Dotazník PRO Jiřího Fialu – Česká justice

Index:

00:14 Jak vnímáte Český justiční systém?
00:58 Jakou máte osobní zkušenost s Českou justicí – udělal jste Vy sám nějaký skutek, čin, za který byste měl být podle Vašeho názoru stíhaný a trestaný?
02:06 Vaše osobní zkušenost může vytvářet i podmínky ke generalizaci celého problému?
02:57 Jaké oblasti trestního práva se týká Váš případ?
16:56 Jaký je uvedený důvod policejního pátrání po Vaší osobě?
18:22 Souvisí podle Vás aktuální policejní pátrání, respektive snaha o Váš nástup trestu, s odvoláním k Nejvyššímu soudu, kde dosud nevíte, jak v této kauze rozhodne?
20:38 Jste ochoten připustit, že vůči Vám nikdo nic nemá a soudci jsou nezaujatí?
21:45 Podařilo se nám zjistit důvod pátrání PČR po Vaší osobě, máte nastoupit výkon trestu v délce pěti měsíců za pohrdání soudem, konkrétně za Váš dotaz vůči soudci „Nezbláznil jste se?“ Jak se nyní rozhodnete?
26:03 Odmítáte nastoupit výkon trestu?
26:50 Uznáváte Český právní řád?
27:37 Jaká je podle Vás situace v justici v jiných zemích?
30:12 V zahraničí jsou také případy podobné Vašemu?
31:07 Jak mají v Německu vyřešené problémy v justici?
32:44 V Německu nějak konkrétně soudce trestají za pochybení,0 zneužití pravomoci a podobně?
35:35 Zneužití justice se podle Vás běžně praktikuje na všech stupních justičního systému?
39:10 Je podle Vás nějaké řešení problému zneužívání justice?
41:07 Co podle Vás může občan České republiky dělat, když se stane obětí justiční zvůle? Pomůže mu například i nějaká organizace?
44:53 Proč je podle Vás česká veřejnost o této problematice velmi málo informovaná?
47:59 Přihlásíte se na policii a nastoupíte výkon trestu?

Jiří Fiala mne kontaktoval v momentu, kdy zjistil, že Policie ČR na jeho osobu vyhlásila pátrání. Problém byl v tom, že ve vyhlášeném pátrání nebyla žádná zmínka o důvodu, což je ale poněkud neobvyklé. J. Fiala tak nevěděl, co je příčinou a obával se proto nějaké formy justiční zvůle, kterou již několik let podle svých slov systematicky trpí. Souhlasil jsem s natočením Dotazníku pro Jiřího Fialu, aby mohl poskytnout své autentické svědectví a názor na Českou justici. Dále jsem se pokusil zjistit co se děje. Bylo mi nakonec telefonicky doporučeno, abych J. Fialu vyzval k vzdání se Policii ČR. To jsem učinil, ale mám z takového vývoje situace velmi smíšené pocity.

Jiří Fiala nyní neví, co bude dál, a rozhodl se přejít do ilegality…

Další videa najdete na Debatním klubu

Jiří Fiala zatčen!

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů