Irsko: Jak málo dnes stačí, aby měl novinář svůj fanklub


Irský novinář Vincent Browne se stal nečekaným hrdinou poté, co se odvážil postavit „Trojce“ složené z představitelů ECB, EU a MMF na tiskové konferenci a říci jim do očí pravdu, tedy že jejich záchrana banksterů způsobila ohromné škody obyčejným lidem.

Vinny B, oblíbený irský novinář, dal pěkně zabrat „Trojce“ a nenechal je, aby se vyhnuli otázkám, týkajícím se vyplacení nekrytých dluhopisů z irských veřejných peněz. Vincent Browne ve své nejlepší formě,“ to je pochvalný komentář, který uvádí klip této teď již legendární tiskové konference na YouTube.

Po opakovaných pokusech, kdy se ho snažili umlčet, dotázal se Vincent Browne rozzlobeným, ale kontrolovaným hlasem muže, jehož chtěly zatknout i řecké policejní odbory – Klause Masucha z ECB: „Tak takhle ne, tak to není dobře… Vy jste lidi, kteří ovlivní tuto společnost a způsobí jí ohromné škody tím, že požadujete, abychom platili nikoliv ve prospěch kohokoli v Irsku, ale ve prospěch evropských finančních institucí. Mohl byste mi teď vysvětlit, proč je na irský lid nakládáno takové břemeno?“

Střední třída, opravdová páteř Irska, je na cestě k revoltě,“ napsala Carol Huntová v Irish Independent v souvislosti s rostoucím hněvem nad drtivou daní za banky. „Podle současných ujednání musí Irsko v průběhu 10 let zaplatit 31miliard liber na pokrytí nákladů vydaných vlastních směnek, aby pokrylo náklady likvidace Anglo and Irish Nationwide. S úroky, se kterými náklady vzrostou na 47miliard liber.“ Náklady na zaplacení pomoci banksterů dopadají na nejchudší, zatímco ti nejbohatší vidí, jak jejich daňové břemeno klesá, potvrdilo ministerstvo financí.

Irská vláda vyhlásila referendum o nové smlouvě EU, která na Brusel převádí fiskální pravomoc danit a utrácet. Bude-li hlasování poctivé, Irové jistě odmítnou tuto smlouvu a doufejme, že také vystoupí z eurozóny. Irský premiér Enda Kenny řekl, že vedoucí představitelé EU měli velké „pochopení“ k nadcházejícímu irskému referendu. Počkejte, až uvidí výsledek! Irsko by mělo raději mobilizovat svoji armádu.

Britská Dolní sněmovna diskutuje o tom, zda je rozhodnutí většiny zemí EU odsouhlasit smlouvu o fiskální jednotě legální, píše BBC. Ta smlouva legální není. Německá ústava zakazuje takový převod kontroly rozpočtu na EU stejně jako ústava Irska – Němcům však nebude referendum o této otázce umožněno.


***


Přepis komunikace mezi Vincentem Brownem a „Trojkou“, která vedla k tomu, že si fanoušci kupovali trička s Vincentem Brownem

Účastníci:

Klaus Masuch, šéf sekce EU v ECB

Istvan Szekely, ředitel hospodářského a finančního odboru Evropské komise

Craig Beaumont, šéf irského zastoupení v MMF.

Barbara Nolanová, šéfka kanceláře Evropské komise v Irsku.


Na začátku konference Klaus Masuch řekl: „Jsem ohromen hloubkou diskuse v Irsku a z pochopení složitých ekonomických otázek týkajících se finančního sektoru, které byly odhaleny zkoumáním zde v Irsku během diskuse. A také když jsem jel z letiště, tak taxikář, a ti bývají často velmi dobře informováni, tak tenhle byl velmi, ale opravdu velmi dobře informovaný.“

[O chvíli později]

Vincent Browne: „Klausi Masuchu, řekl vám váš taxikář, jak jsou Irové ohromeni tím, že jsme je po nás požadováno, abychom zaplatili miliardy eur v nekrytých dluhopisech za dluhy, které nepocházejí od irského lidu ani s ním nemají žádnou spojitost, a to především na záchranu či zajištění solventnosti evropských bank? A pokud by vám taxikář položil takovou otázku, jaká by byla vaše reakce na ni? To je moje první otázka.“

Barbara Nolanová: „Tak dobře, můžeme jich vzít pár najednou? Můžete položit další otázku?“

Vincent Browne: „No, má druhá otázka je naprosto rozdílná a může následovat až poté, co pan Masuch neodpoví na otázku způsobem, který by osvětlil taxikáři pochopení toho všeho, teprve pak bych rád pokračoval druhou otázkou.“

Nolanová: „Dobře, mohu vás tedy požádat, abyste poslal mikrofon dále a my vám ho pak vrátíme na druhou otázku?“

Browne: „No, jestli by vám to nevadilo, toto je způsob, jak zlikvidovat kontroverzi, já bych raději, kdyby to bylo takhle: Máme tady v irské žurnalistice takovou tradici, že řešíme problém, a když se někdo neptá (nebo neodpovídá) k věci, snažíme se to dotáhnout do konce, a já doufám, že to bude respektováno i při této příležitosti. Takže – mohl byste mi odpovědět na otázku?“

Masuch: „Odpověděl jsem vaši velmi podobnou otázku – myslím, že to bylo asi dvě kola předtím – a mohu…“

Browne: „[nesrozumitelné] otázka“

Masuch: „… a já jsem na to odpověděl. Chápu, že je to těžké rozhodnutí, jež má vláda udělat a není o tom pochyb, ale existují různé aspekty problému, které musí být vyváženy proti sobě, a já chápu, že vláda dospěla k tomu názoru, že celkem vzato náklady pro irský lid, tedy pro tu stabilitu bankovního systému, pro důvěru v bankovní systém, že bude přebírat jistou činnost tak důvěryhodně, jak v této souvislosti zmiňujete, by mohly pravděpodobně být mnohem větší, než výhody pro daňového poplatníka, které by tam samozřejmě byly. Takže finanční sektor by byl narušen, důvěra ve finanční sektor by byla narušena, a chápu, že tam byly, že tam bylo těžké rozhodování, ale toto rozhodnutí bylo v tom smyslu přijato.“

Browne: „Tak, tohle… to tedy není k věci. Jsme povinni platit, za zaniklou banku – to vůbec nemá co do činění s blahobytem irského lidu – jsme povinni platit za tuto zaniklou banku miliardy na nepokryté dluhopisy pro zajištění zdraví evropských bank. Nyní, jak byste vysvětlil tuto situaci řidiči taxi, který s vámi o tom předtím mluvil?“

Masuch: „Myslím, že jsem vysvětlil [dívá se na Barbaru Nolanovou] tento problém.“

Browne: „Ne, nevysvětlil jste problém, protože jste odkazoval na životaschopnost irských finančních institucí. Tato finanční instituce, o které hovořím, je nefunkční. Zkrachovala. Je to uzavřeno. A teď, proč je po Irech požadováno pod hrozbou z ECB, proč je po irském lidu požadovano, aby zaplatil miliardy na nekryté dluhopisy pod hrozbou ze strany ECB?“

Masuch: [ticho]

Browne: „Neodpověděl jste na otázku, předtím, takže možná na ni odpovíte tentokrát.“

Masuch: [něco mumlá k Barbaře Nolanové]

Nolanová: „No, já myslím, že není co dodat k tomu, co už řekl. Můžu.. [ukazuje na dalšího tazatele]“

Browne: „No, ještě moment. Tak takhle ne, tak to není dobře… Vy jste lidi, kteří ovlivní tuto společnost a způsobí jí ohromné škody tím, že požadujete, abychom platili nikoliv ve prospěch kohokoli v Irsku, ale ve prospěch evropských finančních institucí. Mohl byste mi teď vysvětlit, proč je na irský lid nakládáno takové břemeno?“

Manusch: „No, myslím, že jsem se ten problém vysvětlil.“

Browne: „Vy mi nemáte co říci. To není žádná odpověď, je to tak? Je to tak? Žádná odpověď?“

Manusch: „Dal jsem odpověď“

Browne: „Odpověděl jste mi tak, že jste ten problém nevysvětlil.“

Nolanová: „To je váš názor.“

Browne: „To je můj názor a myslím, že by to byl názor i taxikáře a pár našich diváků dnes večer.“

Nolanová: „Dobře. Můžeme, prosím, pokračovat?“


Převzato z Case about Bird Flu

Překlad: Aram

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments