Čínský prezident na Žofínském fóru: Kdo má vůli, ten uspěje

Projev čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k politikům a podnikatelům na Žofínském ekonomickém fóru (s českými příslovími)

Vážený pane prezidente Zemane, vážení podnikatelé, dámy, pánové a přátelé.

Jsem poctěn, že se účastním tohoto setkání u kulatého stolu. Všichni přítomní jsou vrcholnými politiky a předními podnikateli obou zemí, kteří navazují přátelství a společně usilují o rozvoj. To mne velice těší. V češtině existuje přísloví – stará láska nerezaví. Existuje také přísloví – běžné je setkávat se, vzácné je dosáhnout porozumění a úplně nejcennější je dosáhnout porozumění mezi srdci.

Čína i Česká republika mají dlouhou historii. Obě země pojí hluboké tradiční přátelství a díky bohaté vzájemné výměně jsou si naše srdce stále bližší. Oba naše národy jsou mírumilovné. Ve druhé světové válce jsme statečně bojovali proti fašistické agresi a velkou měrou jsme přispěli k jejímu vítěznému konci. V loňském roce, během vzpomínkové akce k 70. výročí vítězství čínského lidu nad japonskou agresí jsme s prezidentem Zemanem dosáhli konsensu na téma mírového rozvoje a signalizovali jsme světovému společenství pevné odhodlání bránit světový mír. Oba naše národy usilují o vzájemně výhodnou spolupráci. Čína prosazuje koncept otevřeného rozvoje a vztahy nového typu, které jsou založeny na vzájemně výhodné spolupráci (win-win). Česká republika, která klade důraz na otevřenou spolupráci, je jedním z iniciátorů Visegrádské skupiny, aktivně se podílí na vnitřních záležitostech EU a důležitou roli hraje i v multiraterální spolupráci. Obě naše země jsou ochotny prohlubovat mechanizmus spolupráce a společného rozvoje Číny a zemí střední a východní Evropy (SVE).

Výše uvedené charakteristiky položily pevný základ pro rychlý rozvoj praktické, ekonomické a obchodní spolupráce mezi našimi zeměmi. Na pozadí poklesu růstu globálního obchodu neustále roste obchod mezi Čínou a ČR. V loňském roce dosáhl obrat vzájemného obchodu 11 miliard USD, což dokládá dobrý stav bilaterální obchodní spolupráce. Vzájemné investice se neustále rozšiřují a investiční spolupráce zahrnuje mnoho oblastí jako například průmysl, energetiku, finance nebo kulturu. Česká republika je v současnosti jednou ze zemí s nejrychleji rostoucími čínskými investicemi z celé EU, vzájemná spolupráce pokračuje stále dalšími kroky a je stále pevnější. Toto by nebylo možné bez úsilí firem z obou zemí. Tato situace zároveň českým i čínským podnikatelům poskytuje široký prostor pro hledání nových příležitostí ke spolupráci. Doufám, že se zde přítomní podnikatelé aktivně chopí příležitosti a podpoří další rozvoj zdravé čínsko- české praktické spolupráce.

Vážený pane prezidente Zemane, dámy a pánové, přátelé.

Světová ekonomika se v současnosti nachází v období hlubokých změn a její situace je složitá a nestálá. Čínská ekonomika vstoupila do nové situace, která se vyznačuje přechodem z vysokého tempa růstu na středně rychlý růst. Na druhé straně však čínské hospodářství stojí na pevném základě. Čína má úplný průmyslový řetězec a ekonomika vykazuje dostatečnou odolnost i velký manévrovací prostor. Struktura ekonomiky se stále upevňuje. Čína představuje a i nadále bude představovat důležitý motor světové ekonomiky (podíl 30 %). Stabilita a rozvoj Číny jsou velkým přínosem i pro ostatní části světa. Čínský lid v současnosti usiluje o velké obrození čínského národa neboli čínský sen.

Pro toto století jsme stanovili dva cíle. Do roku 2020 zdvojnásobit HDP a průmyslový příjem obyvatel venkova oproti roku 2010 a komplexně budovat všestranně zajištěnou společnost. Dále do poloviny tohoto století dokončit vývoj prosperující, demokratické, civilizované (humanistické), harmonické a moderní socialistické země. Jsme si pevně vědomi toho, že Čína je stále největší rozvojovou zemí světa a pro další zlepšení životní úrovně obyvatel a dokončení našich cílů musí čínský národ vynakládat dlouhodobé úsilí. V letošním roce Čína stanovila cíl pro růst HDP na 6,5-7% a zároveň schválila třináctý rámcový pětiletý plán. V následujících pěti letech budeme implementovat inovativní, koordinovaný, zelený, otevřený a sdílený rozvojový koncept. V jeho středu je zvyšování kvality, přínosného rozvoje a strukturální reformy na straně nabídky, aby čínská ekonomika rozšířila nabídku vysoce kvalitních produktů a uspokojila požadavky obyvatel na vyšší kvalitu života.

Chceme, aby Čína napomáhala a přispěla k světovému míru a rozvoji.

Vážený pane prezidente Zemane, dámy a pánové, přátelé.

Mír, rozvoj spolupráce a společný zisk jsou hlavními pojmy v současnosti a Čínou navržená iniciativa Ekonomického pásma Hedvábné stezky obsahuje právě tyto motivy. Iniciativa pásma a stezky je koncipována za účelem propojování infrastruktury a obchodní spolupráce příslušných zemí.

ČR je důležitou zemí spadající pod část iniciativy zvané Ekonomické pásmo Hedvábné stezky. Dále bych uvedl několik návrhů, jak prohloubit ekonomické a obchodní vztahy mezi Čínou a ČR:

1) Je potřeba posílit vzájemnou koordinaci a společně čelit globálním ekonomickým výzvám. Na pozadí pomalého oživování musí ČR a Čína čelit rostoucímu počtu složitých a obtížných faktorů. Hospodářský rozvoj vstoupil do období změn. Při řešení problémů globální ekonomiky je především nutno si uvědomit, že naše osudy jsou provázané, hledat praktická řešení, vyvažovat vzájemné krátkodobé s dlouhodobými zájmy, zvýšit využití nejrůznějších zdrojů a při spolupráci dosáhnout společného vývoje.

2) Intenzivně využívat přednosti jednotlivých stran a podporovat spolupráci v mechanizmu 16+1. Spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE představuje důležitý mechanizmus pro prohlubování čínsko-evropské regionální spolupráce. ČR je důležitou zemí v oblasti SVE s jasnými přednostmi v ohledu na polohu, průmysl a kulturní vyspělost. Úlohu ekonomické a obchodní spolupráce je potřeba plně využít jako výchozí bod. Podpořit roli platforem, jako jsou investiční a obchodní veletrhy v Číně a v zemích SVE a umožnit všem sdílet výsledky spolupráce.

3) Inovovat spolupráci a kultivovat nové oblasti ekonomického růstu. Základ pro dlouhodobý ekonomický růst ve světě spočívá v inovacích. Při inovacích je třeba podporovat přeshraniční elektronické obchodování. Společné vybudování průmyslových a vědecko-technických parků společnostmi obou zemí. V oblasti internetové ekonomiky, nových energetických zdrojů nebo cestovního ruchu existuje obrovský potenciál spolupráce, který by měl být intenzivně využíván. Je potřeba inovovat model financování a podporovat finanční instituce obou zemí, aby aktivně a efektivně připravovaly projekty vzájemné spolupráce. Současně je potřeba podporovat finanční instituce obou zemí a posilovat kooperaci s finančními institucemi EU.

4) Posílit komparativní výhody a posílit spolupráci výrobních kapacit. Spolupráce ve výrobě odpovídá potřebám obou zemí. V ČR jsou k dispozici vyspělé průmyslové technologie pro výrobu strojů, mobilních telefonů nebo letadel a Čína disponuje cenově příznivým technickým vybavením. Čínská strana může při výrobě stále zvyšovat úroveň vlastních standardů technologie a služeb a česká strana zase může za výhodnější cenu získat doplňující vybavení potřebné pro rozvoj průmyslu. Obě strany by měly plně rozvinout své přednosti, určit klíčové projekty a postupovat systematicky, aby dosáhly efektivní spojení mezi čínskou národní iniciativou Made in China 2025 a národní iniciativou českého průmyslu 4.0.

Vážený pane prezidente Zemane, dámy a pánové, přátelé.

Ekonomická a obchodní spolupráce mezi Čínou a ČR má mnoho společných zájmů a bude přinášet prospěch oběma národům. V češtině existují rčení – „Každý svého štěstí strůjcem“ a „Komu se nelení, tomu se zelení“. V Číně se zase často říká – kdo má vůli, ten uspěje. Jsem přesvědčen, že za společného úsilí politiků a podnikatelů obou zemí, dokáží Čína a ČR zahájit novou éru spolupráce a vytvořit ještě krásnější zítřek.

Děkuji Vám za pozornost.

Zvýraznění Viktor Vereš

Zdroj: http://news.xinhuanet.com/english/china/2016-03/31/c_135240582.htm

Na youtube česky: https://www.youtube.com/watch?v=etw5FYLh5mY

Anglicky: http://news.xinhuanet.com/english/special/2016-03/31/c_135238969.htm – americký překladatel mnohé vynechal a o přeložení přísloví – komu se nelení, tomu se zelení, se raději ani nepokusil.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sio
Sio
13. 4. 2016 12:40

Existují různé interpretace a pochybnosti, pro koho je to vlastně výhodné. Já jsem přesvědčen, že už jen tím, kdyby tu přibylo odborníků, kteří porozumí Číně a Číňanům, bude platit ono win-win. Otevřenost našeho národa vůči všem ostatním, je jednou ze základních podmínek našeho důstojného přežití.

humbru
humbru
14. 4. 2016 6:00

Úplný průmyslový řetězec a stará láska nerezaví. To jsou podle mne klíčová slova tohoto projevu.

fajt
16. 4. 2016 7:37

už i Zeman prakticky připustil ( chápal to asi dávno), že do budoucnosti se dostanou nemnozí češi ( definice této národnosti je a bude taky dost volná) a proto po vzoru Klause ( který už v roce 89 jasně řekl, že kotlina je schopná pojmout asi jeden mega transformovaných rezidentů, zbytek je ekonomicky, tedy new civilizačně neúnosný ) se obrací pouze na publikum, které má rozlišovací předpoklady a patřičné kapitálové zázemí ( lid potřebuje jako řečnický pultík a klíč pro vcelku nedobrovolný vstup do prostoru, který je normálnímu smrtelníkovi uzavřen ) – proto, jestli někdo z davu chce přežít následující… Číst vice »