Tři největší – ten první

S kolegou Hoffem jsme nedávno u litříku vína (z jeho vlastního vinohradu) rozebírali téma největších osobností v dějinách. Podobně jako novinářská svoloč, která vyrábí žebříčky miliardářů, pophvězd, sportovců apod., jsme se pokoušeli sestavit žebříček největších postav dějin stejně tak, jak to dělají noviny a televize. No a málem se nám podařilo najít stovku těch nejgeniálnějších osobností světa, ale oba jsme byli bezradní, jaké pořadové číslo tomu kterému velikánovi přiřadit, kdo bude jedničkou, kdo dvojkou, kdo padesátkou, kdo bude devadesátý devátý a kdo dostane číslo sto. U žebříčku miliardářů, je to snadné, řadí se dle množství prachů, v žebříčku pophvězd se řadí dle velikosti poprsí, u sportovců dle získaných medailí apod., ale jak a dle čeho to řadit v našem případě, jsme nevěděli. Podle IQ by to taky nešlo, to by nám jako nejgeniálnější vyšel zázračně zbohatnuvší gauner zubař Macek.


Při vyhledávání těch největších velikánů jsme to vzali docela zeširoka, vždyť jsme měli dostatek času, nikam jsme nespěchali. A vzali jsme to od východu, tedy od Konfucia, Lao c‘, Čuang c‘, Buddhy, Ašóky, Zarathuštry, Krista, přes Homéra, Erastothéna, Rabelaise, Shakespeara, Newtona, až po francouzské encyklopedisty, tam jsme byli na rozpacích, kterýpak z nich byl větší a kterýpak menší? Rousseau? Diderot? Voltaire? No prostě blbli jsme na kvadrát, ba až na entou, a samozřejmě žádný žebříček jsme nevytvořili, navíc nám to nepřísluší, neb nejsme kvalifikovaní odborníci.


Ale nakonec jsme se přece jenom shodli na pouhých třech jménech. Vůbec jsme totiž nebrali v úvahu mohutnost či kapacitu jejich rozumové geniality, nýbrž nám šlo o to, která či které osobnosti změnily svět a nasměrovaly jej do té doby nevídaným a fantastickým směrem, což se před nimi a ani po nich už nikdy nikomu nezdařilo. A skutečně nám vyšly pouhé tři postavy, taková jakoby svatá či přesvatá trojice měnící směřování civilizace. (Zkuste si čtenáři tipnout, uvidíme pak, zdali se shodneme. Můžu prozradit, že tyhle tři osobnosti se klidně mohly setkat, okolnosti ale setkáním nebyly příznivé.)


Taky jsme samozřejmě vyhledávali postavy, které způsobily nejvíce zla ve světě. Analogicky k té svaté trojici jsme chtěli nalézt satanskou trojici. Ale ani z toho obrovského množství šílených zločinců nebylo v našich silách nalézt tři největší kriminálníky. Takže satanskou trojici jsme nakonec složili nikoliv z postav, ale z hnutí. Satanská trojice zla dle nás je tato: náboženství, války a neoliberalismus. A k těm jednotlivým hnutím si každý může doplnit postav neúrekom. Osobně vidím současný neoliberalismus jako ikonu zla a zkázy. Do apokalypsy nás vedli a vedou tito hlavní představitelé: Hayek, Friedman, Thatcherová, Reagan, oba Bushové, MMF a SB… U nás propaguje tuto ideologii spousta intelektuálů, nejslavnějším je snad Roman Joch, a třeba i Jan Rychlík (*26. listopadu 1954 v Praze), který hlásá tuto pravdu: Obyčejní chudí lidé nejsou na tomto světě proto, aby se měli dobře, ale aby se měli špatně. Kdyby se měli dobře, tak už by to nebyli obyčejní chudí lidé. Sociálně nerovná (heterogenní) společnost, čili rozdělení lidí na chudé a bohaté, je tedy přirozeným důsledkem sociálního vývoje. Sociální nerovnost lidí je tudíž nezměnitelná a věčná. Takových a podobných citací lze nalézt dennodenně v každých novinách, v televizi a na internetu spousty. Komu a čemu slouží tito pánové (ale i dámy), je naprosto zřetelné a jasné každému, i jim!


No a konečně mohu uvést jméno jednoho z naší „svaté“ trojice, a to je Charles Robert Darwin (12. února 1809 – 19. dubna 1882). Jeho kniha On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život – většinou zkracovaná na: O původu druhů), vydaná v roce 1859 skutečně naprosto radikálně změnila pohled na svět a nasměrovala ho jiným směrem. O autorství teorie evoluce se Darwin dělí s Alfredem R. Wallacem (1823 – 1913), Darwinova kniha ovšem vyšla dříve než Wallaceho. Samozřejmě teorie evoluce nespadla jen tak najednou z nebe, to už Darwinův dědeček Erasmus měl určité náběhy, taktéž Lamarck a určitě by se našli i další. Teorie evoluce, vědecky potvrzená, je, ostatně jako každá vynikající myšlenka, napadána a zneužívána, těch řečí proti evoluci je mnoho, relevantní argumenty ovšem žádné.


Pro zasmání uvádím její zneužití nacisty. Tak třeba Adolf Hitler ve svém projevu z roku 1927 v Mnichově uvedl: „Odmyslete si nordické Němce a nezbyde vám nic, než jen tanec opic.“ (že by kancléř Hájek, který také nepochází z opice, byl nordický Němec?). Tedy Germáni v rámci evoluce nejsou potomky opic, neboť z opic pocházejí pouze nižší rasy. A Richard Wagner tomu nasadil korunu, když tvrdil, že Árijci odvozují svůj původ od bohů.


Po vydání knihy O původu druhů ztratilo náboženství jakýkoliv smysl existence a bylo odhozeno na smetiště dějin, bohové či Bůh přestali hrát jakoukoliv roli, ba dokonce jejich několika tisícileté působení se ukázalo jako negativní a silně destruktivní, k ničemu už vhodné a dobré. Pokusy oživit Boha, jako to činí např. třeba v USA, jsou pouze trapné a směšné, ba přímo srandovní. Ve svém životopisu Darwin uvádí na pravou míru pomluvy, které kolovaly o jeho dědovi, že prý na smrtelné posteli volal Ježíše a popisuje také stav víry v Anglii. Své psaní uzavřel slovy: „Takový byl stav křesťanství v naší zemi (roku 1802) … Můžeme přinejmenším doufat, že nic takového dnes nezvítězí.“ I my dnes můžeme v to samé s Darwinem doufat.


Ti vládnoucí, co se zaštitovali tím, že vládnou jménem Boha, ve službě Bohu, z pověření Bohem, ztratili opodstatnění a jakoukoliv legitimitu. Božská aura a svatozář králů, knížat, kardinálů a papežů zmizela jak pára nad hrncem. Takže je vcelku nepochopitelná(?) snaha vrátit náboženství jeho starou úlohu, přece se dobře ví, že do stejné řeky nelze vstoupit dvakrát. Přesto se o to neoliberální konzervativci snaží, a činí se seč mohou, vymýšlejí zmodernizované křesťanství, pěstují a propagují esoteriku, těch šíleně bláznivých stránek co je na internetu! Kdyby to alespoň byla pořádná esoterika, třeba takový Mistr Eckhart a švec Jakub Böhm, případně i Plótínos a Porfyrios z Tyru, to byli mystikové jak se sluší a patří, to bych občas takové stránky i navštívil.


Když tedy Darwin popsal evoluční vývoj člověka, nikde se nezmínil o duši a duchu, to prostě v jeho teorii nemá místo. Ale to vůbec neoliberálům nevadí, lidé sice nemají duši ani ducha, ale alespoň trhy to mají, tak teda budeme zkoumat duši a ducha (nebo Duši a Ducha?) volné ruky trhu, jak to například popisuje v blogu na Aktuálně cz. ekonom Tomáš Sedláček, člen NERVu, který radí naší neoliberální vládě. Také Táňa Fischerová s Radomilem Hradilem doporučují, aby v sobě lidé našli „nesmrtelnou duši“ a tak získali pomoc „duchovních světů“ a překonali materialismus a egoismus. To je cosi, co? Náboženství zachované v Trhu a v duchovních světech. To by Darwin zíral a nevěřícně kroutil hlavou, jakýmže způsobem, jak snadno a lehce lze vyvrátit jeho teorii.


Jediné náboženství, které s evolucí nemá problémy je islám. Alláh to zařídil tak, že život, ba i Vesmír, vznikl bez jeho přičinění, náhodou, samovolně, nač a proč by se Alláh mordoval se stvořením vesmíru, života a lidí, když to přece může vzniknout i bez jeho úsilí, z chaosu a zcela nahodile, spontánně. Takže muslimové problém s Darwinem vůbec nemají. Zajisté je možná nějaká fanatická sekta, která to bude popírat, ale cvoci se přece vyskytují všude bez ohledu na náboženství či ekonomické poměry.


Zaručeně ani Číňané s evolucí problém nemají, ti dokonce přišli s novou teorií, která zneplatňuje tvrzení, že naše pramáti Lucy vyšla do světa z Etiopie (kde byly nalezeny nejstarší kousky kostí prvního homo), nýbrž tvrdí, že naše pramáti pochází z Číny a teprve z Číny se rozešla do světa, a mají důkazy kostí ještě staršího hominida než ty z Etiopie. Takže kdo bude mít pravdu? My či oni? Lucy z Etiopie či Lucy z Číny?


Problém s evolucí ale asi budou mít v Indii. Kdyby tam byl rozšířen pouze buddhismus (což náboženství v pravém slova smyslu není, je to pouze postoj k životu), tož tam by problém nebyl, ale nejrozšířenějším náboženstvím je tam u nich hinduismus, ve kterém existuje málem nespočetné množství bohů a bohyň. A právě hinduisté (brahmáni jsou patrně potomci těch Árjů, kteří zničili civilizace Harappa a Mohendžodáro) vymysleli nejgeniálnější a nejrafinovanější způsob ovládání poddaných. Je to perfektně vymakaný systém kastovnictví, který nepotřeboval policii ani nějaké donucovací prostředky a nástroje strachu, lidi hlídali sami sebe.


Smyslem kast je toto: Když se budeš náležitě chovat, řádně pracovat a poctivě odevzdávat daně, usilovně se snažit (no přesně to, co vyžaduje neoliberalismu), tak v příštím životě se narodíš o kastu výše, pokud ovšem budeš zlobit, narodíš se o kastu níže. Vždyť je to dokonalejší než křesťanské posmrtné nebe. Perfektně vymyšleno, přímo ďábelsky dokonalé, divím se, že to křesťané nepřebrali.


Křesťané tedy systém kastovnictví nepřebrali asi pro nižší chápavost a nevelkou inteligenci, zato neoliberálové kastovní systém přejali úplně detailně, potom že se nelze přiučit od zaostalých zemí třetího světa, kde kastovnictví existuje už tisíciletí, my Evropané na „výhodnost“ takového systému přicházíme teprve dnes, ano, teprve dnes jej neoliberálové začali provádět v praxi, jenom se koukněme kolem sebe. Nepřipadá vám dnešní stav společnosti, tedy její dělení, jako kastovnictví? Dříve, a dokonce ještě i nedávno, existovaly pouze dvě vrstvy – třída vykořisťovatelů a třída vykořisťovaných, zato dnes máme nepřeberné množství kast, které mezi sebou nemluví, nestýkají se, nijak spolu nekomunikují a taky se proto nikdy na ničem společném ani nemohou domluvit. Kasta strojvůdců se nedomluví s kastou výpravčích a už vůbec ne s kastou průvodčích, kasta ředitelů škol je vysoce nadřazena kastě obyčejných kantorů, kasta manažerů (dříve ředitelů a náměstků) se s kastou zaměstnanců baví pouze rozkazovacím způsobem, atd. atp. Existuje samozřejmě i kasta nejnižší, tedy kasta nezaměstnaných, kteří jsou neschopní, líní a neumí se o sobe postarat. (Mají vůbec nárok na život? Lord Friedrich August Hayek tvrdí, že nemají.) Potom ještě u nás existují jakési podkasty, kam patří bezdomovci a občané tmavší pleti, už i pohled na ně poskvrňuje, jsou to páriové (Čandalové, daliti-nedotknutelní, nečistí) žijící pod hranicí chudoby, a i když náhodou se jim podaří získat práci, tak pouze tu nejšpinavější. Z takové podkasty není úniku. Pro srovnání uvedu několik vět o indických nedotknutelných: Statistiky uvádějí, že každou hodinu jsou napadeni v průměru dva nedotknutelní. Každý den jsou pak z této skupiny obyvatel dva lidé zavražděni a dvěma jsou podpáleny domy. Docela podobné našim poměrům, že?


Nedotknutelní nesmějí překročit práh mého domu, ani jejich stín se nesmí dotknout našeho obydlí nebo majetku, říká Ind z vyšší kasty. Prý nedotknutelní tak pykají za chyby, kterých se dopustili v minulých životech. Taky vynikající myšlenka – vinni jste si sami. Odhaduje se, že k páriům patří až 160 milionů Indů. Tedy 160 miliónů z miliardy a půl – kolik je to procent? U nás je páriů kolik procent? Myslím si, že to číslo v procentech nebude moc rozdílné. Tak jsme to až v naší republice dopracovali! Ještě nedávno holí utloukl k smrti „nečistého“ jeden brahmán pouze proto, že se pouhý stín nečistého dotkl jeho vznešené postavy. Indická policie nezasáhla. U nás by zaručeně zasáhla a pomohla brahmánovi v tlučení, dokonce u nás policajti bezdomovce ukopali (vysílala televize!), jsou tedy ti naši poliši dokonce lepší než ti indičtí. Z nemocnice vyhodili bezdomovce, který před vchodem zemřel, polít páriu hořlavinou a zapálit je u nás už běžnou praxí. O výrocích politiků (Řápková, Janáčková, Chalupa, Čunek…) raději pomlčím.


Jsem přesvědčený o tom, že křesťanství, judaismus (mojžíšovské vyznání), islám a hinduismus nadělaly na světě nejvíce pekla, zla a ďábelskostí, vidíme to kolem sebe ještě i dnes. Náboženství, které hlásá, že Bůh má rád každou lidskou bytost, ať bohatou či chudou, boháče či nuzáka, je sice hezké tvrzení, ale co s tím? Je to podobné dnešním lidským právům a svobodě, také platí pro každého, ovšem vidíme to v praxi na vlastní oči – je to pouze zmodernizované náboženství.


Závěrem: K vysvětlení chodu přírody a vesmíru po Darwinovi je bůh naprosto zbytečný, k nepotřebě, k ničemu. Darwin ukázal lidstvu úplně zbrusu novou cestu. A vůbec nevadí, že premiér Nečas a spol. vedou naši společnost zpět do středověku a do feudalismu, takových regresů se v dějinách uskutečnila spousta, ovšem nikdy to nemělo dlouhého trvání, maximálně tak generaci či dvě, pak to bylo smeteno do nebytí, evoluce je holt evoluce, a s tou si Nečas už neporadí, a ani Peaková s Nagyovou, byť by se sebevíce snažily, mu už nepomohou.


Pro ty, co ten druhý díl prošvihli, nebo si to jen chtějí srovnat v hlavě, tak druhý Velikán Velikánovič je tady

 

Foto: zdroj


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments