Nejpopulárnější z ODS před oponu …

Stranu ODS je třeba zkategorizovat a do médií pouštět jen členy kategorie první (oblíbení). Členové tří kategorií dalších by v životním zájmu strany měli mít přístup k médiím co nejpřísněji zapovězen.

 
 
 

Jan Vidím – veleduch poslanecké sněmovny

Nebylo dosud v České republice tak dějinně rozhodného okamžiku, v němž se dvě protikladné síly naší společnosti, zla a dobra či práva a zločinu, střetly v tak zásadním a otevřeném střetnutí, jaký v současných dnech prožíváme.