ProAlt: Podporujeme akademiky proti vládní aroganci!


Destruktivní politika současné vládní koalice zvyšuje od počátku volebního období napětí ve všech oblastech společnosti. Vládní koalice již zahájila destrukci důchodového systému, pokračuje v rozkladu systému zdravotnického a rozkládá systematicky státní finance. Nedbá kritiky své politiky ze strany odborných kruhů, nedbá varování v podobě nejrůznějších forem protestů občanů, nedbá varování a kritiky ze strany odborů. Pokračuje ve své nesmyslné a devastující politice, jejímž jediným výsledkem je rostoucí neklid, nespokojenost a napětí.


Další oblastí veřejného prostoru, ve které se vláda pokouší prosadit své záměry je oblast vzdělávání, od základního školství až po sféru terciárního vzdělávání. Její záměry jsou pozoruhodné – kromě naprosté nekompetence také poklonkováním finančním skupinám. Výsledkem postupu Ministerstva školství a úrovně materiálu, který ministr Dobeš předložil k připomínkám, a způsobu, kterými tyto připomínky vypořádává, je narůstající společenský neklid.


Včera 19. ledna se uskutečnilo shromáždění zástupců Akademické obce Univerzity Karlovy věnované záměrům vládní koalice v oblasti terciárního vzdělávání. Hlavním cílem shromáždění bylo objasnit postoje a názory k připravovaným změnám v oblasti vysokého školství. Výsledkem tohoto shromáždění byla veřejná formulace a zdůvodnění připomínek k připravovaným změnám a seznámení veřejnosti s těmito připomínkami prostřednictvím médií.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na toto shromáždění reagovalo vydáním tiskové zprávy, ve které mj. uvádí:  „Ministr bude chtít především vysvětlení, z jakého důvodu podněcuje rektor Univerzity Karlovy akademickou obec včetně studentů k nepokojům.“ Toto prohlášení symbolizuje aroganci celé vlády v přístupu k problémům, které sama způsobuje. Aroganci, kterou již vláda prokázala např. v protiprávním zákazu odborové stávky v minulém roce nebo při prosazování zákona o veřejném zdravotním pojištění v Poslanecké sněmovně. Aroganci, se kterou se chová během celé své existence, bezohledně, z pozice síly a v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatel ČR. Zastrašování demokraticky zvolených vysokoškolských funkcionářů je běžnou praktikou v totalitních režimech. Obludná formulace „z jakého důvodu podněcuje rektor UK k nepokojům“ připomíná praktiky vlastní totalitním režimům, kdy taková prohlášení obvykle předcházejí odstranění takto označených osob z veřejného života. Vyjádření ministra Dobeše je zřejmě předobrazem toho, jak si vztah vysokých škol a státu představuje tato vláda po přijetí připravovaných zákonů.


Iniciativa ProAlt považuje včerejší shromáždění na Univerzitě Karlově za logické vyústění napětí a neklidu, které ministerstvo vneslo svými nekvalifikovanými návrhy do akademického prostředí a argumenty, fakta a názory, které na schůzce zazněly, plně podporuje.


Ministerstvem předložené návrhy jsou zjevně účelové, zaměřené na podřízení akademického prostředí rozhodování vlády, zajištění dalšího podnikatelského prostoru pro finanční ústavy a zhoršení přístupu ke vzdělání. Jedná se o další pokus této koalice změnit charakter společnosti.


ProAlt považuje za nepřípustné jakékoliv vměšování do akademické svobody a zastrašování akademických funkcionářů. Neklidem v akademické oblasti je vinna vládní koalice a vláda, nikoliv vedení a studenti UK, jak se snaží naznačovat ministr školství. Vláda je také vinna neklidem v celé společnosti, kterou její politika uvrhá do stále hlubších problémů, od problémů existenčních až po problém rostoucí nedůvěry v demokracii. Vláda podceňuje důsledky svých kroků a zaklínajíc se vládním prohlášením se vyhýbá jakékoliv komunikaci a odmítá přijmout jakékoliv návrhy bez ohledu na důsledky tohoto přístupu.


Společnost se však škrtnout nedá.


Praha, 20. ledna 2012


Kontakt:

Pavel Čižinský (776 882 774; pavel.cizinsky@proalt.cz)

Ondřej Lánský (605983616; ondrejlansky@proalt.cz)

Tereza Stöckelová (777 591 994; tereza.stockelova@proalt.cz)

Jiří Šteg (721 299 739, jiri.steg@proalt.cz)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments