Nejen naše média

Snad každý s kým promluvím, prohlásí, že média (tedy televize, noviny, filmy, knihy, internet…) nesdělují pravdu a až příliš okatě lžou. Souhlasím s nimi, mám úplně stejnou zkušenost. Ale myslím si, že to je normální a že na tom není nic divného a zvláštního. To přece i v živočišné říši se zvířata navzájem klamou. A takový hmyz je v klamání snad úplná dokonalost sama. Nu a proč by tomu mělo být v říši lidí jinak? Lhaní a klamání je v podstatě normální a běžné (vzpomínáte na ono proslavené – zatloukat, zatloukat, zatloukat?), proč se tedy rozčilovat na televizi a noviny? (Ostatně, televize už vydala dementi, kde popřela zprávy, že zprávy dělají dementi, a prohlásila, že zprávy dělají vysoce kvalifikovaní odborníci.)

Ale přece od toho média jsou, aby klamala, aby vydávala lživé zprávy, aby překrucovala fakta, to je jejich pracovní náplní, to je jejich pravý účel a smysl. Uvádět nějaká skutečně ověřená fakta – to není jejich úlohou, to je úkolem vědy. Média se přesto častokrát tváří jako vědecká, zaštitují se vědou a jakoby prověřenými fakty, ale samozřejmě zase lžou a klamou jako ten hmyz. Třeba když uvedou, že vědec ten a ten dokázal nepravdivost Darwinova učení a jako nezvratitelný důkaz je uvedeno, že Darwin byl přece silně nábožensky založený a mocně věřil v Boha a dokonce měl v úmyslu studovat teologii, tož to se považuje za bezchybné vyvrácení, no jo.

Proč se ale rozhořčovat a požadovat po televizi a novinách to, co není jejich náplní? Jejich posláním je přece bavit, rozptylovat a samozřejmě oblbovat, a televizní zaměstnanci a novináři se tím ani vůbec netají, ba se tím vychloubají, neboť čím větší voloviny a blbosti, tím vyšší honoráře a ceny za umělecký či jiný přínos, třeba vyšší sledovanost, zvýšení prodeje tiskoviny apod.

Dnešní média plní stejnou funkci (či stejný zadaný úkol) jako dříve kazatelny v kostelech, to znamená zblbovat a zatemňovat mysl přihlížejících a poslouchajících. Čemu se potom divit? Nic nového pod sluncem. Revoluci může přinést internet, však se toho také mocní obávají, neboť oficiální zpravodajství už málem nikdo neposlouchá. Podobně jako osvícenci zrušili monopol na informace církvi, tak internet zrušil monopol na informace dnešních vládnoucích, logicky očekávaným krokem tedy bude zřídit kontrolu nad internetem – uvidíme kdo s koho, zda svobodná informace či zda informace řízené a přísně kontrolované. Zde, na internetu, máme prozatím šanci, novinářští a televizní komedianti ztratili vážnost a nikdy ji už nezískají nazpět, takoví obyčejní blogeři napíší mnohem podnětnější články a mají mnohem zajímavější myšlenky. Vyrvat nám jazyk už jaksi nejde. Nebo to jde a půjde?

Vzpomínám si velice dobře na novinářské a rádiové šmoky (televize tehdy ještě nebyla), kteří dokonale profesionálně propagandisticky zpracovali obyvatelstvo v aféře s imperialistickou mandelinkou bramborovou. Dříve to byla mandelinka, dnes teroristi, ale tehdy byli novináři a rádio stejně přesvědčiví, jako jsou ti dnešní. A ještě dříve to bylo úplně stejné třeba s židy a čarodějnicemi. Jak vidět v dějinách není žádný pokrok, intelektuálové se činili dříve stejně profesionálně jako dnes, holt hanebná inteligence.

Občas se dívám na Viasat History a skoro vždy jsem šokovaný. Třeba v pořadu o bitvě u Moskvy slyším, že "brutální nájezd ruských vojáků prolomil obranné linie německé armády". Že se ti, co to namluvili, nestydí a nepropadnou hanbou a studem sto sáhů pod zem, dokonce ani neprotestovali, nežádali změnit text či ho nějak upravit, to jsou fakt tak nevzdělaní? Nebo to dobře věděli, ale nevadilo jim to?

A co třeba s takovouhle propagandou o konci II. světové války: Sovětští vojáci kradli hodinky, opíjeli se a znásilňovali (což je pravdou), zato německá armáda spořádaně ustupovala, a ty barbarské východní hordy střílely na spořádaně ustupující divize wehrmachtu. Konec pořadu.

Neřekne se ale, že oni příslušníci disciplinované a spořádané armády běžně nahnali obyvatele vesničky do dřevěného pravoslavného kostelíčku, což bylo na Ukrajině a Rusku běžné, no a kostelík s vesničany podpálili. Copak autoři pořadu neví, že o něco dříve germánští nadlidé spořádaně, systematicky a disciplinovaně ničili vše, co jim v SSSR přišlo pod ruky, vypalovali vesnice, města srovnávali se zemí, hromadně likvidovali obyvatelstvo – takových Lidic a Ležáků bylo v SSSR na tisíce! To se už ale neřekne. Diváci (hlavně mládež) budou mít vědomost pouze o první části, druhá část je jí záměrně zamlčována.

A dokonce i v naší televizní Dvojce nedávno zaznělo: Sovětská vojska vtrhla do Drážďan, vtrhla do Berlína (prostě vtrhla bez pozvání do hitlerovského Německa, a to se ve slušné společnosti nedělá, že?).

No a v novinách a (odborných) knihách si můžeme přečíst přímo hrůzostrašné věty jako: Asijské hordy zaplavily Evropu. Asiatské hordy zaplavily bílou kulturní a kultivovanou Evropu. Strategický postup německých vojsk byl zastaven brutálním protiútokem ruských hord. Při barbarském hunském nájezdu asijských hord zahynulo hrdinskou smrtí několik chrabrých obránců evropské civilizace a podobně. To nelze nazvat jinak než vrcholnou hanebností!

Porovnejme jednání a chování obyčejných vesničanů s výše uvedenými výroky super intelektuálů.

U nás na dědině, jak si ještě pamatuji, bylo na hřbitově pohřbeno pět rumunských vojáků a v hrobě hned vedle čtyři vojáci němečtí. Byly tam jenom dřevěné kříže se jmény. Vesničané dávali věnce a květiny tam i tam. Později přišlo nařízení, že se musí pozůstatky exhumovat a pohřbít kdesi ve společném hrobě. Kdyby toto nařízení nepřišlo, obyvatelé vesnice by oba ty hroby udržovali podnes. Ten rozdíl je nebetyčný, že?

Potom jistě není nějakou zvrácenou úchylkou, když zbohatlíci mají ve svých kabinetech a vinárničkách manekýny v SS uniformách a občas si ony uniformy SS také obléknou a nechají se vyfotit hajlujíc a na prsou majíc vyznamenání hákovým křížem, to je u novodobé smetánky módou, to je trendy, stěny vyzdobeny fotografiemi nacistických generálů atp. (Osobně jsem na vlastní oči viděl!) Na veřejnosti se prozatím v těchto uniformách nepromenují a doma si mohou dělat co chtějí, no ne? A naše bdělá policie zatýká nějaké ženské vylepující neškodné samolepky. Přitom anglický princ hajloval, prý to bylo v opilosti a později se přece omluvil za nevhodné chování, tak co, že?

Na internetu je zajisté také spousta nesmyslů a hovadin, předpokládám, že je to takových 90 % (ale z knih, které jsem přečetl, bylo také devadesát procent knih plevelných, takže se vůbec nepodivuji), někdy ani nemá smysl se o těch pitomostech zmiňovat, ne tak vyvracet, ztráta a marnění času je to. Těch stránek o mimozemšťanech je až nechutně moc, nebo ty šílené bláboly o tzv. volné energii, o Nikolu Teslovi, o autech na vodu a magnet, o tom že perpetuum mobile je realitou, že šamanské léčebné postupy jsou vysoce účinné, bláboly o geneticky modifikovaných plodinách, o mystickém zření podstat, o žití z božských paprsků… Ach bóže!

Zato se mi docela líbí videa o kresbách na planině Nazca, pěkné kresby to jsou, docela moderní, ale proč tam plést mimozemšťany? Vždyť vytvořit takové kresby je jednoduché a snadné, kresba se třeba pouze 10krát (či vícekrát) zvětší, centimetr na kresbě může být deset metrů na planině a k vytvoření jednoho obrazce je potřeba pouze několik hodin práce menší skupiny lidí.

Nebo kruhy, kresby v obilí – ta vynikající parta mladých umělců se mně moc líbí, samotní umělci vytvářející tyto překrásné kruhy nemají zájem o prozrazení svých jmen, vyhovují jim lépe ti mimozemšťané, to by prý tolik lidí nezajímalo, takto šíří skutečné umění širokým masám, takže toto klamání mimozemšťany je naprosto přijatelné a má kladnou úlohu. Ostatně v umění je klamání naprosto přirozené, přece když čteme román, jsme uchváceni, a ono si to vymyslel od á do zet nějaký autor, iluze reality je tam naprosto dokonalá a vůbec nás to neirituje, čím dokonaleji provedená iluze, tím kvalitnější umění.

Stejně tak miluji a obdivuji graffiti, jsou mnohem kvalitnější a příjemnější na pohled než všechno to, co je ve Veletržním paláci, a autoři jsou taky většinou neznámí, anonymní. Škoda že se sprejeři nechávají občas chytit, no jak by bylo kouzelné, kdyby to malovali mimozemšťané, těch umělecko-filosoficko-pseudovědeckých pojednání o tom, co vlastně ta graffiti sdělují, jaké poselství nám tím mimozemšťané sdělují, jaký je ten jejich vzkaz – to by se uměnovědci a filosofové vyžívali v psaní a jejich čtenáři by byli nadšení a blahem by se povznášeli do nebeských výšin. Takže přece jen existuje jedna oblast lidské činnosti, kde je klamání, iluze, předstírání… nejenom dovoleno, nýbrž vyžadováno, neboť je to samotnou podstatou umění. Tohoto fenoménu církve dokonale využívaly ke svému prospěchu, proč by tedy nemohli totéž dělat vládnoucí gangsteři a jejich sluhové? A filosofové ve službách vládnoucích používají také docela sofistikovanou metodu – jejich přesložitá pojednání slouží ne k odhalení pravdy, nýbrž slouží jedině na zamaskování pravdy, nebo k úniku od ní, filosofie je dnes vlastně pouhou odnoží literárního surrealistického dadaismu.

Tož jsem se docela rozhořčil a přitom vím, že to vše je vlastně naprosto v normě.

Přece žijeme v demokracii, kde mají všichni pravdu, každý občan má sice té pravdy pouhý kousek, ale všichni dohromady mají jedinou pravdu. Demokracie je přece o různosti názorů. Každý může zastávat jiný názor, tak třeba: krást se má a musí, krást se může, krást by se nemělo, krást je zakázáno – každý si může vybrat názor jaký chce, neboť všechny jsou správné. Nebo: lidi jiného vyznání (např. muslimského), lidi s tmavší barvou kůže a lidi nemajetné je nutné a potřebné zabíjet, zabíjet se mohou, zabíjet by se neměli, zabíjet se nesmí – človíčku, vyber si. Nebo: opilí bezdomovci vadí, ale tahem ožralý ministr financí nevadí, přitom ti bezdomovci žádnou škodu oproti ministrovi nepáchají, ten napáchá katastrofální škody. A co lidi? No přece za všechno můžou bezdomovci a cikáni. Musíme přiznat, že je to perfektně odvedená práce médií. Umět pravopis? Nač, učit se je namáhavé, proto piš jak chceš, jak tě napadne, jsi přece svobodný a máme demokracii.

A jak lze definovat naši demokracii v naší (a nejenom v naší) republice? Je to společnost naprosto svobodná, plně demokratická, z poloviny otrokářská, s mnoha feudálními výsadami pro některé. Ano, to všechno jsou platné charakteristiky našeho zřízení. Kdysi se říkalo, že kam vstoupí noha mongolského válečníka, tam sto roků tráva neporoste. Dnes se totéž v menší obměně může tvrdit o USA (a i o NATO), neboť kam vstoupí noha amerického vojáka, tam je na sto let nastolena demokracie, svoboda a lidská práva, což v překladu znamená loupení, drancování a až genocidní vraždění.

Docela mne zaujal fakt, jakou důležitou roli hrají banány v přelomových dobách, u nás třeba v roce 89 nebyly banány k dostání. To Cato starší v římském senátu ať už byla řeč o čemkoliv, svůj projev vždycky zakončil proslulým zvoláním: "Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno!" Aby umocnil svůj názor i mezi lidem, tak koupil na trhu banány, chodil s nimi po Městě a každému říkal: Podívej, jak jsou čerstvé, Kartágo je tak blízko!

Dnes se používá obdobný styl – Lidičkové, benzín je drahý, že? A Írán je tak blízko!

Ovšem klamat dovedou už i ty nejprimitivnější formy života jako např. krásnoočka zelená či měňavky – v tom jsou podobné našim politikům a žurnalistům. Naši politici ovšem úrovně klamání těch nejprimitivnějších forem organismů života ještě zdaleka nedosahují, skoro vždycky se nechají nachytat, a úrovně hmyzu už vůbec nedostihnou, prostě to ještě neumí, hmyz to prozatím umí lépe. Ale učí se a možná oné vysněné dokonalosti dosáhnou!

Jenom si představme, kdyby všichni lidé mluvili pravdu! Nepředstavitelné! To by způsobilo zborcení nebes! Desinformace je prostě rubem informace, a obě k sobě nerozlučně patří. Hlásat a propagovat pravdu je na lidech typu Jan Hus, Giordano Bruno, Servet, Galileo, Veblen, Chomski, Dawkins, Mitt Ridley, Assange a podobných a ne na médiích. Ostatně už Ladislav Klíma kdysi pronesl, že: "Důležitější jest mít kočár tažený čtyřmi páry koní než pravdu"

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments