Debatní klub o lobbingu: V. Pecka / M. Černý / J. Chvojka / J. Skalický

Lobbing má postavení v komunikačním procesu poměrně jasné a čitelné. Samotný komunikační proces je rozdělený do následujících kategorií:

Marketingová komunikace je obecné označení všech forem komerční i nekomerční komunikace, jejichž cílem je podpora marketingové strategie firmy.

Public Relations je ovlivňování celé veřejnosti. Jedná se o techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firmy budují a udržují vztahy se svým okolím a s veřejností.

Public Affairs je ovlivňování části, respektive skupin veřejnosti, tedy zákonodárců státní správy, samosprávy, výrobní a neziskové sféry a podobně.

Goverment relations je ovlivňování představitelů veřejnosti, tedy členů orgánů státní správy, samosprávy a podobně a nakonec lobbing, což je ovlivňování konkrétních představitelů. Lobbista tedy není člověk, který domlouvá kšefty, zprostředkovatel úplatků, podržtaška politických reprezentantů nebo přímo korupčník sledující jediný cíl, kterým je hlubinná těžba prostředků ze státního rozpočtu.

Na téma lobbing v Debatním klubu vystoupí:

Mikoláš Černý – bývalý novinář, před dvaceti lety zakladatel jedné z prvních ryze českých PR agentur, který řeší pro své klienty i oblast lobbingu.

Jiří Chvojka, který se po kariéře novináře živil v oboru Public Relations, kde pracoval hlavně na volebních kampaních. V současné době je předsedou představenstva Komory PR a je odpovědný za vnější vztahy v Energetickém regulačním úřadu.

Václav Pecka, přes 16 let pracoval na pozici Deputy Director v britské společnosti GJW Government Relations, později ve stejné pozici v nadnárodní Weber Shandwick Worldwide Prague, byl šéfem projektů pro velké nadnárodní společnosti, ale pracoval i proi vládní rezorty například MZv, MŠMT a po svém odchodu do penze přednáší problematiku komunikace Public Affairs na VŠ, pro APRA a podobně.

Jan Skalický je kandidátem na starostu Prahy 5 za politické hnutí PRO PRAHU. Dlouhodobě se zabývá rozvojem měst a vodních cest. Byl ředitelem celostátní organizace Ředitelství vodních cest ČR.

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře