Svět ruskýma očima 68

Geopolitická rovnováha polsko-amerických vztahů

Vladislav Gulevič

Červen 07, 2011

Poláci se začali obávat, že ztratí pozornost USA, že budou od nich zanedbáváni. Důvodem k tomu byly blízkovýchodní události. Domnívali se, že by mohli zůstat proti "ruskému medvědu" osamoceni. I z toho důvodu pokládali návštěvu Obamy za významnou a za důkaz toho, že jsou pro Američany klíčovým spojencem ve střední a východní Evropě. A také lokomotivou a hlavním zastáncem amerických přeměn v postkomunistické Evropě.

Američtí neokonzervativci nazývají Obamu – nikoliv proevropským transatlantistou. Je to s podivem, protože už od dob 1. světové války se Spojené státy snažily upevňovat svůj vliv na Evropu, přičemž se často opíraly o Polsko. Odklon zájmu od východní Evropy a Polska není jen věcí USA. Po rozpadu Sovětského svazu a formálním konci studené války předvedli v průběhu let novopečení členové západní civilizace z postsovětské Evropy tolik loajality, až Bílý dům pochopil, že mu není třeba se znepokojovat o postoje svých nových partnerů. Jsou natolik vtaženi do amerického modelu světového pořádku, že i při ochlazení vztahů ze strany USA je budou věrně následovat a kopírovat. Navíc to, co bylo podepsáno při Obamově návštěvě Polska, musí polské vedení zcela uspokojit.

V roce 2018 budou v Polsku součásti americké PRO. V roce 2013 budou mít Američané letecké jednotky na třech polských základnách. Sice jen dočasně, ale Varšava si dělá nárok na trvalé umístění.

Pro Spojené státy znamená Polsko určitý magnet a silový pól, k němuž se přimykají státy s protiruskou zahraniční politikou. Ve druhé polovině roku 2011 se Polsko stane předsednickou zemí EU. Pro Washington to bude důležité období z hlediska vlivu na připojení Moldavska a Ukrajiny k EU.

Obama ve Varšavě pěl chválu na východní Evropu a poukazoval na nutnost její přeměny na region míru a stability. Ovšem k tomu je potřeba, aby z Běloruska zmizel „poslední diktátor Evropy“ Lukašenko. Proto se budou jak Poláci, tak Američané pachtit po jeho svržení. Běloruská opozice už za tím účelem získala své velitelství ve Varšavě.

Jedním z „mechanismů spolupráce“ zavedeném u postsovětských republik je Východní partnerství z roku 2008. Bylo přijato v EU za účasti ministerstva zahraničí Polska a Švédska. Počítá se šesti státy – Ukrajinou, Běloruskem, Moldavském, Arménií, Ázerbajdžánem a Gruzií. Varšava má zájem na jejich integraci do EU. Zatím se nedá jednat o jejich připojení, ale v rámci „partnerství“ se počítá s upevněním strategické spolupráce a realizací řady hospodářských projektů, které by ovlivňovaly i jejich dosavadní vazby na Ruskou federaci. Poláci chtějí své nastávající předsednictví v EU věnovat revitalizaci Východního partnerství.

Pro Washington je Polsko jak nástupním polem ve východní Evropě, tak aktivním pomocníkem v dalších koutech planety. Zejména Polsko, které nejdůsledněji kráčí po cestě „demokratizace“ a „pokroku“ v pojetí amerických analytiků, bude příkladem pro severoafrické „revolucionáře“. Polský Walesa byl v dubnu 2011 v Tunisu, aby navázal kontakty s novou vládou a předal jí polské zkušenosti „pozitivních změn“. „Arabské jaro“ 2011 už je porovnáváno s rokem 1989, který pokřtili na „Rok divů“ pro celou střední a východní Evropu. Nazývají tak rychlé svržení zákonných režimů a přechod celé zóny ze sovětského vlivu pod vládu USA.

Shrnutí základních aspektů polsko-americké politiky, včetně posledních dohod mezi Obamou a Komorowskim:

1. V roce 2013 bude americká vojenská skupina v Polsku posílena několika americkými leteckými eskadrami. To je přímé nebezpečí pro Rusko.

2. V roce 2018 obdrží Polsko nové prvky americké PRO.

3. Bude zesilovat tlak na Minsk a současně se budou rozvíjet přátelství proti Rusku: posko-moldavské a americko-moldavské. Obamu už pozvali do Kišiněva.

4. Polsko je připraveno k aktivní účasti na procesech podnícených Američany v arabských zemích. Chce se stát mezi zeměmi střední a východní Evropy hlavním podporovatelem americké politiky na Blízkém východě a v severní Africe. Lobbistou washingtonské politiky.

5. USA si přejí mít Evropu homogenní. Ve východní Evropě se to Americe daří bez problémů, nestaví se proti ní nikdo, vyjma maličkého Běloruska. V jižní Evropě se americký vliv přijímá krajně negativně, a to především v Srbsku a v Černé Hoře.

Zesílení role Polska při aktivizaci její tradiční proamerické politiky narušují země jižní a jihovýchodní Evropy – jakési „politické rezervace“. Washington tedy může práci na jejich „perestrojce“ delegovat na Polsko.

Převzato z Fondsk.ru

***

Rusko-ukrajinský rébus – flotila a plyn

Vadim Truchačev

Červen 08, 2011

Vedení města Sevastopolu požádalo loďstvo Ruské federace o navýšení odvodů do pokladny města. Není to jediný problém. Krom toho řeší oba státy záležitost dlouhodobou – plyn. Jaký může být průběh sporu, o tom se v Pravdě vyjádřil ukrajinský politolog Kornilov.

Podle vedení města jsou peníze nutné na sociální služby, neboť ruští důstojníci po skončení služby využívají městské výhody, například jezdí bezplatně v městské dopravě.

Prohlášení přišlo v době návštěvy ukrajinského předsedy vlády Azarova v Moskvě. Tam se projednává cena za plyn. Jak nároky na poplatky, tak cena za plyn jsou ve vzájemném vztahu tak jak je zakotveno v Charkovských dohodách. Tehdy souhlasila Ukrajina s umístěním ruského loďstva v Sevastopolu výměnou za slevu na plyn.

Podle Kornilova není otázka výše plateb Sevastopolu za Černomořskou flotilu nová a její připomínání není nijak výjimečné. Nejde ani o žádné velké peníze. Flotila uznala určitý dluh a začala jej splácet. Na Ukrajině ceny za energie rostou, rostou tedy přirozeně i pro flotilu, když využívá služby města. To nevyvolá žádnou katastrofu. Lze doufat, že tak, jak se dohodl předchozí starosta města, dohodne se i současný. Ukrajina ale nyní žádá podstatné snížení ceny za plyn. Chce slevu o sto dolarů na každých tisíc kubických metrů.

Podle Kornilova byla dohoda „flotila za plyn“ výhodná jak pro Rusko, tak pro Ukrajinu. Bez ní by Rusko přišlo o hodně, ale Ukrajina ještě o víc. Ceny z období oranžových by zcela položily těžký průmysl Ukrajiny. Nyní se musí záležitosti kolem slevy za plyn revidovat. I Ukrajina však musí vyjít vstříc Rusku. Rusko dalo Ukrajině návrh na vstup do Celní unie, v níž by byla spolu s ním, s Kazachstánem a s Běloruskem. Ukrajina se ale k návrhu staví chladně a nic vstřícného nepředkládá. Přitom i Rusko má zájem na tom, aby ukrajinská ekonomika nepadala. Vláda Ukrajiny se nechce s Ruskem sbližovat, obává se totiž negativní reakce obyvatel Haliče.

Oba problémy, cena za plyn a Černomořská flotila, budou trvat potud, pokud budou existovat oba státy samostatně. Proto musí obě strany hledat kompromis. Ne jako za Jelcina, který byl ochoten k současným ústupkům výměnou za slib budoucího přátelství a jako za Juščenka, který vyjednávání provázel diktátem, ultimáty a bezkoncepčními protiruskými výpady. Jednoduše řečeno. Ukrajina musí také přijít s ústupky. Potom jsme schopni se dohodnout.

Převzato z Pravda.ru

***

Izrael zahájil akce k podkopání palestinské nezávislosti

Červen 10, 2011

Píše o tom deník Haaretz s odvoláním na kopii tajného dokumentu izraelského ministerstva zahraničí, rozeslaného na všechna zahraniční zastupitelství ve světě. Všem izraelským diplomatům bylo zakázáno brát si dovolenou do září. Dokument uvádí, že současným cílem je, aby co nejvíce zemí odmítlo palestinskou nezávislost. Diplomaté mají ke zdůvodnění své iniciativy prohlašovat, že Palestinci podkopávají legitimitu Izraele. Ministr zahraničí svým velvyslancům napsal: „Hlavní argument musí znít tak, že Palestinci svým krokem přímo do OSN chtějí dosáhnout cíle bez projednání s Izraelem, což narušuje základní princip mírového procesu, který je možno vypořádat jen ve dvoustranných jednáních.“

Každý šéf zastupitelství musí do 10.června předložit svůj plán práce v tomto směru. Ministerstvo zahraničí k tomu vysvětluje: „Plán musí obsahovat rozhovory s nejvýše postavenými politiky, mobilizaci všech možných sil (místní židovské diaspory, nevládní organizace), využívat media, ovlivňovat obecné mínění a diplomacii zacílenou na obyvatele.“

Krom toho bylo zřízeno tzv. „Zářijové fórum“, jehož úkolem je sledovat, analyzovat a předpovídat kroky Palestinců a navrhovat jejich paralyzování. Jednou týdně se tomuto fóru musí zpovídat velvyslanci. Dokument je doplněn o pokyn ke zvláštnímu přístupu k zemím bývalého SSSR. Má se tlačit na hlasování proti palestinské samostatnosti, anebo alespoň ke zdržení se hlasování.

Země EU jsou rozkaregorizovány. První kategorii tvoří ty státy, které souhlasí s Izraelem. Ve druhé kategorii jsou váhaví, ale mohou se přiklonit k první kategorii. Ve třetí kategorii jsou ti váhaví, kteří se mohou zdržet hlasování, bude-li jich v EU menšina. Izraelští diplomaté mají dělat všechno možné, aby ti poslední nepřišli ke slovu.

Diplomaté ve všech zemích mají podporovat mediální vystupování svých příznivců. Mohou organizovat telefonické debaty mezi představiteli jednotlivých zemí a Izraele, včetně rozhovorů s Liebermanem a rovněž krátké cesty izraelských vůdců do druhých zemí.

Izrael je přesvědčen, že deklarace nezávislosti Palestiny by vedla k jeho mezinárodní izolaci a dalším negativním důsledkům.

Převzato z Lenta.ru

***

Ta doba je pryč

Lotyšští nacionalisté propadli v referendu proti ruským školám

Červen 9, 2011

Devátého června se v Lotyšsku uzavře sběr podpisů za likvidaci ruských škol. Nacionalisté měli v úmyslu protlačit převod všech ruských škol na lotyšský státní jazyk buď parlamentem, nebo pomocí referenda. Jenomže se jim nezdařilo jedno ani druhé. Referendum trvalo měsíc. Bylo otevřeno 600 podpisových center, včetně několika desítek v zahraničí. Dva dny před skončením podpisové akce měli nacionalisté shromážděno pouhých padesát tisíc podpisů, což je třetina nutného počtu pro předložení iniciativy do lotyšského Sejmu.

Převzato z Lenta.ru

***

Cháveze operovali na Kubě

Červen 11, 2011

Operace byla nutná kvůli abscesu v oblasti pánve. Chávez dorazil na Kubu 8. června a byl operován 10. června. Operace byla úspěšná. Kdy se vrátí do vlasti, není upřesněno, ale vyjádřil se, že chce nadále pro Venezuelu pracovat.

Převzato z Lenta.ru

***

Medveděv: Vstup Ruska do WTO se opět opožďuje

Červen 11, 2011

Medveděv to oznámil na tiskové konferenci o výsledcích summitu RF – EU. Vyjádřil se, že spoléhá na podporu evropských kolegů. Rusko splnilo všechny nutné požadavky. Rozhovory v této věci se vedou již 18 let, od roku 1993. Přes všechna kladná prohlášení a naděje je výsledkem opět odklad.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments