Debatní klub: Šíité vs. Sunnité

Dovolili jsme si pozvat do Debatního klubu dvě osobnosti pohybující se ve vymezené oblasti a nabídli jim základní téma: Šíité versus Sunnité

Pro orientalistu, ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě Hynka Kmoníčka a arabistu, překladatele a analytika Petra Pelikána, který je honorárním konzulem Súdánu v České republice, se otevírá prostor k zodpovězení zdánlivě jednoduchých otázek, jako například: O co jde v konfliktu šíitů a sunnitů? Je ve hře náboženství nebo politika? Jde v jejich sporech o území a kontrolu nad zásobami nerostného bohatství nebo o ideály – víru? Kteří z nich jsou pro Západ partnery a kdo je v opozici, kdo je soupeř, nepřítel? Jak má Západ v případě prosazování svých zájmů postupovat a proč? Jaké se dají očekávat výsledky v poloze válečné konfrontace a zda je možné volit i jiné přístupy?

Více debat najdete v Debatním klubu .

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře