Proč mají dezinformace úspěch?

Květen 25, 2013

Přemýšleli jste někdy o tom, jak nabývají na síle vládní dezinformace?

Sám jsem si všiml, že kdykoli vypukne nějaký další spektákl typu 11. září nebo bombového útoku na Bostonský maraton, téměř všichni, bez ohledu na to, jestli jsou zprava nebo zleva, souhlasí s vysvětlením poskytnutým vládou. Je to proto, že mohou na vládnímu vysvětlení navěsit svoji vlastní politickou agendu.

Levičáci mají rádi oficiální story o muslimech, kteří terorismem vytvářejí chaos v Americe, protože to potvrzuje jejich teorii akce a reakce a jsou potěšeni tím, že vykořenění a utlačování oplácejí údery imperialismu. Vlastenecká pravice má ráda oficiální story, protože ta dokazuje, že Amerika je napadána pro svoji dobrotu, nebo protože teroristům bylo umožněno se dostat do Spojených států kvůli imigračním úřadům a byl jim zde umožněn blahobytný život, či proto, že vláda, která neumí dělat nic správně, ignorovala jejich četná varování. Ať už říká vláda cokoli, bez ohledu na to, jak je to problematické, získává tato oficiální verze na váze díky své kompatibilitě s existujícími předsudky a politickými programy.

V takové zemi nemá pravda žádný význam, důležité jsou jen politické zájmy. Můžete to vidět všude. Mohl bych popsat stohy papíru, které dokazují, jak nájemní pisálci napříč celého politického spektra podporují i ty nejnepravděpodobnější vládní báchorky, a to navzdory neexistenci jakýchkoli důkazů, jednoduše proto, že vládní linie by mohla být využita na podporu jejich vlastních záměrů.

Konzervativní publicista v červnovém vydání Chronicles například použil vládní verzi příběhu o údajných atentátnících na Bostonském maratonu, Džocharovi a Tamerlánovi Carnajevovi, aby pomocí ní brojil proti imigraci, amnestii ilegálů a politickému azylu pro muslimy. Napsal: „Dokonce i ty technicky nejpokročilejší bezpečnostní systémy, které si dovedeme představit, selžou, jestliže jsou přetíženy záplavou velmi často nepřátelských a nebezpečných přistěhovalců.” Autor akceptuje všechny nepravděpodobná vládní tvrzení jako důkaz toho, že bratři byli vinni. Zraněný Džochar, který nebyl schopen reagovat na majitele lodi, jenž ho objevil, a který musel být převezen na jednotku intenzivní péče, nějakým záhadným způsobem napsal své přiznání na vnitřek lodi. Poté, co byl pod zámkem a na přístrojích, posílají „nejmenovaní úředníci” a „jakési anonymní orgány” do médií historku, že podezřelý na jednotce intenzivní péče podepsal své doznání. Samozřejmě, že je nikdo nikdy neviděl, ale my víme, že existuje, protože to tvrdí vláda a média.

Tenhle konzervativní pisálek ví, že Džochar je vinen, protože je to muslim a Čečenec. Autor se proto vůbec nepozastavuje nad agendou nejmenovaných zdrojů, které jsou plně zaměstnány vytvářením přesvědčení o vině obou bratrů. To zajistí, že si žádný porotce netroufne hlasovat pro zproštění obžaloby, protože by to těžko vysvětloval své rodině a přátelům. Presumpce neviny byla vyhozena z okna. Tohle by mělo konzervativního autora znepokojovat, ale nechává ho to v klidu. Považuje totiž čečenskou národnost za znamení viny, i když oba bratři vyrůstali ve Spojených státech jako běžní Američané, protože Čečenci jsou „zapojeni do protiruského džihádu”. Čečenci však nemají žádný důvod pro nepřátelský postoj vůči USA. Existují důkazy pro to, že Washington podporuje Čečence v jejich konfliktu s Ruskem. Washington svojí podporou čečenskému terorismu porušuje všechny zákony, které bezohledně a nemilosrdně uplatňuje na všechny ty soucitné Američany, kteří sponzorují palestinské charitativní organizace, o nichž Washington tvrdí, že jsou řízeny Hamásem, který byl Washingtonem označen za teroristickou organizaci.

Konzervativnímu autorovi nedochází, že něco není v pořádku, když je vyhlášeno v jednom z hlavních měst Ameriky a jeho metropolitní oblasti stanné právo, do ulic je vypuštěno deset tisíc po zuby ozbrojených těžkooděnců s tanky a občanům je nařizováno, aby vycházeli ze svých domovů s rukama nad hlavami, a to vše jen proto, že se hledá jeden devatenáctiletý zraněný podezřelý kluk. Autor místo toho dává „fízlovský stát” za vinu „nevyhnutelnému následku sebevražedného liberalismu”, který zhřešil tím nejstarším hříchem na světě: vzpourou proti autoritě. Autor má takové potěšení z možnosti zneužít hlavní vládní linii příběhu pro to, aby projevil konzervativníh zalíbení v autoritě a praštil si do liberalismu, že si neuvědomuje, že se tím postavil proti Otcům zakladatelům, kteří podepsali Deklaraci nezávislosti a povstali proti autoritě.

Mohl bych stejně snadno použít levicového publicisty, abych doložil, že nepravděpodobná vysvětlení jsou přijatelná, pokud vyhovují předsudkům a mohou být použita při prosazování nějakého politického programu.

Zamyslete se nad tím. Nezdá se vám, že je zvláštní, že jedinými skutečnými vyšetřováními, které se vztahují k takovým událostem jako je 11. září a bombový atentát při Bostonském maratonu, jsou ta privátní, např. ta, jež se týkají batohů: http://whowhatwhy.com/2013/05/20/official-story-has-odd-wrinkles-a-pack-of-questions-about-the-boston-bombing-backpacks/ [1] Žádné oficiální vyšetřování 11. září se nekonalo. Bílý dům se samozřejmě bránil jakémukoli vyšetřování téměř rok, a to navzdory naléhavým požadavkům rodin obětí 11. září. NIST nic nevyšetřoval. NIST jednoduše vytvořil počítačový model, který byl slučitelný s vládní historkou. Komise pro 11. září prostě zasedla, vyslechla si vládní vysvětlení a zapsala ho na papír. Nic z toho není vyšetřování.

Jediná skutečná vyšetřování uskutečnili fyzici, kteří prokázali, že WTC 7 spadl volným pádem a byl to výsledek řízené demolice, tým vědců, který zkoumal prach z věží Světového obchodního centra a zjistil v něm nanotermit, architekti výškových budov a statici s desetiletími zkušeností, a také záchranáři a hasiči, kteří byli v těchto věžích a svědčí o explozích všude kolem, dokonce i v podzemních podlažích. Došli jsme do stádia, když už nejsou požadovány důkazy. Spokojíme se s vládními prohlášeními. A se skutečnými důkazy přichází pouze „konspirační cvoci”.

Vládní prohlášení v Americe mají jedinečnou autoritu. Tato autorita pochází od bílého klobouku, který si Spojené státy nasadily ve 2. světové válce a po ní následující studené válce. Bylo snadné démonizovat nacistické Německo, sovětský komunismus a maoistickou Čínu. Dokonce i dnes, když se mnou ruská média dělají rozhovory o nevalném stavu občanských svobod ve Spojených státech a nekonečných protiprávních vojenských útocích Washingtonu po celém světě, dostanu někdy zprávy, že někteří Rusové věří, že takové interview bylo děláno s podvodníkem, nikoli se skutečným Paulem Craigem Robertsem. Někteří Rusové totiž věří tomu, že to byl president Reagan, který přinesl Rusku svobodu, a protože jsem působil v Reaganově vládě, spojují si mě se svojí vizí Ameriky jako světla, které září do zbytku světa. Někteří Rusové skutečně věří, že války Washingtonu jsou opravdové války za svobodu.

Stejné iluze panují i mezi čínskými disidenty. Čchen Kuang-čcheng je čínský disident, který se uchýlil na americké velvyslanectví v Číně. Nedávno s ním uskutečnila rozhovor BBC World Service. Čhen Kuang čcheng věří, že Spojené státy chrání lidská práva, zatímco Čína je potlačuje. V rozhovoru si stěžoval na to, že čínská policie může zatknout občany a zadržovat je až šest měsíců, aniž by musela jejich zadržení nějak vysvětlovat, a domnívá se, že by Spojené státy a Spojené království měly veřejně protestovat proti takovému porušování lidského práva na řádný proces. Čchen Kuang-čcheng zřejmě netuší, že američtí občané jsou zadržování bez řádného procesu po neomezenou dobu a dokonce i vražděni bez řádného procesu.

Čínská vláda povolila Čchen Kuang-čchengovi bezpečný odchod z Číny a život ve Spojených státech. Čchen Kuang-čcheng je tak zaslepen svojí iluzí o Americe, coby baště lidských práv, že mu nikdy nedošlo, že utlačovatelská a lidská práva porušující čínská vláda mu umožnila bezpečný odchod, ale že Julian Assange, je poté, co dostal politický azyl od Ekvádoru, stále uvězněn na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, protože Washington neumožní svému britskému vazalovi, aby mu umožnil bezpečný odchod do Ekvádoru.

Čchen Kuang-čcheng a další čínští a ruští disidenti, kteří jsou tak okouzleni Spojenými státy, by možná mohli získat potřebný nadhled, pokud by si přečetli knihu amerického vojáka Terryho Holdbrookse o zacházení s vězni na Guantánamu. Holdbrooks se celého procesu zúčastnil a takhle to vylíčil televizní stanici RT: „Mučení a metody dolování informací, které se tam používaly, u mne zcela určitě vyvolaly značné pochyby. V duchu jsem se tázal, zda je to ještě „moje” Amerika. Když jsem však přemýšlel o tom, co a jak tam děláme, nevypadalo to jako v Americe, kterou jsem přísahal bránit. Nevypadalo to jako Amerika, ve které jsem vyrůstal. A to samo o sobě byla zkušenost, která mě zbavila iluzí.” http://rt.com/news/guantanamo-guard-islam-torture-608/ [2]

Peggy Noonnanová ve svém článku ve Wall Street Journal ze 17. května napsala, že president Obama ztratil svůj punc šlechetnosti. Čím si Obama přivodil takovou ztrátu?

Je to proto, že sedí v Oválné pracovně a schvaluje seznamy amerických občanů, kteří mají být zavražděni bez řádného soudního procesu?

Je to proto, že je zadržuje na neomezenou dobu a porušuje tím habeas corpus?

Je to proto, že nechal otevřenou mučírnu na Guantánamu?

Je to proto, že pokračuje ve válce, kterou započali nokonzervativci, navzdory tomu, že slíbil, že ji ukončí, a začal nové války?

Je to proto, že útočí drony na lidi ve svých domovech, nemocnicích a na pracovištích v zemích, s nimiž Spojené státy nejsou ve válce?

Je to proto, že jeho zkorumpovaná vláda šmíruje americké občany bez povolení a bez důvodu?

Ne, není to ze žádného z těchto důvodu. Podle Noonanové toto nejsou přestupky, kvůli nimž prezident či Demokraté ztratili svůj punc šlechetnosti. Obamovi již nadále nelze věřit proto, že americký finanční úřad (IRS) šikanoval některé konzervativní politické aktivisty. Noonanová je Republikánka, a proto je pro ni tím špatným na Obamovi zneužívání IRS proti Republikánům. Je zřejmé, že Noonanové nedošlo, že pokud Obama – nebo jakýkoli jiný president – může zneužít IRS proti oponentům, může proti nim zneužít i Ministerstvo státní bezpečnosti nebo policii. Může je uvěznit na neomezenou dobu. Může proti nim použít drony.

To všechno jsou mnohem drastičtější opatření. Proč tím není Peggy Noonanová znepokojena? Protože si myslí, že tato opatření budou používána pouze proti teroristům, stejně tak, jako IRS má být používán pouze proti lidem, kteří se vyhýbají placení daní. Jestliže se veřejnost a komentátoři, kteří ji informují, smíří s kolapsem autority Ústavy a zánikem svých občanských svobod, je stěžování si na berňák nesmyslné a bezpředmětné.

Převzato z Global Research

Překlad a zvýraznění textu: Stan

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments