Stejným metrem

Myšlenka Miloše Zemana, že by se vina sudetských Němců mělo posuzovat jako vlastizrada, za kterou náleží viníkům trest smrti, se mi velmi líbí. Jsou s ní, pravda, spojeny určité komplikace.

Předně není zřejmé, co přesně tímto aktem vlastizrady mělo být. Většina sudetských Němců jistě volila Henleinovu SdP, avšak volby byly tajné, takže nevíme, kteří to byli, a hlavně, pokud by volba politické strany otevřeně zrazující zájmy svého národa měla být trestána smrtí, nelze než stejný trest vyměřit i těm, kteří v některých volbách od r. 1946 do r. 1988 volili kandidáty KSČ, resp. Národní fronty.

Postiženi by tedy mohli být aspoň ti, kteří požádali o říšské občanství. Ale ouha, to Němci obdrželi automaticky, a zbavit se ho jim žádný právní předpis, ani československý, neukládal (naopak k úpravě občanství došlo na základě dohody německé a československé strany).

Lze argumentovat i tak, že sudetští Němci zradili svou vlast tím, že v r. 1938 vítali wehrmacht a Hitlera. Dobrá, ale na popraviště v tom případě patří i ti Češi, kteří se někdy zúčastnili komunisty organisovaného prvomájového průvodu; jestliže tak učinili i s transparentem nebo s mávátkem, měla by být jejich vina posuzována zvlášť přísně. Ani toto kriterion nám tedy příliš nepomůže.

Nezbývá tedy než postupovat podle klíče zakotveného v Benešových dekretech a označit za vlastizrádce všechny ethnické Němce bez rozdílu, s výjimkou těch, kteří proti nacismu aktivně bojovali – a konce války se proto zpravidla nedožili, jelikož nacistický režim, jak známo, nebyl ke svým nepřátelům obzvlášť tolerantní. Kromě toho, je-li národnost vinou, za kterou lze uložit trest smrti, vzniká otázka, co je tedy špatného na nacismu, který na základě ethnického původu vyvraždil Židy.

A také je třeba vyřešit, co s těmi Němci, kteří v době vlastizrady teprve tahali kačera. V Ústí nad Labem si s nimi hlavu nelámali a při masakru německého obyvatelstva naházeli malé vlastizrádce i s kočárky do Labe, avšak my bychom měli být důslednější a uznat aspoň v jejich případě polehčující okolnost nedostatku věku.

Zkrátka, problémů se Zemanovým řešením je celá řada, ba téměř bych řekl, že kdyby president republiky nebyl přímo z Ústavy vůči trestnímu stíhání imunní, byly by jeho rakouské projevy schvalováním genocidy jako vyšitým…

Stanův komentář:  Zemanova nadsázka má racionální jádro (nešlo jen o volby, ale o puč, špionáž, přímou spolupráci s okupační mocí). A vystěhování většiny Čechů na Sibiř za mávání mávátky v prvomájových (a jiných) průvodech už tady kdysi kdosi prosazoval. Bohužel se obávám, že Rusové by nás tam nechtěli. Takže zbývá Patagonie a zdvořile požádat Chilany a Argentince. Navrhuji české pinochetisty odstěhovat do chilské části, liberály do argentinské. Socanům a komoušům rozpárat břicha a při přesunu je naházet do moře, to je obzvláště v Jižní Americe osvědčená metoda. Tím se jednak demokraticky a lidskoprávně splní sen všech skupin po separaci a rozdílném uspořádání společnosti, současně se našim milovaným německým přátelům (mám je taky rád, bez ironie) uvolní lebensraum v české kotlině. Stejně si v ní neumíme vládnout a hospodařit, z hlediska vyššího principu mravního žádná škoda.


Převzato z blogu Paragraphos

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Stejným metrem
Město Trutnov vydává útlý časopis , nazvaný Trutnovinky a pojednávající o aktuálním dění ve městě. Poslední číslo přineslo senzační zprávu:


Jakýsi nešťastník byl chtivý televizoru, ale neměl na něj. Vzal si tedy půjčku, šlo o cca 15 000.- korun. V obavě, aby půjčku dostal, zatajil při jejím projednávání skutečnou výši svého příjmu. Uvedl jinou částku, vyšší zhruba o pět tisíc. Jeho černý skutek byl však odhalen, a zločinec se dostal před soud. Odešel s podmíněným trestem s dvouletým odkladem.


Několik dnů poté bylo jiným soudem shledáno, že  bývalý starosta Chomutova a senátor Alexandr Novák přijal úplatek 40 milionů korun. A hle – i on dostal podmíněný trest s dvouletou lhůtou. Asi si za ty peníze taky potřeboval koupit televizor…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments