Tak kterého?

Domnívám se, že všichni obyvatelé ČR oprávněni volit, pokud volby nevnímají pouze jako dostihovou sázku, neřídí se tupým telemarketingem a používají vlastní hlavu, by si před každou, zejména prezidentskou volbou měli položit a zodpovědět minimálně tyto otázky:


1) Jak je kandidát odborně způsobilý zastávat daný úřad/funkci? Má pro to všechny předpoklady, t.j. náležitý rozhled, dokáže v případě prezidentského úřadu chápat veškeré právní konsekvence, nakolik jsou mu známa jeho ústavní práva  a všechny s tím spjaté souvislosti?


2) V jaké je kandidát fyzické a zdravotní kondici? Je předpoklad, že bude po celé funkční období schopen zastávat úřad anebo spíš předpoklad, že bude věčně na draze placené marodce, případně předčasně exne? Dokáže plnit všechny předepsané povinnosti počínaje vítáním návštěv, kladení věnců, vedení rozhovorů na nejvyšší politické úrovni…?


3) V jaké je kandidát mentální kondici? Je u něj předpoklad, že bude vždy a za každých okolností schopen trpělivě sledovat, pohotově vyhodnocovat a orientovat se ve složitých situacích a vyvozovat z nich racionální východiska? Dokáže se dlouhodobě udržet v maximální duševní a intelektové koncentraci na právě řešený problém?


4) Čí zájmy kandidát reprezentuje? Bude vždy a za všech okolností preferovat zájmy ČR, potažmo všech českých občanů? Čí zájmy reprezentoval doposud? Nemá nějaké pevné vazby a závazky na organizace a státy vyplývající z cizího občanství, členství v nadstátních organizacích, na někoho, kdo financuje jeho kampaně…?


5) Co vám přinesla, resp. přináší politika toho kterého kandidáta? Jak se odrazila, resp. odráží na vašem životě?


6) Jakou politickou vizi (budoucnost) pro stát a pro vás osobně) představuje ten který kandidát/politik?


7) Jaké má daný kandidát osobnostní a morální kvality? Je přehnaně ambiciozní, jde za majetkem přes "mrtvoly"…?


Až po ujasnění si odpovědí na tyto otázky by podle mého mínění měl odpovědný volič přikročit k hlasování. Za sebe mohu říci, že mám vybráno. Budu volit menší zlo.


Foto: KK

Komentujte

Chcete-li přidat komentář, přihlaste se viz Přihlášení.
  Odebírat  
Upozornit na