Čtyři důvody zavádění školské inkluze

Jak z médií víme, propagace této politiky je mohutně ideologicky zaštítěna falešným heslem „práva na vzdělání“ (jako by tu dosud nebylo) a hrozbou, že pokud inkluzi školství povinně a poslušně neakceptujeme, stane se naše republika státem, kde se těžce rozbují rasová, etnická, náboženská – a kdovíjaká ještě – nenávistná diskriminace. Poučeni z minula už i jinými druhy politického strašení (ropný zlom, globální oteplování, ekonomické bankroty, terorismus) i ideologických výmyslů (např., že jen soukromý vlastník se nejlépe umí postarat o majetek), nalejme si čistého vína objektivní pravdy o inkluzi ve školství, jak to s ní vlastně je:

Tak zvaná pedagogicko-systémová inkluze žáků základních škol a žáků dosud existujících škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním má podle mého názoru čyři základní důvody politického nátlaku na prosazení školské inkluze, z nichž první je pro soudobý kapitalismus tím důvodem nejpřirozenějším a jasně nejtypičtějším:

  1. Pomalu už není co pirátizovat a tak se nyní zrak nemovitostních spekulantů obrátil na zatím ještě státem vlastněné a pomůckami a dalším zařízením velmi dobře(!) vybavené speciální školy.
  2. Každému kapitalistickému establishmentu vyhovuje vývojová budoucnost co nejhloupějšího a tím i co nejovladatelnějšího národa. Systém potřebuje občany jen pro souhlas se svou politikou, pro bezproblémový konzum často i nekvalitního a zdravotně škodlivého zboží, dále pak ještě potřebuje občany na placení daní a na jednoduché práce, přičemž ty práce nejjednodušší v budoucnu zastanou zejména mzdově levní cizinci.
  3. Realitní spekulanti vědí, že dokud budou státem dotovány stejným dílem soukromé i veřejné školy, pak vlastnit jakoukoliv školu vždy bude velmi výhodné nejen z hlediska možností provádění ideologické propagandy mládeže, ale i proto, že je to zlatý důl zisku bez rizika zodpovědnosti za výsledek ve vědomostech a dovednostech studentů a absolventů.
  4. Deformátoři školství to zkoušeli již dříve s pedocentrismem a s falešnou kritikou tzv. biflování, což při politickém prosazování logicky neuspělo. Přišlo se totiž velice brzy na to, že např. každá výuka programování a cizích jazyků musí mít základ právě v nabiflování slovíček a syntaxe specifických komunikačních termínů – a tak dočasně nastalo deformní ticho, přičemž pirátizace alespoň části veřejných škol musela být prozatímně odsunuta.

Aby se další deformní neúspěch už nedostavil, tak právě proto je zde nyní téma inkluze uměle vydáváno za natolik odborné, že bývalá pracovnice úřadu paní Šabatové Valachová, sice v pedagogice nevzdělaná, leč nyní už politicky dosazená jako ministryně školství, poslušná ideologů pražské kavárny a majetkových spekulantů spoléhá, že inkluzi nakonec prosadí, přičemž právě ti spekulanti se už těší na nemovitosti luxusně státem vybavených speciálních škol zadarmo, které pak výhodně prodají.

Co tedy s tím? Problém inkluze základních škol je totiž v její příliš zřetelné koncepčně nápadové idiocii a proto je zatím tak obtížné ji uskutečnit. Záminky pro její realizaci jsou totiž hloupě nelogické (je propagována souběžná a společná inkluze jak normálních dětí a dětí mentálně zaostalých, tak současně i dětí podprůměrně, průměrně a mimořádně nadaných), přičemž si už i ti jinak na věci zcela nezúčastnění  rodiče uvědomují, že tu jde o plán na naprosté zničení vzdělanostní budoucnosti jejich dětí. Každý soudný rodič totiž už dnes vytuší, že výsledkem té deformy budou jen neukázněné, mravně zkažené a na náročnější střední a vysoké studium zcela nepřipravené děti. Ostatně, co asi Rusové tak velice dobře vědí, když pevně a neústupně obhajují svůj tradiční a osvědčený ruský národní způsob vzdělávání?

Takže, naši deformátoři by už konečně měli začít ctít zásady klasického učitele národů J. A. Komenského a nevymýšlet si nesmysly jen proto, že jim to někdo z ciziny tak vehementně radí, ačkoliv to sám už dávno s fiaskem koncepčního krachu opustil. A pozor: Za nálepkou inkluze je na nás všechny skrytě a zcela záměrně nachystán ještě jeden společensky explozívní fenomén: Multikulturní atlantická ideologie vítačů sociálně nekompatibilních ekonomických imigrantů fanatického a teroristického islámu – wahhábistů/salafistů a dalších džihádistů – a naše česká sorosovsky zafinancovaná „neziskovková“ vítačská prováděcí politika pro ně.

Co tedy říci závěrem? Správné řešení je sice dnes velice snadné, jen vůle k tomu jaksi není:

  • Zarazit a ukončit státní finanční dotování soukromých škol a peníze přesunout například na platy učitelů škol veřejných. Ostatně, máme tu kapitalismus, tak nechť si vlastníci soukromých škol uvědomí, že v podnikání jim sice nikdo bránit nehodlá, ale spravedlivé bude, když budou nadále podnikat i v tom školství jen za své.
  • Vyučovací inkluzi dětských autistů a duševně nemocných a sociálně zaostalých dětských mentálů s dětmi normálními koncepčně odmítnout a deformu zarazit, odpískat, opustit.
  • Nedovolit hromadné a závažně neodůvodněné zavádění domácího vyučování dětí „zámeckých zbohatlíků“ novodobé majetkové šlechty nájemnými soukromými preceptory, které už je do legislativy rovněž velkými tlaky politicky prosazováno.

A proč si elity tak přejí právě ty nájemné soukromé domácí učitýlky? Právě proto, aby jejich vlastní „elitní dětičky před vládou nanucenou eventuální inkluzí unikly a ta školská deforma postihla jen děti z obyčejných občanských neelitních rodin.

– – –

Pro ty, kteří se v problematice prozatím jen málo orientují:

http://osobnostnirozvojpedagoga.cz/moduly/m1/5-1-1-vymezeni-integrace-a-inkluze-ve-vzdelavacim-procesu.html

Přejít do diskuze k článku 15 komentářů