Retro: Člověk – vlk, nebo ovce

Poukážu alespoň na tři jevy, jež podle mého mínění vytvářejí bázi pro nejhorší a nejnebezpečnější formu lidské orientace: je to láska ke smrti, zhoubný narcismus a symbioticky incestuální fixace.

 

Člověk – vlk, nebo ovce

Je mnoho těch, kteří věří, že lidé jsou ovce; jiní zase mají za to, že jsou vlci. Obě strany mohou na podporu svého stanoviska uvést řadu správných argumentů.