Vatikán a Farářská iniciativa

Únor 02, 2012


Zprvu čítalo hnutí Farářské iniciativy jen pár kněží. Postupně výzvu k neposlušnosti podepsala desetina rakouského kléru. Protest přeskočil jako jiskra i do dalších zemí. Zprávu o vývoji kolem Farářské iniciativy přináší redakce webu Vatican Insider.


Mons. Helmut Schüller, 59 let, rakouský kněz, působí v městečku Probsdorf. V minulosti byl mj. prezidentem rakouské Charity a generálním vikářem vídeňského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna. Roku 2006 stál na počátku Farářské iniciativy  – výzvy k neposlušnosti, která mimo jiné žádá přijímání pro rozvedené a znovu sezdané, zrušení povinného celibátu, otevřenost laikům, kněžství žen. Zkrátka požadavky církevních reforem. Nedávný průzkum společnosti Gfk-Umfrage odhalil, že 72 procent rakouských kněží sympatizuje s výzvou.


Hnutí je tvrdou zkouškou pro schopnost dialogu kardinála Schönborna, člověka, který je velmi blízký papeži Ratzingerovi a stojí v přední linii v boji proti pedofilii. Právě minulý týden se Schönborn ve Vatikánu setkal se špičkami římské kurie, aby společně diskutovali stále výbušnější téma "neposlušných". Je to znamení, že německý papež je zvláště citlivý na církevní protest, který se zrodil právě v jeho – německy mluvící oblasti, píše se na webu Vatican Insider. Nejspíš se situace stala tak křiklavou a naléhavou, že Vatikán nemůže déle nereagovat. Navíc se hnutí rozšiřuje do dalších zemí světa. K iniciativě už přistoupilo 600 irských kněží a také faráři v Německu, Francii, Slovensku, Austrálii, ve Spojených státech, Africe i Latinské Americe. Helmut Schüller vyjadřuje spokojenost, že se schůzka ohledně Farářské iniciativy ve Vatikánu konala: "Dozvěděli jsme se to z masmédií, nevěděli jsme o tom. Je pozitivní, že se Vatikán seznámí s našimi návrhy. Doufáme, že také rakouští biskupové vezmou v úvahu naše požadavky."


Jako první zveřejnil informace o vatikánské schůzce, která se uskutečnila 23. ledna 2012, novinář Guido Horst na stránkách Vatican Insider. Podle něj je papež Benedikt znepokojený rebelií farářů v Rakousku. Rozhovor se konal v prostření maximální rezervovanosti. Chtělo se předejít dojmu, že je to vždy Řím a Vatikán, kdo musí přijímat opatření proti vedení “povstalců“. Bylo by vhodné, pokud by situaci dokázali vyřešit se svými kněžími místní biskupové. Hnutí ale nabývá na síle a získává mezinárodní rozměr. Schůzky se účastnili kromě Schönborna, biskupové Alois Kothgasser (Salzburg), Egon Kapellari (Graz), Klaus Küng (St. Poelten) a pak představitelé vatikánského státního sekretariátu a Kongregací pro nauku víry a pro klérus. Zpráva byla následně potvrzena tiskovou kanceláří kardinála Schonborna, který se dosud vyhýbal kanonických postihům vůči "vzdorným" kněžím. Jeho postoj k výzvě prošel zajímavým vývojem. První reakce v červenci 2011 byla naprosto odmítavá. V některých rozhovorech o Vánocích naopak vyjádřil pro iniciativu pochopení a konstatoval, že pokud se záležitost bude týkat pouze Rakouska, změny jsou neproveditelné. Ty mohou být vyřešeny pouze na světové, nikoliv lokální úrovni. Analýzu změněného postoje najdete třeba zde.


Lídr farářské iniciativy Helmut Schüller se neobává exkomunikace ani si nepřeje schizma. "Nedokáži si představit, že by došlo k exkomunikaci. Naše hnutí stojí na tak širokém základě, že nevěřím, že by se vše dalo vyřešit sankcemi", vysvětluje Schuller telefonicky z Rakouska. Co se týče možnosti schizmatu, kterou v minulosti zmínil Schönborn,  je Schüller kategoricky proti: "My žádáme obnovu Církve, ale chceme zůstat uvnitř. Jsou to právě naši kritici, kteří nám říkají, že máme odejít a že pokud zastáváme určité teze, nepříslušíme k církvi." Mons. Schüller doufá, že Rakouská biskupská konference zahájí teologický dialog s reformním hnutím: "My jsme vždy mluvili otevřeně, byli jsme přístupni konfrontaci názorů, ale nikdy jsme nebyli přizváni k žádnému setkání. Kardinál Schönborn mluvil s některými vídeňskými představiteli našeho hnutí, ale dosud nedošlo k strukturovanému teologickému dialogu mezi námi a Biskupskou konferencí."


Mezitím se hnutí rozrůstá. Zvláště v Irsku se po vypuknutí pedofilních skandálů rozrostla Asociace katolických kněží. Také ve Francii nabývá na významu skupina Za skutečnou poslušnost evangeliu. "Nechceme vytvořit jedno hnutí, každá místní církev má svoji geografickou specifičnost – vysvětluje Schüller – avšak chceme vytvořit síť skupin, které si kladou podobné otázky. Pak možná uskutečníme setkání představitelů těchto různorodých skupin." Jedna z otázek směřovala k možnému setkání s papežem: "Nevím nakolik pozice Vatikánu záleží na papeži, možná málo", odpovídá Schüller. "My si přejeme, aby se Vatikán a biskupové konfrontovali s naším požadavkem reforem." V každém případě mají návrhy farářské iniciativy rostoucí potenciál. Výzva k neposlušnosti byla přeložena do deseti jazyků. Mluvčí reformní rakouské skupiny k tomu podotýká: "Odmítnutí Říma zahájit reformu církve, která je už delší čas nezbytná, a neaktivita našich biskupů nás nejenom opravňují, ale i zavazují k tomu, abychom následovali naše svědomí a jednali autonomně."


Guido Horst ve svém komentáři píše, že kardinál Schönborn se do Vídně vrátil s lehčím srdcem. Pokud se totiž Farářská iniciativa rozroste na mezinárodní úroveň, otázka už se nebude týkat výhradně Rakouska a míč je teď na straně Vatikánu. Jak vše dopadne je těžké předvídat, nicméně, pokud bude Vatikán projevovat podobnou trpělivost v diskuzi se svými kněžími, jako při jednáních s následovníky Marcela Lefebvera, pak není třeba se obávat zkratkovitých řešení. Co se týče Česka, to je momentálně v jiné situaci. Katolicismus si tu prošel jinou historickou zkušeností než v Rakousku. Přesto si dovolím tvrdit, že je jen otázkou času, kdy budou podobná témata vysoce aktuální i u nás. Mnohá jsou na pořadu dne již nyní.


Převzato z Umlaufovin

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments