A vítězem korony se stává… plachetnice

článku, který sice byl na téma roku 68 v Československu, jsem psala, že 60. léta byla o celosvětovém dění a shrnula jej tak, že v něm šlo (a stále jde) o tři globální faktory:

 • Zlato a dolar
 • Kulturní revoluce
 • „Gréta“

A shrnula je s tím, že podle důležitosti můžeme (musíme) pořadí obrátit, a to takto:

 1. Projekt „Gréta“: Planetární zdroje
 2. Kulturní revoluce: Sjednocení a ovládnutí lidstva přes neomarxismus, proto plus zrušení kapitalismu
 3. Zlato, dolar a světová měna: Konec dolaru krytého zlatem i ropou, proto zavedení nové měny zlatem kryté (Čína) a s tím i konec hegemonie USA

Psala jsem, že všechny body spolu navzájem souvisí, ovšem s tím, že na vrcholu je bod „Gréta“ (fond WWF,Klub 1001,  Le Cercle atd.), zatímco  ostatní dva (neomarxismus a peníze) jsou „pouze“ nástroji k naplnění toho prvního – ke globálnímu ovládnutí veškerých planetárních zdrojů. Dále jsem psala, že kulturní revoluce 60. let se týkala především Západu (jeho rozkladu) a že pokud jde o Východ, tam především Číny (tam byla kulturní revoluce přípravou pro převzetí role USA). V neposlední řadě se kulturní revoluce tehdy týkala už i Afriky – to když se letní OH 1968 v Mexiku nesly v duchu poselství  Pozdrav černých sil (dnes můžeme vidět pod heslem Black Lives Matter). A protože zakladatel fondu WWF, manžel britské královny princ Philip – vévoda z Edinburgu, se proslavil větou, že v příštím životě by chtěl být smrtícím  virem, tak musí být všem jasné, že vrcholným globalistickým organizacím (kam řadím právě WWF a Klub 1001) nejde o lidi, ale o zdroje (zájem pojmenovaný jako „zlatá miliarda“).

K tomu nesmíme ztrácet ze zřetele velmi důležitý fakt, kterým je Rusko – přesněji: Jednu šestinu planety, zdrojů plné tak, že to lze srovnat s objevením amerického kontinentu, a na ní jen 150 milionů lidí (za Sovětského svazu to bylo téměř 300 milionů, ale v tom se po nezdaru Hitlera pokročilo v rámci plánu „SSSR 1.0“ rozpadem SSSR za Gorbačova). Tento zájem globalistů však nikam nezmizel (je nachystán projekt „SSSR 2.0“, kterému v Rusku velí Komunistická strana Ruska). Když už před koncem 2. světové války bylo pod vedením holandského prince Bernharda, zakladatele skupiny Bilderberg, dohodnuto, že po neúspěchu Napoleona i Hitlera (a všech předchozích neúspěších – viz americký dokument z roku 1943 „Proč ten věčný boj o,Rusko„,  kde doporučuji úvod a k tématu článku především část od 6. minuty, týkající se ruských zdrojů) proběhne příští tažení na Rusko až za padesát let, až se zapomene na zvěrstva fašismu, ale nově proběhne velmi sofistikovaně, tak to je o tom, že i Rusko má být zničeno a ovládnuto neomarxismem. Putin to moc dobře ví, před neomarxismem proto Rusko chrání a pro případné opětovné válečné tažení k ovládnutí ruských zdrojů má armádu a zbraně a k tomu větu: „Nestojím o svět, ve kterém Rusko nemá existovat“. Tím je Rusko v pozici, ve které žádná jiná země není!

Po této vsuvce ale zpět k tématu článku – k bodu „Gréta“. Kořeny tohoto bodu, přesněji projektu, v naší době nazvaného „Gréta“ a realizovaného Covidem, musíme totiž hledat už v oněch 60. letech. Považuji to za důležité k potvrzení toho, že je to dlouhodobě řízený proces, který „náhodou“ právě v roce 2020 (o tom v příštím článku, který bude i o číslech 11 a 22)  jde do finále a dále k potvrzení toho, co V. V. Pjakin řekl už v únoru (!) – že Covidem jde o „spektákl pro svět“. Tak nyní krátce, jak to od 60. let probíhalo.

 

Planetární zdroje a projekt „Gréta“ v hlavní roli korony 2020

V roce 1961 vznikl z iniciativy britského prince Philipa (manžela britské královny) ve Švýcarsku fond WWF. O sedm let později, v tom revolučním roce 1968, vznikla organizace Římský klub, cituji:

Římský klub je globální think tank, který byl založen 29. dubna 1962 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou první zprávou MEZE RŮSTU.  Šlo o knihu, která informovala o studii, kde závěrem bylo toto konstatování: „Studie analyzovala vývoj světového hospodářství od roku 1900 do roku 1970 a konstatovala, že hospodářský růst má exponenciální charakter (s mírou růstu okolo 5 % ročně) a že zároveň roste několik dalších významných parametrů včetně znečištění prostředí a čerpání přírodních zdrojů.“ 

V roce 1972 došlo k další významné události – tou byla Stockholmská deklarace, která byla rovněž o planetárních zdrojích. Na Stockholmskou deklaraci navázala konference v Rio de Janeiro v 1992, která se konala pod názvem SUMMIT ZEMĚ. Tam se objevila i předchůdkyně Gréty. Následovala konference v Johannesburgu EARTH SUMMIT v roce 2002, která stojí za pozornost i tím, že ji zmiňoval generál Petrov v souvislosti s tím, že přijde boj o vodu. Proces pokračoval tím, že v březnu 2015 se Čína pod velením MMF (viz projev šéfky MMF v Číně) zavázala k přijetí „udržitelného růstu“ místo západního „nekonečného růstu“ (přeložit to můžeme jako Globalisté s „Čínou v ruce“ vs. globalizace ala Pax America).

A výsledky tohoto dlouhodobého procesu v letošním roce dostávají přesně tu podobu, kterou mají od začátku mít. Na pozadí všech každodenně opakovaných zpráv o počtu testovaných, nakažených a zemřelých a na pozadí opatření v té souvislosti zaváděných, totiž běží úplně jiný proces, ve zkratce asi takto:

 • Letecké společnosti bankrotují, propouštějí, omezují lety (ono to začalo už Boeingem)
 • Automobilový průmysl upadá, cituji : V červnu Evropské sdružení výrobců automobilů odhadlo, že prodej aut v zemích EU letos klesne o rekordních 25 procent na 9,6 milionu. Pokud se předpoklad naplní, prodá se v Unii nejméně aut od roku 2013, kdy odvětví ukončilo šestiletý propad po finanční krizi.
 • Další zpráva, opět cituji: Prodej nových aut v zemích Evropské unie se za osm měsíců letošního roku snížil o 32 procent na více než 6,12 milionu vozů. Z toho v samotném červenci počet registrací nových aut klesl o 5,7 procenta a v srpnu o 18,9 procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
 • Dopravní podniky přecházejí na prázdninové a víkendové režimy, tady například Brno , ve světě to není jiné.
 • Další zpráva říká, že elektromobil si budou moci dovolit jen někteří, ale že i ten bude problémem, protože elektromobil bude zdrojem odpadu, se kterým si planeta neporadí a navíc jeho výroba spotřebovává ještě větší množství ropy, než provoz na fosilní zdroje, viz Vlastní auto bude luxus.
 • S tím ladí i aktuální článek „Grétin restart„:  Vítejte v Británii 2030 – žádný benzín, doprava ani svoboda pohybu.
 • K tomu tady máme zcela zásadní informaci:  „Covid snížil emise CO2 více, než druhá světová válka, nová studie odhaluje největší pokles v historii“ či zpráva zde: „Důsledkem pandemie covid-19 byl největší pokles emisí, větší než v roce  1945. A nepadl přitom jediný výstřel„.
 • Na české půdě bylo možné zaregistrovat dvě související informace: Za prvé schvalování rozpočtu ČR se v Poslanecké sněmovně zúčastnil i prezident Zeman. V jeho projevu zazněla i velmi významná věta: „S první vlnou epidemie Česko muselo opustit „adoraci hospodářské růstu“, aby se podařilo zachránit lidské životy. Poznamenal, že se tak vytvořila nová situace, ve které je nutné vzdát se některých stereotypů, a to nadřazování ekonomického růstu nad cokoliv jiného“A za druhé Český senát 12. listopadu projednával zákon o odpadech a padla tam i věta, že díky Covidu-19 se produkce odpadu snížila.

Tak tolik stručně ke dle mého zásadnímu bodu Covidu-19: „Vítězem korony se stává Gréta“. Aneb o čem Gréta jen hovořila, to teď běží v plném proudu. Jakožto maskot globalistů nezabrala ani tím, že  před více jak rokem, v létě 2019, se na cestu do USA vydala na plachetnici místo letadlem (ještě zajímavost jen tak volně – ta plachetnice kdysi patřila Rothschilldům). A nyní Gréta může mlčet, protože práci za ni převzal Covid . A shrnuto – když doba koronová žádá izolaci, tak o peníze vůbec nejde, nejde ani o žádný kapitalismus (ten je nadále nežádoucí), nejde o finanční ztráty (ty jsou naopak žádoucí!) a jde pouze a jen o zdroje! Proto pro naší dobu neplatí: „Za vším hledej peníze“, ale platí „Za vším hledej trubky“ (a stačí se podívat na dění kolem Arménie, Ázerbájdžánu a Turecka, kolem Venezuely, kolem Perského zálivu, kolem Navalného a Nord Streamu 2 atd., atd.). Vítězem korony je „Gréta“ (rozuměj maskot panda fondu WWF a spol). A když Prymula ve třívteřinovém(!) videu volá „Zůstaňte všichni doma“, tak přeloženě tím říká vzkaz WWF: „Ropu si dále likvidovat nedáme“.

Korona 2020 – lidstvo a peníze jako nástroje pro realizaci projektu „Gréta“

Jak píšu výše, hlavním cílem globalistů je ovládnutí všech světových zdrojů. Přes projekt „Gréta“ a následně přes Covid je dosahováno toho, že planetárními zdroji (především fosilními) nebude dále plýtváno (ono i ty uhelné doly jsou údajně zavírány proto, aby tento zdroj zůstal zakonzervován na případné nejhorší časy). Ale je tady další plán, který s tím jde ruku v ruce – ovládnutí lidstva a ovládnutí významu peněz. Což ale už jsou „pouze“ nástroje pro naplnění primárního cíle přesto i pro ně platí, že i je pořeší Covid .

Tady se musím vrátit k Pjakinovi  a k jeho větě z února „Covid je spektákl pro svět“. Zdůrazňuji, že to je věta z února, tzn. z doby, kdy svět nastoupil na vlnu paniky (a kdy obzvláště alternativa tu paniku šířila – v Česku v tom byl jedničkou Aeronet, který paniku moc rád). Jeden by si řekl, proč název „Covid-19“, tak tady si připomeňme dvě věci. Za prvé: Covid-19 je označení z anglického spojení coronavirus disease 2019, což česky znamená“ koronavirové onemocnění 2019″ , které se v prosinci 2019 začalo šířit z čínského města Wu-chan, Světová zdravotnická organizace toto označení prohlásila za oficiální 11. února 2020 (dva týdny poté, co v Číně začal Nový rok) . Za druhé:  Ve Wu-chanu se nachází  čínské centrum virologie, nadřazeným orgánem je Čínská akademie věd, tady ale je zajímavost, že v roce 2006 se Čínská akademie věd spojila s australskou Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) a že v rámci této dohody se vědci Wuchanského institutu školili  v Austrálii a společné projekty zahrnovaly i studium netopýřích koronavirů. A Austrálie, jak víme, to je Británie. Tak tolik vsuvka, že se dosud neví, kde se najednou Covid-19 vzal – Čína obvinění stále odmítá m.j. s tím, že první informace o souvislosti mezi netopýry a nemocemi SARS publikovala už v roce 2005 (Pozn.: tzn. rok předtím, než navázala spolupráci s Austrálií). Z toho mi plyne, že byl „vyšší zájem“, aby se nový virus objevil, a to právě v roce 2020 (proč právě v tom roce, o tom v příštím článku, ke kterému je tento úvodem). A v souvislosti s „vyšším zájmem“ nelze nezdůraznit tu již zmiňovanou větu manžela britské královny a zakladete WWF: „V příštím životě se chci stát smrtícím virem.“  Ať už to bylo jak chtělo, virus tady je, nakolik je ovšem smrtící, toť otázka (článků na to téma je dnes přehršel.)  Za důležitější považuji jinou věc: že Světová zdravotnická organizace (WHO) hned 11. února přijala oficiální označení „Covid 19“ a hned o měsíc později, 11. března, virus označila za pandemii (pozn.: ty jedenáctky – náhoda?“). A dále to, že hned byla „předpovězena“ druhá vlna pandemie, zakrátko na to dokonce třetí…(více rovněž v příštím článku). Ale zpět k Pjakinovi.

Kdo dlouhodobě sleduje globální dění (nikoliv jen geopolitické!) tak, jako Pjakin, ten měl jasno hned v únoru. Pjakin téma pak rozvedl 2. března (tedy ještě předtím, než WHO virus označila za pandemii) . Tehdy řekl, že virus sice je objektivní jev, ale plní hned několik účelů, krátce v bodech o tom, co tehdy řekl:

Ptačí chřipka ani prasečí chřipka nezabraly, je třeba něco silnějšího, něco, co budou skutečně řešit lékaři i vědci a z čeho bude strach.

Ve světě narůstá inflační bublina, je třeba z ní upustit, peníze JE nezajímají, finanční ztráty jsou naopak žádoucí. Je nutné přijmout opatření ke zmizení obrovského množství peněz – spousta peněz prostě zmizí. V této souvislosti je celý manévr s koronavirem velmi účinným prostředkem ke zmenšení této inflační bubliny, když za to nemůže nikdo, nemohou za to ani správcovské společnosti, no, taková je situace – ten koronavirus zametl celý svět, ale to je dobře, protože všichni byli zachráněni, no, přišli o peníze, ale to je dobře. Když tedy hovoří o ztrátách, ty jsou plánované, protože jsou nezbytné  pro stabilizaci světového ekonomického systému, jinak by se mohl zhroutit pod tlakem inflační bubliny – praskne a všechno se rozpadne. To nelze připustit, vše musí být provedeno opatrně a co nejjednodušeji.

Tento koronavirus  koronavirus má velmi významný pozitivní dopad zejména ve vztahu k Číně.  Z Číny je vytvářeno centrum koncentrace řízení, ale  vědí, že Čína má velmi špatné životní prostředí. A najednou se ukázalo, že během tohoto koronaviru, během období, kdy byl průmysl zastaven, se ekologie dramaticky zlepšila. Řeknou: „No, dobře, ekonomika byla na chvíli zastavena, ke stejným pádům dochází, ale vždy jen dočasně. A až koronavirus zmízí, všechno bude znovu fungovat.“ Ekonomika začne fungovat. Ale ZA JAKÝCH PODMÍNEK bude fungovat?

Je nutné aby se obnovila čínská ekonomika, ale aby se jednalo o malé podniky. Někteří si myslí, že jde o cestovní ruch a obchodování, ale to jen tráva na bojišti, která bude znovu růst. Mluvíme o malých podnicích, jako jsou Toyota, Honda – to jsou malé podniky této úrovně, protože jsou malé ve vztahu k nadnárodním společnostem globálního významu. Protože co se stalo v Číně? V Číně, která potřebovala ekonomický růst, vstoupilo do hry mnoho, mnoho hráčů, i do různých malých podniků, čímž čínskou ekonomiku rozvinuli. Pak ale vyvstala otázka ohledně vztahu  mezi  aktivitami těch hráčů  a zájmy čínského vedení při řízení země. Tedy mezi zájmy Číny a obchodními zájmy těch, kteří čínskou ekonomiku rozvinuli. V důsledku tohoto koronaviru tedy v Číně probíhá homogenizace domácího výrobního sektoru, to znamená, že všichni malí hráči jsou podřízeni státnímu vedení. Koronavirus umožňuje Číně velmi výrazně homogenizovat vlastní výrobní odvětví a tento proces běží obrovskými kroky. Čína zcela převádí výrobní odvětví pod vedení státu a státní zájmy a odstraňuje všechny hráče tak, aby jejich soukromé obchodní zájmy neovlivňovaly státní politiku budoucího centra moci. Jedná se o velmi důležitý proces. (pozn.: Americký úpadek: Nixon v Číně, tím to začalo (ač přesnější by bylo říct: Kissinger v Číně, tím to začalo)

Dále: Čína takřka nepostřehnutelně změnila hotovost cirkulující v ekonomice. To znamená, že řekli: „Staré peníze vyžadují dezinfekci, proto zavádíme nové peníze.“ Kdyby to bylo provedeno v době, kdy nebyl koronavirus, každý by si pomyslel: „Proč se to děje? O co jde?“ Jenže peníze jsou extrémně zobecněná informace o výměně produktů a to podle toho, jaké peníze jsou zavedeny. I když se vůbec neliší – mnoho se toho liší!. Tímto způsobem je celý hotovostní obrat peněz zcela pod kontrolou a jakýkoli vnější vliv se stává transparentnějším.

Další okamžik: Čína má vztahy s různými zeměmi, tyto země mají vztahy také s jinými zeměmi, a aby se obnovil celý systém mezinárodních vztahů (mezi zeměmi), je zapotřebí obrovské a obrovské práce. To přirozeně vzbuzuje zájem všech: „Proč se to stalo? Proč toto omezení? Proč je tato dohoda?“ To je to, co vždy vidíte v tisku, v médiích, v televizi, na internetu. Nyní dochází k dvoustupňovému kroku: Zavádějí se určitá omezení nejen ve vztazích Číny s ostatními zeměmi, ale také mezi jinými zeměmi mezi sebou, v závislosti na tom, co je třeba. A až epidemie skončí a omezení se zruší, ukáže se, že jsou v platnosti nová pravidla vztahů, týkající  se turistické výměny, podnikání, vzdělávacích a kulturních programů, kulturní  spousty věcí. Právě tyto dva tahy jsou nyní implementovány.

Kromě toho Čína řeší i vnitřní problémy. Pamatuje si někdo na systém sociálních bodů, který tam byl zaveden? To je zcela konkrétní postup ve všech parametrech: co, jak, proč a proč. Jde o spravování velkých mas: jak jsou tyto masy ovládatelné a kde a co je třeba upravit předtím, než se Čína stane plnohodnotným centrem koncentrace řízení. (pozn.: Čína a systém sociálních kreditů – chce se mi dodat, že roušky časem nebudou tak důležité, jako dvoumetrové odstupy, protože pro kamery je to asi lepší…).

Zdroj: v psané verzi zde, ve video verzi s českými  titulky zde

Pjakin tak už 2. března popsal, kolik účelů koronavirus plní a jak velmi se týká samotné Číny a s ní spojeného přeformátovávání světa. Dále mi potvrdil, že peníze a lidé jsou pouze nástroji primárního cíle – cíle „Gréta“. Nad vším, co bylo koronavirem v roce 2020 (v tom roce globalistické „22“) dáno do pohybu, mi totiž jako zásadní informace ční to, že v březnu 2015 se Čína zavázala zavést ve světe tzv. „udržitelný růst“ místo dosud Západem řízeného „nekonečného růstu“. Tehdy Čína vyzvala svět, aby vstoupil do Asijské infrastrukturní investiční banky (AIIB), která má sídlo v Pekingu. I přes naléhání Spojených států na své spojence, mezi prvními vstoupila Británie, následně i Austrálie, v prosinci 2015 pak banka zahájila činnost a dnes má 103 členů plus 21 potencionálních členů z celého světa. A je tady ještě jedna zajímavost: v roce 2017 se k bance přidaly i Kanada a Etiopie. Obojí je to hodné pozornosti, ale tady mám na mysli především Etiopii. Předsedou WHO, která má sídlo ve Švýcarsku, je totiž od roku 2017 Tedros Adhanom Ghebreyesus – ETIOPSKÝ mikrobiolog, imunolog a politik, který imunologii vystudoval na Londýnské univerzitě a je prvním Afričanem a nelékařem na tomto postu. Pokud jde o Kanadu, tak ta je kanadská asi tolik, jako Austrálie – hlavou země je britská královna, státní hymnou anglická „God save the Queen“ Proto není žádným překvapením nedávná zpráva „Fantastická dohoda.‘ Británie podepsala obchodní smlouvu s Kanadou o vzájemných vztazích po brexitu„.

Pjakin spoustu věcí neříká nebo říká jen mezi řádky, jsou tady ale i další souvislosti, které se dějí na pozadí koronaviru a které se týkají přeformátovávání světa a velmi souvisí s Čínou, to je ale na další samostatný článek. Ty ovšem nemůže vidět nikdo, kdo pozornost zaměřuje „jen“ na zdravotní dopad Covidu (v uvozovkách, protože zdravotní dopad nechci zlehčovat, byť se stále více ukazuje, že jde o velmi nafouknutou bublinu). Tak či tak, Pjakin byl první, kdo už v únoru řekl, že je to divadlo pro svět a následně vysvětlil, proč. Částečně se tomu pohledu přiblížil i jiný ruský analytik, Katasonov, když v dubnu na svých stránkách přetiskl článek „Sedm kroků od pandemie k totalitě„, jen k tomu nedodal, že pandemie (a totalita)  je nástrojem k ovládnutí lidí a peněz, ale že to jsou jen nástroje primárního projektu „Gréta“.

SouvisejícíKrávy a prasata, Gréta a křivé zrcadlo

4.3 28 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Botičky od Diora
Botičky od Diora
1. 12. 2020 10:35

Patriku, fakt jsem se snažil, ale nedal jsem to …

Patrik
Patrik
Reply to  Botičky od Diora
1. 12. 2020 13:09

Já to respektuji, ale třeba to „dají“ jiní. Jen se mi chce říct, že v tom případě zcela jistě nepochopíte ani velmi aktuální aktualitu
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stret-zajmu-audit-babis-dotace-agrofer_2012011233_kno

Že se to týká konkrétně Česka a jak velmi to souvisí s Čínou a s Covidem, by bylo zbytečné vysvětlovat – já to dopovím v jiném článku, v krátkém dovětku k tomu právě publikovanému. Mezitím budu s úsměvem sledovat, jak všichni pojedou proti Babišovi… Mě nějaké všeobecné plky totiž nezajímají, mě zajímají konkrétní informace a zajímají v tom smyslu, jaký význam mají v mozaice dění.

PPK
PPK
1. 12. 2020 12:44

No, jako shrnutí dobré, ale jinak nic nového pod sluncem. Svět přece takhle existoval vždy. No a že ti, kteří chtějí ostatním strkat nos do jejich záležitostí, o nejlepší zdroje je okrádat a jim vládnout, že ti se vždy tváří tak, že svým špatně skrývaným úsilím o hegemonii chtějí svět „jako“ zachraňovat? To též už víme stejně tak, že si k tomu vymysleli děti typu Gréty, „záchranu přírody“ a zdraví lidstva. Takže, co s tím? Co např. zanalyzovat mechanismus stále se opakujících krizí kapitalismu? Co přestat se jen odvolávat na autoritu Pjakina a nefantazírovat o zrušení kapitalismu pomocí neomarxismu? Sorry… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
1. 12. 2020 13:11

Odpovězte mi, o čem je to opětovné tažení EU proti Babišovi – do té doby si nemáme co říct.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
1. 12. 2020 13:16

PS: A mám na to zcela svůj vlastní názor, Pjakin o tom nikde samozřejmě nemluví – ten „jen“ otevírá oči těm, kteří chtějí vidět více, než jen hňácat se nad kamínky bez jakkoliv schopnosti vidět souvislosti. .

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
1. 12. 2020 14:28
Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
1. 12. 2020 14:42

PS: A k tomu mi odpovězte, co si myslíte o tajné schůzce Netanjahua s princem Saúdské Arábie. A o tom, že Saúdská Arábie chce mezi ní a Egyptem (obě sunnitské islámské země) postavit desetikilometrový most, který obě země spojí. A co si myslíte o městě Neom, kde se schůzka uskutečnila a další se co nevidět uskuteční.

A co o tom, že právě v tomto megaměstě nedávno proběhla i schůzka Pompea s princem Saúdské Arábie
https://www.thenationalnews.com/world/gcc/pompeo-meets-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-to-discuss-iran-1.1116145

A o tom, že Egypt nedávno předal dva ostrovy v Rudém moři Saúdské Arábii, přičemž právě z jednoho z nich má vést ten most
http://eretz.cz/2016/04/egypt-preda-saudske-arabii-dva-strategicke-ostrovy-v-rudem-mori/#more-35904

fajt
fajt
1. 12. 2020 14:13

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/call-centrum-prace.A201130_130641_domaci_klf?zdroj=vybava_recombee – tak pro tyhle bude i těžký covid záchranou – boží liberalismus, arbeit macht frei, ve společnosti vzteklých hyen neexistuje sounáležitost a kapitál má naprosto přednost před lidským životem a zdravím – to je základní pravidlo, které by si každá ovečka měla vypálit do svých mozkových závitů. ..) 

idiotronic
Reply to  fajt
2. 12. 2020 1:44

Ta diskuse už na téma ,,Trevir- automobil vjel do chodců“ na četná přání čtenářů zmizela a není k dohledání. Na Idnesu ale například je.čas: 2:43 UTC+1

fajt
fajt
Reply to  idiotronic
2. 12. 2020 8:14

nikdo v diskuzi nechtěl truchlit, hloupě kondolovat a elfové to nestíhali ředit – tak se i monitorovaný vox populi vypne a je klid. ..)

fajt
fajt
1. 12. 2020 17:46

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/slovenska-policie-zadrzela-spolumajitele-penty-jaroslava-hascaka-131995#dop_ab_variant=0&dop_req_id=u5PTCLOAu7Q-202012011732&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz – a na Slovensku si konkurence vyřizuje účty, je hezké, že do mafiánské hry opětovně zapojili policajty, zpravodajce a všechny možné práskače, pokud jim náčelník Penty ve vazbě zdechne, tak si jinak pruhovaní mafiáni znova odfrknou a na Slovensku bude pro systémová svinstva neoliberalismu zase více prostoru – asi nejčestnější slovák za celou éru Horno Uher byl dozajista Andrej Hlinka, dobře chápal, že Blava je hnůj a zbytek jánošíků potřebuje více valašku do zad než korporátní svobodu. ..)