Předseda OSSOO Jan Rovenský: Vyvození důsledků zřejmě nebude

Mohl byste stručně popsat příčiny potíží při výplatě sociálních dávek ze začátku tohoto roku?

Od 1. 1. 2012 byl zprovozněn nový systém zpracování dávek, který realizovalo několik desítek firem. Nebyl předem odzkoušen v praxi. Docházelo k častým výpadkům systému, nefungoval kontrolní mechanismus zpracování dávek, údaje o klientech byly často vymazány, aniž byla zjištěna příčina apod. Zpracování dávek (nikoliv jejich vlastní výplata) se podařilo za max. vypětí zaměstnanců (práce 10 i více hod. denně, sobotní a nedělní směny) zajistit zejména i díky tomu, že cca 90 % dávek přecházelo z minulého období a mohl být použit jako pomocný mechanismus původní „OK systém“. Situace se postupně mírně zlepšuje, nelze ovšem hovořit v žádném případě o stabilizaci celého systému, která bude trvat zřejmě řadu měsíců.


Ministr Jaromír Drábek slíbil, že pokud do dubna nebude systém vyplácení sociálních dávek stoprocentně fungovat, tak odstoupí. Dojde k tomu?

Pan ministr přesně uvedl, že pokud nebudou vypláceny dávky v termínech, zváží osobní zodpovědnost a vyvodí důsledky. Problém je v tom, dávky se sice daří zpracovat za podmínek uvedených v předchozím bodu, ale nelze hovořit o jejich vyplacení. Zde dochází k častým zpožděním v řádu dnů i týdnů. Bohužel dikce zákona je taková, že hovoří o zpracování dávek a jejich odeslání do „jednotného výplatního místa“, nikoliv však o jejich doručení klientovi. Z toho vyplývá, že vyvození důsledků zřejmě nebude.


Mohl byste potvrdit či vyvrátit informace o tom, že došlo ke kolapsům či dokonce úmrtím z přepracování u několika zaměstnanců ÚP v souvislosti se zaváděním nového systému?

To potvrdit nemohu. V průběhu I. čtvrtletí roku 2012 došlo k případům pracovní neschopnosti z důvodu fyzického a psychického vyčerpání, vlivem pracovního vypětí (začarovaný kruh: systém nefunguje, pracovníci jsou neustále pod atakem klientů, kdy dostanou konečně vyplacené dávky a vedoucí se snaží přimět pracovníky i za cenu přesčasové práce zpracovávat data klientů). Ostatní zprávy lze považovat spíše za „spekulativní“.


Jaký je Váš názor na systém IDTAX, jak hodnotíte skutečnost, že s firmou IDTAX byli či stále ještě jsou propojeni ministr Drábek i jeho náměstek Šiška?

Skutečnosti, týkající se smluvních vztahů a propojení jednotlivých firem, zainteresovaných na novém systému, jako odbory nekomentujeme. Pouze jsme požádali zástupce MPSV ČR, aby vysvětlili zásadní rozpory v cenové relaci nákladů na původní OK systém a nový systém zpracování. V této oblasti se rozcházejí údaje obou stran v řádech desítek procent. Celý tento problém je v současné době předmětem jednání v Poslanecké sněmovně ve Výboru pro sociální politiku, bylo podáno i několik trestních oznámení, včetně podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže apod.


Jak se Vy a Odborový svaz státních orgánů a organizací díváte na systém, při němž se mají nezaměstnaní hlásit na poštách?

Odborový svaz v rámci připomínkového řízení při projednávání návrhů zákona o úřadech práce na podzim roku 2010 i návrhu zákona o "nepojistných sociálních dávkách" v roce 2011, kritizoval znění návrhu, a to jak celkového znění chystaných změn, tak i řady dílčích ustanovení. Naše připomínky bohužel nebyly vzaty v úvahu a vše bylo schváleno v navržené podobě. Nyní se projevují všechna negativa, která tyto změny přinesly. Tato situace má především dopad na vlastní klienty a to jak v zhoršené dostupnosti, tak i ve složitosti celého procesu od podání žádosti až k finální výplatě finančních prostředků.


Jednalo s Vámi a OSSOO vaše ministerstvo o připravovaném outsourcingu zprostředkování práce? Pokud ano, za jakých podmínek by měl být tento outsourcing poskytován? Pokládáte takový systém za lepší než ten současný? Pokud ano, jaké budou jeho hlavní přínosy? Pokud ne, tak z jakých důvodů?

O této otázce s námi nikdo nejednal, protože tato problematika je výlučně v pravomoci MPSV ČR. Pokud se týká přínosů, o žádných nevím, MPSV ČR je toho názoru, že se výrazně zlepší pomoc klientům? My jsme naopak toho názoru, že případná realizace bude, pokud se týká nákladů na klienta, výrazně dražší. Hlavně se však jedná o průlom do systému veřejných služeb a zahájení etapy jejich privatizace.


Zúčastní se OSSOO připravované demonstrace 21. 4. 2012? Pokud ano, tak s jakými požadavky?

Demonstrace 21. 4. 2012 je vyhlášena společně Českomoravskou konfederací odborových svazů s občanskými iniciativami. Náš odborový svaz se samozřejmě zúčastní. Požadavky jsou jasně deklarovány ve vyjádření ČMKOS. Pokud se týká konkrétně našeho OS, jedná se hlavně o zastavení reforem, které mají přímý negativní dopad na životní úroveň obyvatel a na podmínky zaměstnanců ve veřejných službách.


Existují nějaká další témata, ke kterým cítíte potřebu se v tuto chvíli vyjádřit?

Zástupci MPSV ČR opakovaně poukazují na to, že i v minulosti byly problémy při zavádění změn v některých segmentech výkonu státní správy. Jako příklad několikrát uvedly změny ve výplatě nemocenské, kdy docházelo ke zpoždění výplat až o několik měsíců. To byla ovšem naprosto jiná situace. K problémům docházelo při změně zákona, kdy prvních 14 dnů místo nemocenské byla vyplácena náhrada mzdy a od 15. dne nemocenská. Zde se nejednalo o problém technického zabezpečení, ale o hrubé podcenění změny v souvislosti se sídly firem, přes které procházely platby. Přetížení se týkalo několika oblastí, a to zejména Prahy, zde konkrétně Prahy 8, kde je největší počet sídel firem v ČR. Současně tuto změnu podcenily podnikatelské subjekty, které nedostatečně se změnami seznámily své zaměstnance v personální oblasti.

 

Děkuji za rozhovor.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments