Dokument: Dopis Lubomira Mana s dotazy na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka

Vážený pane ministře zahraničí,

V neděli 22. února jste se jako představitel vlády ČR zúčastnil v Kyjevě oslav prvého výročí změny ukrajinské vlády pod tlakem událostí na Majdanu. Vaše návštěva měla vyjádřit souhlasný postoj české vlády k událostem na Majdanu před rokem. Jako občanu České republiky mi není lhostejné, k jakým mravním a politickým zásadám se český ministr zahraničí hlásí při reprezentování svého státu. Prosím proto, abyste mi podle zákona č. 106/1999 Sb., aktualizovaném 15. 1. 2015 o svobodném přístupu k informacím, podal následující Vaše vysvětlení:

  • Zda jste při rozhodnutí účastnit se oslav v Kyjevě měl k dispozici údaj o zveřejněném telefonickém rozhovoru estonského ministra zahraničí Urmosa Paeta se zplnomocněnkyní EU pro zahraniční záležitosti Catherine Ashtonovou z února minulého roku, ve kterém ministr Paet mluví o tom, že střelce, zabíjející lidi na Majdanu, najal představitel tehdejších demonstrantů?
  • Zda víte něco o vyjádření lékařky z Majdanu Olhy Bohanetecové, že charakter zranění demonstrantú i vládních policistů dokazoval použití stejných zbraní?
  • Zda jste před odjezdem do Kyjeva měl k dispozici relaci německé televize ARD přibližně z podzimu minulého roku, že se na Majdanu pálilo z budov, které měli v držení demonstranti?
  • Zda jste měl k dispozici relaci britské televize BBC z pera redaktora Gabriela Gatehouse, ve které zhruba před třemi týdny vypovídal muž, vystupující pod jménem Sergej, že on sám z budovy konzervatoře, nacházející se v rukou demonstrantů, střílel do řad zasahujících policicistů s tím, že jej touto střelbou pověřil muž z okruhu tehdejšího prvního podpředsedy ukrajinského parlamentu?
  • Zda jste sezajímal, z jakých zdrojů, zda z místních, či zahraničních, jmenovitě pak zda nikoliv ze zdrojů USA, se financovalo bezplatné stravování tisiců demonstrantú na Majdanu?

Otázka souhrnná k otázkám předcházejícím pak zní takto:

  • Jak jste shora uvedené informace vyhodnotil pro politickou vhodnost Vaší účasti na oslavách v Kyjevě, když mezi jejich organizátory byli právě lidé důvodně podezřelí z účasti na zorgannizováni střelby na Majdanu před rokem?

Dále, když dovolíte, by mě zajímalo:

a) Zda jste se během návštěvy v Kyjevě zajímal o výsledky vyšetřování střelby na Majdanu?

b) Zda jste se během návštěvy v Kyjevě zajímal o viníky vraždění lidí před Domem odborů v Oděse dne 2. května m. r. s podotázkou, proč proti tomuto vraždění nezasáhla ukrajinská policie a proč vrahové nebyli dosud potrestáni?

c) Jak jste při přípravě návštěvy Kyjeva i během ní vyhodnotil fakt, že prvá vláda A. Jaceňuka se dostala k moci 22. února m.r. na základě porušení dohody uzavřené mezi tehdejším prezidentem Janukovyčem a zástupcem demonstrantů (mezi nimiž byl i A. Jaceňuk), z předchozího dne, a to za účasti ozbrojenců z řad demonstrantů, kteří vnikli do parlamentu nezákoně i na základě porušení tehdy platné ukrajinské ústavy?

Za Vaše laskavé odpovědi příp. i další informace Vám budu velmi vděčný a děkuji za ně.

Lubomír Man, spisovatel, člen společnosti Oxford Encyclopedia

V Ostravě 2. března 2015

Pozn. aut.:Dopis je ve značné části koncipován podle údajů z textu podobné žádosti, již ve stejné záležitosti poslal 23. února Ján Čarnogurský slovenskému prezidentovi A. Kiskovi a kterou 2. března zveřejnil portál www.vasevec.cz.

Přejít do diskuze k článku 67 komentářů