ProAlt: Prohlášení k situaci ve zdravotnictví
http://www.proalt.net/wp-content/uploads/2011/02/proalt_demo_brezen2010_nahled_v03_small1.jpg

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ – vyjadřuje podporu všem nemocničním zdravotnickým pracovníkům, kteří bojují o spravedlivou odměnu za svou práci. ProAlt vítá, že část z nich, totiž lékaři, dosáhli ve svém úsilí určitého úspěchu.

České zdravotnictví je finančně velmi efektivní, neboť za relativně málo peněz zajišťuje vysokou kvalitu i kvantitu zdravotní péče, a to i při rozsáhlé korupci. ProAlt v této souvislosti zdůrazňuje, že tento model je do určité míry umožněn právě nedostatečným ohodnocením zdravotnických pracovníků.

ProAlt jednoznačně odsuzuje neústupnost Nečasovy vlády, která byla kvůli pouhým třem miliardám korun, jež lékaři požadovali, ochotna dovést zemi do vážného ohrožení. Tento rozpočtový dogmatismus podivně kontrastuje s „velkorysostí“ členů vlády například v aféře Drobil (tam hrozila ztráta nejméně tří miliard a premiér Nečas neměl čas se tím zabývat) nebo v aféře s elektronickými zdravotními knížkami – IZIP (dvě miliardy). Z hlediska rozpočtu byly absurdní i plány na řešení krize pomocí armády (v demokratickém právním státě je ostatně nepřijatelné, aby armáda vstupovala do vnitropolitických problémů).

Velmi negativně vnímal ProAlt i roli, kterou během celé krize hrála Dana Jurásková, prezidentka České asociace sester, a Marek Šnajdr, předseda správní rady VZP. Tito politici ODS jednali dle našeho názoru jak proti zájmům sester, tak proti zájmům pojištěnců a přispívali k eskalaci krize.

Nyní se nejvíce obáváme zneužití požadavků nemocničních lékařů k provedení tzv. zdravotnické reformy. Nejaktuálnější je omezení lůžkového fondu akutní péče v ČR o 20 %, jakož i stále konkrétnější plány na rychlou privatizaci nemocnic.

Nicméně i řada dalších plánů Nečasovy vlády v oblasti zdravotnictví (například zavedení tzv. nadstandardu) by vedla pouze ke zvýšení přímých plateb pacientů za péči. Nic z toho nesměřuje k omezení korupce ve zdravotnictví, ba naopak by se mohl objem prostředků, u nichž je riziko vytunelování, ještě zvýšit. ProAlt vyzývá lékaře i všechny ostatní zdravotnické pracovníky, aby důsledně oponovali každému pokusu o privatizaci (byť částečnou) zdravotnictví. ProAlt naprosto souhlasí se sjednaným navýšením platů lékařů prostřednictvím zvýšení platových tarifů. Dle našeho názoru by však mělo dojít ke zvýšení platových tarifů i u ostatních zdravotnických pracovníků. Platové tarify by dále měly být povinně zavedeny u všech subjektů, které přijímají platby od veřejných zdravotních pojišťoven (tj. včetně akciových společností a obecně prospěšných společností provozujících zdravotnická zařízení). Potřebné prostředky je možné získávat též navýšením veřejnoprávních příjmů plynoucích do zdravotnictví, což Nečasova vláda zcela ideologicky odmítá.

Další zdroje představuje například:

  • zavedení působnosti zákona o veřejných zakázkách do všech subjektů, které hospodaří s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění;

  • reforma systému, kterým pojišťovny hradí zdravotnickým zařízením péči;

  • znovuzavedení transparentních přístrojových komisí a transparentní lékové komise.


David Miler, koordinátor zdravotnické skupiny ProAltu

Pavel Čižinský, mluvčí ProAltu

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments