Iniciativa VODA 300: Předání dokumentu „Jak korporace bohatnou na vodě“

Tisková zpráva, 12. 7. 2016

Iniciativa VODA 300 přichází s cílem informovat vrcholové zástupce České republiky, (81 senátorů, 200 poslanců, 17 členů vlády, nejvyššího státního zástupce a ombudsmana), kteří nemají informace o negativních dopadech dnes zavedeného modelu „obchodování“ s vodou, který je nastaven v neprospěch občanů, měst a obcí i státu. Kvůli tomu neví, že v řadě regionů je voda zneužita jako prostředek k vybírání renty, privatizaci zisku a zestátnění nákladů na vodu a nikdo to neřeší.

Tento problém se prohlubuje a týká se všech 10 mil. občanů, všech odvětví hospodářství, obrany i bezpečnosti státu a také sociálního smíru. Informace dostanou prostřednictvím francouzského dokumentu „Voda vydělává aneb Jak korporace bohatnou na vodě“, který přesně popisuje, co se ve vodárnách a s vodou děje. Toto know-how dnes máme léta také v České republice.

12. 7. 2016 jsem proto zveřejnil veřejnou výzvu občanům ČR, aby se se mnou složili na 300 originálních DVD tohoto dokumentu, které v druhé polovině září předám na podatelnách Parlamentu ČR. Dokument je o praktikách koncernů a dopadech na předání kontroly nad vodou koncernům. V dokumentu samotní politici také vysvětlují, jak a proč se např. ve Francii rozhodli, převzít vodu zpět do rukou městských vodáren a koncerny od vody odstřihnout.

Cílem této iniciativy není jen informovat politiky, cílem je spustit kroky vedoucí k nápravě v ČR, přivést k VODĚ pozornost lidí a vytvořit veřejné mínění, které politici nebudou ignorovat.

„Voda je život a náš život do rukou koncernů rozhodně nepatří.“

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Samo od sebe se nic nenapraví. Podrobně o fr. dokumentu a iniciativě VODA 300 na http://pravdaovode.cz/voda-300/.

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře