Dokument: Prohlášení Unie CZESHA k novele školského zákona

Národní rada  Unie CZESHA přijala toto prohlášení k novele školského zákona v oblasti přijímacího řízení na střední školy:

Jsme přesvědčeni, že tato novela významně zhorší podmínky přijímání na střední školy v režimu správního řízení a vyvolá nezanedbatelné zvýšení nákladů spojené s agendou přijímacího řízení zejména z těchto důvodů:

 1. V přijímacím řízení se objeví trojnásobný počet přihlášek oproti skutečnému počtu žáků, kteří se ucházejí o přijetí.
 2. Ředitel školy v okamžiku rozhodnutí nebude mít ani přibližnou informaci o tom, kolik žáků skutečně na školu nastoupí. Mnoho žáků bude tedy v 1. kole zbytečně nepřijato.
 3. Žáci, kteří byli nepřijati v 1. kole, budou hledat umístění v dalších kolech. Tím se podstatně zvýší agenda dalších kol přijímacího řízení a celý systém se destabilizuje.
 4. Další významnou destabilizaci vyvolá možnost zpětného vydání zápisního lístku, kterou lze předpokládat v mnoha případech, jakmile uchazeči zjistí, že na školách, na které nebyli přijati, je ve skutečnosti řada volných míst.
 5. Zápisní lístek znamená další zátěž směrem k žákům a rodičům. Pokud z jakéhokoliv důvodu (neinformovanost, různé překážky osobního charakteru, …) nebude lístek včas doručen, uzavírá se možnost přijetí žáka v 1. kole.
 6. Školy, kde byl převis poptávky nad nabídkou, budou mít významně větší převis „virtuálních uchazečů“ a tedy šance přijetí na tyto školy se v 1. kole ještě významně sníží.
 7. Všechny tyto skutečnosti vyvolají podstatně vyšší pocit nejistoty a nutnost hledat umístění v dalších kolech přijímacího řízení než dosud.
 8. Lze očekávat, že se podstatně prodlouží doba ukončení přijímacího řízení a že na mnoha školách nebude ještě 1. září jasné, kolik žáků vlastně na školu nastoupí. Nepochybně se zvýší počet uchazečů přijímaných po 31. 8., který ani při současné právní úpravě (z tohoto hlediska optimální), nebyl zanedbatelný (viz příslušná novela školského zákona umožňující přijímat žáky do 1. ročníku po 31. 8.).
 9. S vysokou pravděpodobností dojde k problémům v pracovně-právních vztazích, neboť ředitel školy nebude mít v potřebném předstihu informaci o skutečném počtu přijatých žáků a tedy také bude postrádat informaci o odpovídajícím počtu pracovních míst učitelů.
 10. Tam, kde bude stanovena přijímací zkouška, budou žáci v 1. kole hodnoceni na základě testů, které nebudou identické. To nutně vyvolá pochybnosti o srovnatelnosti a rovných podmínkách při přijímání a bude důvodem k řadě obtížně řešitelných odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.
 11. V režimu správního řízení vznikne silný tlak na nedodržení podmínek a termínů stanovených zákonem o správním řízení. Jejich striktní dodržování může naopak celý systém zablokovat.
 12. Nová právní úprava byla přijata v době, kdy současná kapacita středních škol umožnila umístění drtivé většiny uchazečů v 1. kole a okamžité otevření systému dalších kol po uzavření 1. kola. Škola i rodiče měli bezprostředně informace o skutečném počtu volných míst. Všechny tyto informace nebudou vzhledem k průběžným termínům nové právní úpravy a vzhledem k mnoha virtuálním uchazečům k dispozici.
 13. Nová právní úprava vyvolá nereálná očekávání u části veřejnosti a ve svých důsledcích významně prodlouží a zkomplikuje organizaci přijímacího řízení, prodlouží a ztíží cestu k přijetí na vybranou střední školu pro mnoho uchazečů.
 14. Na základě kvalifikovaného odhadu způsobí nová právní úprava vzrůst provozních nákladů na přijímací řízení o několik desítek miliónů korun.


14. května 2008
Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda CZESHA

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments