Svět ruskýma očima 69

Džemal: rozpad Íránu zevnitř se nezdaří

Sergěj Balmasov

Červen 10 2011

Zejména USA, ale i celý Západ používá k destabilizaci Íránu nejen terorismus a špionáž, ale i národnostní a náboženské záležitosti. Zde své provokace zaměřují zejména na Ázerbajdžánce a Kurdy. Svůj pohled na tento problém sdělil v rozhovoru pro Pravdu předseda Islámského výboru Ruska. Zde je jeho stručný obsah.

Národnostní problém Íránu je zveličovaný. Existuje určitá část íránských Ázerbajdžánců, která by si skutečně přála vytvořit  nový Ázerbajdžán, ale těch je menšina. Na ně se zaměřuje Západ. Avšak vrazit klín mezi Ázerbajdžán a Írán není vcelku možné. Západ vidí situaci jenom povrchně. Nebere v úvahu, že Ázerbajdžánci z Baku jsou vcelku jiný národ než Ázerbajdžánci z Tabrízu. Tyto dva národy by bylo těžké sjednocovat. Íránští Ázerbajdžánci jsou v Íránu spokojení. Značná část íránských drobných a středních podnikatelů je právě z tohoto etnika.

Íránští Ázerbajdžánci nemají vážnější nároky na vládu. Z jejich řad pochází mnoho íránských ajatoláhů, včetně Chameneího. Ve vládě jsou zastoupeni vedle Peršanů v přibližném poměru 50 na 50. V politice mají když ne kontrolní, tady určitě blokační balík řízení.

USA by si přály sjednocení obou do jednoho státu. Pro Baku by to nebylo výhodné. Má jednak složité vztahy s Íránem a navíc je situace ovlivněna geopolitickými zásahy třetích zemí a vztahem s Armenií. Mohlo by se stát i to, že by si íránský Ázerbajdžán přitáhl Baku k sobě. Ve všech dřívějších sovětských republikách, vyjma Běloruska, došlo za posledních 20 let k úpadku. Naproti tomu v íránském Ázerbajdžánu došlo k značnému rozvoji. Dokonce i v nejhorších časech, za íránsko – irácké války, se Ázerbajdžánci nezpronevěřili Teheránu, ale poskytli několik divizí. Došlo-li by ke konfliktu se Západem, budou na straně Íránu. S Peršany ani s ústřední teheránskou vládou nemají třecí plochy.

Západ se snaží rozšiřovat dojem o útlaku národností v Íránu. Za připomenutí stojí, že název Persie z roku 1935 byl státu dán proto, aby se různé národnosti v něm necítily diskriminované. Všechny mají prakticky stejná práva jako Peršané a to také umožnilo Íránu stát se regionální mocností. Američané se svým podrýváním klidu mezi íránskými národnostmi přišli s křížkem po funuse. Jediné kde mohou vnější síly zkoušet podněcovat národnostní třenice je národnostní a náboženské cítění Kurdů. I tam se však situace v posledních letech zlepšila a naděje Američanů se zda snižují. Národy Íránu se nehodlají za pár korun dostat do situace, ve které je dnes Kyrgyzstán.

Převzato z Pravda.ru
http://www.pravda.ru/world/asia/centralasia/10-06-2011/1079911-iran-0/

***

Írán – boční krytí Ruska

Dmitrij Sedov

Červen 12, 2011

Na internetových stránkách Íránských revolučních gard (IRG) se objevila informace, potvrzující možnost zkoušek jaderných zbraní. Má tím být sděleno následující: první jaderná zkouška v Íránu nebude významná ničím jiným, než tím, že vyvolá pocit důstojnosti a síly íránského národa. Text byl podroben opatrnému rozboru. Zveřejnění zřejmě sleduje určité cíle. MAAE se letos v květnu opět vytasila se svou domněnkou o íránských odpalovacích zařízeních ve velkém rozsahu, možná i pod zemí. Ahmadinežád to opět vyvracel a tvrdil, že se jedná o diskreditaci jeho země. Jenomže vzápětí po prezidentovi vystoupil vedoucí íránských jaderných programů, jaderný fyziák Abbásí se sdělením, že jeho země v dohledné době vybuduje dokonalejší zařízení v podzemních prostorách. V něm bude možné obohacovat uran na ještě vyšší koncentraci. V minulosti Íránci tvrdili, že budou obohacovat jen do koncentrace nutné pro náplně reaktorů AES. Avšak v posledních dvou letech se stupeň obohacení stále zvyšuje, až na úrověň potřebnou pro bojové hlavice.

Abbásí informoval, že pro tento účel budou ve Fordo nedaleko posvátného města Kum v centrálním Íránu instalovány centrifugy nové generace. Fordo je dobře opevněné místo, nepřístupné pro vzdušné útoky a chráněné IRG. Až do roku 2009 bylo přísně utajované. Poté co se zpráva o něm dostala i do západních zpravodajských služeb, se o něm začal zmiňovat i Írán.

Íránci odůvodňovali vyšší stupeň obohacení uranu jeho potřebou pro výrobu izotopů pro lékařské účely. Tento důvod byl zpochybňován americkým Institutem pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) s tím, že článek na internetových stránkách IRG zpochybnění potvrzuje.

Odborníci nevěří ve schopnost Íránu samostatně instalovat uvedené odstředivky. Západ navíc projevuje snahu znemožnit íránský jaderný program počitačovým virem Stuxnet, který se podařilo umístit do íránských vědecko výzkumných počitačových sítí. To práci íránských odborníků silně zabrzdilo. Většina pozorovatelů je přesvědčena, že k publikování národního jaderného programu vede Teherán snaha přivyknout světovou veřejnost na to, že se Írán stane jadernou mocností.

V tu samou dobu íránská TV ohlásila, že se podařilo dokončit přípravu na sestrojení odstředivek nové generace. Reakce USA byla v prohlášení, že je tímto Obamova administrativa dotčena. Tak vysoké obohacení je podle USA zbytečné a ze strany Teheránu jde o provokaci, která znevěrohodňuje přání Íránu o poctivé rozhovory o svém jaderném programu.

Íránci přešli ve věci světového jaderného propgramu na novou pozici. V stále obtížnějších podmínkách obstrukcí ze strany "civilizovaného společenství" postupně své cíle dobývají. Ve svých plánech na vlastní jadernou zbraň vystupují stále plastičtěji. Na tomto pozadí se ruská pozice čím dál tím více přiklání k Západu a ruský tón je tvrdší. Není vyloučeno, že se postupně Moskva k Západu připojí.

Nebylo by na škodu trochu se zabývat motivy íránského vedení a politikou Západu  v této otázce. Vždyť klub "nelegálních držitelů" jaderných zbraní je dost velký a v jeho čele stojí Izrael, ovšem nikdo není stále tak "na tapetě" jako Írán. Proč?

Za dvacet let od založení Islámské republiky se její obyvatelstvo zdvojnásobilo a 75% tvoří lidé do dvaceti pěti let. Mezi státy Středního východu má nejvyšší úroveň vzdělání. I přes dlouholetou blokádu země má nejvyšší životní úroveň. Sociální programy se starají o lidi od dětství až do stáří. Způsob islámské lidové demokracie v Íránu, vyzkoušené časem, zaručuje to nejhlavnější – suverenitu a prosperující existenci národa.

Írán se stal "kostí v chřtánu globalizátorů". Nemohou strávit to, že jimi podnícená revoluce za "demokracii" si šla svou cestou a islámský demokratický model ustál svou existenci před vnějšími vlivy. Na rozdíl od "nezákonně" jaderného loutkového Pákistánu je Írán příkladem dovedného a odvážného odolávání snahám globalizátorů o narušování svých záměrů a obrannou zdí protiamerických muslimských sil.

Západ si našel na Írán bič v jaderném programu, který byl na počátku a nesrovnatelný s programy jiných států, zejména Pákistánu. Základním důvodem nepřátelství Západu k Íránu je jeho snaha ochraňovat zájmy muslimů v regionu. Především je to proti mysli Izraeli. Držení tajného izraelského arzenálu jaderných zbraní dává Islámské republice geopolitickou výzvu k zařazení do "stínového klubu" držitelů jaderných zbraní.

Averze Íránu a Izraele vůči sobě už přerostla rámec regionu a změnila se v averzi "západní civilizace" k Íránu, který je obranným valem antiglobalistických sil Asie. Odvaha s jakou Írán odolává tlaku Západu vyvolává vážnost u mnohých národů světa a jejich podporu.

Informační agrese globalistů pronikla i do samotné íránské společnosti. Zabrala na ní především mládež. Rozladění budí i kontrola některých složek íránského života IRG. Bez této kontroly by však mohlo dojít k napětí. Íránští vůdci musejí pod obrazem "vnějšího nepřítele" sjednotit národ, dokud nezačnou na Západě reagovat svým obvyklým způsobem – vojenskou agresí.

Teheránu je jasné, že jakmile se stáhnou americká vojska z Afghánistánu a Iráku, bude ohniskem "přechodu k demokracii" Írán. Proto dává Washingtonu signál: nepodlehneme, budeme poračovat ve své cestě.

Za této situace je Rusku určená velmi opatrná politika. Írán je pro něj příliš důležitý na to, aby se Moskva bezpodmínečně postavila ve věci íránského jaderného programu na stranu USA. Írán má všechny předpoklady stát se nejvlivnější silou v jižním podbřišku Ruska. Nebude trvat dlouho a americká globalizace se přisaje k ruským hranicím. Potom se ukáže životně důležitým kdo je ruským jižním sousedem. Zda loutkový režim Teheránu, anebo nezávislá Islámská republika. Může přijít doba, kdy Rusko bude boční íránské krytí potřebovat.

Převzato z Fondsk.ru
http://www.fondsk.ru/news/2011/06/12/iran-flangovoe-prikrytie-rossii.html

***

Srbští nacionalisté spálili prapor NATO

Červen 13, 2011

Aktivisté ze srbské Radikální strany na znamení protestu proti letošnímu uspořádání každoroční konference NATO v Bělehradě spálili prapor NATO a na mostě přes Savu vyvěsili ohromný transparent proti NATO.

Několik set Srbů obvinilo Tadiče ze zrady vlasti s tím, že dovolil okupovat Srbsko a že hodil zemi k nohám Washingtonu a Bruselu. Chtěli také předat prezidentovi do ruk dopis se svými požadavky, ale policie zasáhla a vyhnala je. Tito lidé si nepřejí sbližování se zeměmi, které je v roce 1999 bombardovaly, ale přejí si sblížení s Ruskem.

Převzato z Lenta.ru
http://www.lenta.ru/news/2011/06/13/flag/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments