Budování kapitalismu v Čechách

V současné době se česká společnost opět ocitá na přelomu

Uvědomujeme si však dostatečně, v jakém přelomovém období se právě nacházíme?

Analyzujeme-li podoby kapitalismu v naší novodobé historii, nevyhneme se tendenci provádět jakousi periodizaci tohoto systému. Zkusme si proto rozčlenit naši kapitalistickou epochu na 4 základní periody.

První periodu bych nazval tzv. protokapitalistickým obdobím. Jedná se o latentní kapitalismus, který se v českém prostředí vyskytoval ještě za doby normalizace. Tehdy se vytvářely sítě struktur napojených na vekslácké bosse, kteří pak po listopadu 89 zahájili zářnou podnikatelskou kariéru. Nutno říci, že na estébácko-mafiánských základech. V podstatě se jednalo o kmotry komunistických „papalášů“ realizující své podnikání pod heslem „za valuty a džíny pro vaše děti si od vás pronajmeme sféry vlivu“. Zrodily se nerovné šance.

Druhá perioda spadá do počátku devadesátých let. Přesněji lze tuto epochu vymezit léty 1990 – 1997. Druhá fáze kapitalismu se vyznačuje heslem, podle kterého jsem ji i nazval, a to období pseudobudování druhého Švýcarska. V této době byla česká veřejnost podvedena prognostickými manipulátory, kteří slibovali ekonomické zázraky v legislativním přítmí. Lidé se rychle identifikovali s bohatými rodinami z amerických mamutích seriálů, aniž by se zamýšleli nad nezdravým sebevědomím, které by si spíše zasloužilo vidět kapitalismus optikou viktoriánské Anglie (jak byl zmapovaný např. v dílech Charlese Dickense).

Tuto euforii smetlo „vystřízlivění“, které pregnantně ilustrovala esej filosofa Karla Kosíka Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda (1997). Od té doby se v českém prostředí kapitalismus už nemohl prezentovat jako zázračný, jak jej chápali mnozí ve své naivitě i vypočítavosti na počátku 90. let. Myšlenka, podpořená i ukradenou tezí prezidenta Masaryka, že soukromé vlastnictví je zárukou dobrého hospodaření a kvalitní výroby, vzala rychle za své.

Následoval citelný propad popularity kapitalistické ideologie, a tak kapitalismus zmutoval do své třetí fáze, kterou můžeme pojmenovat jako období státního kapitalismu. Zatímco první dvě periody můžeme souhrnně zařadit do společné kategorie „měkkého kapitalismu“, dalším dvěma obdobím je třeba přisoudit kategorii „tvrdý kapitalismus“. Právě zde nastává přerod zdánlivě dobrého kapitalismu v nelítostnou a zákeřnou ideologii, která se obrací proti člověku a jeho existenciální podstatě. Privatizace veřejného sektoru, kterou „dovršil“ stát pod vládou Miloše Zemana, odbourala mýtus kolektivního spoluvlastnictví. Ten v lidské mentalitě přežíval již od dob znárodnění v padesátých letech. Zatímco např. v době normalizace patřily státní zámky všem socialistickým občanům a v době Klausovy privatizace patřily všechny podniky všem těm, kdo si zakoupili kupónovou knížku, od Zemanovy privatizace bank už občané nebyli vlastníky ničeho. Stát se tehdy zachoval jako tvrdý kapitalista, neboť stát byl tehdy ten, kdo občanům fakticky zcizil jejich výrobní prostředky.

Od roku 2006, vlivem vítězství pravice i vlivem následné ekonomické krize, započala čtvrtá a zatím poslední dovršená, a přitom ne ještě zcela ukončená fáze kapitalismu. Bohužel ta nejhorší. Jedná se o období asociálního kapitalismu. Tento systém obrátil kapitalistickou motivaci, tudíž „vlastní přičinění k výkonu“, proti výkonu i proti onomu vlastnímu přičinění. Lidé se stali bezmocnými loutkami, neboť elementární sociální opora kapitalistické solidarity, faktor lidské práce, zcela zmizel. Lidská práce a lidský výkon jsou dnes už nepotřebné. Práce se globalizovala a člověk se stal zbytečným mezičlánkem výrobního procesu. Nejsou to stroje, které lidem vzaly práci, jako tomu bylo kdysi v 19. století. Jsou to zkorumpovaní politici, kmotrovské vazby a globalizovaný kapitál, kdo žene stále větší a větší masy pod hranici chudoby. Paradoxně to nebyl socialismus, nýbrž globální kapitalismus, jenž se projevil jako novodobý likvidátor drobných živnostníků. A přitom je těmto masám, nejen „politickými prostituty“, soustavně vnucován sebeklam, který zní „kult identifikace se zdravými, silnými, bohatými, úspěšnými“.

Vrátí se naše země ke státně autarknímu modelu, v němž bude „ten umět to a ten zas tohle“? A nebo přijde nový „spasitel“, který nabídne masám další „jednoduché řešení“?

Nesmíme ignorovat narůstající nebezpečí, které může vést až k sociální válce! Základem stabilního státu je uspokojená střední třída. Ale ta, změní-li se v tzv. gesindlvrstvu, může být zároveň zdrojem veliké radikalizace!

Naše přítomnost otevírá přelom k další, dosud však jen obtížně definovatelné fázi kapitalismu. Jedno je ale jisté. Bude to fáze, která se bude, vědomě či nevědomě, vracet k samotné podstatě a k přehodnocování kapitalistických idejí. Do politického diskursu budou znovu a stále více vstupovat díla myslitelů 19. století (liberálních i marxistických).
Dovolte mi, abych zde na tomto místě doplnil svou periodizaci tedy ještě o další fázi, která se v naší společnosti právě v těchto letech zrodila a stále se vyvíjí.

Jedná se o novou fázi, kterou bych definoval jakýmsi prozatímním pracovním termínem „období korporativního kapitalismu“. Tato fáze představuje již jen pouhý předstupeň k nástupu korporativního fašismu. Započala již okolo roku 2014.

Čím se tato fáze vyznačuje? Zdánlivě se tváří jako sociální, ale ve skutečnosti má povahu velmi antisociální. Moc je soustředěna do rukou oligarchů, kteří jsou korporativní cestou napojeni na zdroje státní moci. Spojují v sobě moc ekonomickou s mocí politickou a mediální. Svou opozici nelikvidují politicky ani vojensky, nýbrž ekonomicky. V podstatě se jedná o plíživou formu ekonomického vydírání, umocněného populistickým strháváním širokých mas na svou stranu. Oponenty tak nezlikviduje úzká skupinka vládnoucích elit, nýbrž „zfašizovaná veřejnost“, jež je jakýmsi mezičlánkem – pouhou součástí vyděračského mechanismu. Tato veřejnost je sama zdrojem a zároveň i obětí vyděračského nátlaku.

Proti komu je tento korporativismus zaměřen nejvíce? Je to jednoduché. Proti všem těm, kteří požadují ekonomickou, politickou a mediální nezávislost. Nejvíce proti těm, kteří požadují současně všechny tyto tři formy nezávislosti najednou. Proti sobě tak bude postaven zájem individua – jedince, v kontrastu zájmu „veřejného blaha“. Ono „veřejné blaho“ však může být velmi zneužitelné proti všem odpůrcům korporativního systému. Každý, kdo nebude podporovat zájmy „veřejného blaha“, bude přímo či nepřímo čelit nátlaku korporací. V této fázi skutečně půjde o poslední zbytky autonomie jedince – ve smyslu ekonomickém, politickém i mediálním. A bohužel i ve smyslu fyzickém.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že dnes již úpadkový kapitalismus nemůže bez důsledné sociální kontroly už vůbec existovat. Jinak by tento systém již nebyl vhodný k životu. Na lidech mu totiž nezáleží. Musíme to být my, veřejnost, kdo tu sociální kontrolu úpadkového kapitalismu vezme do svých rukou. V opačném případě by totiž korporativní kapitalismus směřoval už jen k válce.

3.5 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
19. 2. 2021 4:02

Velký reset = Pseudo-ekologický fašismus Klause Schwaba
Zveřejněno již před třemi měsíci – a zřejmě téměř nikdo nic nepochopil …
článek a sledování videa
https://otevrisvoumysl.cz/velky-reset-aneb-fasisticko-globalisticka-agenda/
adresa pro download
https://mega.nz/file/COhFDYYA#LKILQydAt-7g_Qc5CEaRcY3w1Aqy9UeH01rerivoRvA

PPK
PPK
19. 2. 2021 4:02

Soudobá výchova školních dětí v Čechách
Web metodiky distančního vyučování dětí (bude uzavřen s dnem obnovy vyučování!)
https://www.jsns.cz/
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/mapa-lekci-a-aktivit

PPK
PPK
19. 2. 2021 5:41

Přišlo mailem: Sníh padal celou noc… 8:00 Postavil jsem si sněhuláka. 8:10 Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku. 8:15 Postavil jsem sněhulačku. 8:17 Sousedka feministka se vracela domů a stěžovala si, že ta bujná prsa budou negativně ovlivňovat ostatní sněhulačky, které takto obdařené nejsou. 8:20 Manželský pár gayů, co bydlí vedle,m šel okolo a zasyčel, proč jsem raději nepostavil sněhuláky dva 8:22 Transgender… osoba se mne zeptala, proč jsem raději nepostavil osobu jen jednu, ale s měnitelným orgánem. 8:25 Veganská rodina z konce ulici mne obvinila z plýtvání a stěžovala si, že mrkev… Číst vice »

Last edited 1 rok před by PPK
prozaik
prozaik
Reply to  PPK
19. 2. 2021 16:28

Epizodka se sněhulákem je skvělá satira. Ale zas je tam to čertovo kopýtko, všiml jste si ?
„Krajně levicoví demonstranti“. Tedy stoupenci Stalina ? Znárodňování ?

Ne ? Tak kdo ?

PPK
PPK
Reply to  prozaik
19. 2. 2021 19:07

Podsouvat údajnou levicovost zákeřným „reformním“ a „protestním“ výmyslům NGO elit typu zelené, rasové a genderové aktivity a propagandy, to je dnes už klasika. Klasika lživé a pokrytecké strategie vládnoucích světových boháčů, kteří se nerozpakují krást pro svou agendu 2020 už i jméno starého Marxe. A tak proto to, co tu je dnes, souhrnně falešně a tvrdošíjně v médiích denně nazývají neomarxismem. Jenže vykládejme někomu z mladých, že je to jen záměrná krádež jména a že podle marxismu by to bylo přesně naopak …

Last edited 1 rok před by PPK
Botičky od Diora
Botičky od Diora
19. 2. 2021 9:38

Skromná oprava závěru článku:
„Musíme to být my, veřejnost, kdo ZNIČENÍ úpadkového kapitalismu vezme do svých rukou. Na lidech mu totiž nezáleží. V opačném případě by totiž korporativní kapitalismus směřoval už jen k válce.“
My totiž v pasti už jsme.comment image

orinoko
orinoko
19. 2. 2021 12:32

Český felčar na pokraji vysíleného šílenství. Hovada.

https://www.youtube.com/watch?v=BOKYe0Dx3QI

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
19. 2. 2021 13:30

Tak šířím pozitivní šamanství českých felčarů se základnou covid jihoafrický kde se jen dá , a už NATO vlétli cenzoři. Zvláštní úkaz. Na jednu stranu nám údajně felčaři beznadějně stárnou, na druhou stranu juvenilní felčaři v Jičíně za dohledu mudr srdcaře relaxují za naše čmrdlíky a nemají problém. Když má člověk h@vno co na práci, tak ho napdají neskutečné hovadiny. Ale jinak to odpovídá jaru – nemocnice byly ve výdělečném deficitu. Někde se to nahnat musí.
Jen tak na okraj: Poprvé jsem mohutně lajkoval. Nahoru to šlo. Mínusy se nerušily. Teplé skóre je třeba zachovat.

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
19. 2. 2021 13:37

Dobrý člověk ještě žije. Pravda může mít neuvěřitelně zkrácenou podobu.

“ Dějiny jsou švindl za švindlem. Už tu byla ,,sovětská“ okupace, ,,studentská“ revoluce, humanitární bombardování, shození železobetonových dvojčat volným pádem, a teď obyčejná chřipka s marketingovým názvem. Nedivím se že si jdou zatančit, jsou to chytří lidi, musí to být na palici v tom dělat. „

PPK
PPK
Reply to  orinoko
19. 2. 2021 15:29

Zdá se, že v nemocnici Jičín nemají co na práci a tak tancují. Aha, proto se ta jihoafrická skladba stala symbolem boje proti pandemii. Takže to není jen to spiknutí a švindl, ale drze lživý, pokrytecký a vydírací útok na pud sebezáchovy lidí. Že se ti zdravotníci nestydí, veřejně ukazovat, jak se vlivem nedostatku práce s pacienty nudí. A ty, orinoko, se tomu nedivíš?, hmm …
(BTW YouTrubka raději technicky zakázala, aby to video nebylo možné jen tak snadné stáhnout).

orinoko
orinoko
Reply to  PPK
19. 2. 2021 15:53

Už se stalo, a dalo to práci. Několik způsobů nefungovalo. Pilně hodlám šířit dál. Ozval se mi autor klipu – že prý děkuje za reakci. Ale byl zjevně nasr@ný.
Každému , co jeho jest. Copa NATO slepice Švihlíková?

orinoko
orinoko
19. 2. 2021 14:17

Covid je, když eurosujz nařídí moulou báby MerKHELL. Občan Babák nafasoval Černého Petra a nic s tím nenadělá. Vydíratelný oligarcha, podělaný o svoje aktiva v Německu nechá klidně zbankrotovat celé Česko.
A přitom stačí tak málo: Aby česká konzumní brambora přestala nakupovat jeho vlastní produkční sajrajt a do měsíce je uvolněno navždy.
Koupil jsem si teď jiné okurky než toho udavačského knechta. Úplně jiná chuť. A také sice podstatně dražší gothaj místního řezníka, ale zato nezačal zelenat už třetí den v ledničce. Sic.

orinoko
orinoko
19. 2. 2021 14:35

Tak jsem bleskovým způsobem nacikrtoval pět svých autentických statusů a odebral se do hájemství corony castilské, řečené Dezabura Izamiň.