Bruselský přelom. Terorismus jako proces

Reklama


23. března 2016

Pouze tři dny potřebovali teroristé k zorganizování odpovědi na uvěznění hlavního podezřelého Saláha Abdeslama z organizace teroristických útoků v Paříži sérií výbuchů v Bruselu. Transformace Islámského státu ze sítě ozbrojených skupin ke kvazistátu se společným centrem pro rozhodování znamenala přechod mezinárodního terorismu na kvalitativně novou úroveň.

Terorismus se tak mění z jevu na proces. Namísto dřívější organizace skupin teroristů ze sítě nastupuje strategické plánování teroristické činnosti. Stává se permanentním procesem schopným ovlivňovat psychický stav celých společenstev.

Jestliže je možné u kvazistátu IS vidět „zahraniční politiku“, potom jeho prvním činem bylo vnesení chaosu do Evropy, která je nejslabším článkem světa mimo islám. Druhý čin znamená rozrušení EU a oslabení řízení jednotlivých států, kdy chce vytvořit podmínky k velkému přestěhování muslimů ze Severní Afriky, Blízkého východu a Střední Asie do Starého světa.

Před příchodem IS se sázelo na „mírové“ dobývání Evropy. V Londýně je štáb, vytvořený v roce 1997 Evropskou radou pro Fatwu a výzkum, (ECFR), což je centrální zařízení Federace islámských organizací v Evropě (FIOE). Ideologové ECFR tvrdí, že Evropa je hnízdem „extrémistických sil fundamentalismu, reprezentujících alianci křižáků a sionistů“.

Pod ochranou ECFR existuje rozvětvená síť mešit, škol, středisek přípravy imámů a dalších institucí. Financuje je vláda Kataru prostřednictvím dobročinných zařízení.

O rozsahu činnosti ECFR hovoří už to, že se tato extrémistická struktura dokonce uhnízdila v periferní Ukrajině, kde pracuje Celoukrajinská asociace společenských organizací „al-Raid“ , zastřešující struktura asociace Muslimských bratří. V roce 2008 byla na základě této organizace vytvořena Duchovní správa muslimů Ukrajiny – „Umma“.

Al-Raid a Ummu sponzoruje Federace islámských organizací Evropy (FIOE), Organizace sociálních reforem z Kuvajtu, Islámská pomoc z Velké Británie a Světové shromáždění muslimské mládeže (WAMY, Saúdská Arábie). Všichni patří do sítě Muslimských bratří.

Šéf ECFR, šejch Jusuf al-Qaradáví, říká: „Vítězství není třeba zajišťovat silou zbraní. Zabereme tyto země (evropské) bez vojska. Potřebujeme jen armádu duchovních a kazatelů, kteří budou mluvit o islámu ve všech jazycích a dialektech.“

Ovšem krize s přívalem muslimských migrantů přiměla evropské země, aby přijaly omezující opatření vůči „mírovým“ dobyvatelům a tím donutila korigovat plány těch, kteří stojí za al-Qaradávím. Celoevropský rozměr teroru a jeho trvalý charakter mohou umožnit islámským interventům jednat s jednotlivými evropskými hlavními městy jazykem ultimát. Jenže Evropě se nedaří domluvit se na jednotném postupu.

Ve fázi „mírového“ dobývání si příchozí muslimové vyžádali u vlád evropských zemí „sociální balík“. Jako obvykle dosáhli svého. S přechodem na permanentní teror řeknou (a už s tím začínají): „Dej nebo umři!“ Pro Evropany to může končit tak, že nejprve to požadované dají, potom bude v Evropě nejvyhledávanějším zbožím modlitební kobereček a nakonec půjdou protestantští kazatelé na kursy rekvalifikace – muslimové si vždy cenili renegáty.

***

Tradice nomádů všech dob – nenarážet do jemných výrobních vztahů zemí, kterými procházejí, ale získávat přidanou hodnotu neekonomickou cestou. Invaze Čingischána a jeho následovníků i dobývání Arabů doby prvních kalifů to dokazuje. Proto příchod nových cizinců z Východu, v jejichž předvoji jsou tlupy migrantů a stovky džihádistů netřeba považovat za cosi unikátního. Otázka tkví v tom, zda ti, jimž taková invaze hrozí (Huntington to nazývá „střet civilizací“) dokáží spojit síly dříve, než dojde ke kritickému momentu?

Ještě jedna otázka: proč se začalo s novými metodami teroru ve Francii a Belgii? Třeba proto, že právě zde dospěly procesy celoevropské degradace nejdál a zejména tyto země jsou nejslabší částí nejslabšího článku?

Ve Francii i v Belgii jsou známkami společenského života zákony o homosexuálních sňatcích, svazy deviantů všech druhů, výzvy udávat na policii své spoluobčany používající výrazy „normální rodina“ a „normální sexuální orientace“. „Zločinci“ takového druhu mohou být ve Francii uvězněni a francouzští ministři doporučují výchovné programy, které přesvědčují občany přijmout relativitu pojmů „muž“ a „žena“. Rusko, které přijalo zákon zakazující propagandu sexuálních perverzí ve školách, se někdy v mediích těchto zemí označuje za „nacistické peklo na zemi“.

Za formu veřejného zdraví se považuje pro lidi smrtelná patologie a apel na to, co je lidské, se stal trestným činem. Zato je vláda shovívavá k delikventům, kteří se mohou zítra stát teroristy. To jsou nám věci, voliči!

Je dávno známo, že je Evropa nemocná. Je také dobře známo, že chorobou oslabený organismus je  náchylný k jakékoliv infekci. Otázkou je jak rychle dokáží (a dokáží-li) najít lék proti jejich civilizaci ohrožujícímu viru. Pokud nedokáží, potom Evropa, taková jakou znali v celém světě, více nebude.

Převzato z Fondsk.ru

Překlad: zajoch

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů