Pozvání na veřejné slyšení do Senátu ČR

…dne 11.1.2020 bude v Senátu ČR projednáván požadavek 31.000 občanů nápravy systému správy vody v ČR. Tzn. ukončení  tunelů městských vodáren, vrácení prodeje vody do  vodáren v rukou měst a vyvození odpovědnosti pachatelů za vyvedení peněžních toků a zisků z vody do rukou korporací.