Bude jaderná válka „brnkačka“?

aneb Jak se dělají „fejknjůz“ …a ruští špióni

Spřízněný kolega Jirka mi poslal včera odkaz na skoro 9 let starou přednášku Oskara Krejčího k bezpečnostní situaci a rizikům… Ihned jsem si vzpomněl na nedávný materiál na ruským zdroji, který se odvolával na názor na hrozbu zániku lidstva v důsledku jaderné války se strany britských „kolegů“. Úvodem uvedu obsah čtvrté z variant vývoje, světové politiky, kterou tehdy prof. Krejčí načrtl (viz záznam od 05:24´), protože se domnívám, že na řadu přišla právě ona, a pro srovnání, poněkud rozvitě, poměrně čerstvý názor z „Mlžnýho Albionu“ v podání ruských psavců – a předesílám, že to druhé je tedy síla!

Nejdřív tedy čtvrtá varianta Oskara Krejčího (doporučuji shlédnout v příloze celé):

Úvodem k variantám uvedl prof. Krejčí situaci: „Nejvíce diskusí kolem návštěvy Baracka Obamy v Evropě (před 9 lety!) přinesl jeho pražský návrh na jaderné odzbrojení. Existují hlasy, že je to nemožné – nic není nemožné. Jak vypadá dnes zájem na jaderném ozbrojení. Především máme ve světě 25.000 ks jaderných náloží. Zároveň existuje ve světě 1.000 t štěpného materiálu, který je rozptýlen cca ve 40 zemích a ze kterého lze vyrobit dalších 250.000 ks jaderných náloží. Jinými slovy se pro 21. století politika kontroly jaderného zbrojení, která se praktikovala ve 2. polovině století dvacátého, jeví jako nereálná a nebezpečná. Je proto třeba hledat cesty spojené s něčím jiným, než je ono nešíření jaderných zbraní, tedy v odstranění jaderných zbraní…“

Čtvrtá varianta vývoje se realizuje v okamžiku, kdy Západ nebude respektovat význam a moc nových center Východu a Jihu – mám samozřejmě na mysli Rusko, Čínu, Brazílii, Indii, ale i svým způsobem i Saúdskou Arábii. Tedy státy, mající dnes oprávněné požadavky na podíl na řízení globálních procesů, ale nejsou tam Západem připouštěny.“ Co to ve svém důsledku znamená? Znamená to, že ona centra se budou od těch, řekněme, oficiálních institucí řízení globálních procesů oddělovat. Než se sešla G-20 v Londýně, Rusko navrhlo, aby se místo USD vytvořila nová světová měna, která by pomáhala rozvoji globální ekonomiky. Spojené státy to okamžitě odmítly, ovšem Číňané se připojili. Hrozí samozřejmě nebezpečí, že pokud budeme jednostranně tyto návrhy odmítat, tak si Číňané, Rusové, Brazilci, Indové, a další, kteří jsou dnes závislí na dolaru, ale ten dolar se k nim chová nepřátelsky, si začnou vytvářet vlastní měnu, vlastní instituce pro řízení globálních procesů. Jestliže vedeme válku někde v Afghánistánu a pohrdáme názory Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), ta si (v případě, že se NATO začne rozšiřovat dál na východ) bude vytvářet paralelní instituce pro řízení globálních procesů. A nejen to. Jak poroste jejich ekonomická síla, – západní svět se bude cítit ekonomicky ohrožen a najednou se začne uzavírat. Tato varianta se zdá být nejpravděpodobnější a nejhorší na tom je, že my bychom byli na části světa, který je na ústupu …

(Z výše uvedeného je zřejmé, že jaderné zbraně pro lidstvo skutečně představují existenční rizikopozn. aut.)

A co k tématu producenti „Fake news“?

Masmédia Ruska a Británie prakticky současně vyšly s články, ve kterých se tvrdí, že jaderná válka není pro lidstvo tak nebezpečná, jak se uvažovalo dříve.

Tradiční koncepce hovoří o tom, že jaderná válka má mnohastupňové možnosti zničení života na planetě. Nejdřív je to první jaderný úder, a poté zamoření radiací, jaderná zima, po které hyne úroda a následkem je hlad.

Nicméně, někteří novináři tvrdí, že jsou to všechno jen „strašáky“ vymyšlené tajnými službami. Obavy se opět vynořily, když USA začaly po zkouškách nových raket KLDR vyhrožovat Severní Koreji válečným konfliktem. A nedávno se téma oživilo poté, co tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Turčinov pohrozil Rusku jadernou válkou a slíbil, že země obnoví svoje jaderné zbraně.

„95% obyvatelstva Země jadernou válku přežije“

Jako první odmítla tezi „všichni zemřeme“ ruská média. V Life.ru napsali 18.března t.r. v článku „Konec světa se ruší“, že dokonce ani rozsáhlý jaderný konflikt nedokáže zničit více než 5 % obyvatelstva Země. A vysvětlili, že jaderné náboje svou nárazovou vlnou, popáleninami a radioaktivním zamořením nedokáží zabít takové množství lidí, kterým nás obvykle děsí experti. Důvody?:

Za prvé – Rusko a USA mají dohromady jen něco přes půldruhé tisícovky jaderných hlavic rozmístěných a připravených k použití (výše uvedená data se řádově liší – pozn. překl.) Navíc je většina z nich namířena na vojenské objekty. V případě války může být část hlavic odpálena na zvlášť důležité cíle. Další část nepoužijí, ale nechají si ji „na potom“. Takže, jak píše Life.ru, nezbývá tolik hlavic, aby jimi mohli udeřit na velká města a vyvolat hromadnou smrt obyvatel.

Za druhé – síla moderních jaderných hlavic je taková, že k úplnému využití jejich ničivé síly na města by bylo nutno, aby explodovaly ve výšce přes 1,5 km, což prudce snižuje úroveň radioaktivního zamoření… Smrt na nemoc z ozáření po explozi moderních jaderních zbraní nebude tak rozšířena, protože fatální dávku mohou inkasovat lidé pouze v regionech i tak destruovaných rázovou vlnou, zatímco v zóně středních destrukcí se část budov zachová a část lidí přežije.

V zónách radioaktivního zamoření bude sice povrch zářit, nicméně radiace bude exponenciálně ubývat s časem, a proto už za rok bude bez jakýchkoli dezaktivačních opatření možno projít pěšky, a po 10 letech – dokonce žít – tvrdí Life.ru. Zdroj uvádí příklad okolí Černobylu, které označuje za „nejlepší rezervaci, co do hustoty života na Ukrajině a jednu z nejlepších v Evropě“.

Life.ru uvedl následující:

Není tam žádná poušť – přesně naopak. Nejen to, nedávná práce ukazuje, že 90% všech evakuovaných bylo evakuováno naprosto zbytečně. Přesun jim způsobil více zdravotních problémů, než kdyby zůstali na místě. A celkový počet obětí Černobylu – jak dosavadních, tak i budoucích – nepřekročil a nepřekročí 4.000 lidí. To v USA vinou výfukových plynů automobilů umírá každý měsíc víc, než kolik činí uvedené celkové číslo (v Rusku se taková statistika nevede, ale čísla musí být podobná). Zamoření od 1.000 bojových hlavic (cca 25 Černobylů) může způsobit smrt mnohým, ale ve srovnání s počtem obětí rázové vlny jich bude velmi málo.

A novináři z Life.ru pokračují:

Pokud jde o radioaktivní spad, tak ten novináři rovněž nepovažují za vážnou hrozbu, protože – podle jejich slov – se snižují podle pravidla 7/10 (radiace se sníží za 7 hodin desetkrát, za 48 hodin stokrát). Následně prý za dva týdny tisíckrát a po 14 týdnech desettisíkrát. Dokonce i v oblasti nejhustšího radioaktivního spadu zeslábne radiace 10,000krát a za pár let bude znamenat možnost života v této oblasti…

Za třetí – nebezpečí jaderné zimy je rovněž přeceněno. Vědecké skupiny USA a SSSR za pomoci prvních nedokonalých modelů zemské atmosféry zkoušely spočítat, kolik sazí se po jaderných úderech zvedne do stratosféry. Vyšlo jim, že v zimě prakticky nic, ale v létě velmi mnoho. Podle propočtů letní teploty V SSSR a USA poklesnou o 20 °C – a mrazy zničí úrodu.

Praxe, nicméně ukázala, že v roce 1991 při ústupu z Kuvajtu Saddám zapálil přes 600 ropných vrtů, které hořely mnoho měsíců a spalovaly statisíce tun ropy denně. Saze z těchto požárů se dokonce ani v létě nedokázaly zvednout ani do poloviny troposféry – byly během pár dní propláchnuty dešti, a k mírnému ochlazení došlo jen nad Perským zálivem.

Odborníci na městské a lesní požáry zaznamenali, že k žádným rozsáhlým požárům od jaderných explozí nedojde – mimochodem, díky dnes používaným stavebním materiálům.

Life.ru z toho dělá závěr, že všechny ty apokalyptické prognózy měly přesvědčit lidi, že použití jaderných zbraní nemá smysl.

Nicméně, jak se novináři domnívají, současní politici jsou nakolik rozumní, aby jadernou válku nezačali, protože dokonce i v případě zničení jednoho velkého protivníka ihned aktivizuje jiného. Například – pokud Rusko rozdrtí USA, okamžitě zvedne hlavu Čína, která se rovněž stane supergigantem.

Nicméně, nebezpečí hromadné smrti lidí existuje, poznamenávají novináři, ale nikoli jako přímý důsledek jaderného úderu, nýbrž ve stressu, panice ale také nepřipravenosti obyvatel. Poznamenávají, že 80 % dnešních lidí neví, co mají dělat, a to samo o sobě stačí, aby obětí jaderného úderu byly miliony.

„Jadernou zimu si vymyslela KGB“

Příští den po publikaci Rusů vydaly podobný článek britské The Times. Ty tvrdí, že mýtus o jaderné zimě vytvořili ruští špioni. Článek vychází z knihy o původu ekologického hnutí „Zelená tyranie“ (říjen 2017) od Ruperta Darwalla. V této knize se píše, že sovětská vrchnost věděla o pochybné pravděpodobnosti úplného zničení civilizace v důsledku jaderné války, ale využila tohoto mýtu k nátlaku na Západ.

V červnu 1982, kdy na Západě intenzivně probíhaly demonstrace proti zvyšování počtu raket s plochou dráhou letu a „Pershingů“ v arsenálu NATO, objevil se v časopise Královské švédské akademie věd AMBIO článek Holanďana Paula Crutzena a Američana Johna Birkse.

V článku nazvaném „Atmosféra po jaderné válce: soumrak v poledne“ se tvrdilo, že po výměně jaderných úderů mezi SSSR a USA vzplanou lesy a naleziště ropy, a dým z obrovských požárů vyvolá krutý chlad a masový hlad.

Známý astronom Carl Sagan svolal v roce 1983 konferenci k hypotéze „jaderné zimy“, kterou podpořily hlavní skupiny ochránců životního prostředí a protiválečného hnutí, ke kterým se připojili tři sovětští činovníci. Kreml poskytl družicové spojení.

V prosinci 1983 se v prestižním časopise Science objevily dva články: jeden od fyziků pod názvem TTAPS – podle příjmení autorů (vč. Sagana) a druhá od biologů, jehož autory byli známí biologové Paul Ehrlich a Stephen Gould a už zmíněný Carl Sagan.

Závěr druhé z nich byl velmi stručný:„Jsou možné globální ekologické změny, postačující k vymření podstatné části rostli a živočichů na Zemi. V tom případě nelze vyloučit možnost vymírání Homo sapiens“.

Tolik fakta…

Nicméně je možné, jak píše Life.ru, že to vše bylo od samého počátku falší. V roce 2000 totiž vysoce postavení ruský špion Sergej Treťjakov prohlásil, že KGB je zvláště pyšná na to, že „vytvořila mýtus o jaderné zimě“. Vycházel přitom z toho, co mu řekli kolegové, a z průzkumů, které prováděl ve výzvědné škole…

Kreml byl nepochybně polekán hrozbou NATO ohledně rozmístění jaderných raket středního doletu v Evropě. Podle verze autora knihy „Zelená tyranie“, založené na slovech Treťjakova, „…uložil šéf KGB Andropov Sovětské akademii věd, přípravu zprávy o konci světa v zájmu vyprovokování většího počtu demonstrací v Západním Německu“. Podle Treťjakových slov světští vědci věděli o naprosté směšnosti takové teorie, pro jejíž podporu nebyly žádné relevantní podklady. Andropov nicméně potřeboval vyvolat na Západě nepokoje. Proto se tajné služby jistily podporou v západních ekologických a vědeckých kruzích. To sovětské propagandě pomohlo a začaly výzvy k přehodnocení jaderné strategie NATO.

Nikdy jsme si nemohli být jisti, zda Treťjakovi kolegové z KGB nezveličují svou roli, píší The Times. – „Ale to, že se KGB ze všech sil snažila rozfoukat plamen, je nepochybné“.

Po nějaké době hned několik vědců došlo k závěru, že hypotéza o jaderné zimě byla naprosto nesprávná. Experti spočítali, že dopady jaderné války budou nestejnorodé a nedlouhodobé. Globální apokalyptické následky lze mít za mizivě pravděpodobné.

Takže, přátelé, nestavím otázku, do jaké míry je článek Life.ru blízký pravdě – spíš je na řadě otázka – k čemu má sloužit? Povšiměte si, prosím, „doložení“ argumentů autorů článku – nic! Nepříjemně se to podobá vyzkoušené praxi Západu obvinit, zavalit informacemi, pak problém odlehčit a potichu od něj odejít – nicméně, podezření – stejně jako u literárně slavné krádeže stříbrných lžiček – podezření ulpělo… Takhle nějak se vyrábějí „fejkňjůz“…

Řečeno slovy přítele Jiřího – No, nazdar!

Níže uvádím všechny použité zdroje…

http://www.dailymotion.com/video/x92rsf (O.Krejčí)

https://life.ru/1089058

http://rusvesna.su/news/1519127004

http://army-news.ru/2013/12/chem-zakonchitsya-dlya-chelovechestva-lokalnyj-yadernyj-konflikt/

= (protiargument – lokální válka)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
23. 2. 2018 7:51

Juj ! To sa mi ale uľavilo!
Teraz už od ruských a britských novinárov viem,že pokiaľ mi atomová bomba nevybuchne rovno pod riťou,tak sa nemám čoho báť.Jadrová vojna,to bude len taký trochu väčší silvestrovský ohňostroj…..taká sranda – „brnkačka“.Čím ďalej tým viac je zrejmé,že vo svete sa k slovu dostávajú debili a to nie iba v žurnalistike ale aj v politike.

peter.
23. 2. 2018 8:16

https://tech.sme.sk/c/7296727/ochladenie-rakovina-hlad-model-ukazal-nasledky-po-jadrovej-vojne.html
Dodnes v bývalej Juhoslávii zomierajú ľudia na rakovinu po bombardovaní s použitím bômb s ochudobneným uránom a Fukušima naďalej zamoruje svetový oceán.

Bety
Bety
23. 2. 2018 8:37

Jasně!!
A jadernou zimu vymyslela ta zločinecká KGB, protože chtěla státy odradit od použití jaderných zbraní! No fuj a třikrát fuj té KGB!
Konečně Hirošima je už dávná historie a kdoví, jestli si ji ti Japonci nevymysleli!!

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 2. 2018 9:24

Autorům podobných hrůzy válek zlehčujících – natož jaderných – textů bych navrhoval dlouhodobou exkurzi do Fukušimy. Taky by si od svých kamarádů z ISIL mohli nechat useknout hlavu a případně se rozpustit v kyselině. Velice by mne přitom zajímalo, jak by okolnímu světu popisovali své pocity – nejspíše úžasného orgasmu z debility které při tom budou zažívat. AUTOŘI PODOBNÝCH BLÁBOLŮ NEJSOU LIDÉ. Jde o vývojově nejnižší shluky buněk na této planetě. Provoz řady technologií na planetě (mj. cca 500 reaktorů JE v provozu, řady chemiček, petrochemických a plastikářských, farmaceutických provozů, atd) VYŽADUJE NEUSTÁLOU KONTROLU, ŘÍZENÍ A 24 HODINOVÝ DOHLED VČ.… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 2. 2018 9:36

MOC sama osobě představuje zodpovědnost. Kdo nedovede dohlédnout, co způsobuje tím, že neudrží pod kontrolou svou vlastní moc nad čmáráním shluků písmen z nichž pak tvoří naprosto choré, ba extrémně nebezpečné a supertoxické „texty“ nemá nárok na normální život mezi dalšími tvory, lidmi – jde-li o dospělé lidi!!! Opakuji: podobní jedinci patří do ústavů pro chorobomyslné. Opravdu je možné „zrelativizovat všechno“ zcela bez následků?? Kdo si neuvědomuje, co představuje dnešní internet schopností bleskového a extrémně snadného šíření myšlenek ZA ZBRAŇ??! Čmárat dovede každý, psát rozumně málokdo- a mezi hovnináři z merdií celosvětově to evidentně platí trojnásob… Novináři a další pracovníci… Číst vice »

Admirál
Admirál
23. 2. 2018 11:27

Klidně se spokojím s tím, že umřu chudák nevědomý, že do se do smrti nepřesvědčím, zda ta jaderná válka je nebo není svině brnkačka.

peter.
23. 2. 2018 11:55

Admirál napsal Klidně se spokojím s tím, že umřu chudák nevědomý, že do se do smrti nepřesvědčím, zda ta jaderná válka je nebo není svině brnkačka. Aj ja! Vraj 90% ľudí z okolia Černobyľa bolo evakuovaných zbytočne.To ma zaujalo.lebo dnes by „slniečkári“mohli medzi chránené menšiny zaradiť aj mutantov.Mutácie sú ako je známe,faktorom nevyhnutným pre evolúciu.Takže by sa pokojne mohlo stať,že chlapom by narástli dva….tie oné,čo by mohlo mať pozitívny vplyv na demografiu a Merkelová a spol.by nemuseli k nám ťahať inseminátorov z Afriky. Na svoje by si prišli aj ekologické mimovládky,lebo by sa znížila spotreba elektrickej energie na osvetľovanie.Ľudia by… Číst vice »

Amenre
Amenre
23. 2. 2018 13:51

peter. napsal
Vraj 90% ľudí z okolia Černobyľa bolo evakuovaných zbytočne.

https://technet.idnes.cz/jaderny-vybuch-havarie-cernobyl-daa-/tec_technika.aspx?c=A160520_152612_digitv_mla

Amenre
Amenre
23. 2. 2018 14:04

Chtělo by to Václava Havla, aby Vám ( nám ) nevěřícím Tomášům vysvětlil výhody humanitárního atomového bombardování :)

peter.
23. 2. 2018 18:16

Nie som sympatizantom Číny,skôr naopak.Ale jej systém „riadenej“ekonomiky pod vedením jednej strany – komunistickej,sa ukazuje byť omnoho efektívnejší ako západný kapitalizmus.V tejto súvislosti treba poukázať na rozšírené lži o tom,že socializmus prehral,lebo sa obsahovo aj ekonomicky vyčerpal a nebol už schopný ďalšieho vývoja.Príklad Číny ukazuje,že je to lož najhrubšieho zrna a likvidácia socializmu v ZSSR bola dielom zrady.Najprv Gorbačova a potom ožrana Jeľcina.Je mi ľúto,že sa RF nevydala čínskou cestou ale cestou kapitalizmu.Je to obrovská chyba,ktorá sa skôr či neskôr Rusku vypomstí. O mimoriadnej efektivite čínskej riadenej ekonomiky svedčí strach,ktorý pociťujú z Číny elity v USA.Dobre tento stav rozoberá nasledujúci… Číst vice »

fajt
fajt
23. 2. 2018 18:29

v korporátním fašismu to ani jinak dopadnout nemůže – a nebude to na téhle planetě poprvé, před cca sto tisíci léty zůstalo na zemi do dvou tisíc homo opic a před cca 15 tisíci léty se zase opičák stěhoval pod zem… a stejně na h0vno0 a nadále zbytečně. ..)

fajt
fajt
23. 2. 2018 22:49

https://cz.sputniknews.com/svet/201802236845326-putin-hovoril-o-hrdinstvi-majora-filipova/ – dobrý provokatér – teď ponížil a nasral docela významnou a vlivnou skupinu lidí, kteří vnímají svět jinak, než si jeho poskoci dokáží představit, taky jim není nic ( i proxy ) cizí a svaté, taky těží z ruské vlastnosti, že vlastní život je někdy méně než patřičná emoce, či vnitřní potřeba … nebude to mít krasnoludek vůbec jednoduché … ale chuj s ním. ..)

Aleš
Aleš
24. 2. 2018 12:24

Vůbec se nedivím Putinovi a Zemanovi, když se nelichotivě vyjadřují o novinářích. Ale i slovo hyena nadruhou stranu evidentně proti syrové realitě někdy může působit jako něžná lichotka.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
24. 2. 2018 22:05