Situace v JE Fukušima se dostala mimo kontrolu

 

Fukušimská tragédie fatálně ohrožuje jaderný byznys na celém světě. A její konec je navíc v nedohlednu.

Jaderná havárie ve Fukušimě si až dosud vyžádala náklady ve výši cca 200 mld. USD, způsobila těžko vyčíslitelné škody na lidském zdraví a znamenala i velkou globální krizi jaderného průmyslu. V důsledku havárie muselo být evakuováno více než 200 tisíc lidí, další statisíce žijí v místech, kde jsou několikanásobně překračovány mezinárodně uznané limity ozáření. U několika set dělníků pracujících na sanaci havárie byla naměřena vysoce karcinogenní úroveň radioaktivity ve štítné žláze. Více než 2 roky po havárii z JE Fukušima denně uniká 300 tun vysoce radioaktivní vody do Tichého oceánu. Vědci zjistili, že na dně oceánu je více než 20 oblastí o rozloze několika desítek až stovek metrů s více než desetinásobně zvýšenou radioaktivitou. Radioaktivní látky se dostávají do potravního řetězce. To dělá velké potíže japonským rybářům, protože spotřebitelé mají obavy z konzumace ryb a mořských plodů.


1. Co se stalo doopravdy

Celý tento proces začal probíhat po zemětřesení a tsunami, které poškodilo tuto JE 11. března 2011, kdy se v důsledku poruchy chlazení roztavily tři reaktory a čtvrtý byl zničen v důsledku přehřátí v něm uskladněného vyhořelého paliva. Dnes již fakticky znárodněná společnost TEPCO sice vloni vytvořila podzemní bariéry, které měly bránit únikům vody, jedna z nich však přetekla a úniky vody do moře pokračují. Problémem je, že materiály použité na bariéry jsou nevhodné a nebyly určeny pro použití v radioaktivním prostředí. Jejich kapacita je navíc už asi z 85 % naplněna.


Dalším velkým problémem je pokračující kontaminace spodní vody izotopy cesia a také mnohem nebezpečnějšího stroncia. V celém prostoru JE Fukušima se zvyšuje úroveň radioaktivity. Mohlo by to být v důsledku porušení celistvosti reaktorových nádob po roztavení paliva, nebo v důsledku narušení konstrukcí mořskou vodu, která se používá ke chlazení. Další velmi riskantní operací bude v nejbližších dnech začínající pokus o vyjmutí a bezpečné uskladnění vyhořelých palivových tyčí, které byly v JE Fukušima skladovány. O tom jsme psali v minulém článku Ve Fukušimě začne nukleární vabank(external link).


2. Konečně začala celonárodní debata o následcích katastrofy

Japonská vláda jedná o financování a způsobu, jak situaci řešit. Uvažuje se například i o zmrazení podzemních vod. Japonský státní jaderný dozor (NRA) klasifikoval současný únik stupněm 3 na sedmistupňové škále jaderných havárií. Japonští politikové už otevřeně mluví o tom, že by vláda měla vyhlásit nouzový stav. Společnost TEPCO oficiálně požádala o mezinárodní pomoc při likvidaci havárie. Japonsko i TEPCO přitom dosud odmítaly mezinárodní pomoc a drtivá většina zakázek spojených s likvidací následků jaderné havárie byla přidělena japonským firmám. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) k tomu řekla, že považuje situaci za velmi vážnou a je připravena na vyžádání poskytnout konkrétní pomoc. Doba celkové dekontaminace JE Fukušima se odhaduje na 40 – 100 let.


Málokdo ví, že Fukušima není jediným jaderným zařízením, z nějž uniká radioaktivní voda. Uniká také z první tchajwanské jaderné elektrárny (sice malé množství, ale nepodařilo se zjistit, natož odstranit příčinu) a z již odstavené továrny na výrobu plutonia v americkém Hanfordu, z níž od roku 1994 uniklo přibližně 450 mld. galonů (1,7 mld. kubických metrů) radioaktivních odpadů přímo do země. Viz náš starší článek V nukleárním Hanfordu uniká radioaktivita do spodních vod(external link).


3. Závěry, nejen pro Japonce

Nezáleží na tom, jestli je provozovatelem jaderné elektrárny stát nebo soukromý vlastník. Po její výstavbě vzniká často tak jako tak začarovaný kruh nezodpovědnosti, korupce a klamání veřejnosti. Chování společnosti TEPCO po havárii se velmi podobalo chování vládních a stranických orgánů bývalého Sovětského svazu po havárii v Černobylu.


  • Japonsko se vydalo zcela chybnou cestou při budování jaderné energetiky, a to vzhledem ke své poloze na seizmickém zlomu a riziku tsunami.

  • Soukromý provozovatel při prevenci, řešení jaderné havárie i informování veřejnosti selhal naprosto stejným způsobem jako sovětská vláda a místní orgány v případě černobylské tragédie.

  • Neexistuje žádný v dohledné době realizovatelný plán, jak zastavit úniky radioaktivity z JE Fukušima.

  • Japonská veřejnost je přes rozsah katastrofy rozpolcena na ty, kteří chtějí zastavit výrobu energie z JE, a na ty, kteří tvrdí, že se Japonsko bez tohoto zdroje dlouhodobě neobejde. Ti chtějí po zvýšení bezpečnostních opatření znovu zahájit provoz ve většině japonských jaderných elektráren. Výsledkem je napětí a polarizace ve společnosti.

  • Světová masmédia se situací ve Fukušimě zabývají pouze okrajově a podávají neúplný a zkreslený obraz situace, pravděpodobně ve snaze nepovzbuzovat paniku a neškodit mocné jaderné lobby.


Havárie ve Fukušimě akcelerovala útlum jaderného odvětví po celém světě. Způsobila totiž, že se zvýšilo globální riziko jaderné havárie JE velkého rozsahu z cca 1:100 000 na 1:5 000. Jaderná elektrárna se tím stává nepojistitelnou, tedy fakticky neprovozovatelnou na komerční bázi. Je potřeba si uvědomit, že to při každé budoucí velké havárii JE prakticky znamená, že drtivou většinu nákladů na evakuaci, odškodnění obětí, likvidaci havárie a dekontaminaci ponesou daňoví poplatníci. Japonci už to pocítili na vlastní kůži, němečtí politici na to zareagovali výstupem z jádra.


Kdy na tato fakta zareaguje česká veřejnost?


Zdroje:
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec13/japan1_08-08.html(external link)
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec13/japan2_08-08.html(external link)
http://rt.com/news/fukushima-international-iaea-leak-866/(external link)
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/21/fukushima-nuclear-global-fallout-editorial(external link)
http://rt.com/news/japan-fukushima-level-three-762/(external link)
http://www.testosteronepit.com/home/2013/7/19/who-could-trust-such-a-company-the-big-fat-lies-about-radiat.html(external link)
http://www.csmonitor.com/Environment/Energy-Voices/2013/0813/Fukushima-isn-t-the-only-nuclear-plant-leaking-radioactive-water(external link)
http://blogs.channel4.com/alex-thomsons-view/japans-nuclear-energy-dilemma/5381(external link)
http://www.globalresearch.ca/there-is-no-way-to-stop-fukushima-radioactive-water-leaking-into-the-pacific/5345909(external link)

 

Napsáno pro e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments