Frajer, nebo hrdina?

Bývalý vojenský lékař, mj. velitel 11. polní nemocníce v Afghánistánu, pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, se rozhodl na protest proti NATO požádat o „odejmutí vyznamenání z  vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO“. Včera o tom napsaly Parlamentní listy – a tím to zhaslo, všude jinde ticho po pěšině. Lidovky nic, Novinky nic, Dnes nic, Aktuálně nic… žádný div, taková zpráva se dnes nehodí, je příliš rušivá, kazí obraz Čechů jako k NATO loajálních a k Rusku nepřátelských. Na druhou stranu, kdyby se začalo o Obrtelově gestu psát ve velkém, udělají z něj noviny blázna, hlupáka, nevzdělance, zrádce a raritu. Toho rizika, že bude zesměšněn, zdiskreditován a korunován obludnou psí hlavou, si musel být Marek Obrtel vědom, a přesto do toho šel a napsal ministru obrany a vládě otevřený dopis. V dnešní rozjitřené a vybičované atmosféře to není jen frajeřina, ale odvaha srovnatelná minimálně s tou, kterou si před lety žádal podpis pod Chartou 77.

Vážený pane ministře,

z důvodů, o kterých se rozepisuji v přiloženém třístránkovém dopise, který je součástí tohoto dokumentu, Vás žádám o odejmutí vyznamenání z  vojenských operací AČR pod hlavičkou NATO.

Děkuji Vám za pochopení a důrazně Vás žádám o Vaše souhlasné stanovisko.

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

Vracím  válečná  vyznamenání, protože se hluboce stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA, a jejím zrůdným zájmům po celém světě.

Chci tímto svým gestem také  jednoznačně vyjádřit svůj naprostý nesouhlas s politikou USA, uplatňovanou vůči Rusku, zemím EU a všem svobodným a suverénním zemím světa nyní i v minulosti a zejména s jejími důsledky.

Chci také tímto demonstrovat nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu (zejména) mezi USA a Ruskem na území Evropy.

V neposlední řadě chci tímto skutkem podpořit prezidenta republiky, Miloše Zemana, v jeho úsilí o objektivní pohled na stěžejní otázky vnitro i mezinárodně-politické a v jeho boji „proti všem“ za zachování suverenity a identity českého národa a jeho globální bezpečnosti.

Vystudoval jsem Vojenskou lékařskou akademii a stal se vojenským lékařem s diplomem Univerzity Karlovy v Praze, jsem podplukovníkem AČR v záloze a během činné služby jsem léta vykonával i jedny z nejvyšších postů ve zdravotnické službě armády, vždy na tabulkových místech s plánovanou hodností plukovník.

Mezi ty nejvýznamnější pak patřil post velitele kontingentu AČR v Afghánistánu a náčelníka 11. polní nemocnice AČR tamtéž, zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby, nebo významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR.

Během mé kariéry jsem v rámci vojenských operací poznal problematiku Bosny a Hercegoviny a dalších zemí bývalé Jugoslávie, Afghánistán, velmi krátce také problematiku Iráckého konfliktu, ale zejména pak Kosovo.

Službu jsem vykonával vždy nejlépe, jak bylo v mých silách, v souladu s mým přesvědčením, že takové činnosti nelze „dělat napůl“….

Již zde jsem ale, zejména v souvislosti s konfliktem v Kosovu pojal podezření, že naše cesta (působení v bojových uskupeních pod hlavičkou NATO), není správná…….

Vždy, když jsem dospěl k pocitu, že „cosi není v pořádku“, utěšoval jsem se tím, že pracuji jako lékař a mým posláním je pomoc nemocným, raněným a zasaženým včetně místního obyvatelstva všude tam, kde naše jednotky působily. Tato slabá útěcha mi ještě několik let bránila v tom, abych naplno prohlédl a pochopil, že to, co dělá NATO, ale zejména USA, v mnoha zemích celého světa, je nejvyšší stupeň zvrhlosti a opojení mocí, ale především jde o účelově vykonstruované konflikty a zejména záminky k jejich spuštění a americká imperialistická politika v nich nezná hranic. Každý, kdo se jakkoliv postaví na odpor mocenským zájmům USA, byť by tím hájil identitu, ekonomiku a suverenitu svého národa, musí být „vymazán z mapy světa“.

S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především „spálené země“ a miliony mrtvých po celém světě. Příčinou jsou mocenské zájmy světového hegemona a dnes také zoufalá snaha o zabránění definitivního krachu amerického impéria (který je však standardními prostředky neodvratný, což je pro Evropu a lidstvo tou největší skutečnou, avšak tak málo zmiňovanou hrozbou).

Ať jsem sloužil kdekoliv na světě, nikdy jsem se nevyhýbal kontaktu s místním obyvatelstvem, ať už šlo o kontakty v rámci poskytování zdravotní péče a nebo o prosté rozhovory v rámci náhodných setkání a nebo vzájemných návštěv. Z toho důvodu jsem nikdy nebyl odkázán pouze na informační zdroje blízké NATO, ale byl jsem schopen situaci analyzovat a posuzovat ze všech možných úhlů pohledu. V zemích bývalé Jugoslávie jsem měl navíc tu výhodu, že jsem v krátké době zvládl i místní jazyk na takové úrovni, abych byl schopen základní komunikace. Toto všechno mi mimo další aspekty umožnilo pochopit a přesvědčit sám sebe o naprosté nesmyslnosti a mnohdy zrůdnosti počínání NATO a zejména USA v rámci řady uměle rozpoutaných konfliktů za účelem destabilizace zemí, které nechtěly hrát roli poslušných loutek a vazalů USA. A součástí této mašinerie jsem se, Bohužel, stával i já.

Obecně bylo a stále je mým velkým problémem respektování nadřízených, kteří jsou nekompetentní, nevzdělaní, nekonzistentní ve svých názorech, jedním slovem neschopní. Naopak si nesmírně vážím takových „šéfů a velitelů“, kteří jsou „na svém místě“ a pro takové bych pracoval obrazně řečeno, do úmoru….

Během svého profesního života, jak armádního, tak později i civilního, jsem poznal velké množství takových nekompetentních politiků a nadřízených, kteří svůj osobní prospěch a kariérismus, spojený s pokrytectvím, nevědomostí a populismem, vyměnili za čest,  vzdělanost a snahu o poctivou práci pro společnost.

Toto mělo vždy, na kterékoliv úrovni, velké, někdy i fatální důsledky. Stejně jako je tomu v rámci naší vrcholné politiky, kdy politici v roli loutek světových mocipánů naši zemi zadlužili, rozprodali, rozkradli, vnitřně rozvrátili, pohřbili veškeré morální hodnoty a uvrhli nás do chapadel takových mocenských struktur, jakou je mimo jiné například NATO v čele s USA. Politici vedou, nebo alespoň trpí, masivní dezinformační kampaň, zamlčují řadu zásadních faktů, majících vliv i na naše životy do budoucna, poklonkují americkým „šéfům“ a mlčky trpí jejich prapodivné krvavé praktiky, čímž přivádějí naši zem na pokraj zkázy. Mimo jiné také tím, že nejsou schopni vnímat integritu Evropy včetně Ruska, jako protiváhu americkým snahám o zotročení světa pod svou nadvládou v době, kdy ekonomický potenciál USA bere za své a je jen otázkou času, kdy se celý americký systém zhroutí a nebo USA vyprovokují fatální válečný konflikt, ke kterému zneužijí Evropu jako válčiště (potřetí v historii).

Jak diametrálně odlišný je pak postoj a vyjadřování našeho prezidenta, Miloše Zemana, který přes obrovskou vlnu nevole jak USA a Bruselu, tak i domácí proamerické „zaprodané kliky“, podává věci tak, jak jsou, nazývá je pravými jmény, poukazuje na skutečné viníky a souvislosti a nebojí se nahlas říci, že Evropa, to je také Rusko, ale ne USA….a další a další skutečnosti. Prezidenta Zemana si za to nesmírně vážím a vyzývám všechny, kterým není osud nás a naší země lhostejný, aby mu vyjádřili svou hlasitou a trvalou podporu proti „americkým praktikám CIA, uplatňovaným nejen velvyslancem Schapirem“, proti červeným kartám pražských kavárenských zaprodanců a proti politice „nohsledů z Bruselu“. Je to námi přímo zvolený prezident, tak si jej nenechme brát…..

Tolik odvahy, abych odešel bojovat proti dalšímu produktu zoufalého amerického imperialismu – tedy samozvané Ukrajinské vládě na východ Ukrajiny – nemám a nemělo by to ani žádný smysl, protože v tomto konfliktu jde o zcela něco jiného, než o hledání  a uplatňování lidských práv a svobod, tedy o hodnoty, „pro které“ USA již zdevastovaly tolik zemí světa.

Tolik odvahy, abych jednoznačně prohlásil, že v novodobé studené válce a ve věcech s tím souvisejících, stojím na straně současného prezidenta Ruska, kterého si nesmírně vážím za to, s jakým nadhledem, zdrženlivostí a rovnováhou odráží provokace Západu a jak věcně a průhledně reaguje na všechna nařčení a lži kolem veškerého současného dění, tolik odvahy ale mám.

Člověk nemusí být příliš velký odborník na věci politologické, sociologické, vojensko-politické či jiné související, aby si udělal vlastní názor na to, kdo je agresorem a proč, a kdo se brání. Na to stačí zdravý selský rozum, trocha inteligence a schopnosti spojovat věci do kontextu a hodiny studia dostupných pramenů a materiálů z různých zdrojů.

Já jsem si vlastní názor již dávno jednoznačně udělal a stojím si za ním.

A proto nemohu a nechci nadále nosit svá válečná vyznamenání z operací NATO, kterými jsem prošel a která mi byla udělena zločineckou organizací v čele s USA.  Dokud budou Spojené státy a jim podobní vedoucí silou NATO, není pro ně na levé straně mé vojenské uniformy místo.

Vážený pane ministře obrany, žádám Vás o odnětí všech mých udělených medailí NATO, za což Vám předem děkuji.

Podplukovník v.z. MUDr. Marek Obrtel
v.r.

Převzato z blogu Tribun

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
21 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
mirror
mirror
24. 12. 2014 22:50

Z diskuze pod článkem: HAHA, coppi, 23. 12. 2014 1:42:01 otec Obrtela byl STBÁK:..Archivní protokol operativních svazků: ZSGŠ/ČSLA 19725-24650 datum zavedení:11.03.1974 ZSGŠ/ČSLA 24597 Obrtel Rostislav 05.10.1936…tož synka vychoval v duchu odkazu..nedívím se,že se mu nechce bít Rusů,když jim jeho otec vděčí za vše..navíc ho jako lampasáka ČSLA učili,že Amerika nás přepadne..no v srpnu 68 nás přepadl bratr a bylo.. Re: HAHA, Marek Obrtel, 23. 12. 2014 12:10:11 Vážený pane, rozhodl jsem se pevně, že na diskuzi nebudu reagovat, i kdyby v ní bylo „cokoliv“, protože ze zkušenosti vím, že přestřelky na tomto místě k ničemu nevedou a člověk se může… Číst vice »

mirror
mirror
24. 12. 2014 22:51

mirror napsal
Z diskuze pod článkem:

pokračování ….

Ani skutečnost, že byl někdo v problematických letech vězněn, však vždy nevypovídá nic o něm samotném, je nutno VŽDY znát pozadí. A také doba se změnila, pane….. Tak Vás na závěr chci jen požádat – už nikdy si neberte mého tátu do úst – a nebo přijďte do hospody…..

Monty
Monty
25. 12. 2014 5:36

Pane MUDr. Marek Obrtel,velkou poklonu vám ,bohužel chlapů,co umí jednat jako vy je poskrovnu.Hodně štěstí !

Palo58
Palo58
25. 12. 2014 7:08

Marku,vyprdni se na idioty,některým to nejen nevysvětlíš,ale a to hlavně,nehodí se jim to do jejich představy světa. Tvé názory znám a vážím si tě jak po stránce lékaře-odborníka,tak po stránce lidské. Tvoje gesto chápu jako gesto o něčem a proti něčemu, s čím se nemůžeš ztotožnit. Zdraví tě kolega ze záchranky a nenech si zkazit svátky.

Petrpavel
Petrpavel
25. 12. 2014 8:17

Hrdina, frajer? Slušný a poctivý člověk myslící svou vlastní hlavou. Byť by mohl jet s proudem, a vynášelo by mu to jako všem těm vlezdo……, nejede. Takových je u nás málo. Skláním se před ním. Víc bohužel nemůžu.
I když : co kdybychom alespoň všichni kdo si ho vážíme volili stranu která hovoří dnes jako před léty, stále stejně, stejnou řečí jako on teď? Která? Pokud nejste neználkové, pokud nejste demagogové, pokud nejste ti kdo ze současného hlavního proudu těží nezasloužené výhody a prebendy a nechcete proto vědět, víte. NIkdy není pozdě.

hudryper
hudryper
25. 12. 2014 9:25

S hodnotnějším vánočním darem všem lidem dobré vůle jsem se dosud nesetkal. Pane doktore, máte mou hlubokou úctu !
Učinil jste zásadní krok ke své svobodě. Od nynějška už na Vás nemají všichni ti fízlové a donašeči,neschopní hochštapleři v
uniformách i bez nich. Dneškem jste se stal vnitřně svobodným člověkem,jehož si dobří lidé vždy hluboce váží. Děkuji vám.

Aleš
Aleš
25. 12. 2014 13:15

Své děti musíme vychovávat tak, aby i oni měly tolik odvahy.
Petrpavel: Nebude lepší si založit stranu novou, zásadovější a akčnější?

krishna
krishna
25. 12. 2014 13:30

Možná jsem to přehlédl, ale na PL jsem nic nenašel. To, že na Lidovkách, Dnes, Aktuálně, apod…… nic nenajdeme, mne nepřekvapuje. Ale proč nic nenajdeme i na např.: CFP, reformy, BL, protiproud, e-republika, freeGlobe, ………………………..????? No, měli byste si udělat názor sami. Takže velké díky OM. Ale především velké díky panu doktorovi, který udělal naprosto zásadní krok k občanské odpovědnosti. Pane doktore, musím Vám sdělit, že nejste zdaleka sám ve svém nazírání reality. Jen nám chybí trochu více odvahy, kterou jste nám nyní ukázal. Chtěl bych Vás také požádat, abyste pokračoval ve svém boji a poslal nám na OM příspěvky… Číst vice »

peter.
25. 12. 2014 14:13

U mňa oboje-Frajer aj Hrdina

danda5
danda5
25. 12. 2014 16:30

Pane pplk znam Vas z byvale Jugoslavie a jiz v te dobe jsem si Vas vazil jak za praci lekare tak dustojnika a rovneho chlapa Muzu Vam rict ze jsem stastny za to ze jsem mel tu cest Vas poznat. To co jste udelal je je hodno toho aby clovek pred Vama smekl.Musite byt ohromne statecny a silny clovek kdyz jste tohle udelal. A vidime jak to je resi se v novinach jak Putin posila humanitarni pomoc na Ukrajinu jak za vse muze a ten fialovej usatej pygmej za nic. Vam a vam podobnym by mela byt venovana cela stranka… Číst vice »

danda5
danda5
25. 12. 2014 16:31

Aleš napsal

Své děti musíme vychovávat tak, aby i oni měly tolik odvahy.
Petrpavel: Nebude lepší si založit stranu novou, zásadovější a akčnější?

Petrpavel tak pojd spojme se a zalozime ji vzdyt co se nyni deje je nehorazne

Petrpavel
Petrpavel
25. 12. 2014 20:03

Aleš napsal : „Své děti musíme vychovávat tak, aby i oni měly tolik odvahy. Nebude lepší si založit stranu novou, zásadovější a akčnější?“ Zkušenost radí a velí : nebude! Takových už tady za těch dvacet let bylo a kde jsou? Myslíte to Aleši jistě dobře, ale praxe je jiná. Jenom jedna alespoň trochu protisystémová strana (uznávám, že by mohla a měla víc, ale má dát šanci šmejdům k tomu ji zakázat?) má šanci trvale se dostávat do poslanecké sněmovny. Problémem zůstává neustálý omyl levicových voličů a z něho plynoucí volba ČSSD jakoby to byla levice, a z toho pak plyne… Číst vice »

idiotronic
25. 12. 2014 20:35

krishna napsal
Možná jsem to přehlédl, ale na PL jsem nic nenašel.

Je to tam. Do vyhledávače
Marek Obrtel
a objeví se odkazy google. Jeden vede na článek Marek Obrtel: hluboce……..
datováno 22.12.2014 18.49 (teď bylo 21.35)

David
David
25. 12. 2014 21:03

pro pplk. MUDr. Marka Obrtela…….. Děkuji za vaši osobní statečnost, kterou jste projevil tímto otevřeným dopisem. Vracíte mi důvěru v to, že i u AČR jsou lidé myslící a mající vlastní názor. Občas se člověk dozvídá informace o zahraničních důstojnících kteří odmítnou podepsat ,,nálezy,, OBSE, ,,zprávy,, a ,,informace,, které jsou manipulativně používané pro klamání veřejnosti a jako záminka pro start, případně gradování nějaké situace na mezinárodní úrovni.. ale přímá konfrontace garnitury jednotlivcem s vlastním názorem, který jasně uvádí své důvody a vrací to, co si jako voják oprávněně vysloužil je obdivuhodná. Pevně doufám, že jste zajištěn a zabezpečen v pracovní… Číst vice »

Aleš
Aleš
25. 12. 2014 22:21

Jedno hnutí, které mělo obrovský potenciál, tu skutečně bylo. HzPD. Obrovský potenciál skončil předčasnou smrtí pana Milana Valacha. Ve svornosti bude síla. Větší než aplaus členů KSČM ve Frýdku po výzvě pana Staňka ke spojení.

Béda
26. 12. 2014 5:12

Jiný „Marek Obrtel“, slovenský pracovník diplomatického sboru Eduard Miškuf, který řekl pravdu rhttps://www.youtube.com/watch?v=j2urnOLgI4c#t=591 rozhovor s ním začíná cca od 6 minuty 50 vteřiny.

Juan Pavka
Juan Pavka
27. 12. 2014 12:25

Děkuji Vám pane doktore,netušil jsem,když jste nám přednášel v divadle v Lounech urgentní první pomoc,že před nám stojí takový formát.Pravda ,Radek Vás vždycky chválil. Vy si zasloužíte vyznamenání!!!

Jana Karaskova
Jana Karaskova
28. 12. 2014 5:19

Zmínila jsem Vás ve svém dopise. H. KmDne 24. prosince 2014 1:33 Jana Karásková Dobrý den pane Kmoníčku, nejen při sledování tohoto videa jsem si na Vás vzpomněla… Major General Albert N. Stubblebine: “I can prove that it was NOT an airplane” that Hit the Pentagon (9/11 MUST SEE) http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/major-general-albert-n-stubblebine-can-prove-not-airplane-hit-pentagon-911-must-see/ Přála bych si spolu s mnoha Američany, aby se Pravda o 911 dostala do masmédií a vedlo to k ukončení válek. Diskutujeme o tom, co bychom pro to mohli udělat, i na této fb skupině: https://www.facebook.com/groups/911AllTheories/ Mám pár nápadů, píšu jim tam, co jsme podnikali v Praze – koncerty, pochody… Číst vice »

Jana Karaskova
Jana Karaskova
28. 12. 2014 5:20

/pokračování/ Dělám rešerše pro Protiproud, zatím na pár měsíců na dotaci od ÚP. Jsme rádi, že není na postu prezidenta K. Schwarzenberg, který podobně jako další podněcuje veřejné mínění k nenávisti a válce s Ruskem. Podporujeme v postojích vůči RF pana prezidenta Zemana. O 911 a dalších tématech jsem měla několik rozhovorů pro Svobodný vysílač. Slovenský Slobodný vysielač má již velkou sledovanost, poskytl jim již dva rozhovory i P. C. Roberts. Ten se obává dokonce jaderného konfliktu, vyprovokovaného USA. Mluvil i o situaci v masmédiích a presstitutech v USA. Už tam prý nejsou investigativní novináři jako kdysi… Dostat důležitá cenzurované… Číst vice »

Jitka
Jitka
15. 1. 2015 9:09

Dobrý den pane doktore, upřímný respekt před Vaší odvahou. Viděla jsem rozhovor s panem Veselovským a je mi těžko. Nemyslím si, že pan Veselovský neví, jak petrodolary pomáhají USA , že neví, že válka v Iraku začala krátce poté, co vyhlásili, že ropu budou prodávat za EUR, není možné, že by nevěděl kdo organizoval červené karty. Musí vědět, že nehájíte zájmy Ruska, ale především naše vlastní. Otázka tedy je, proč a za čí peníze se staví do role hlupáka, aby zpochybnil to, co jste viděl na vlastní oči. To, co někteří vědí, někteří tuší. Jsem ekonom, zvyklý dívat se, co… Číst vice »