SÚJB: Situace v JE Fukušima II

Vážná událost na elektrárnách v Japonsku v důsledku tsunami a seismické události

Přinášíme informace o událostech na jaderných elektrárnách v Japonsku, které byly postiženy zemětřesením.

Aktualizace k 21.3.2011 16:00 japonského času (+8h proti času v ČR)

 

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1

Na hranicích jaderné elektrárny bylo zaznamenáno zvýšení dávkového příkonu pouze v sobotu 19. 3. v dopoledních hodinách v důsledku manuálního odtlakování reaktorů, v monitorovacím bodě 6 max. 0,85 mSv/h, poslední udaná hodnota v neděli 20.3. v 05:42 byla 0,27 mSv/h.


Konkrétní hodnoty dávkových příkonů v jednotlivých prefekturách Japonska lze získat v angličtině na stránkách japonského Ministerstva vzdělávání, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Podrobněji jsou udávány hodnoty z prefektur Fukushima a Ibaraki.


Z posledních uveřejněných dat je zřejmé, že ke kontaminaci terénu radioaktivními látkami došlo severně od úrovně prefektur Gunma a Ibaraki včetně, významně pak v prefektuře Fukušima severozápadně a severně od JE Fukušima, a to až do cca 40 km. O tom svědčí i první zprávy o zjišťovaných kontaminacích zemědělských produktů a potravin v uvedené oblasti Japonska, uvádíme max. zjištěné hodnoty s odkazem na lokalitu:


  • jarní cibulka a špenát, prefektura Ibaraki, 6100 Bq/kg I-131, 478 Bq/kg Cs-137 (vůbec nejvyšší hodnoty kontaminace zjištěny ve špenátu, maxima z dosud odebraných vzorků – bez bližšího udání lokality byly 14050 Bq/kg I-131 a 524 Bq/kg Cs-137.),

  • mléko, město Kawamata 1510 Bq/kg I-131; 18,4 Bq/kg Cs-137,

  • pitná voda, Tochigi, 77 Bq/l I-131, 1,6 Bq/l Cs-137; doposud prověřeno celkem 46 zdrojů pitné vody, z toho v 6 vzorcích byl detekován I-131 (0,62 až 1,5 Bq/l), ve 2 vzorcích Cs-137 (0,22 a 1,6 Bq/l).


Pro porovnání vnějšího ozáření v místech se zvýšeným dávkovým příkonem a vnitřního ozáření z příjmu Cs-137 nebo I-131 potravinami – příjem 1 kg potraviny se 100 Bq/kg odpovídá přibližně pobytu v délce jedné hodiny v místě dávkového příkonu 1 mikroSv/h.


Rozumným preventivním opatřením pro občany ČR nacházejících se v Japonsku je vyhnout se konzumaci místních potravin neznámého původu a zejména těch, které by pocházely z výše uvedených kontaminovaných oblastí Japonska. Lze předpokládat, že potraviny v distribuční síti budou monitorovány, proto se doporučení zejména týká potravin získaných mimo tuto síť, např. na trzích apod.


Pro informaci uvádíme limity pro potraviny stanovené japonským Ministerstvem zdravotnictví (anglicky; jpg; 45,3 kB) a limity stanovené v rámci EU při mimořádných radiačních situacích Nařízením Rady (Euratom) č. 2218 z r. 1989 (jpg; 82,6 kB).


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 k 20.3.2011 14:00 japonského času (+8h proti času v ČR)

SÚJB přináší přehledné schéma podmínek všech reaktorových bloků jaderné elektrárny Fukushima 1 ke dni 20.3.2011 spolu s popisem hlavních událostí v průběhu havárie (v angličtině; formát pdf; 1,70 MB).


Aktualizace k 20.3.2011 07:30 japonského času (+8h proti času ČR)

Aktuální stav bloků Fukushima I

1

2

3

4

5

6

(18.3. 16:00h japonského času (GMT+9h))

Rok uvedení do provozu

1970

1974

1976

1978

1978

1979

Výkon bloku (MWe)

460

784

784

784

784

1100

Typ reaktoru

BWR-3

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-5

Stav při zemětřesení

V provozu

V provozu

V provozu

Odstaven

Odstaven

Odstaven

Integrita paliva

Poškozeno

Poškozeno

Poškozeno

Nepoškozeno

Nepoškozeno

Nepoškozeno

Integrita kontejnmentu

Neznámá

podezření na poškození

podezření na poškození

Nepoškozen

Nepoškozen

Nepoškozen

Chladící systém 1 (ECCS/RHR)

Nefunkční

Nefunkční

Nefunkční

Není potřebný

Není potřebný

Není potřebný

Chladící system 2 (RCIC/MUWC)

Nefunkční

Nefunkční

Nefunkční

Není potřebný

Není potřebný

Není potřebný

Integrita reaktorové budovy

Vážně poškozena

Mírně poškozena

Vážně poškozena

Vážně poškozena

Nepoškozena

Nepoškozena

Dávkový příkon na hranici elektrárny

0,64 miliSv/h v 11:10 (17.3.)

Hladina v reaktoru

palivo odhaleno

palivo odhaleno

palivo odhaleno

Bezpečná

Bezpečná

Bezpečná

Tlak v reaktorové nádobě

Stabilní

Neznámý (měření neměří)

Stabilní

Bezpečný

Bezpečný

Bezpečný

Tlak v kontejnmentu

Neznámý

Nízký

Nízký

Bezpečný

Bezpečný

Bezpečný

Vstřikování mořské vody do reaktoru

Pokračuje

Pokračuje

Pokračuje

Není za potřebí

Není za potřebí

Není za potřebí

Vstřikování mořské vody do kontejnmentu

Pokračuje

bude rozhodnuto

Pokračuje

 

 

 

Integrita vyhořelého pakiva v bazénech

Doplňování vody zvažováno

není informace

Nizká hladina, probíhá na doplňování

Nízká hladina, podezření na poškození palivových tyčí

Zvyšující se teplota v bazénu skladování

Zvyšující se teplota v bazénu skladování

Ventilace kontejnmentu

dočasně pozastaveno

dočasně pozastaveno

dočasně pozastaveno

Není za potřebí

Není za potřebí

Není za potřebí

Oblast evakuace

20 km 

INES

Stupeň 5

Aktuálně: Bezprostřední ohrožení představuje poškození paliva v bazénech vyhořelého paliva mimo primární kontejnment na blocích 1, 2, 3 a 4. Na bloku 3 probíhá od 17. března chlazení bazénu.


Bylo potvrzeno zprovoznění přívodu elektrické energie pro bloky č. 1 až 4 elektrárny Fukušima Dai-chi. Pro blok č.2 k datu 17.3. čas 17:30h, pro bloky 1, 3 a 4 od 18.3. čas 06:30h. Pokračují intenzivní práce na připojení potřebných čerpadel a zařízení, potřebných pro obnovení odvodu tepla z reaktorů a bazénů skladování vyhořelého paliva k elektrickému napájení a současně úsilí o zprovoznění těchto zařízení(vyčištění od bahna a nečistot a odstranění případných poškození). Na blocích 5 a 6 byly uvedeny do provozu dieselagregáty a obnoveno chlazení bazénů vyhořelého paliva(04:22h a 05:00h).


Na blocích 1 a 2 pokračuje vstřikování mořské vody k nouzovému chlazení reaktorů. Blok č.3 byl dne 17.3. čtyřikrát zalit mořskou vodou z vojenských helikoptér(09:48h, O9:52h, O9:58h a 10:01h). Poté následovalo postupné zprovoznění vysokotlakých čerpadel japonského hasičského záchranného sboru z vozidel umístěných na zemi v okolí bloku. Ode dne 17.3. zahájilo akci pět vozidel(starty od 19:35h do 20:07h) a 18.3. přibylo šesté. Před půlnocí do areálu postižené jaderné elektrárny dorazilo dalších 14 vozidel.


Ke dni aktualizace pokračuje na bloku č. 1 vstřikování mořské vody.


Na bloku č. 2 ke dni 19.3. 13:30h byly dokončeny práce na zprovoznění napájení z vnější sítě a pokračují aktivity na obnovení činnosti projektových chladicích systémů.


Na bloku č.3 ke dni 20.3. 03:40h bylo dosaženo sprchování vodou v plném rozsahu.


Na bloku č. 4 ke dni 20.3. 08:20h zahájily jednotky hasičského záchranného sboru zastřikování bazénu skladování vyhořelého paliva vodou.


Více k bazénům s vyhořelým palivem ZDE (odkaz).


Pozn.: Na 4. bloku vypuknul kolem 6. hodiny 15.3. ráno požár. Mimo budovu reaktoru byly v 10:22 zaznamenány zvýšené dávky radiace: 30 mSv/h mezi blokem 2 a 3, 400 mSv/h u bloku 3 a 100mSv/h u bloku 4. Odhaduje se, že vyhořelé palivo skladované v bazénu se zahřálo a uvolněný vodík způsobil následnou explozi. Provozovatel (TEPCO) později uvedl, že se požár podařilo uhasit.


Online situaci na blocích Fukushima II (Daini) přestáváme uvádět. Situace na ní stabilizovaná (chladné odstavení, funkční chladící systémy) a bez větších komplikací.


"Fukushima Daiichi – zjednodušeně a názorně" (odkaz, převzato)

Radiační situace v Japonsku, aktualizováno (odkaz)


Převzato z www stránek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde najdete i průběh havárie a možné dopady na občany ČR

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments