Berija (4. díl)

Další díl seriálu dokumentujícího přehodnocování stalinské epochy v současném Rusku. Proč byl L. P. Berija zavražděn zrovna na konci června 1953, jakých reformních kroků sovětského státu a KSSS se tak obávali jeho nepřátelé – partokrati, proč ho tak spěšně „odstranili“?

K 60. výročí vraždy L. P. Beriji

Před 60 lety, 26. června 1953 byl podle a zákeřně zavražděn vynikající státní činitel SSSR, skvělý organizátor ekonomiky a vědy SSSR Lavrentij Pavlovič Berija.

Otázky a odpovědi k výročí

Jelikož jsem (Pozn. překl.: Jurij Ignatijevič Muchin) o vraždě L. P. Beriji napsal knihu «Убийство Сталина и Берия», omezím se jen odpověďmi na otázky Nielse Johansena, redaktora ekonomické rubriky v novinách „Kultura“.

Proč byl L. P. Berija zavražděn zrovna na konci června 1953, jakých reformních kroků sovětského státu a KSSS se tak obávali jeho nepřátelé – partokrati, proč ho tak spěšně „odstranili“?

Podle všeho zrovna v té době vbíhal Berija do cílové rovinky v případu vraždy Stalina a Chruščov už nemohl čekat, jinak by jej Berija odhalil. Ostatní partokrati (budu je takto označovat, když to považujete za adekvátní) se „nechali nést na vlně“.

Partokrati byli jen politickými nepřáteli Beriji (výše jsem už psal o příčinách těchto politických neshod) a nesouhlasili by s vraždou Beriji. Berija byl, jak to vidím, osamocen v prostředí nejvyšších partokratů a těch byla většina, bylo zcela v jejich možnostech odvolat Beriju z funkcí a vyhnat někam jako velvyslance nebo šéfa stavby, jak to později udělali s Malenkovem a Bulganinem. Koneckonců, pokud by Berija začal propagovat myšlenky XIX. sjezdu dole nebo v Sovětech a vytvářet blok svých příznivců, partokrati by zorganizovali nad ním skutečný soud tak, jak to dříve dělali s členy opozice.

Rozhodnout se pro vraždu Beriji mohl pouze ten, komu samotnému hrozila smrt následkem Berijovy činnosti. Ve skutečnosti to mohl být pouze Chruščov. Určitě všichni členové ÚV KSSS měli podezření, že se smrtí Stalina není něco v pořádku, ale smrt Stalina byla pro partokraty velmi výhodná – příznivci odebrání moci strany ztratili tak silného vůdce, jakým byl Stalin. A bez Stalina bylo možné obnovit moc strany v plném objemu. A právě proto se dokonce vynikající partokrati (jako Molotov a Kaganovič) tvářili, že věří v přirozenou smrt Stalina a že s tou smrtí je vše v pořádku. Ale Berija v přirozenou smrt Stalina neuvěřil, což je zřejmé z toho, co podnikal, když se stal ministrem vnitra. Už to, že zavřel zástupce ministra Ogolcova, který ovládal jedy se skrytým působením, ale formálně nebyl nikterak zapojen v smrti Stalina, vypovídá o tom, že Berija si byl jist, že Stalina otrávili. Vrah – Chruščov – se obával právě této části Berijovy činnosti, a ne řekněme nějaké zprávy Chruščovovy ochranky o podrobnostech jeho osobního života – tedy to, co rozčilovalo Malenkova.

Pro partokraty také nebylo výhodné, aby Berija odhalil vraždu Stalina, a to ze zcela banálního důvodu – proč vynášet špínu z pokoje a navíc tak skandální? Stejně tak nevýhodná pro ně byla Berijova činnost zaměřená na uvedení do života závěrů XIX. sjezdu, a zvláště z tohoto důvodu partokrati v sobě zadusili svědomí a souhlasili s chruščovskou nesmyslnou verzí „Berijovy zrady“ a následného „jakoby“ soudu nad ním a popravy „odsouzeného“.

Svého času jsem zavolal poslednímu přeživšímu členu ÚV KSSS N. K. Bajbakovovi. V průběhu rozhovoru o technických záležitostech jsem se ho dotázal, jestli si vzpomíná na červencové plénum ÚV roku 1953, které se konalo týden po vraždě Beriji a byl zasvěcen jeho „zločinné“ činností? Když si na to Nikolaj Konstantinovič vzpomněl (bylo mu už 90 let) nečekaně jsem mu položil otázku: „Věděl jste na plénu, že Berija už byl zabit?“. On rychle odpověděl: „Ne, tehdy jsem o ničem nevěděl.“, – ale potom, po odmlčení, řekl: „Ale faktem je, že už byl zabit.“ Nevěřím Bajbakovovi v tom, že nevěděl před Plénem o tom, že Berija už je zabit. Příliš tvrdě a nespravedlivě „odhaloval“ Bajbakov svého šéfa Beriju. Pokud by byl Berija živý nebo třeba i ve vazbě, Bajbakov by ho nezačal pomlouvat tak ostře. Před Berijovým případem všechny obviněné takového významu členové ÚV zvali na Plénum, aby se hájili, řekněme, Bucharina a Rykova, pořádali osobní sázky, ale v případě Beriji nikdo o pozvání Beriji ani nepípnul. Což nejpravděpodobněji znamená, že všichni členové ÚV už věděli, že Berija byl zavražděn. Věděli, ale mlčeli, a toto mlčení z nich udělalo spolupachateli vraždy, donucenými mlčet i nadále.

Zdá se, že partokrati si zpočátku nebyli jisti a každý z nich se bál vystoupit samostatně a hájit Beriju. A potom, díky svému mlčení, všichni, už podruhé, se stali spolupachateli vraždy Beriji. Potom už i desítky let později by při pokusu říci pravdu o vraždě Beriji hned narazili na otázku – a proč jsi mlčel a dovolil podvádět lidi lží o „soudu nad Berijovou bandou“?

Proč „soud“ nad L. P. Berijou pokračoval tak dlouho, do roku 1953, proč bylo třeba zařizovat tak dlouhé „představení“, komu to bylo zapotřebí?

Soud nebyl – nekonalo se jeho zasedání, mimochodem, i podle verze lhářů byl ne moc dlouhý – 8 dní. Ale vrahové samozřejmě potřebovali čas na „vyšetřování“, aby mohli „vyrobit“ dokumenty pro archívy a vůbec – vytvořit iluzi usilovného vyšetřování a soudních výslechů. Vypadá to tak, že odsouzené jednou soustředili v sále, určeném k soudu, vyfotografovali (Berija na fotce samozřejmě není) a zavraždili. A za 8 dní vyhlásili konec soudu a rozsudek.

Koho bezprostředně je možné označit za Berijovy vrahy, jakou roli hrál každý se zrádců osobně?

Batickij a Moskalenko, to jsou nájemní vrazi, „zabijáci“. Oni sami samozřejmě, i kdyby chtěli Beriju zabít, nerozhodli by se to udělat. Objednavateli vraždy jsou skuteční vrahové Stalina – Chruščov a Ignatěv. (S. D. Ignatěv – ministr MGB v okamžiku vraždy Stalina, Berija se snažil o to, aby byl zavřen do vězení, když se stal ministrem sjednoceného ministerstva vnitra).

Přímí spolupachatelé vraždy, ti, kteří aktivně, nejen mlčením zakrývali Berijovu vraždu, kteří „vyrobili“ kauzu „Berijovy bandy“ a odsoudili nevinné. Proto předseda soudu nad „Berijovou bandou“ maršál Koněv, a členové soudu – Švernik, Zejdin, Moskalenko, Michajlov, Kučava, Gromov a Luněv – „jakoby“ soudící Beriju a ty lidi nejen že kryli vraždu Beriji 26. června, ale jsou přímými vrahy 6 lidí – Kobulova, Merkulova, Děkanozova, Měšika, Vlodzimirského a Goglidzeho.

To, že soud nad Berijou se nekonal, dokazuje ještě jeden fakt. Když člověka odsuzují k zastřelení, dotyčný o tom přirozeně ví. Vedou jej ke katu, v přítomnosti kata se prokurátor ubezpečuje, že před ním stojí právě ten, kterého je potřeba zastřelit, spolu s katem podepisují akt, kterým prokurátor potvrzuje katu, že skutečně zabije toho, koho soud odsoudil a kat poté zabíjí. Je jedno, co v té době dělá odsouzený, ale jasně ví, že je odsouzen a v katovi jeho slova nevzbudí pochybnosti. A teď si představte, že ke katu přivedou člověka, který tvrdí, že nebyl souzen. Navíc k tomu je na popravě přítomen prokurátor, kterého kat nezná osobně. Co si kat pomyslí? Správně, pochopí, že z něj chtějí udělat vraha. Může vzniknout konflikt. Ozbrojený kat může žádat svého šéfa a toho prokurátora, se kterým obvykle provádí popravy. Může žádat vysvětlení k tomu, co se děje.

A tak, pokud by se soud skutečně konal a odsouzení bylo zákonné, pak Generální prokurátor SSSR Ruděnko mohl bez problémů pozvat kata do bunkru štábu PVO Moskevského vojenského okruhu (kde povraždili zavřené u „případu Berija“) a ten by rozsudek vykonal.

Ale podle aktu o popravě ve skutečnosti ne kat, ale osobně prokurátor (Kitajev) a osobně člen soudu (Luněv) zavraždili Kobulova, Merkulova, Děkanozova, Mešika, Vlodzimirského a Golidze. Jak se vám líbí tito soudci a popravčí v jednom?

K tomu všichni členové ÚV KSSS a vůbec všichni, kdo věděli o vraždě Beriji a členů „Berijovy bandy“ jsou také zločinci a to nejen z hlediska morálky ale i podle zákona, dokonce o podle současného trestního práva. Je to kapitola 312 – předem neslíbené skrývání zvlášť těžkých zločinů.

Proto není nic divného na tom, že zločinci (nehledě na jejich relativně velký počet) celý život tak pečlivě skrývali události spojené s vraždou Beriji držíce se oficiální verze. A právě díky jejich mlčení je tak těžké zjistit podrobnosti spojené s vraždou Stalina a Beriji.

Proč L. P. Berija, šéf znovu sjednoceného MVD (ministerstvo vnitra) neudělal žádný pokus o zvýšení své bezpečnosti, nesnažil se vrahy předběhnout? Čím se zabýval v poslední dny svého života?

Co z toho, že byl šéfem sjednoceného MVD? Copak mu to dávalo právo a možnosti ignorovat zákon a dělat to, co dělali zločinci? Dělal prostě vyšetřování tak, jak mu velel zákon.

Samozřejmě by to pro něj bylo snadnější, pokud by hned na začátku pochopil, kdo je vrahem Stalina, a přijal opatření k ochraně před činy tohoto člověka. Ale Stalinův vrah – Chruščov – byl blízkým Berijovým přítelem, o tom hovoří mnohé nezávislé zdroje a ani se nesnaží o tom mluvit. Například osobní strážce Stalina vzpomínal, jak Berija a Chruščov hráli gorodky na Stalinově chatě a přitom se dobromyslně navzájem častovali různými předzdívkami, které si vymýšleli. Takové chování vypovídá o dlouholetých přátelských vztazích mezi Chruščovem a Berijou, a tak Beriju ani nenapadlo, že se má Chruščova obávat.

Zdroj: http://www.ymuhin.ru/node/932/k-60-letiyu-ubiistva-lp-berii

Překlad : Sio

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
20. 7. 2016 10:04

Začala jsem číst Stalin – krev a sláva. Upřímně se přiznám, že jsem neměla představu, jak byla situace už před válkou a po válce (I.světové) v Rusku složitá. Nespokojenost s carskou politikou prakticky ve všech vrstvách, a ten neschopa se ještě nechá vtáhnout do války, kterou Rusko naprosto nepotřebovalo. Na všech stranách frakce a frakcičky, které se shodly jen na té nespokojenosti, ale cíle měly rozdílné, řešení také – tedy pokud vůbec nějaké řešení měly, jednota nebyla ani mezi bolševiky. Výroba po válce prakticky na nule, zásobování vázlo na všech stranách a do toho mohutná zahraniční intervence, protože se všichni… Číst vice »

@@
@@
20. 7. 2016 10:32

Partokrati je hezký termín.
Šli si navzájem po krku, intrikovali, mordovali, věděli navzájem o svých činech a sklonech.
Jediný čistý, spravedlivý a ušlechtilý – Berija.
Věřím tomu, věřím, věřím, věřím….

orinoko
orinoko
20. 7. 2016 11:32

Njn, Berija … tak nakonec uslechtila duse. Se Stalinem to nebylo jednoduche , byt pro jeho rozhodovani svedci mnoho „polehcujicich“ okolnosti. Stalin je vsak zdokumentovatelnejsi, nez Berija. Jeho skutecnou kvalifikaci byla schopnost neskutecne PODLEZAVOSTI smerem k mocenskeautorite. Prave takovych individui se mel Stalin bat. V poslednim gestu Stalin zahrozil celemu pritomnemu politbyru vcetne Beriji. Ten stacil formovat mocenskou trukturu mimo dosah nejen Stalina‘ ale i vsech ostatnich. Sovetsky svaz evidentne vstupoval do nove ery, jejimz atributem byla zmena celkovych dozivajicich konvenci v celkove obmyslenem svete. Berija by prisel o kejhak drive ci pozdeji. Pokud se to zda nesrozumitelne , tak… Číst vice »

Irena
20. 7. 2016 13:39

@@@@ napsal Partokrati je hezký termín. Šli si navzájem po krku, intrikovali, mordovali, věděli navzájem o svých činech a sklonech. Jediný čistý, spravedlivý a ušlechtilý – Berija. Věřím tomu, věřím, věřím, věřím…. A v zádech měli spojenou Evropu, která se jim všemi silami snažila zabránit, aby si šli v občanské válce vzájemně po krku. Proto tam poslala pár intervenčních jednotek, aby to tam na všechny strany usmiřovaly a ty byly nuceny bojovat se zlým Stalinem a Berijou a rvát jim jejich oběti z rukou. Když se to tam tak nějak uklidnilo, dalo do kupy a začalo šlapat, a povedlo se… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
20. 7. 2016 14:37

Ireno, to jste napsala moc pěkně – stučné, leč naprosto výstižné. Je tam vše.

@@
@@
20. 7. 2016 15:23

Prosím vás, Ireno, to vám o druhé světové fakt takhle vykládali ve škole? Vaše učitelka dějepisu asi vystudovala pomocnou pedagogickou.
Nebo tu proslulou vysokou bačovskou. Vyháňání ovcí, zaháňání ovcí, dějiny MDH a ruština.
Ale napsala jste to moc hezky, dokonce bez hrubek. Na češtinu jste asi měla někoho jiného.

peter.
20. 7. 2016 16:35

@ napsal
Nebo tu proslulou vysokou bačovskou. Vyháňání ovcí, zaháňání ovcí, dějiny MDH a ruština.

@:
Túto „chýrečnú“vysokú školu mám ja,nie p.Irena.A učili nás tam okrem MRH a marxizmu hlavne vyháňať debilov,zaháňať debilov a robiť z dvojzavináčov štvorzavináčov.Jediným kopancom do riti.Navštívte nás!

@@
@@
20. 7. 2016 17:01

peter. napsal @@@@: Túto „chýrečnú“vysokú školu mám ja,nie p.Irena.A učili nás tam okrem MRH a marxizmu hlavne vyháňať debilov,zaháňať debilov a robiť z dvojzavináčov štvorzavináčov.Jediným kopancom do riti.Navštívte nás! Gratuluju. Tak mi možná vysvětlíte, co znamená tahle věta: Když se to tam tak nějak uklidnilo, dalo do kupy a začalo šlapat, a povedlo se zbavit i těchto „mírotvůrců“ společně se zlatem, které jim tak nějak zůstalo za prsty, tak se jim spojená Evropa opět vydala na pomoc, a rozhodla se, že tam lidská práva podpoří tak nějak po svém a natvrdo.“ Tou spojenou Evropou Irena myslí Německo, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko… Číst vice »

Sio
Sio
20. 7. 2016 17:36

@ napsal

Prosím vás, Ireno, to vám o druhé světovéfakttakhle vykládali ve škole? Vaše učitelka dějepisu asi vystudovala pomocnou pedagogickou.
Nebo tu proslulou vysokou bačovskou. Vyháňání ovcí, zaháňání ovcí, dějiny MDH a ruština.
Ale napsala jste to moc hezky, dokonce bez hrubek. Na češtinu jste asi měla někoho jiného.

No, tak pochlubte se, jakou školu jste absolvoval vy, ať víme, kde se poučit.

Sio
Sio
20. 7. 2016 17:37

@ napsal
Gratuluju.
Tak mi možná vysvětlíte, co znamená tahle věta:
Když se to tam tak nějak uklidnilo, dalo do kupy a začalo šlapat, a povedlo se zbavit i těchto „mírotvůrců“ společně se zlatem, které jim tak nějak zůstalo za prsty, tak se jim spojená Evropa opět vydala na pomoc, a rozhodla se, že tam lidská práva podpoří tak nějak po svém a natvrdo.“
Tou spojenou Evropou Irena myslí Německo, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Itálii? Je trochu nezvyklé, říkat tomuto uskupení spojená Evropa, proto se ptám.

Spojený průmyslový potenciál III. říše. To byla skoro celá Evropa, ne?

peter.
20. 7. 2016 18:32

Sio napsal
Spojený průmyslový potenciál III. říše. To byla skoro celá Evropa, ne?

Priemysel celej Európy pracoval pre Hitlerovu armádu.
A na nemeckej strane bojovali aj wffen ss divízie z Bieloruska,Estónska Lotyšska,Maďarska,Chorvátska,Talianska,Francúzska,Valónska aj z Flámska,Holandska, Nórska,Fínska,Albánska,Špenielska jednotka…a okrem nich aj títo exoti:
http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/258541/Orientalni-moslimski-a-exoticki-bojovnici-v-sluzbach-nacizmu.html

@@
@@
20. 7. 2016 18:36

Sio napsal No, tak pochlubte se, jakou školu jste absolvoval vy, ať víme, kde se poučit. Žádná extra škola. Jenom tam nevynechávali, že napadení Sovětů Německem dovedlo Stalina do protihitlerovské koalice. A že tato koalice mimo jiné valila na pomoc napadené zemi konvoje s válečným materiálem, jeden za druhým. A že válka v Evropě skončila tak, že si Sověti podali ruce v troskách říše totálně poraženého agresora s ostatními spojenci a spolu pak soudili válečné zločince. Tohle všechno Ireně utajili, stejně jako to, co strejdové Stalin a Berija prováděli předtím. Třeba s armádními veliteli. Zato jí zřejmě prozradili všechno o… Číst vice »

Sio
Sio
20. 7. 2016 20:01

@@@@ napsal Žádná extra škola. Jenom tam nevynechávali, že napadení Sovětů Německem dovedlo Stalina do protihitlerovské koalice. A že tato koalice mimo jiné valila na pomoc napadené zemi konvoje s válečným materiálem, jeden za druhým. A že válka v Evropě skončila tak, že si Sověti podali ruce v troskách říše totálně poraženého agresora s ostatními spojenci a spolu pak soudili válečné zločince. Tohle všechno Ireně utajili, stejně jako to, co strejdové Stalin a Berija prováděli předtím. Třeba s armádními veliteli. Zato jí zřejmě prozradili všechno o Libyi a o Africe. No, v té naší zase nevynechali, že napadení SSSR se… Číst vice »

fajt
fajt
20. 7. 2016 21:55

comment image

Alena
Alena
21. 7. 2016 3:47

………Například osobní strážce Stalina vzpomínal, jak Berija a Chruščov hráli gorodky na Stalinově chatě a přitom se dobromyslně navzájem častovali různými předzdívkami, které si vymýšleli. Takové chování vypovídá o dlouholetých přátelských vztazích mezi Chruščovem a Berijou, a tak Beriju ani nenapadlo, že se má Chruščova obávat………..
Mediálně je Berija se Stalinem největší vrah na světě, ve skutečnosti je Chruščov předčil, ač se o něm negativně nepíše.
Co mne napadlo, když jsem si prohlédla tvář Beriji? Je to tvář nesmírně inteligentního člověka. Pokud ovšem působil v tajných službách, i to se zapíše nesmazatelně , a tito lidé nikdy oblíbeni nejsou

@@
@@
21. 7. 2016 8:46

Sio napsal No, v té naší zase nevynechali, že napadení SSSR se konalo 22.6.1941. A „spojenci“ otevřeli frontu až 6.6.1944, skoro o tři roky později. Mezitím proběhla bitva u Moskvy, pak bitva o Stalingradu, a dokonce i bitva v Kurském oblouku. Válka byla dávno rozhodnuta, když se oni zbabělí „spojenci“ přidali k jistému vítězi. A to jen proto, aby zachránili kus Evropy pro sebe. Takové Německo oblažují svými základnami (čti okupují) dodnes. Učili vás to také? Mne učili taky tohle: Ti „zbabělí“ spojenci čelili Němcům v letecké válce o Británii, v Africe i v Atlantiku, ale to jim nebránilo, aby… Číst vice »

peter.
21. 7. 2016 9:13

@@@@ napsal Ti „zbabělí“ spojenci čelili Němcům v letecké válce o Británii, v Africe i v Atlantiku, ale to jim nebránilo, aby za cenu ztráty lodí i životů námořníků neposílali Stalinovi válečnou pomoc. @@@@ Požiadajte tú vašu školu aby vám vrátila školné,lebo: Bitka o Britániu trvala od augusta 1940,do mája 1941.ZSSR bol napadnutý 22.6.1941 a materiálnu pomoc začal dostávať až koncom r.1942 v čase,keď už Hitler utrpel porážku pod Moskvou a končila bitka o Stalingrad. bola to taká pomoc zo strany USA a V.B.,že napr. naša povojnová ČSR musela zaplatiť za našich chlapcov ktorí umierali na bojiskách a horeli v… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
21. 7. 2016 9:16

Připusťme. Renegát Chruščov. Berija ušlechtilá duše. Což bylo dokázati. No a dál ?? Reálné otázky by se musely točit třebas kolem toho, zda, proč, v čem konkrétně měl být systém snad zamýšlený Stalinem (chtěl Berija totéž ??) „lepší“ nebo efektivnější než to, co bylo v posledních letech Stalina. Případný argument, že prostě proto, že by méně řídila strana a více sověty, určitě nestačí. Jak mohlo vypadat třeba řešení problému, který prof. Katasonov pokládá za velký Chruščův hřích – oslabení vertikální odvětvové organizace a řízení stalinské ekonomiky ve prospěch teritoriálního principu. K. tvrdí, že to byla v daný moment kardinální chyba,… Číst vice »

Bety
Bety
21. 7. 2016 9:16

Ono kdyby se Hitler omezil jen na ten svůj Drang nach Osten, pěkně tam přitom Německo vyčerpal, vykrvácel a Rusko bylo rozvráceno, tak by ho ti slavní západní spojenci ještě pohladili po hlavičce za to, že jim všechno hodil do klína. A to, že by přitom například občané Československá vyletěli komínem, by bylo označeno za kolaterální škodu.

@@
@@
21. 7. 2016 11:25

peter. napsal @@@@ Požiadajte tú vašu školu aby vám vrátila školné,lebo: Bitka o Britániu trvala od augusta 1940,do mája 1941.ZSSR bol napadnutý 22.6.1941 a materiálnu pomoc začal dostávať až koncom r.1942 v čase,keď už Hitler utrpel porážku pod Moskvou a končila bitka o Stalingrad. bola to taká pomoc zo strany USA a V.B.,že napr. naša povojnová ČSR musela zaplatiť za našich chlapcov ktorí umierali na bojiskách a horeli v lietadlách, V.B.náklady na výcvik a výstroj.Museli sme zaplatiť za to,že Angličania dovolili našim vojakom padnúť za V.B.Podobne vyúčtovali svoju „pomoc“ aj ZSSR. @@@@ Na akú že ste to chodili školu? Trošičku… Číst vice »

@@
@@
21. 7. 2016 11:32

Bety napsal

Ono kdyby se Hitler omezil jen na ten svůj Drang nach Osten, pěkně tam přitom Německo vyčerpal, vykrvácel a Rusko bylo rozvráceno, tak by ho ti slavní západní spojenci ještě pohladili po hlavičce za to, že jim všechno hodil do klína. A to, že by přitom například občané Československá vyletěli komínem, by bylo označeno za kolaterální škodu.

Byl tedy Hitler blázen, že si nejdřív se Stalinem rozdělil Polsko a pak pokračoval válkou s Francií a Británií?

Sio
Sio
21. 7. 2016 12:03

Velekněz Ratata napsal Připusťme. Renegát Chruščov. Berija ušlechtilá duše.Což bylo dokázati. No a dál ?? Reálné otázky by se musely točit třebas kolem toho, zda, proč, v čem konkrétně měl být systém snad zamýšlený Stalinem (chtěl Berija totéž ??) „lepší“ nebo efektivnější než to, co bylo v posledních letech Stalina. Případný argument, že prostě proto, že by méně řídila strana a více sověty, určitě nestačí. Jak mohlo vypadat třeba řešení problému, který prof. Katasonov pokládá za velký Chruščův hřích – oslabení vertikální odvětvové organizace a řízení stalinské ekonomiky ve prospěch teritoriálního principu. K. tvrdí, že to byla v daný moment… Číst vice »

Sio
Sio
21. 7. 2016 12:11

@@@@ napsal Trošičku pozapomínáte, že dokud trval pakt Molotov-Ribbentrop, posílal by konvoje do Murmanska jenom blázen. První konvoje s válečnou pomocí dopluly krátce po hitlerovském útoku v létě 1941 a už brzo nato bojovaly sovětské jednotky s britskou výzbrojí. Přečtěte si o tom něco. Mimochodem, když jste nakousl „našich chlapcov“, pak jedním z důsledků výše zmíněného paktu bylo uzavření našeho velvyslanectví v Moskvě a odmítavý postoj Kremlu k myšlence obnovení Československa. No jasně. Pokud byste měl záměr odpovídající přísloví „Dva se perou, třetí se směje“ tak by vás mírová smlouva také nenadchla. Zda byla nutná, to dokázala historie a napadení… Číst vice »

Sio
Sio
21. 7. 2016 12:13

Sio napsal No jasně. Pokud byste měl záměr odpovídající přísloví „Dva se perou, třetí se směje“ tak by vás mírová smlouva také nenadchla. Zda byla nutná, to dokázala historie a napadení SSSR Německem, nikoli naopak, zbytek jsou spekulace. No a když se mají dva poprat a chcete, aby se pořádně dokaličili, pomáháte tomu slabšímu, ať se boj prodlouží, že. Pomoc USA SSSR nebyla z lásky, byla to kalkulace. Stejně tak pomoc dodnes okupovanému Německu po válce. Přineslo to nebývalý poválečný rozkvět USA. Stejně tak otevření západní fronty bylo hlavně o tom, aby celou Evropu nezabrala „rozjetá“ Rudá armáda. To by… Číst vice »

Sio
Sio
21. 7. 2016 12:26

@ napsal
Byl tedy Hitler blázen, že si nejdřív se Stalinem rozdělil Polsko a pak pokračoval válkou s Francií a Británií?

Obě strany chtěly mít krytá záda. Mimochodem, neměl Hitler už z dřívějška podobné smlouvy o míru i s Británií a Francií a Itálií? Ale počkejte, za jakým účelem byla už 29.9.1938 podepsána Mnichovská dohoda? Co to ten Chamberlain řekl, když vystupoval v Londýně z letadla? Už vím. „Přinesl jsem vám mír.“ Cena byla nevysoká. Odevzdání Československa Hitlerovi.

ducatista
ducatista
21. 7. 2016 12:38

@@@@ napsal První konvoje s válečnou pomocí dopluly krátce po hitlerovském útoku v létě 1941 a už brzo nato bojovaly sovětské jednotky s britskou výzbrojí. Přečtěte si o tom něco. Materiální dodávky v roce 1941 byly ve velmi malém objemu a na průběh války, tj. zastavení německého blitzkriegu, neměly žádný vliv. Rovněž je faktem to, že většina materiální pomoci na základě Lend & Lease byla dodána až po rozhodujících bitvách u Stalingradu a Kursku. Na druhou stranu nezpochybňuji, že dodávky (hlavně 1943 a 1944) podstatně zvýšily mobilitu a tím i bojeschopnost Rudé armády a hlavně znamenaly velkou pomoc pro hladovějící… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
21. 7. 2016 12:46

Sio, já v podstatě souhlasím. Ostatně už z toho, že tak rád odkazuju na Katasonova, který se neostýchá pro stalinskou ekonomiku použít označení „hospodářský zázrak“, je snad jasné, že tam nemám nějaký blok. Co na těchto článcích a debatách rád beru, je konkrétní nepředpojatá argumentace bez ohledu na to, zda mi zrovna jde pod fousy. Co mi naopak přijde zoufalé (to samozřejmě není na Vás ani většinu zdejší diskuse) je přístup, který ale je občas dost znát i mezi Rusy samotnými: „všechno je jinak, celou dobu nám o Stalinovi (Berijovi) lhali!“. „Voni!“ A víme svoje a tečka, máme v tom… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
21. 7. 2016 12:53

pardon, zdá se, že jsem něco zmáčk moc brzo – tedy argumentující Bondarev neměl šanci a Fjodorov ho převálcoval jako morouse a kazišuka perestrojky pouze na základě toho, že mu bylo všechno jasné a pochybnosti si nepřipouštěl. Kdyby tam tehdy někdo řekl, že ten Berija možná taky něco udělal dobře, asi by nedostal rovnou přes hubu, ale koukalo by se ně něho dost divně.

Zdlouhavými presenilními vzpomínkami chci naznačiti jediné. Pokud nás „vodhalení“ vedou k náhlému objevení jediné pravdy, většinou ze sebe děláme kašpary, howgh.

peter.
21. 7. 2016 13:00

@ napsal
Trošičku pozapomínáte, že dokud trval pakt Molotov-Ribbentrop, posílal by konvoje do Murmanska jenom blázen.

@
Ja nepozapomínam na nič!To vy ste napísal,že spojenci poskytovali pomoc počas bitky o Britániu,teda v čase,keď bol v platnosti pakt Molotov-Ribbentrop.
V ostatnom platí to,čo napísal ducatista.Doplňte si vzdelanie.

@@
@@
21. 7. 2016 13:22

peter. napsal @@@@ Ja nepozapomínam na nič!To vy ste napísal,že spojenci poskytovali pomoc počas bitky o Britániu,teda v čase,keď bol v platnosti pakt Molotov-Ribbentrop. V ostatnom platí to,čo napísal ducatista.Doplňte si vzdelanie. Přečtěte si znovu začátek téhle debaty a možná vám dojde, že moje reakce se týkala vaší poznámky o údajné zbabělosti spojenců. Týkala se právě toho, že se Britové potýkali s Němci v době, kdy se Stalin a Hitler dělili o Polsko a tvářili se jako kámoši. A že pak přesto Stalinovi pomáhali, když došlo k obratu. Ne proto, že by chtěli protahovat válku na východě, ale protože chtěli,… Číst vice »

peter.
21. 7. 2016 16:00

@ napsal
vaší poznámky o údajné zbabělosti spojenců.

@
Zase iba výplody vašej chorobnej fantázie,lebo ani v jednom z mojich komentov nie je zmienka o „údajnej zbabelosti spojencov“.Vzpamätajte sa,choďte na prechádzku a opláchnite sa studenou vodou!Uľaví sa vám.(možno)

Vetrnik
Vetrnik
21. 7. 2016 16:22

peter. napsal Požiadajte tú vašu školu aby vám vrátila školné,lebo: Bitka o Britániu trvala od augusta 1940,do mája 1941.ZSSR bol napadnutý 22.6.1941 a materiálnu pomoc začal dostávať až koncom r.1942 v čase,keď už Hitler utrpel porážku pod Moskvou a končila bitka o Stalingrad. bola to taká pomoc zo strany USA a V.B.,že napr. naša povojnová ČSR musela zaplatiť za našich chlapcov ktorí umierali na bojiskách a horeli v lietadlách, V.B.náklady na výcvik a výstroj A proto je pak udatný soudruh Gottwald pod taktovkou Stalina pozavíral v padesátých letech do kriminálu. Battle of Britain skončila v říjnu 1940, takže školné byste… Číst vice »

peter.
21. 7. 2016 16:53

Vetrník: Bitka o Britániu trvala podľa britských historikov od 10.júla do 31.októbra 1940,čo bolo obdobie najťažších nemeckých náletov Luftwaffe.Nemecké zdroje datujú operácie od polovice augusta 1940 do mája 1941,keď došlo k stiahnutiu jednotiek nemeckých bombardérov kvôli chystanému napadnutiu ZSSR. Čo sa týka represálií po r.1948,doporučujem preštudovať poznatky o akcii CIA“Splinter Factor“.Napriek tomu,som veľkým odporcom toho,čo sa v 50-tych rokoch u nás dialo.Je to hanba,ktorá dodnes leží na počiatkoch socialistického zriadenia u nás.Zároveň však pripomínam,že na Slovensku vyhrali vo voľbách r.1946 demokrati s veľkým náskokom pred komunistami.V Čechách ale vyhrali komunisti s tak veľkým náskokom,ktorý eliminoval výsledky volieb na Slovensku. Školy… Číst vice »

@@
@@
21. 7. 2016 17:54

peter. napsal
@
Zase iba výplody vašej chorobnej fantázie,lebo ani v jednom z mojich komentov nie je zmienka o „údajnej zbabelosti spojencov“.Vzpamätajte sa,choďte na prechádzku a opláchnite sa studenou vodou!Uľaví sa vám.(možno)

Není to vina chorobné fantazie, pouze omyl, za který se omlouvám. Autorem příspěvku o zbabělosti spojenců je Sio.

Sio
Sio
21. 7. 2016 19:14

@ napsal
Není to vina chorobné fantazie, pouze omyl, za který se omlouvám. Autorem příspěvku o zbabělosti spojenců je Sio.

Heh, trochu jsem si z vás vystřelil. Samozřejmě za tím nebyla zbabělost západních armád. Byl to jednoduchý chladný kalkul. Čekalo se, až se soupeři navzájem co nejvíce zdevastují. Nečekaným faktorem bylo, že se najednou zrodila tak mocná Rudá armáda, že neměla adekvátní protisílu. Tuším to bylo 11 mil. mužů ve zbrani a to ne ledajakých, takových co měli válečné zkušenosti. Nastartovaný válečný průmysl SSSR. To byl průšvih. Jedinou klikou Západu bylo vytvoření atomové bomby. To vyrovnalo účty.

@@
@@
21. 7. 2016 20:54

Sio napsal Heh, trochu jsem si z vás vystřelil. Samozřejmě za tím nebyla zbabělost západních armád. Byl to jednoduchý chladný kalkul. Čekalo se, až se soupeři navzájem co nejvíce zdevastují. Nečekaným faktorem bylo, že se najednou zrodila tak mocná Rudá armáda, že neměla adekvátní protisílu. Tuším to bylo 11 mil. mužů ve zbrani a to ne ledajakých, takových co měli válečné zkušenosti. Nastartovaný válečný průmysl SSSR. To byl průšvih. Jedinou klikou Západu bylo vytvoření atomové bomby. To vyrovnalo účty. Jestli to byl chladný kalkul, pak jim máme co vyčítat. Kdyby do toho šli dřív, mohli dojít dál než do Plzně… Číst vice »

Sio
Sio
21. 7. 2016 21:46

@ napsal
Jestli to byl chladný kalkul, pak jim máme co vyčítat. Kdyby do toho šli dřív, mohli dojít dál než do Plzně a všechno by bylo jinak, že?

To jistě. Ušetřili by milióny obětí v koncentračních táborech a také na východní frontě. Nejlépe pokud by to provedli ještě před napadením SSSR. To by prevence proti postupu Rudé armády do Evropy byla dokonalá. Ale stálo by je to mnohem více obětí. Co takhle kdyby nepodepsali Mnichovskou smlouvu a postavili se za Československo, k čemuž byli dokonce smluvně zavázáni? Možná by si Hitler ani neškrtl. Tenkrát ještě nebyl tak silný, že?

PPK
PPK
21. 7. 2016 22:44

„… degenerace euroatlantického imperialismu …“, to je Veleknězem (na vedlejším vláknu) velmi hezky řečeno! Ideologie, sociologie, statistika a dějiny jsou obory, vystavované těm největším tlakům politické, mocenské a náboženské propagandy. Když mafie nemohou změnit skutečnost, tak vždy budou alespoň zkoušet měnit její obraz a výklad toho obrazu. Zejména pak falšovatelé historie spoléhají, že už nikdy nedojde k poznání skutečných událostí dávno minulé historické doby. Jenže – jistotu toho jejich přání pochopitelně nemají a nikdy mít nebudou. Vždy, a to i po mnoha letech, může být někde objevena nějaká prokazatelně autentická listina, či jiný hmotný věcný důkaz. Vždy i po mnoha… Číst vice »

Vetrnik
Vetrnik
21. 7. 2016 23:21

peter. napsal
Čo sa týka represálií po r.1948,doporučujem preštudovať poznatky o akcii CIA“Splinter Factor“.Napriek tomu,som veľkým odporcom toho,čo sa v 50-tych rokoch u nás dialo

Jsem netušil, že soudruzi byli tak malověrní a podlehli kapitalistickému mámení Alana Dullese tak snadno a rychle.
Němci Bitvu o Anglii prohráli už v roce 1940, to je fakt. Souvislost s napadením SSSR je naprosto zcestná.
Jsem rád, že jste vzdělán, ovšem já zase vzdělání zbytečně nepřeceňuji :-))))).

PPK
PPK
22. 7. 2016 5:23

Vetrnik napsal
Jsem rád, že jste vzdělán, ovšem já zase vzdělání zbytečně nepřeceňuji

To je vidět, podle toho ty Vaše diskusní příspěvky také vypadají.

Sio
Sio
22. 7. 2016 7:18

Osud filmu, který obsahuje jiné, než hanlivé informace o Berijovi. Bohužel, jen rusky. Peter, těžko si udělají Rusové názor, pokud vládne taková tichá cenzura.
https://cont.ws/post/323987

Pocono
Pocono
22. 7. 2016 11:01

Ten OO ze zavináčů je nějaký klon leha, nebo už NGO dostaly dotaci na další pracovníky? :)))

Pocono
Pocono
22. 7. 2016 11:02

PPK napsal
To je vidět, podle toho ty Vaše diskusní příspěvky také vypadají.

PPK nechte ho plavat. Jak pravil nesmrtelný klasik „Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem. „

Vetrnik
Vetrnik
22. 7. 2016 14:41

PPK napsal
To je vidět, podle toho ty Vaše diskusní příspěvky také vypadají.

Když si to myslíte, co se s tím dá dělat :-)))))))))

Dolmen
Dolmen
22. 7. 2016 18:05

Pocono napsal
Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem. “

Pokud se vydržíte bavit s blcem déle jak 3 minuty, tak potom už se baví blbci dva.

peter.
22. 7. 2016 18:56

Sio: Ten článok len potvrdzuje to,čo som predtým napísal.Veď ja som bol vychovaný presne tak ako autor a ako aj on píše nemohol mať k Berijovi iný vzťah ako mal a k akému bol vychovaný.Ten stav jeho nevedomosti trval do vtedy,kým si o tomto človeku neprečítal v r. 2011 knihy od Jurija Muchina a Eleny Prudnikovovej o -Berijovi.Ja som tie knihy nečítal.Tak ako môžem zaujímať nejaké stanovisko k Berijovi,keď jasno nemajú ani samotní Rusi.O Stalinovi a Chruščovovi a ich úlohe v dejinách nemám pochybnosti a kto by ich mal,nemusí čítať hrubé knihy.Stačí,ak si prečíta od A.Fursova článok „Stalin a vietor… Číst vice »

Sio
Sio
22. 7. 2016 20:53

peter. napsal Sio: Ten článok len potvrdzuje to,čo som predtým napísal.Veď ja som bol vychovaný presne tak ako autor a ako aj on píše nemohol mať k Berijovi iný vzťah ako mal a k akému bol vychovaný.Ten stav jeho nevedomosti trval do vtedy,kým si o tomto človeku neprečítal v r. 2011 knihy od Jurija Muchina a Eleny Prudnikovovej o -Berijovi.Ja som tie knihy nečítal.Tak ako môžem zaujímať nejaké stanovisko k Berijovi,keď jasno nemajú ani samotní Rusi.O Stalinovi a Chruščovovi a ich úlohe v dejinách nemám pochybnosti a kto by ich mal,nemusí čítať hrubé knihy.Stačí,ak si prečíta od A.Fursova článok „Stalin… Číst vice »

peter.
23. 7. 2016 5:27

Sio: Nerozumieme si! Stále mi ide len o jedno.Aby sa vniesla do dejín ktoréhokoľvek štátu objektívna pravda, zbavená nánosov účelovej propagandy a ideologických nánosov, či už sa jedná o nekritické zvelebovanie osobnosti alebo účelové špinenie tej istej osobnosti,musí takúto zákazku zadať historikom vládna moc. Problém je v tom,že v súčasnom Rusku vzhľadom na to,že tam vládne kapitalizmus,nie je žiadúce aby bol Stalin príp.Berija vykresľovaný v pozitívnom svetle,lebo by sa tým glorifikoval režim,zástupcami ktorého tí dvaja boli.Je neprípustné a Putin by bol sám proti sebe,keby tak konal.Musel by totiž rehabilitáciou Stalina a Beriju rehabilitovať socializmus. Nedávno som sem dal odkazy na… Číst vice »

peter.
23. 7. 2016 5:52

peter. napsal SSR“zavinili“socializmus. pokr. Ak hovoríme,rozvíjame diskusiu o ktorejkoľvek historickej osobnosti znamená to,že jej pripisujeme výnimočný význam,nie iba pre svoj národ(národy),ale aj pre súčasnosť v ktorej žijeme.No je pravdou aj to,že žiadna takáto osobnosť nemá len pozitívnu stránku ale aj tú zlú,ktorú buď chceme,alebo nechceme vidieť.Tak je to aj s Berijom o ktorom si myslím,že špiny na neho bolo už vyliate toľko,že by si zaslúžil aby niekto vyhodnotil aj to,čo urobil pre ZSSR a ľud v ňom žijúci dobré.V tom vítam príspevok Muchina a iných.No,kým sa mu v RF nezačnú stavať pamätníky,alebo kým mu v Rusku niekto nenainštaluje so súhlasom… Číst vice »