Berija (1. díl)

K výročí zavraždění Beriji

Lavrentij Pavlovič Berija prošel dlouhou cestu – od chudého chlapce k „otci sovětské atomové bomby“, člověka. kterého označují za druhého po Josefu Stalinovi a za „nejlepšího manažera“ 20. století. Pro nepřátele stalinského projektu se stal symbolem pekla, démonem, odpovědným za krvavý teror. Po Berijově vraždě jej obdarovali spoustou nálepek a obvinění, vytvořili démonický obraz krvavého kata, zrádce a dokonce i sexuálního maniaka. Avšak pro podrobném studiu této opravdu velké postavy v historii naší vlasti se vyjasňuje, že Lavrentij Berija nebyl ani zrádcem, ani katem. Stejně jako Josif Stalin byl zakladatel, státotvorný politik a velmi efektivní manažer.

Přitom se vyznačoval „lidským“ stylem řízení i života, který ostře odlišoval Lavrentije (a Josifa Stalina) od ostatních manažerů. Lavrentij Pavlovič žil prostým životem, byl altruistou a přitom vlídným hospodářem. A tak po jeho vraždě nebylo v podstatě u „agenta zahraničních rozvědek a zrádce“ co konfiskovat. Vysokého stranického funkcionáře bylo možné zahlédnout, jak hraje s klukama fotbal. Po ránech cvičil na dvoře na hrazdě. Byl to velmi vzdělaný a kultivovaný člověk. V jeho hodnoceních psali – „inteligent“ (v dobrém smyslu tohoto slova). V Gruzii lidé všechno viděli, proto byl vztah obyčejných lidí k Berijovi dobrý.

Špinavé výmysly o Berijovi a Stalinovi byly vytvořeny za dob Chruščova, který se stal hrobníkem stalinského projektu. Cesta narýsovaná Stalinem měla změnit Sovětský svaz na bezkonkurenčního světového lídra a dát lidstvu možnost změnit výhybku na cestu jiného bytí – přechodu k společnosti tvořivosti a služby. Chruščov tento projekt zastavil a otočil Sovětský svaz do slepé uličky „mírové koexistence“ se Západem a vzdání se celé řady revolučních programů, které měly vyvést lidstvo do nejbližšího kosmu a k humanitární revoluci, kytvoření nikoli společnosti otroků a spotřebitelů, ale společnosti zakladatelů a tvůrců. Proto nasadili Stalinovi a Berijovi „psí hlavu“. Vynasnažili se změnit velké lidi na zrůdy, z bílého udělat černé.

Proč si lidé o něm pamatují jen to špatné, co si vymysleli nepřátelé národa?

 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija, když byl prvním tajemníkem, vyvedl chudé Zakavkazko na 1. místo v SSSR, co se životní úrovně týče?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija příkladně provedl kolektivizaci (moderně řečeno, reformu zemědělství) v Gruzii, udělal z ní hlavního dodavatele čaje, ovoce a tabáku, hlavní ozdravovnu SSSR?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija vysušil Kolchidskou nížinu a změnil ji ze semeniště malárie na kvetoucí údolí?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že za Beriji dohnala Gruzie v úrovni vzdělanosti Německo?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija vymyslel šelfové vrty, umožňující dobývat naftu ze dna moře?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija provedl rekonstrukci (nebo jak se tam tomu říkalo) Tbilisi, v průběhu které nebyl poškozen jediný kulturní památník?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija první vyprojektoval výškové budovy v SSSR?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija vychoval geniálního syna, který obsadil význačné místo v oblasti sovětského vývoje raket (už za Chruščova, který neměl v oblibě děti svých politických soupeřů)?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija vytvořil atomovou bomby – hlavní garanci naší suverenity dodnes?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že Berija uzavřel „případ lékařů“ (pozn. překl.: politický hon na čarodějnice po smrti Stalina) a spoustu podobných případů?
 • Proč si nikdo nevzpomene, že mnozí vědci o něm mluvili jako o „našem Lavrentiji Berijovi“?
 • Proč si nikdo nevzpomene na druhou Berijovskou rehabilitaci, v průběhu které bylo osvobozeno mnoho lidí (například ženy, které měly nezletilé děti)?
 • Proč si nikdo nevzpomene na Berijovy iniciativy při řešení národnostní otázky v oblastech hranic mezi národy a řešení mnohých vnitřních a vnějších politických otázek po Stalinově smrti?

A CO JE HLAVNÍ…!!! V roce 1941 po nejpodlejším úderu do zad, holotou vykrmenou svinským ceckem …KDO…!!! zorganizoval unikátní, bezprecedentní přestěhování…1000 závodů a fabrik…za Ural …??? Na připravená (KÝM…???) místa? Což vlastně zahrálo vzhledem k vzdálenosti … jednu z hlavních rolí ve Vítězství.

Jak vidno, pravdu mají ti, co říkají, že pro trpaslíky je každý velký člověk – obluda …

Zdroj: http://seva-riga.livejournal.com/795323.html

Překlad: Sio

Stanův komentář: Asi by se dala některá tvrzení z článku zpochybnit, spoléhám však na kritické myšlení čtenářů OM a zveřejňuji jej spíše jako doklad změny pohledu na stalinské období v současném Rusku. Očekávám, že pokud bude současný vojenský, ekonomický a politický tlak Západu nadále pokračovat a zesilovat, budou se tyto tendence v ruské společnosti logicky prohlubovat.

 

Přejít do diskuze k článku 53 komentářů