Otevřený dopis těm, co vyzývají k vraždě Assange
My, obklopeni mnoha občany, kteří dodržují zákony světa, odsuzujeme a zavrhujeme jako nepřijatelné vaše výroky a dokumenty, vyzývající k mimosoudnímu tj. protiprávnímu jednání – únosu, atentátu, vraždě či jiné fyzické újmě na Julianu Assangovi, jeho podporovatelích, pracovnících Wikileaks  či členech jeho rodiny.

Připomínáme vám zákony ve vaší zemi i jiných zemích proti podněcování, mimo jiné:

Obecné právo:

V anglickém trestním právu bylo podněcování deliktem předběžného obecného práva a byl to akt přesvědčování, povzbuzování, podněcování, nátlaku nebo vyhrožování takovým způsobem, že působí na jiné, aby spáchali trestný čin… Podněcovatel musí po ostatních chtít, aby se zapojili do jednání, které představuje trestný čin, včetně všech důsledků, které to může způsobit, a musí vědět nebo se domnívat (případně mít podezření), že u ostatních bude příslušný zlý úmysl.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Incitement)

Právní kodifikace podněcování:

Australské Společenství

11.4 Podněcování

(1) Osoba, která naléhá na spáchání trestného činu, se dopustí trestného činu podněcování.

(2) Aby tato osoba byla vinna, tato osoba musí mít v úmyslu, aby podnícený trestný čin byl spáchán (http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html)

Kanada

464. Není-li výslovně zákonem stanoveno jinak, týká se následující ustanovení jmenovitě osob, jež radí jiným osobám ke spáchání trestných činů

(a) každý, kdo radí jiné osobě ke spáchání žalovatelného trestného činu, i pokud trestný čin není spáchán, je vinen z trestného činu a podléhá stejnému trestu, jako osoba, která se pokusí spáchat tetnto trestný čin a je odpovědný z toho samého činu (http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html)

Spojené království

(1) osoba se dopustí trestného činu, pokud:

(a) umožní spáchání trestného činu podpořením či napomáháním spáchání trestného činu, a

(B) má v úmyslu podporovat jej nebo pomáhat při jeho spáchání (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/27/section/44)

Spojené státy americké

Na toto se automaticky nevztahuje první dodatek na ochranu svobody projevu a tisku

Precedens z kauzy Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969):

Svoboda projevu a tisku nedovoluje státu zakázat obhajobu použití síly nebo porušení zákona s výjimkou případů, kdy taková obhajoba směřuje k podněcování nebo vytváření bezprostředního nezákonného jednání či pravděpodobně podnítí nebo vytvoří takové konání (http://supreme.justia.com/us/395/444/case.html)

Připomínáme, že pokud tato evidentní podněcování prostřednictvím prohlášení a dopisů mohou zůstat nepotrestány ve vaší zemi, nebudou také nutně nepotrestány v jiných, a zejména proto byste měli být připraveni, že budete odsouzeni, pokud byste je zopakovali v těchto jiných jurisdikcích.

 

Žádáme vás ve vší úctě, abyste se zamysleli nad tímto dokumentem Mahátmy Gándhiho: „Chyba se nestává pravdou proto, že byla opakovaně propagována, ani pravda se nestává chybou, protože ji nikdo nevnímá. Pravda zůstává, i když nemá veřejnou podporu. Pravda čerpá podporu sama ze sebe.“

A tou pravdou je, že Julian Assange není terorista, není „agresorem“, který vyhlásil válku proti Spojeným státům; nemůže tedy v žádném případě být „zrádcem“ USA, protože není občanem Spojených států.

Nakonec to velmi dobře vyjádřil Ron Paul: „Ve společnosti, kde se pravda stává zradou, jsme ovšem ve velkém problému. Pravdou je, že nás naše zahraniční špionáž, vměšování a otevřené vojenské intervence po druhé světové válce učinily méně, a nikoliv více zabezpečenými, a my jsme ztratili bezpočet životů a utratili biliony dolarů kvůli tomuto našemu problému. Příliš často jsou to oficiální vládní lži, které nás vedly do nekonečných a nelegálních válek, jejichž výsledkem jsou stovky tisíc mrtvých a zraněných.“

 

S přátelským pozdravem

Petr H. Kemp

Hlavní štáb Wikileaks

…a doufejme, že ještě mnoho dalších po celém světě.

Převzato z WL Central

 

Překlad: Aram


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments