ČT: Kdo je ten člověk?

Ano, jsem přesvědčen o tom, že to musí být jeden člověk. Ten, který určil zpravodajství ČT její zcela jednolitý směr a který položil koleje, po kterých celá ta čtyřsethlavá organizace jede stále jen jedním určitým směrem a neuhne se od něj ani o centimetr. Protože kdyby to nebyl ten jeden jediný, kdyby to byl kolektiv, rada nebo jakékoli sdružení více hlav, pak by ta jízda celého toho kolosu nemohla být tak úděsně jednostranná, tak neuvěřitelně zbavená osobitého pohledu jednotlivých jejích představitelů, redaktorů, moderátorů, politologů a často dokonce i pozvaných hostů. Vždyťoni všichni mluví jedním hlasem, všichni si myslí doslova do písmene totéž, co ten druhý, třetí, čtvrtý, pátý… a i stý!

Cožpak kdyby tady nebyl ten jeden člověk, ten první a rozhodující, který všem těm mozkům nařizuje, jak je třeba myslet a mluvit, byla by takováto hrůzná uniformita myslitelná? Cožpak by jinak bylo možné, aby všichni v ČT jako jeden muž a jedna žena svorně tvrdili, že zlo se nachází jen na Východě a jen na Západě svítí hvězdička spásy? Cožpak je jinak představitelné, aby uprostřed bezbožného českého živlu jen oddíl zaměstnanců ČT, jako kdyby k nám připutoval z jakýchsi neznámých dálav, hlásal, že církev musí být bohatá a proto jsou církevní restituce v pořádku? Cožpak by se daly jinak pochopit pořady ČT, ze kterých by si návštěvník z jiné planety zcela nutně musel udělat představu, že válku nerozpoutali Němci, ale Češi, a že jenom tihle krabatí a nelítostní čeští pohůnkové se dopouštěli nejhůznějších válečných zločinů na nevinném sudetském lidu?

Ne, tohle všechno, ta příšerná jednostrannost pohledů a názorů se nedá vysvětlit jinak, než že pochází z jediné hlavy jediného člověka.

KDO JÍM JE?

Foto: Petr Ďoubalík, www.douba.cz

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů