jako zakladatel odbočky této církve u nás, budu žádat členstvo, aby mne zvolilo kardinálem neviditelného fialového jednorožce (fialového proto, abychom mátli nevěřící atheisty), ostatní funkce jako např. arcibiskup či obyčejný biskup budou přidělovány tajným hlasováním členů – může být hlasováno i přes internet, tam je zvolení pravděpodobnější. Tak co, kdo se přihlásí? Nebojme se žádných protivenství, vše budeme trpělivě a pokorně snášet, neboť i svatý Pavel byl častokrát pořádně bitý, častokrát byl ztlučen až do bezvědomí, ale nevzdal to, a stal se nejpopulárnější osobou euroamerické křesťanské civilizace. Nás snad už tlouci nebudou, civilizace pokročila, i když kdoví…


PS Popisek k obrazu: Je to naprosto detailně a úplně přesně zachycený obraz NLRJ (Neviditelného Létajícího Růžového Jednorožce), za ním v pozadí je dobře viditelný svatý Klaun a svatá Klauna (manželé) a úplně vzadu je hvězdné nebe nad nimi. Je naprosto samozřejmé, že NLRJ je zde na tomto obraze přítomen pouze metafyzicky a spirituálně, však je také neviditelný, jak je nám už známo. Klidně by to mohlo být logo naší církve, podobně jako logem církve katolické je kříž a logem církve Létajícího Růžového Špagetového Monstra jsou uvařené růžové špagety na talíři.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments