Budoucnost Evropy

V současné době dochází v Evropě k zásadní proměně paradigmatu. Před našima očima dochází dnes a denně plíživě k převratným změnám v oblasti ekonomiky, politiky, kultury, ve struktuře obyvatelstva a ve světonázoru.

Klíčový podíl na těchto změnách mají 4 faktory:

  • Utržení finančního kapitálu z regulačního řetězu a extrémní navyšování jeho podílu v západní ekonomice (a z toho plynoucímu navyšování jeho moci v oblasti politiky, kultury a veřejného mínění)
  • Plánovaná a řízená islamizace evropského prostoru
  • Vědeckotechnický rozvoj a technologický pokrok
  • Koronavirus

Souběžné působení všech těchto 4 faktorů ovlivňuje úpadek demokracie, omezování svobod a plíživé zavádění totalitních praktik v evropském prostoru.

Koronavirus přiměl vlády k zavádění drakonických opatření v oblasti omezování ekonomických a politických svobod. Tento proces vzhledem mutujícímu charakteru koronaviru může být opakovaný a prakticky „bezkonečný“.

Pod záminkou ochrany zdraví obyvatelstva je omezován vnitrostátní i přeshraniční pohyb osob (s určitou výjimkou islámské migrace do Evropy), je omezováno právo shromažďovací, jsou zaváděny a posilovány nejrůznější špiclovací opatření vůči evropskému obyvatelstvu, je omezován veřejný přístup ke kulturním statkům, dochází k úpadku evropské vzdělanosti (distanční výuka…) .

Z důvodu ochrany zdraví jsou občané evropských zemí vyzýváni k omezování použití hmotného peněžního oběživa, narůstá podíl elektronických obchodů a elektronického bankovnictví ve finančním styku, což je přípravným krokem k zavedení povinného ryze bezhotovostního platebního styku. To perspektivně znamená ke všudypřítomné finanční kontrole a k plné finanční závislosti občanů na správci digitálního účtu. Státy, firmy i občané jsou rekordně zadlužováni, čímž rovněž přichází o svoji svobodu a nezávislost a dostávají se vůči svým věřitelům do závislého a podřízeného postavení.

Občané jsou stále víc izolováni, zbavování demokratického přístupu ke správě svých věcí – politická moc je jim stále víc vzdalována (fyzicky i geograficky), jsou postupně cíleně zbavováni své pohlavní, národnostní, původní světonázorové i státní identity. Při tom není jednoznačně zodpovězena otázka, jestli je koronavirus skutečně fatální hrozbou pro evropskou populaci (evropské země přistupovaly k této hrozbě velice široce až protichůdně od zavádění drakonických opatření až po velice benevolentní přístup), anebo pouze účelově přifouklá bublina. Průkazné je akorát to, že postihuje primárně osoby „finančně zátěžové“ pro ekonomiku (= zdravotní, pojistné a sociální systémy) z řad evropské populace to je s oslabenou imunitou, přestárlé, po chemoterapiích a podobně.

Pokud jde o migraci do údajně málo plodné a přestárlé Evropy, zcela privilegována a upřednostněna je migrace převážně ekonomických migrantů z muslimských zemí Afriky a Asie. Migranti z ostatních neevropských zemí a regionů s jiným převažujícím světonázorem mají ve srovnání s nimi nerovné postavení v otázce přeshraničního pohybu, v oblasti azylové, v oblasti čerpání dávek a podpor ze sociálních a zdravotních systémů evropských zemí… Rovněž občané evropských zemí jsou v otázce čerpání sociálních podpor ze zásluhových systémů v nerovném postavení vůči nově příchozím trvalým „hostům“ a plánovaným budoucím občanům migrujícím z islámských zemí. Je velice zvláštní, že v otázce migrace do kapitalistické Evropy nejsou preferováni migranti z regionů a zemí, jejichž převládající světonázor je mnohem slučitelnější s principy politické demokracie, občanskými a lidskými právy, zejména pak v otázce rovnosti pohlaví, náboženství… než islám a právo šaría. A proč nejsou v kapitalistické eurozóně upřednostňování migranti na základě ekonomických kritérií, jejichž podíl na základě zkušeností z multikulturních zemí Západu v oblasti daňových, sociálních odvodů, v oblasti výroby hmotných statků, rozvoje vědy a techniky je příslibem k ekonomickému posílení Evropy, kulturní rozmanitosti a nevede k plíživému zavádění monokultury na obsazených územích jako islám.

Závěrem bych si dovolil uvést toto. Narodil jsem se a podstatnou část svého života jsem prožil v Československé socialistické totalitě. Poté jsem část života prožil v liberální buržoasně-demokratické Česko-slovenské a České republice. Posléze po vstupu do EU žiji v evrobruselské „demokracii“ a jestli mi bude dáno žít ještě několik desítek let, dožiji se budoucnosti v evropském totalitním kalifátu s novým evropským řádem šaría. V tomto novém evropském násilném světě již nebude místo pro myšlenky osvícenectví, pro demokracii, rovnost pohlaví, náboženství a světonázoru. Otázkou zůstává, jak si povedou v nové islámské Evropě k islámu konvertovaní nynější finanční vládci Evropy a jaké místo jim v ní bude vyhrazeno.

4.3 21 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zajoch
20. 10. 2020 7:12

Béda už zde hodně dlouho nebyl vidět, pokud neberu v úvahu „retro“ články. Chyběl mi. Vítejte Bédo. Vaše úvahy vždycky stojí za přečtení. Těším se na další a spolu s úvahami PPK je nikdy nepřehlédnu.

Irena
20. 10. 2020 9:14

Zkuste zacinkat klíči, třeba Vás někdo zase z té buržoazní „demokracie“ vysvobodí, jako z té socialistické „totality“?!

Ty „desítky let“ do islámského chalífátu, to je dost optimistický odhad.

Béda
Reply to  Irena
20. 10. 2020 9:38

Totalitou a demokracií jsem se zabýval kdysi ve svých článcích „O totalitě a demokracii“, „Demokracie a diktatura“, „Mýtus demokracie 2“, „Mýtus demokracie“.

zart
zart
20. 10. 2020 12:52

Při té „plánovaná a řízená islamizaci evropského prostoru“ se nějak mezi historiky zapomnělo na styky fašismu a islamismu v minulém století, jak si dobře padli do oka.
Není třeba za propagandou sluníčkového sentimtálního vítání uprchlíků v Německu, třeba pragmatické posílení Třetí říše ve svých národně socialistických základech?
Islamismus vznikl současně s italským fašismem a německým nacionálním socialismem. Jeho fašizující ideologie však má kořeny v mnohem hlubší minulosti – je obsažena už v prapočátcích islámu.
https://www.levneknihy.cz/hamed-abdel-samad/islamsky-fasismus-analyza/179268

Béda
Reply to  zart
20. 10. 2020 13:04

Sledujte toky peněz „ne“ziskových sponzorů sluníčkářů, třeba od amerického multimiliardáře spekulanta Gyorgi Seroše. Nějací novodobí „hipíci“ bez velkých peněz, mediální a politické podpory vlastníků klíčových médií = podpory skutečných skrytých vládců v současném systému by neznamenali vůbec nic.

Béda
20. 10. 2020 12:57

Zdravím Zajochu, PPK a všechny Outsidery. K demokracii a totalitě kdysi a dnes jako na zavolanou článek na Novinkách „Za velebení smrti českých vojáků v Afganistánu hrozí důchodci 15 let.“ „… Už jednou si Antonín Dobner zažil, jaké je to sedět na lavici obžalovaných, když jej komunistický režim poslal do vězení jako nepřítele státu. Po více než 40 letech je před soudem znovu. Státní zástupce viní 71letého důchodce ze schvalování zabití tří českých vojáků v Afghánistánu, kteří podlehli sebevražednému atentátu v srpnu 2018. Za zločin podpory a propagace terorismu mu hrozí až 15 let vězení. „Za podíl na zločinecké agresi proti afghánskému lidu našli… Číst vice »

zart
zart
Reply to  Béda
20. 10. 2020 13:25

Kdo nechce posílat vojáky proti teroristům, podporuje teroristy. Kdybychom neměli vlastní teroristy, museli bychom si je vymyslet. Kam bychom cpali ten arsenál? Není nad to Vrtěti psem.

Béda
Reply to  zart
20. 10. 2020 13:30

Správně. Američtí „soudruzi“ si je „vymysleli“. Nejdřív ve válce SSSR v Afghánistánu a posléze svými „misemi“ šířícími „mír a Trvalou svobodu“ v Afghánistánu, Iráku, podporou umírněných islámských bojovníků za „demokracii“ v Sýrii a podobně.

karel rudolf
karel rudolf
20. 10. 2020 14:14

Budoucnost Evropy je skutečně špatná, protože špatná přítomnost nepoučená minulostí směřuje do špatné budoucnosti. Abychom změnili budoucnost, musíme napřed změnit přítomnost. Kapitalistický systém je nejhorší ze všech dosavadních davově-elitářských systémů. Tvrzením, že socialistická „totalita“ je naprostá hrůza a kapitalistická „demokracie“ má jenom dílčí řešitelné problémy je docela úsměvné. Jednak totalita a demokracie jsou pouze nálepky, protože v kapitalismu není systémově možná demokracie když společnosti vládnou kapitalisté- kapitál, potom je to totiž kapitálkracie tedy když to přeložíme vláda kapitálu a kapitál nejsou lidé-obyvatelstvo. A psát jako o zámince k ochraně životů a zdraví , kterou provádějí vlády států celého světa, když… Číst vice »

Béda
Reply to  karel rudolf
20. 10. 2020 14:25

Co by asi řekl o Covidu David Rockefeller senior, (jeden z nejmajetnějších, nejvlivnějších a nejmocnějších kapitalistů v blízké minulosti) autor myšlenky (parafráze): „Všechno co nyní potřebujeme je velká krize. Pak zavedeme Nový světový řád.“

Že by byly jeho „modlitby“ Covidem vyslyšeny?

karel rudolf
karel rudolf
Reply to  Béda
20. 10. 2020 16:58

A není více jak pravděpodobné, že SARS-CoV-2 (covid 19) je vysoce nakažlivá,ale vlastně soft verze SARSu s mnohem nižší „smrtností“ a při upraveném cílení na staré a starší lidi nejlépe s oslabenou imunitou a nějaký přidruženým onemocněním. Nakažlivost (přenositelnost) je vskutku obrovská, vždyť se rozšířil po celém světě opravdu rychle, samozřejmě s mnoha počátečními ohnisky.Zde „skvěle“ zapracovaly americké tajné služby a armáda. A když by se následně rozšířila další verze např. covid-20, nebo covid-21….25, už opravdu s velmi vysokou smrtností, může se posléze začít s realizací N.S.Ř. tzv. Zlaté miliardy. Budoucnost je opravdu hrozivá, jediná šance lidstva je tyto lidi,… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  karel rudolf
20. 10. 2020 19:05

No já nevím … včera jsem byl v jiném městě, o němž se říká tady u nás, že tam je covidovo dopuštění. Mě tam shodou okolností zahnala srágora, neb hospody jsou všude zavřené. Ani tam neměli stan jako na jaře. Na vstupu normálka, nikdo si mě nevšímal, na hajzl jsem se dostal bez problémů, žádná covid kalamita se nekonala, dokonce jsem na středisku vedle zašel k jedné doktorce bez objednání. Po třech lidech jsem asi po hodině přišel na řadu. Byl jsem tam chvíli a pak jsme drbali. Pochopitelně covida. Doslechl jsem se, že když kdysi řádila prasečí chřipka, tak… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
20. 10. 2020 19:07

Napsané se zkraje týká tamní nemocnice.

karel rudolf
karel rudolf
Reply to  orinoko
20. 10. 2020 19:30

No já nevím – psát v zájmu američanů, že covid je fejk. To přece chtějí a divím se, že to nechápete. A s tím UFO jste mě dostal, to je jak ve filmu Kurvahošigutnták …….neviděl jsem tu Vaši , ani v akci a stejně vím, že ji máte.

orinoko
orinoko
Reply to  karel rudolf
20. 10. 2020 19:44

Emeričani jsou dementi a jejich pokusy jsou na tapetě už asi milion let. A co s tím?
Na jaře prý bude třetí vlna – to spácháte domácí kriminál?
Nejde o pandemii, jde o to vyzkoušet, co všechno obludé dokáží zobat. A jde to hodně daleko. Rouška jako zvednutá pazoura pro strejdu Ádu.

karel rudolf
karel rudolf
Reply to  orinoko
20. 10. 2020 20:37

Američtí dementi jsou tady přes 300 let a v posledních letech se jim velmi úspěšně daří rozesrat celý svět.
Pokud má někdo domov kriminál tak je k politování.
Zrovna tak, když rouška je hajl pro Vašeho strejdu tak taky.
Můj strejda to není.

orinoko
orinoko
Reply to  karel rudolf
21. 10. 2020 5:43

Tady cosi odjinud. “ Já bych se s koronavirem neloučil, je to výborná nemoc. Především proto, že s jejím nástupem úplně vymizela úmrtí na rakovinu, na chřipku i na mnoho dalších nemocí. Dnes se umírá jen na koronavirus. A další výborná zpráva, že ani na koronavirus nezemřete, pokud si to nepřejete. Abyste nezemřeli na koronavirus, stačí nějak se vyhnout testování; klidně běžte do karantény. Potom už zemřít nemůžete: na jiné nemoci se neumírá a na koronavirus, pokud se šikovně vyhnete testům, taky ne. Takže budete žít dlouho. Jak dlouho? To záleží na tom, kdy se objeví nějaká další hrozná pandemie.… Číst vice »

zart
zart
Reply to  karel rudolf
20. 10. 2020 14:33

Nejdříve musíme změnit sebe, ale kromě několika jedinců, se s tím nedá ve větším měřítku uspět. Při „tvrzení, že socialistická „totalita“ je naprostá hrůza a kapitalistická „demokracie“ má jenom dílčí řešitelné problémy“ je důležité brát v úvahu, jak pro koho. Pro oportunistickou vládnoucí třídu za reálného socializmu byla „socialistická totalita“ jistě naprostou hrůzou, neboť měli „málo“, slinatali po Západě a chtěli „více“. Po přestorjce je ovšem pro staronovou oportunistickou vládnoucí třídu „socialistická totalita“ovšem hrůzou také. Pamatuji si, jak nám tenktát tito módně se ohoblékající hoši tvrdili, že socializmus má jen dílčí řešitelné problémy. Ovšem jenom do 17.11.1989. Pak měl dílčí… Číst vice »

Béda
Reply to  zart
20. 10. 2020 16:51

1/ pokud si vzpomínám Československo bylo jednou z posledních bašt komunistů. Českoslovenští komunisté se do kapitalismu, gorbačovských reforem a perestrojky nijak zvlášť nehrnuli.
2/ nepamatuji si, že by se kterýkoliv z řídících komunistických funkcionářů po převratu stal miliardářem
3/ za komunistů mohli lidé – i komunističtí papaláši vlastnit soukromě domy, chalupy a chaty, zahrady, automobily… Ani ti největší papaláši si nemohli přivlastnit kupř. Komerční banku, Spořitelnu, Poldovku, OKD, Zbrojovku, ČKD, vodovody, elektrárny a přivlastnit si většinu jejich zisku.

zart
zart
Reply to  Béda
20. 10. 2020 17:36

Také si vzpomínám. Aby tyto 3 body fungovaly, musel nad ČSSR bdít SSSR. Jak ten dohled odpadl, rezignací SSSR a spojením Německa (čímž padly výsledky II. světové války), ukázalo se, že řídící komunističtí funkcionáři zde vůbec fakticky nevládli, což dokazuje, že po převratu se nikdo z nich nestal miliardářem. Vládl zde někdo za těmito atrapami, komu to společné vlastnictví výrobních prostředků převelice vadilo. Blbému lidu to ovšem bylo úplně jedno, že jej privatizovali. Lid dávno zkonzumněl a chtěl barevnou televizi, videopřehrávače, pornokazety a ojetá auta ze Západu. Mládež chtěla zase rozvíjet svoji osobnost do změněných stavů vědomí (schizofrénní paranoie), a… Číst vice »

Béda
Reply to  zart
21. 10. 2020 6:56

Pár poznámek k tomu co jste napsal: 1/ z mých historických poznatků plyne, že zárukou svébytnosti malých zemí a národů a míra této svébytnosti a ne-ZÁVISLOSTI, včetně určení pravidel jejich fungování byla vždycky závislá na jejich garanci a vymezení silnými sousedy (moderně řečeno velmocemi) , případně mezinárodním konsensem velmocí. Bylo tomu tak ve středověku, je tomu tak v kapitalismu a bylo tomu tak i za socialismu. Vždycky když došlo k významné změně = k významně proměně mezinárodní scény, ke změně v postavení velmocí, k úpadku velmoci garanta, či „diktátora“ – došlo též k významným změnám v postavení menších států, případně… Číst vice »

zart
zart
Reply to  Béda
21. 10. 2020 11:44

Zdravím. 1) Ne celkem souhlasím. Zárukou svébytnosti a případné garance státu jinými státy je PŘEDEVŠÍM vlastní životaschopnost, bojeschopnost, uvědomělost a organizovanost národa. (Na množství nehleďme, nepřátel se nelekejme!) Nic takového nelze v degenerovaném tuzemsku pozorovat, pouze opačné rozkladné tendence. S tou tuzemskou tlupou mravně postižených mrzáků nikdo rozumný do žádného svazku nepůjde, je vhodná jenom jako děvka pro všechno, po použití zahodit. Nemáme, co nabídnout, než jenom zrádcovství, neschopnost, blbost atd. Nepotřebujeme šíleně drahou vojenskou techniku. V základním smyslu, potřebujeme jen „holé ruce“, případně hole v ruce. Všichni občané by museli být vojáci, jinak by nebyli občané. Celý život jako… Číst vice »

Béda
Reply to  zart
21. 10. 2020 8:33

Ještě jednu poznámku stran nezávislosti pod velmocemi si neodpustím. Podle mého názoru stojí za zamyšlení míra nezávislosti Československa pod botou SSSR (byť mělo nechtěně na svém území několik vojenských základen Rudoarmějců, ostatně ve světě je x-států, které v minulosti měli a dodnes mají nechtěně na svém území trvalé vojenské základny osvoboditelů z USA – Japonsko, Kuba, Afghánistán, Irák, Sýrie…) ve srovnání s mírou nezávislosti dnešního Česka pod botou euroatlantických protektorů (USA a Eurobrusele). Za éry SSSR jsme byli členy RVHP a VS, za éry USA a Brusele jsme členy EU a NATO. Dle mého osobního mínění členství v RVHP a… Číst vice »

zart
zart
Reply to  Béda
21. 10. 2020 11:53

Proti té dnešní úplné závislosti a podrobenosti, nás Sověti vlastně nechali dělat, co jsme chtěli, pokud jsme nezačali úplně kravsky blbnout jako v 1968. Ale dobře nám dnes tak, pitomcům – je to škola života, kterou potřebujeme, a která jde přes mrtvoly, ač se to tak na první pohled zatím nezdá.
Mluvit o nás jako o „nás“ je blbost, nic takového jako „my“ v Čechách neexistuje. Češi jsou národ, který není.

J. W.
J. W.
20. 10. 2020 16:54

Líbí se mi, autorův smysl pro humor, že „souběžné působení všech těchto 4 faktorů ovlivňuje úpadek demokracie, omezování svobod a plíživé zavádění totalitních praktik v evropském prostoru.“ Ono zde něco takového někdy bylo?
Demokratický stát přece ze své podstaty nepřipouští žádnou demokracii a svobodu. Jedině její iluzi za nakradené pořádné peníze.

orinoko
orinoko
20. 10. 2020 19:46

Jo, aktiv ouldů už se lepí na Covida , jak na muchoLAPKU.

Patrik
Patrik
20. 10. 2020 20:09

„Harmoniko (!) hrej a zpívej“!
Protože u tohoto článku „Smutek na mě sáh“

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
20. 10. 2020 20:24

PS: Aby bylo jasno – to není poklona autorovi článku, to je smutek z toho, jaká plytkost vidění stačí i těm, u kterých by jeden očekával konečně nějakou hloubku pohledu… Kdo chce, ať článek bere, za mě platí to úvodní „Smutek na mě sáh“

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 2:56

Pane Patriku, Vaše kritika mělkosti ve smyslu malé hloubky článku je zajisté namístě. Smyslem tohoto článku totiž nebylo provést hloubkovou analýzu dílčích jevů a procesů v něm zmíněných – to by totiž znamenalo napsat knížku o nejméně 300 stranách. A OM knížky formou článků nezvěřejňuje. Na psaní knížky bohužel nemám čas a nemám k tomu ani chuť. Smyslem tohoto článku bylo pokusit se zařadit do určitého kontextu, pojmenovat aktuální probíhající jevy a procesy a vyvolat k tomu diskusi. O některých z těchto jevů jsem již v minulosti psal (kupř. pitvání pojmu demokracie, srovnávání různých forem demokracie, o skrytém diktátu majitelů… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 8:45

@Beda Myslím, že nejlépe Vám odpověděl „J.W.“ komentářem: „Líbí se mi, autorův smysl pro humor, že „souběžné působení všech těchto 4 faktorů ovlivňuje úpadek demokracie, omezování svobod a plíživé zavádění totalitních praktik v evropském prostoru.“ Já v žádném případě nechci snižovat Váš přehled o všech formách demokracie, jen postrádám zasazení systému „demokracie“ do širšího kontextu. „Náhodou“ byl systém demokracie ve světě zaveden francouzskou a americkou revolucí, a to po vzoru Řecka, odkud demokracii převzal Řím a výsledek to mělo ten, že Řím byl rozkraden senátory a César byl zavražděn (ač jeho jméno do Evropy přešlo tu jako Císař, tu jako… Číst vice »

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 9:11

Myslím, že ve svým doplňujících příspěvcích a článcích jsem dostatečně objasnil, jak chápu demokracii/politickou diktaturu. Otrokářskou, proletářskou i buržoasní. Jako formu politické moci, která vždycky sloužila jako nástroj k prosazení vůle určité politické/ ekonomické skupiny. A že pohříchu většinou nešlo, byť definice to praví jinak o prosazení vůle většiny proti vůli menšiny. Určité prvky jako je svoboda vyjadřování názorů a svoboda výběru z několika konkurujících si politických subjektů jsou pro demokracii důležitou součástí ale ve smyslu definice neznamenají a nemusí znamenat ještě demokracii jako takovou. Jejich omezení znamená podstatné omezení existující formy „demokracie“ (zpřísnění otevřené anebo skryté za demokracii kamuflované… Číst vice »

Béda
21. 10. 2020 4:06

Malinko ke Covidu. Nebudu se zaobírat původem koronaviru ani tím jestli jde o zpravodajskou intriku nějaké země vůči jiné konkurenční zemi, jestli jde skutečně o pandemii s fatálními dopady na světovou populaci. Z mého pohledu je ve vztahu k této problematice nejpodstatnější cui bono, to je kdo z toho profituje a kdo je naopak Covidem nejvíc postižen a kdo nese a bude dlouhodobě nést následky. Komu nese Covid největší finanční přínos a koho moc ve společnosti se tím posiluje a jestli to tak musí být. Ostatně můj pohled na tuto otázku není nepodobný mému pohledu na otázky, kdo profituje na… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  Béda
21. 10. 2020 7:07

Nadpis je poněkud zavádějící vúči obsahu a smyslu článku. Jde spíše nadpisovou ironii k realitě..

http://dfens-cz.com/cinske-viry-expresne-v-cr-diky-prime-lince-praha-peking/

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
21. 10. 2020 7:17

A přidám něco pro oko a pro lepší ráno – bez roušek – ve vší počestnosti :-)

https://m.youtube.com/watch?v=ab_tYof60I4

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
21. 10. 2020 7:34

Mám stažený jeden porno kousek, na kterém vlastně ale vůbec nic není vidět, je to zezadu shůry.
Ta ona jemu v poloze la vache na něm jela nějakou sambu či co. Takové vrtěti psem. Nebo ohonem? Ono je to celkem jedno. V každém případě paráda. To jsem do té doby neviděl, natož abych to zažil. 😎

Béda
Reply to  Gatta
21. 10. 2020 7:48

Mnoho Číňanů žije a pracuje v mnoha zemích světa ,zejména v Africe, Austrálii a v asijských zemích, kde Číňané tvoří významný podíl v populaci. Prozatím jsem nezaznamenal žádné statisícové či milionové „morové rány“ v žádné z těchto zemí (včetně rozvojových) kvůli Covidu. Autor uvádí, že jde o úniky z čínských vojenských laboratoří, o strašných stravovacích návycích Číňanů. Zde bych jenom připomněl, že po kauze New we chock není vyloučeno, jestli nemůže jít (ať již o záměrné anebo nahodilé) též o úniky ze západnich euroatlantických vojenských laboratoří. Krom toho bych poznamenal, velice svérázné stravovací návyky mají též obyvatelé mnoha rozvojových zemí,… Číst vice »

Béda
Reply to  Gatta
21. 10. 2020 7:35

K tomu malinko protičínsky předpojatému článku několik poznámek: 1/ klíčový podíl na tom co je určujícím tématem v médiích /- soukromých i „polosoukromých“ = státních které sponzorují největší vlastníci, kteří jsou též vlastníky „kontrolního balíku“ a věřiteli kapitalistické ekonomiky/ mají největší kapitalisté – vlastníci mediálních říší úvěřující státy, vlastníci klíčových podnicích ve státech. Ať již jde o Covid, sluníčkáře, malou autistku Grétu, chemické útoky Asadových vojáků, kauzy Novičok… Klíčové zprávy „opisují“ zpravodajské agentury západních zemí od několika málo certifikovaných „vykladačů“ světové „pravdy (Reuters, Times, WP…).. 2/ Nikde jsem se doposud nedočetl o porovnání ekonomických škod a lidských obětí pandemie ve… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 8:45

@Beda „Z mého pohledu je ve vztahu k této problematice nejpodstatnější cui bono, to je kdo z toho profituje …“ To je natolik všeobecné sdělení, že ve skutečnosti neříká vůbec nic (je tedy opět velmi plytké). A byť je pro mnohé zde uspokojující, já v něm postrádám to hlavní: Sdělení, kdo tedy z toho Covidu profituje – máte odpověď? A ptám se, protože mým pohledem kdyby jste hledal odpověď na tuto otázku, nemohl byste napsat takový článek, jaký jste napsal. Tzn. nenapsal byste, že Covid je nástrojem likvidace demokracie, ale naopak byste napsal, že to právě demokracie, zavedená po 89.… Číst vice »

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 9:00

Samozřejmě, že mám odpověď. Absolutně nejvíc na tom profitují majitelé (hlavní akcionáři a vlastníci) největších bankovních institucí, v jejichž prospěch po propuknutí Covidu EXTRÉMNĚ NAROSTLO ZADLUŽENÍ STÁTŮ, JEJICH OBYVATEL A FIREM, v jejichž prospěch SE PŘES SOUČASNÝ VÍCEMÉNĚ DOBROVOLNÝ BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK POSTUPNĚ PROMĚNÍ V POVINNÝ. V článku to bylo zmíněno. Já myslím, že ten kdo četl mé předešlé články i z kontextu tohoto článku je to zcela (vám asi ne) jasné. Já jsem napsal v čem konkrétně je Covid nástrojem likvidace existující (chcete li) omezené demokracie. V tom, že pod rouškou ochrany před Covidem jsou zaváděny špehovací e-roušky, je… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 9:09

@Béda
Nebudu Vám Váš názor vyvracet, řeknu jen tolik, že primárně Covidem o peníze vůbec nejde. Že jde o vyšší level totality, s tím souhlasím (on totiž Covid zabíjí hned několik much jednou ranou), ale to, o co jde primárně, Vám uniká.

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 9:22
  • Citát z článku: „Utržení finančního kapitálu z regulačního řetězu a extrémní navyšování jeho podílu v západní ekonomice (a z toho plynoucímu navyšování jeho moci v oblasti politiky, kultury a veřejného mínění).“ Třeba uniká, třeba ne. Jestliže nejde o GLOBÁLNÍ MOC a NOVÝ ŘÁD (o kterém kdysi mluvil Bush starší a David Rockefeller sr., o co tedy pak jde?
Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 9:28

Jestliže nejde o GLOBÁLNÍ MOC a NOVÝ ŘÁD (o kterém kdysi mluvil Bush starší a David Rockefeller sr., o co tedy pak jde?

Tak tím se to vysvětluje – Vy pořád žijete v době Pax Americana…. Logicky tedy nemůžete vidět, že všechno už je úplně jinak….

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 10:07

Nový světový řád prosazovaný největšími kapitalisty je o Pax Americana? Vždyť tito kapitalisté přesunuli svůj kapitál z velké části do Číny konkurující nyní ekonomicky USA.

Jinak v článku popisované tažení za zdroji (ropou) nezahájili žádní marxisté, sluneční neo“marxističtí“ velkokapitálem financovaní rádobyhumanisté ani postkomunisté ale přední kapitalistické země v zájmu svých klíčových ekonomických hráčů a jejich globálních zisků a mocenských ambicí.

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 10:41

Opírat se v dnešní době o názory Bushe st. (resp. obou Bushů) a dokonce Rockefellera, který se v roce 2012 poslušně spojil s britskými Rothschilldy
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/bankovni-dynastie-rothschildu-a-rockefelleru-se-spojuji-770359
– údajně v zájmu řešení tehdejší krize z roku 2008, která začala tím, že americkou Lehman Brothers koupila britská Barclays
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
čímž byl nastartován kolaps Spojených států, je opravdu tzv. „sto let za opicemi“.

Kde jsou dnes Bushové (a s nimi i Clintonová), kde je konec Blairovi, který se kál za bombardování Iráku, kde konec Camerona, který se kál za Panama papers… A Vy tady pořád o Novém řádu podle Bushe….

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 10:59

Já myslím, že jak Bushové, tak Rockefellerové dodnes jako významné ekonomické entity ovlivňují dění v USA i ve světě. Bushové již akorát méně okázale a Rockefelleři tradičně skrze nastrčené politické figurky.

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
22. 10. 2020 14:00

@Béda Máte v tom Novém světovém řádu pěkný zmatek, když nerozlišujete mezi Pax Americana a mezi Novým světovým řádem. I na Wikipedii je zcela polopaticky uvedena tato věta: „Jako oficiální cíl íránská vláda uvádí vytvoření Nového světového řádu na základě světového míru a globálního vojenského paktu a spravedlnosti“ K tomu si zjistěte něco o íránské vlajce (číslo 22, globus, islám) a k tomu něco o zoroastrismu a Persii (možná tak pochopíte i dění kolem Arménie) A Vy pořád o Bushovi a o demokracii a dokonce o tom, že budování evropského islámského kalifátu se děje v zájmech USA a kapitalismu, když přitom je… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 9:34

„A vítězem Covidu se stává…“ Moji obsáhlou odpověď můžete vidět zde
https://outsidermedia.cz/pel-mel-o-covid-19-dil-2/#comment-100511
Je z večera, ale až teď byla publikována.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 9:23

Vaše: „po propuknutí Covidu EXTRÉMNĚ NAROSTLO ZADLUŽENÍ STÁTŮ, JEJICH OBYVATEL A FIREM, v jejichž prospěch SE PŘES SOUČASNÝ VÍCEMÉNĚ DOBROVOLNÝ BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK POSTUPNĚ PROMĚNÍ V POVINNÝ. V článku to bylo zmíněno.„ To pro mě pořád není odpověď na základní otázku proč se právě tohle děje primárně. Nebo Vy snad věříte tomu, že mocní světa (ti, kteří zavedli Vámi tolik obhajovanou demokracii) se nemohou dočkat, až si nejen papírovými penězi, ale dokonce už i virtuálními, zatopí, nají se jich či jimi uhasí žízeň? Vaše „Sledujte tok peněz peněz“ je velmi plytké sledování, proto primární podstatu Covidu nemůžete vidět a místo… Číst vice »

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 9:52

Přečetl jsem si to a zvedám v údivu obočí. Marxizmus pane se má k takzvanému neo“marxizmu“ asi tak jako kapitalizmus ke komunizmu. Ledaže byste chtěl ztotožnit sbor největších soukromých vlastníků – kapitalistů (Rockefellerů, Rothschildů, Wartburgů, Goldmanů a Sachsů, Sorošů… s proletariátem po jehož politickém sjednocení, osvobození a prosazení jehož zájmů chtěl dosáhnout Karel Marx. Vy snad chcete tvrdit, že tichý spolek největších kapitalistů chce odstranit kapitalizmus = soukromé vlastnictví, jemuž vděčí za své nezměrné bohatství a nezměrnou moc? Že kvůli tomu financují globální propagandu v médiích, aby se stali proletariátem? Mimochodem kapitalizmus byl dycinky o soukromém vlastnictví výrobních prostředků (a… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Béda
21. 10. 2020 10:19

Vámi jmenovaní Židé „sbor největších soukromých vlastníků – kapitalistů Rockefellerů, Rothschildů, Wartburgů, Goldmanů a Sachsů, Sorošů“ naplňují myšlenku Žida Marxe – hlavního kritika kapitalismu, něco o tom zde
https://deliandiver.org/2015/04/karel-marx-antisemita.html

A pokud nechápete, že neomarxismus (kulturní marxismus) je vylepšený marxismus, tak je to marná diskuse. Ale zkuste video neúspěšného kandidáta na amerického prezidenta P. Buchanana: Kulturní marxismus – Frankfurtská škola – Konec národů
Video je jinak i součástí článku zde
https://aeronet.cz/news/neomarxismus-bez-vymyvani-mozku-to-nepujde-a-nejvetsi-brzdou-je-zidokrestanstvi/

PS: Kapitalismus ve smyslu 1% vlastníků už takřka celé planety není totéž, co kapitalismus všeobecně.

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 10:48

To že jde o Židy jste napsal vy. Já psal o největších kapitalistech. Jinak pokud se mohu vyjádřit k Marxovi a židovství tak mám za to, že Marx o této otázce psal v Polemice s Bauerem „K židovské otázce“ ve smyslu vztahu státu a náboženství jako takového. Zde bych ve vztahu k aktuálnosti připomněl, že Marx byl zásadně pro oddělení církve od státu a nechal se slyšet že veškeré nábnoženství (to znamená i islám) toliko opium lidstva jest. Pokud jde o Buchananovy výplody, tak mluvit o tom, že proletáři odmítli Marxizmus tím, že se zůčastnili (a já podotýkám pod hrozbou… Číst vice »

Béda
Reply to  Patrik
21. 10. 2020 10:52

Proč by „Kapitalismus ve smyslu 1% vlastníků už takřka celé planety není totéž, co kapitalismus všeobecně?“ Ze své podstaty je to kapitalizmus. S tím rozdílem, že stádo vykořisťovaného proletariátu se v nejvyšší současné formě kapitalismu rozrostlo o stádo vykořisťovaného rádoby podnikatelského stavu (zaměstnanců kamuflovaných jako OSVČ), různých brigádníků … Ekonomická podstata systému se vůbec nezměnila.

Bety
Bety
Reply to  Béda
21. 10. 2020 14:03

Myslím, že do vykořisťovaného stáda patří nejen to, co jste uvedl, ale celý ten takzvaně střední stav – tedy každý, kdo je v jakémkoli ohledu závislý na bankách ( úvěry, půjčky, hypotéky…), třebaže si mohou myslet něco jiného. A covidová krize jejich počet rozšíří i o takové, kteří doufali, že jsou z toho stresového kolotoče už venku. Co se týče marxismu, tak dle mého názoru byla správná Stalinova cesta, při níž by se ekonomie přizpůsobovala změněným podmínkám. Neměnné dogma o němž se nediskutuje což nastolil trockista Chruščov a spol. vedlo k oslabení socialismu.A neomarxismus je slepá ulička, která nemá se… Číst vice »