Chcete být spokojeni?

V dnešní době, kdy je na nás uvaleno daleko víc vnějších omezení než kdykoli dřív, to rozhodně není jednoduché. Dnešní omezení jsou natolik brutální, že přímý boj s nimi v podstatě ani není možný. Co ještě možné je, je boj s omezeností, kterou nám natloukli do hlavy, kterou jedni přijali za vlastní a slepě se jí nechají řídit, a i ty, kteří ji za vlastní nepřijali nebo ji prokoukli a odvrhli, obtěžuje jako nějaká vlezlá, stupidní, nepříjemná melodie.

Hlavním cílem všech těchto omezení je, abychom nemohli rozvinout svůj genetický potenciál, své schopnosti. Ke spuštění mnoha genů je totiž zapotřebí chemický signál v podobě koktejlu hormonů, které se vyplavují při sexuálních aktivitách. A k namíchání správného koktejlu jsou třeba takové sexuální aktivity, jaké se prováděly dřív, tedy sex nespojovaný s násilím, vlastnictvím majetkovým, a už vůbec ne s vlastnictvím osob.

Právě proto manipulátoři vymysleli a vnutili lidem různá náboženství, která sexualitu, jež vede k probouzení genetického potenciálu, odsuzují, démonizují a zakazují, a instituci manželství, které možnosti takové sexuality výrazně omezuje. Lidem bylo dovoleno jen předávat své geny, které sami neměli možnost zapojit, svým potomkům, kteří je také nebudou mít možnost zapojit. Tedy z hlediska oněch manipulátorů jakýsi „bezpečný sex“.

Dokonce nejde jen o toto promarnění možností. Pokud se sex míchá s násilím nebo vlastnickými vztahy a podobně, vytvoří se samozřejmě zcela jiný koktejl hormonů, který zapojuje tyto geny jen částečně, a zapojuje kromě nich také jiné geny, v různých kombinacích. Výsledná aktivace schopností nebude žádná, nebo bude slabší, krátkodobější, a také se mohou objevit nejrůznější a zcela nečekané a nepředvídatelné vedlejší účinky.

Podobně jako v případě očkování: Pokud se dostaneme do styku s plnohodnotnými bakteriemi některých nemocí, získáme imunitu na celý život. Pokud jsme očkováni oslabenými bakteriemi smíchanými se rtutí a hliníkem, nevznikne imunita vůbec nebo jen částečná a krátkodobá, a vakcíny navíc aktivují jiné geny, v nejrůznějších kombinacích, výsledkem čehož jsou také nejrůznější a zcela nečekané a nepředvídatelné vedlejší účinky.

Pokud chcete rozvinout svůj genetický potenciál, musíte se naučit vyhnout všem omezením přirozené sexuality, která nám náboženství a manželství ukládají. Nepodléhat propagandě, která nám místo tradiční volné lásky vnucuje manželství a monogamní či jiné náhražky. Nenechat si vnutit, že láska je hřích. Naučit se být zodpovědnými sami k sobě, a ne k nějakým předpisům jejich falešné „morálky“, kterou stejně hlásají jenom „lůze“.

Některé národy či populace se naučily s těmito zákazy žít, naučily se je obcházet, brát náboženství či manželství jako folklorní záležitost. Jiné takovou imunitu nezískaly a náboženství a manželství na ně působí stejně destruktivně jako alkohol na Indiány. Ať už proto, že se s nimi setkaly až v relativně nedávné době, nebo proto, že podlehly brutální propagandě („ideologie“ mi zní přehnaně) klerofašistů, imámofašistů a jiných podobných.

Pro přežití lidstva by bylo nezbytné všechna tato omezení ukládaná náboženstvími a manželstvím zrušit. Je otázkou, jestli je to ještě reálné, jestli na to ještě zbývá čas. Pokud tato omezení dokážete vy sami obejít, přežití vám to ještě nezaručí. Ale umožní vám to rozvinout své schopnosti a dosáhnout větší spokojenosti. I když může jít o větší spokojenost při pozorování zániku jedné civilizace, jednoho lidstva, či zániku života na jedné planetě.

9. února 2018 ▓

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments