Běda mužům, kterým žena vládne

Současná migrační krize obsahuje mnoho důležitých aspektů, které mužská část naší populace odmítá vidět. Nic není jenom černé nebo jenom bílé, jak nám tuzemští politikové a média v cizích službách stále zdůrazňují. Co vrchnost činí, jistě dobře činí. My prostí občané nemůžeme nic správně posoudit, protože na to nemáme dost informací a především rozumu.

Inteligence klesá s počtem jedinců. Pokud by tomu tak nebylo, náš bůh, všemocný, vševědoucí, nejmoudřejší a nejlepší by nebyl jen jeden. Měli bychom přinejmenším bohů více a jejich Národní fronta, parlament nebo panteon by dávno stvořili ráj na zemi. Více hlav, více rozumů, které svým spojením v nejlepším případě vytvářejí vychytralou hloupost.

Jenomže ani bůh to nemá lehké. Je jen jeden a má s tím vším moc práce. Jeho dílo se nějak nedaří, proto místo ráje nebo nebe vytváří jen horoucí peklo. Je to tak špatné, že si to musíme vysvětlovat nepochopitelnou moudrostí boží, jinak bychom o jeho autoritě a majestátu pochybovali. Ale to by se nám moc nehodilo do krámu, neboť bychom si nemohli přihřívat svoji polívčičku a svádět to na jeho nevysvětlitelnou vůli.

V souvislosti s migrační krizí, krizí jak pro koho, je nutné začít od Adama, možná ještě trochu dříve. Jenomže my zbaběle utíkáme od příčiny k následkům, které nelze nijak řešit. Jedině vždy k horšímu, pokud takové řešení pokládáme za řešení.

Problém nespočívá v tom, že do Evropy přitáhne nějakých 80 milionů mohamedánů s nejnovějšími mobily nebo v tom, že se Rusko nechce vydat napospas naší demokracii, ale v emancipaci žen, a možná ještě v něčem jiném, co tomu předcházelo.

Západní mužský element zcela zdegeneroval a zblbnul. Bez přípravků MUDr. Uzla a nadvlády žen není schopen existovat. Vidíme to nejlépe na elementu ženském, jak se trvale udržitelným růstem stává stále drzejším, panovačným a nehorázně tlustým a ošklivým.

Co je to za pořádek, když dnes nevyměníte ženu za kozu? Naopak o to nikdo nestojí, neboť koza je proti ženě velmi milé a inteligentní zvíře. Kam se poděla mužská síla a inteligence? Z žen se stala panovačná panská rasa. Dnes nemáme muže a ženy, ale jenom muže a muže, kteří se mezi sebou stále sváří. Žena emancipací zmutovala na muže, a běda mužům, kterým taková žena vládne.

Muži se dnes plazí před ženami a ony s nimi zacházejí jako s mopslíky nebo jiným drobným domácím zvířectvem. A někteří muži jsou dokonce již tak zhlouplí, že chtějí chránit SVÉ ženy a děti. Tací již úplně zblbli. Cožpak může otrok vlastnit pána? Emancipovaná žena je nejlepší oporou všech těch zlořečených režimů, na které od rána do večera nějaké to století nadáváme – kapitalismu, komunismu, fašismu, demokracie a terorismu.

Politika, ekonomika, krize, války a všechny ostatní masakry jsou doménou otroků žen, kteří nejsou schopni se mezi sebou domluvit. Nebo snad znáte nějaké ženské hnutí nebo nějakou politickou ženskou stranu, která by řekla dost a zmlátila vařečkami a válečky na nudle to bídné mužské plemeno? Jistěže neznáte, neboť nic takového není.

Žena není prvek skladný, ale rozkladný. Žena nesouloží, ale rozloží. Místo jednoho problému s mužem a druhého se ženou, pokud si s ní něco začnete, máte najednou problémy další, máte na krku haranty, hypotéky, exekuce a jiná neštěstí.

Ženám totiž světové války, krize, koncentráky, masakry, genocidy, prznění a porcování dětí vůbec nijak nevadí. Pokud se někdy trochu nesměle ozvou, tak jen v ústraní, aby se neřeklo. Ženy zajímají především plné regály, nákupní vozíky a obrazovky. Pokud se staví trochu jinak, pouze tím vědomě nebo podvědomě maskují své pravé světovládné plány. Politiky ženy posuzují zásadně podle outfitu a nikoliv podle toho, jak je všechny okradou. Máte-li nemožnou kravatu, jděte se na ní raději oběsit.

Ženy přece táhnou ruku v ruce s každým režimem. Ony přece spolupracují s ďáblem na jeho božím díle. Račte si, pánové, po těch strašných 2016 letech konečně přečíst něco z Bible. Žena se spojila s ďáblem proti člověku (Adamovi). Upalovaní čarodějnic ve středověku, mělo jistě své důvodné příčiny. Nebo snad chce někdo popřít, že tehdejší církevní a inkviziční orgány nebyly demokratické, a že jejich soudy byly nezávislé jako dnes?

Podívejte se dnes, jak se ženy bezostyšně veřejně opalují! Bývají často zcela odhalené. Mediální reklamy jsou plné krásných mladých a oduševnělých žen, ale co dnes potkáte na ulici, vám obrací kufr. Jak to, že není nijak trestné na veřejnosti odhalovat tukové vaky, prsní převisy, řitní a jiné otvory? Zato však když se chcete vymočit v parku, tak okamžitě přispěchá policejní sluha žen? Co je to za emancipaci? Vždyť je to teroristický diktát!

Vy máte chodit do práce, vydělávat peníze, vytvářet světové krize a války, zotročovat a masakrovat zemědělstvím všechny živé tvory, a ony na vás mohou na ulici vystrkovat nahé tlusté zadky? Kdyby si přitom alespoň vyndaly to cigáro z huby a zastrčily si někam ten mobil.

Kdo vládně v našich rodinách? Je to žena, která vás muže vydírá dětmi, tráví vařenou stravou a dusí zbytečnými věcmi, a která si místo vás mužů pořizuje domácí mazlíčky. A vlastně se jí ani nelze divit. Kdo by ostatně stál o takové muže, jako jste vy? Nebo ne?

Přejít do diskuze k článku 34 komentářů