Do jaké míry je svět závislý na Rusku

Odhlédnu v tomto případě od událostí na Ukrajině, třebaže právě toto téma významně ovlivňují, nicméně jsou jen epizodou ve velké hře o zdroje a jejich ovládnutí. Protože, jak údajně pravila naše nechvalně známá krajanka Madla – je nespravedlivé, aby obrovská přírodní bohatství Sibiře náležela jen Rusku. A to je, o co tu perspektivně běží… (Pozn. překl.)

Rusko je surovinovým centrem, které produkuje a vyváží obrovské množství materiálů, zdrojů, surovin, které svět používá k výrobě automobilů, přepravě lidí a zboží, výrobě chleba a udržování světla a tepla.

Pokrytí ruských komodit. Podíl ruského vývozu v jednotlivých směrech. Poznámka. Ukazatele pro uhlí kombinují energetické a metalurgické uhlí; zkapalněný zemní plyn a potrubní plyn jsou rovněž kombinovány. Zdroje: Bloomberg, databáze OSN Comtrade (kovy); Mezinárodní energetická agentura (uhlí); Organizace OSN pro výživu a zemědělství (pšenice, slunečnicový olej); Joint Data Initiative; Eurostat; BP (ropa); Trade Data Monitor; Green Markets, Bloomberg (hnojiva); BP (plyn).

Podíl ruského exportu v každém směru:

Rusko vydělává více než 1 miliardu dolarů denně na vývozu ropy a plynu, z nichž většina směřuje do Evropy. Hliník a nikl se používají v nápojových plechovkách, automobilech a elektrických bateriích a palladium je potřebné k omezení emisí z motorů vozidel. Je také obřím vývozcem pšenice a klíčovým dodavatelem všech druhů hnojiv za dosud nízké ceny.

V souvislosti s ruským exportem se v Evropě převážně hovoří jen o energonosičích. Jakkoli jsou životně důležité, z přehledu vynechám plyn ropu a deriváty z nich a energetické uhlí (v zájmu zestručnění a také proto, že jde o údaje široce frekventované).

Jak vojenský konflikt na Ukrajině dusí světové přírodní zdroje

Potraviny

Pšenice

Rusko i Ukrajina mají zásadní význam pro celosvětové toky pšenice a analytici snížili prognózy prodeje, protože ukrajinské přístavy jsou uzavřeny a některé lodě se regionu vyhýbají. Afričtí a asijští dovozci patří k největším odběratelům obvykle levné pšenice z Černého moře, a přestože se mohou poohlédnout i jinde, nákupy ze vzdálenějších regionů mohou být dražší.

Export ruské pšenice: 

Zdroj: Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

Nalezení alternativních dodavatelů může být dobrou zprávou pro prodej z Evropské unie, Austrálie a Severní Ameriky. Dodávky z Indie, která tradičně není významným vývozcem, rostou, protože vyšší světové ceny zvyšují konkurenceschopnost jejího obilí.

Dražší pšenice a riziko jejího nedostatku dále zvýší cenu chleba v době, kdy potraviny ještě nikdy nebyly tak drahé, a prohloubí tak celosvětovou krizi hladu. Potraviny pravděpodobně nebudou předmětem sankcí, i když existuje možnost, že se někteří kupující pokusí snížit svou závislost na ruském obilí.

Slunečnice

Konflikt také narušuje celosvětové dodávky slunečnicového oleje, protože uzavření ukrajinských přístavů přerušuje toky ze země, která zajišťuje přibližně polovinu veškerého vývozu tohoto klíčového rostlinného oleje. Rusko je druhým největším dodavatelem. To již vyvolalo obavy, že v evropských obchodech s potravinami brzy dojdou zásoby, a přispívá k udržení cen rostlinného oleje na rekordních hodnotách.

Největší kupující ruského slunečnicového oleje:

Zdroj: Organizace pro výživu a zemědělství

Hnojiva

Trh s hnojivy byl napjatý již před vojenským konfliktem kvůli odstavení závodů, vyšším obchodním clům a sankcím proti Bělorusku a nyní je na pokraji chaosu. Rusko, na které připadá téměř pětina celkového vývozu tří hlavních živin, vyzvalo své výrobce, aby dodávky zastavili.

Na Rusko připadla v roce 2021 skoro pětina exportu hnojiv:

Zdroj: Trade Data Monitor, Green Markets, Bloomberg. Údaje v milionech tun.

Státy, od zemědělských gigantů Brazílie a USA až po Jihoafrickou republiku a Indii, tak budou mnohem obtížněji získávat hnojiva potřebná k pěstování všech druhů plodin. Ceny potravin by mohly vzrůst ještě více, pokud se sníží jejich produkce nebo pokud zemědělcům vzniknou dodatečné náklady.

Největší odběratelé ruských hnojiv:

Zdroje: Trade Data Monitor; Green Markets, Bloomberg

Výrobci, jako je CF Industries Holdings Inc. v USA, kanadská Nutrien Ltd. a norská Yara International ASA, by mohli těžit z toho, že by zaplnili mezeru v dodávkách z Ruska. S příchodem jara bude nadcházející sezóna setí kukuřice v USA prvním skutečným ukazatelem toho, jak vysoké ceny hnojiv ovlivní zemědělce.

Kovy

Nikl

Na začátku března na trhu zavládl chaos, protože obavy z dodávek z Ruska a uzavírání krátkých pozic vedly k rychlému růstu cen a donutily Londýnskou burzu kovů k mimořádnému kroku – pozastavení obchodování niklem.

Kupující ruského niklu:

Poznámka: Přibližně 3 461 tun (3 % z celkového množství) bylo dodáno blíže neurčeným asijským odběratelům a není uvedeno.

Zdroj: Databáze OSN Comtrade.

Rusko je klíčovým dodavatelem niklu, který se používá k výrobě oceli a baterií pro elektromobily. Ilon Musk prohlásil, že ho nejvíce znepokojuje kov pro baterie a že se snaží snížit jeho používání v bateriích společnosti Tesla Inc.

Hliník

Svět byl na pokraji nervozity již předtím, než se nedostatek ropy ještě prohloubil v ruských přístavech. To způsobuje problémy výrobcům v leteckém, automobilovém a stavebním průmyslu, zejména v Evropě, a podle analytiků jsou ruské dodávky klíčové, aby se zabránilo ještě většímu nedostatku. Obchodníci tak mají příležitost vydělat na přepravě hliníku do Evropy z míst, jako je Čína.

Turecko, Čína a Japonsko mezi největšími kupujícími ruského hliníku:

Poznámka. Hliník v hodnotě zhruba 194 milionů USD (3,3 % celosvětového objemu) nakoupili blíže nespecifikovaní asijští kupci a není uveden.

Zdroj: databáze OSN Comtrade.

Vyšší náklady by se mohly přenést do spotřebního zboží, jako jsou obaly, automobily a mobilní telefony. Panuje obava, že tlak, mimo jiné v důsledku vyšších cen energií, bude příliš velký a povede ke snížení poptávky po hliníku.

Palladium a platina

Zatím je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, zda konflikt ovlivnil dodávky z Ruska, které vyváží většinu svých výrobků z kovů, jež se používají především v katalyzátorech.

Kam směřují tyto kovy:

Poznámka. Celkové hodnoty představují celosvětový objem pro rok 2021. Zdroj: Metals Focus

Jakékoli narušení by přišlo právě v době, kdy se poptávka po automobilech zlepšuje, což nejvíce ohrožuje severoamerické a evropské kupce. Z toho by mohli těžit konkurenční těžaři v Jižní Africe, Zimbabwe a Severní Americe, zejména v případě palladia.

Největší světoví producenti palladia a platiny:

Zdroj: CPM Group.

Poznámka. Palladium ze Zimbabwe nebylo uvedeno samostatně a je zahrnuto v položce „Ostatní“.

 

Jelikož je Rusko významnějším dodavatelem palladia, existuje možnost, že kupující přejdou na platinu, která má mnoho podobných aplikací. Klenotnictví a další průmyslová odvětví by mohla pocítit zátěž, ale jejich spotřebitelé jsou menší.

Největší dovozci ruského palladia – USA a Británie:

Zdroj: Databáze OSN Comtrade.

Poznámka: Údaje se týkají roku 2020.

Ocel

Ruští výrobci oceli se potýkají s problémy při vývozu do Evropy, protože se od nich odvracejí kupci a Evropská unie zvažuje zákaz některých výrobků.

Narušené toky pravděpodobně nejvíce postihnou Turecko a Polsko. Evropští výrobci, jako jsou ArcelorMittal SA a Thyssenkrupp AG, těží z vyšších cen, protože dodávky z Ruska se snižují, i když je to částečně kompenzováno vysokými náklady na energii.

Přední vývozci oceli v roce 2020:

Poznámka. Celosvětově bylo vyrobeno 396 milionů tun.

Zdroj: Světové sdružení pro ocel.

Vysoké ceny nejvíce zasáhly stavební sektor, ačkoli spotřebitelé možná nebyli příliš zasaženi, protože ocel tvoří jen malou část nákladů na výrobu všeho možného od spotřebičů po automobily.

Hlavním rizikem je, že i při rekordních cenách mohou být některé evropské podniky nuceny zavřít kvůli nedostatku ruských surovin a vyšším cenám energií.

Zdroj: ProFinance.ru

Překlad: st.hroch 20220322

5 20 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
25. 3. 2022 6:56

protože dnešní světová situace je vyhrocena na úroveň, která tady nebyla od dob druhé světové války a obyčejný člověk ( a ještě v západní Evropě) byl bez pardonu hozen do válečného předstroje jako potřebná potrava ( a palivo válečných zvířat ), bez možnosti vlastní volby, tak nám zbývá výběr, který je ze všech možných vnucených možností naprosto neveselý, tak je dobrý si ten maras osud trochu odlehčit humorem…

https://www.youtube.com/watch?v=5j9cNaIPVoc

jinak s chlastem opatrně, ve válce jde o velmi cenou komoditu, která může zachránit i život. ..

idiotronic
idiotronic
25. 3. 2022 7:29

Palladium:
Leště před třiceti léty je možno se dočíst v odborné literatuře, že palladium a stříbro jsou cenově srovnatelné, jejich cenové prvenství se střídalo. Ta doba je pryč, jakožto
důsledek zavedení automobilových katalyzátorů, kde palladium zůstane zčásti ve výfukových zplodinách.
na českém venkově je to vyřešeno: katalyzátor nefunguje a jezdí se dál.

Bedřich Rous: Materiály pro elektroniku a mikroelektroniku SNTL 1990

Gatta
Gatta
25. 3. 2022 9:13

Jistě, náhrada za ruské kovy může zpúobit ekonomické problémy.

Ale zásaní je vždy dostatek dostupných potravin !!!
A ne každy rok bývá produkčních oblastech 100% úrodný.
A následky neúrody na lidskou společnost mohou mít konce zcela nevypočitatelné.

Alva
Alva
Reply to  Gatta
25. 3. 2022 12:52

Naši politici přežijí a na ostatních nezáleží.
Jednoduché a univerzální řešení pro všechny životní nezdary, právě těmi politiky způsobenými.

g.hrosik
g.hrosik
25. 3. 2022 10:00

Přečetl jsem si, že Bidet slíbil na obnovu Ukrajiny celou miliardu zelených!! Přitom na její rozbití přspěli pindosové jen v první etapě miliardami pěti…! Ta jejich štědrost je přímo galaktická!

Alva
Alva
Reply to  g.hrosik
25. 3. 2022 12:55

Je to téměř 8 let a finanční situace USA se dramaticky mění, to musí pochopit každý. Nakonec – ať si to zaplatí Rusko, ne? Tak je to správné – o náklady se musí obě strany spravedlivě podělit. :-(((

orinoko
orinoko
25. 3. 2022 11:42

Tak nám údajně natáhl brka ZirinovsKYJ. Výživný covidista. Prý měl v sobě 6 boostru. Snad proto ta dobrá duše tolik potřebovala ventilátor. Není to nějak na palici? Není. Dokonce ani okolnost, že mezi jurské posilovače banderovců patří fanatičtí covidiste není na palici. Jde o tutéž duševní nákazu.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
25. 3. 2022 14:40

Není to divné, je to pochopitelné.

To jsou to odpovědní a spravedliví. (… ze kterých jde strach).

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
25. 3. 2022 14:57

Asi jako tady. Džo cikáda je veden jako pejsek. InFÓRmanti mu předhazují buřty, cikáda se usmívá jako tele na nový vrata. ale i dál je to výživně. Eurolejno bylo opět jaksi opominuto. Vážně by mělo zajímalo, co se děje v eurolebkách a NATO nočníkách, když tohle vidí. Švejk by se vyřádil.

https://www.youtube.com/watch?v=PAmHRCU8LKA

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
25. 3. 2022 15:17
PPK
PPK
25. 3. 2022 13:59

Zatím, co hlavou myslící lidé sledují svět reálných událostí, je svět nacistických fanatiků a nájemných redaktůrků odkázán vymýšlet si, psát a hlásat už jen vlastní „komentáře“ ve stylu „přání otcem myšlenky“, přičemž starý Goebbels nebo pohádky ovčí babičky v dávné čs. televizi jsou proti tomu jen slabý čajíček. 

https://ceskezpravy.eu/2022/03/armada/vladimir-putin-celi-sve-dosud-nejvetsi-porazce-ktera-riskuje-vymazani-cele-ruske-armady/

Jak je tedy vidět, svět Západu není závislý jen na ruském surovinovém a výrobkovém dovozu. Je především závislý na propagandě. A to je k prosperitě zatraceně málo.

Last edited 2 měsíců před by PPK
orinoko
orinoko
Reply to  PPK
25. 3. 2022 14:10

Typické bláboly. Za to na schůzi NATO probíhaly zajímavé úkazy. Před závěrečným focením do kanálu NATO tam stál malokretensky Buran Honzíkov jako cool v plotě. Kolem si všichni podávali hende, ale o jeho připravenou nikdo nestál. Fsechny eleminoval Micron.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
25. 3. 2022 16:02

Citace z AK – original z Reuters.

“   Evropská unie nepovolí platby za plyn v ruských rublech, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
 
   „ Byl by to pokus obejít sankce. Nedovolíme, aby naše omezení byla obcházena ,“ citovala ji agentura Reuters.
 
   Tento scénář označila za nepřijatelný.“

***

A tak tedy trochu té kulkury: Upozornění – v prvním videu se zneužívají tabákové výrobky !

https://www.youtube.com/watch?v=u7XwyMlxiwE&list=RDu7XwyMlxiwE&start_radio=1

A ještě jeden Cover …
https://www.youtube.com/watch?v=1kngG__Gp80

Last edited 2 měsíců před by Gatta
Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
25. 3. 2022 16:12

No a ještě jeden Karel – takový nezomantický český postoj k problému:

https://www.youtube.com/watch?v=aXXNiPxtg9g&list=RDu7XwyMlxiwE&index=3

A co by tomu teprve řekl „Neznámý vojín“ …

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
25. 3. 2022 16:25

Na leyno kalí Bílý tesák. Nordická rasa našla řešeto. Firmy rublem můžou calovat.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
25. 3. 2022 17:41

Že by EU nechala díru v protiruských sankčních opatřeních … ?

Nutno tedy uvalit ihned tvrdé sankce i na vlastní firmy EU, které by náhodou napadlo platit Rusům za energie rulby.

fajt
fajt
25. 3. 2022 18:02

https://www.facebook.com/1547887836/videos/497139841751247 – tady bude ještě veselo, pro některé i pořádně horko. ..)

Alva
Alva
Reply to  fajt
25. 3. 2022 22:26

Taková upřímná slova pan premiér nejspíš nečekal.

Bety
Bety
Reply to  Alva
26. 3. 2022 12:08

Ten má uši jen pro americkou ambasádu a poskoky z Bruselu.
Ale vida – docela dobrý kandidát na prezidenta tento Jiří.

fajt
fajt
25. 3. 2022 18:04

https://www.youtube.com/watch?v=1U6gtfe-lBQ – tohle Rusko americké korporaci a západní Evropě nikdy neodpustí. ..

peter.
26. 3. 2022 16:36

Je to už možno aj 5 rokov od zverejnenia podozrenia,že Rusko má svoje zlato uložené v Londýne a New Yorku.Reakcia ruského mainstreamu bola taká,že tvrdenie sa nezakladá na pravde a všetko ruské zlato je uložené v Moskve,Jekaterinburgu a Peterburgu. Dnes čítam,že v rámci sankcií prišlo Rusko o značnú časť zlatých rezerv. K problému som našiel toto vysvetlenie : https://www.youtube.com/watch?v=bYPhIqQ-kVU Keď mám byť úprimný tak moje pochybnosti pretrvávajú a ak je to tak,že Nabiulinová a Siluanov zásoby ruského zlata predsa len vyviezli a keď ku tomu pridám obvinenie týchto dvooch „expertov“ Pjakinom v najnovšej čast „vopros-odvet“,tak sa len čudujem,že ich v… Číst vice »

Last edited 2 měsíců před by peter.