A teď si zkuste posbírat v lese klestí!

Reklama


Občas si v naší kotlině stěžujeme na rozbujelou a nemyslící byrokracii. Uklidněme se – i ve velké zemi na východě to není lepší, spíš naopak. Níže popsané, jakkoli vypadá humorně, je v tamních podmínkách varovné. Jde o to, že spousta lidí, zejména na hlubokém venkově, je na lese a jeho produktech životně závislá. Navíc to, spolu s drakonickými opatřeními úřadů vůči drobným pěstitelům zcela zbytečně (nebo snad ne?) zvyšuje nervozitu veřejnosti a její znechucení systémem.

Krasnodarský portál 123.ru oznámil: „Od počátku ledna jsme začali žít … s novým důchodovým věkem, zvýšením HDP, zvýšenými odvody do penzijního fondu pro OSVČ, zdaněním drobných živnostníků a dalšími překvapeními, a mezi nimi jedna světlá výjimka – je možné sbírat klestí bezplatně. Je to, samozřejmě, komické, ale pro někoho je to ve skutečnosti důležité. To proto, že klestí je topivo (které, pravda, budeš únavně sbírat).“

A teď, když se stalo klestí bezplatným, Rusové začali družně bezplatně chodit do lesa pro tak důležitý bezplatný dar přírody… ukazuje se ale, že to není tak jednoduché. Protože kromě federálního zákona si v regionech schválili zákony svoje vlastní (a ty mají podle Ústavy RF přednost), stanovili si vlastní pravidla, jak se má bezplatné klestí správně sbírat. Co kdybyste ho sbírali v rozporu s instrukcí?!

A hned se ukazuje, že to vůbec není tak veselé. Například:

  • V Krasnodarském kraji (oblast na jihu Ruska – pobřeží Azovského a Černého moře) dřív, než se vypravíte do lesa na klestí, musíte o tom předem informovat, a úředníci vaši žádost musí posoudit a vzít na vědomí.
  • V Penzenské oblasti (jihoruské vnitrozemí), je možné sbírat klestí výhradně ručně, bez použití jakýchkoli nástrojů. Pokud jsou na klestí stopy po řezání – není to klestí.
  • V Chanty-Mansijském autonomním okruhu (východní úpatí Uralu kolem řeky Ob) – jen v místech určených lesními správami.
  • V Tverské oblasti (severně od Moskvy) rozhodli úředníci, že klacky klestí nesmí být delší než 1 metr.
  • V Chabarovském kraji (Dálný východ, sousedí s ostrovem Sachalin) lze klestí sbírat jen pomocí ručních nástrojů a v místech vyznačených lesní správou.

Podobná omezení nejsou zavedena všude, což je názorný příklad toho, jak je vystavěn systém. Takže jakoby povolili (po předchozích velkých protestech veřejnosti – pozn.překl.) bezplatný sběr klestí, ale přece jen se musíte jít poklonit drobnému úředníkovi, aby „posoudil a zaevidoval“ tvoji práci. Co kdybyste toho nasbírali příliš mnoho a vlast v důsledku toho zchudla? Každý musí znát své místo. To by tak hrálo – sbírat bezplatně klestí, kde si vzpomenete! Se zájmem čekám, co se stane, až schválí zákon o houbách a lesních plodech, který právě prochází čtením v Dumě.

Michail Děljagin k tomu poznamenal:

K tomu v podstatě není co dodat. Ofšórová aristokracie, ruku v ruce s malými úředníčky z řad „efektivních byrokratů“, snícími, že se jim vyrovnají, spolehlivě vrací Rusko do středověku. To tenkrát přece nevolníci nesměli, jak víme i ze starých německých pohádek, sbírat klestí v panských lesích – jakož i dnes. A na pozadí odpadového zákona (nový zákon o nakládání odpady-pozn. překl.) jsou odpady formálně zpoplatněny smluvní cenou, ale výše platby stoupla do neuvěřitelné výše. (V některých regionech Saratovské oblasti stoupla patnáctkrát!) Smlouvu nelze odmítnout, takže jde vlastně o daň, která se vybírá podle plochy stavby, takže středověká daň z hlavy vedle toho vypadá jako myšlenka velmi pokroková. A jestliže lidé, kteří nás rukama nohama tlačí do středověku, s pěnou u huby hřímají o digitalizaci, – to už není legrace. To už děsí“.

Zdroj: Deljagin.ru

Překlad: st.hroch 190109

Přejít do diskuze k článku 4 komentáře