Fundraising a pomoc webu e-republika.cz

Nepřehlédněte! Pokud nedostaneme vaši podporu, web zavřeme a kdo z nás bude chtít, ten bude psát jinam. Tím pádem zanikne dosti jedinečný projekt.

Milé čtenářky a čtenáři e-republiky

Poslední číslo, které se věnovalo situaci na našem webu, bylo psáno v roce 2012. Najdete je v tematickém čísle Přímá demokracie (2012-42). Šlo zejména o článek Přímá demokracie: vize, práce, realita , který popisoval systém participativní demokracie za použití komunitního systému Tiki-Wiki , který pohání náš web. Plánem původní redakce bylo vytvořit komunitní web s přesahem do společenské úrovně, což se zatím nenaplnilo, vinou pasivity čtenářů i nedostatečné práce redakce. Nová redakce, která „vykrystalizovala“ za tři roky naší existence, chce v realizaci plánu původní redakce, jež i tak odvedla kus slušné práce, pokračovat.

Založením spolku eRepublika jsme poskytli všem aktivním občanům demokratickou platformu pro správu a kontrolu obsahu veřejně sdílených informací. Spolek eRepublika se chce rozvíjet jako garant při vytváření společenské objednávky obsahu veřejně sdílených informací a svobodné interpretace událostí. Žijeme v názorově pluralitní až roztříštěné době, kdy není jasné, co tvoří podstatu společné věci. Základním cílem a účelem spolku je umožnit svobodné sdílení informací a svobodný přístup k informacím každému občanu na jeho vlastní úrovni, tak aby si sestavil svůj obraz světa, který mu dává smysl. Na tomto základě může odpovědně jednat jako občan s postupně objasňovanou znalostí toho, co tvoří podstatu společné věci, událostí.

Založením spolku eRepublika v roce 2015 se spolek stal nakladatelem periodika E-republika.cz a vlastníkem uvedené domény. Za spolek eRepublika touto cestou vyslovujeme původnímu vlastníkovi a zakladateli webového portálu veřejné poděkování za dosavadní nezávislou publicistiku a mediální službu veřejnosti.

Děláme zadarmo, ve svém volném čase a web si sami platíme, už dva roky. Za rok 2015 je průměrná návštěvnost kolem pěti tisíc jednotlivých návštěvníků denně a počet individuálních přístupů se drží kolem 50 tisíc za měsíc. Začátkem tohoto roku jsme se rozhodli, že tímto brigádnickým stylem už dál dělat nebudeme. Jako jeden z mála webů jsme produkovali hlavně originální články, které jsme doplňovali překlady. Chceme u této praxe zůstat.

Pokud nedostaneme vaši podporu, web zavřeme a kdo z nás bude chtít, ten bude psát jinam. Tím pádem zanikne dosti jedinečný projekt. Kdo tomu rozumí jak po technické, tak i po věcné stránce, ten dobře ví, jakou práci jsme udělali.

Charakter našeho webu

Web je prý pomalý, špatně se v něm orientuje, nesnadno se z něj přebírají články, protože jsou psané ve wikikódu, a nikoliv v klasickém kódu html. Jakákoliv aktivní práce na tomto webu vyžaduje registraci, včetně diskuzí, které jsou málo přehledné. Jde o komunitní systém, kde je práce každého člena registrována pod jeho přihlašovacím jménem. Přesně tak se píše wikipedie a její články. Hlavní kritiku slyšíme od lidí, kteří na web nikdy nepřispěli a nikdy nepodnikli tu námahu, aby komunikovali s redakcí. Nikdy nenabídli skutečnou pomoc, kromě kritiky a nepraktických rad. Jsme v Česku, že ano. Proto nám pomohli jiní, kteří méně kritizují a více pracují.

Zvolili jsme jako jádro webu největší komunitní systém, který je robustní, bezpečný a který umožňuje zaměřit společnou práci nejrůznějším způsobem, podle zájmu aktivistů. Záporem je nedostatečná technická podpora v Česku, složitost administrace a náročnost na serverové zdroje. Něco za něco. Pokud přispějete, můžeme se zlepšit.

Druhé počáteční rozhodnutí bylo neméně důležité. Pokud znáte historii podobného aktivistického webu Aeronet.cz , tak víte, že nedávno urychleně „emigrovali“ do Holandska. Jejich slovenský provider začal být v poslední době velmi problematický, z nejasných důvodů. To se nám nestane, protože jsme vycházeli z realistické předpovědi, že v Česku se bude demokratický prostor rychle zmenšovat, včetně nepřímého nátlaku na nekonformní weby spojeného se skrytou manipulací dat. Od začátku máme server v zahraničí. Jeho práce má potřebnou kvalitu, ale ta se platí v eurech. To je další důvod, proč jsme se rozhodli změnit styl financování.

Komunitu přispěvatelů jsme zatím nevybudovali, protože na naše návrhy ohledně komunitní spolupráce v podstatě nikdo nereagoval. Viz rubriku Co bude v přehledech tematických čísel na první stránce. Proto musíme vybudovat redakci jiným způsobem, nebo web zavřeme. Na jiný systém či změny směrem „dolů“ nepůjdeme. Celý systém indexace, databází, vyhledávání, klíčových slov atd. je psán na míru systému Tiki-Wiki. A my chceme jako aktivní občané budovat určitou formu komunity, a ne pouze psát.

Změny financování

Nejprve upozorňujeme na základní údaje v tiráži na úvodní stránce dole. Zde se dočtete všechno podstatné o redakci, zaměření, licenci a stylu práce našeho webu. Od začátku roku 2015 jsme založili spolek eRepublika, který má vlastní účet. Transparentní konto e-republiky u Fio banky je zde:

2200748047 / 2010

Všechny důležité informace k financování najdete na stránce Podpořte nás . Další změnu najdete na úvodním banneru, který obsahuje klíčové informace ohledně budoucnosti webu. Tady je jejich přehled.

První kolonka aneb Nutné přežití

V tomto bodu je situace naprosto jasná. Musíme od Vás vybrat finance na následující rok provozu. Nezapomeňte, že dosud jsme si z velké části web i sami platili. Do uzávěrky dne 31. 12. 2015 musí účtem projít celkem 30 tisíc korun na základní výdaje placené průběžně. Tyto peníze nám zaplatí nájem serveru a zajistí naprosté minimum základních administrátorských služeb, které děláme zadarmo, jako všechno ostatní. Pokud do konce roku 2015 nebude pohromadě tato částka, dojde k zasedání redakce a spolku eRepublika, kde se bude hlasovat o zavření webu a o jeho zakonzervování.

Druhá kolonka aneb Klidný provoz a rozvoj webu

Protože jsme nesehnali podobné „blázny“ jako jsme my v redakci, každý další rozvoj webu předpokládá nějakou formu honorářů. Od nás také nelze čekat, že po půlnoci budeme psát články, zvlášť když máme svou práci a své rodiny, stejně jako Vy. Navíc se jeden člen z naší redakce, který má rodinu s dětmi, stal nezaměstnaným. Každý přesah financí do druhé kolonky znamená, že web má prostředky na minimální rozvoj, včetně odměn za překlady a originální články. Proto jsme se rozhodli, že budeme za každý článek přidávat i výši honoráře v podobné sazbě, jako má Zvědavec. Pro tento rozvoj jsme stanovili minimální částku 40 tisíc za rok. Jen připomínáme, že Zvědavec platí převážně za překlady, zatímco my převážně produkujeme vlastní články, a to často z cizojazyčných zdrojů.

Máme komunitu lidí ochotných spolupracovat, pokud budou mít jistotu alespoň malého honoráře. To nám umožní připravit tematická čísla, analýzy a překlady, na které sami už nemáme čas.

Nejsme hloupí a dobře víme, kolik mediálních tunelářů a příživníků vykrádá naši práci. Jde hlavně o rubriky „Analýzy“, „Parlamentní zpravodaj“, a „Ekonomika“, které nejvíce svádějí k tomu, aby je někdo vydával za svoji práci. Od tohoto typu lidí nelze očekávat slušné jednání, proto budete muset zaplatit tuto práci vy, tedy slušné čtenářky a čtenáři našeho komunitního a otevřeného webu. Demokracie představuje trvalý zápas o udržení společného veřejného prostoru, který chce pro sebe vytunelovat kdekdo.

Třetí kolonka aneb Nakladatelství eRepubliky

Následující dva projekty jsou už odděleny a můžete je financovat samostatně přes sdělení v účtu , viz „zprávu pro příjemce“. Většina z nás píše těžší a významné články podle nějaké dlouhodobé strategie, protože počítá s jejich dalším využitím ve formě knižní elektronické nebo tištěné publikace. První forma je již dána tematickými čísly, které průběžně připravujeme z důležitých článků. Viz rubriku Archiv ISSN , který zachycuje klíčové články a kompletní přehled všech publikovaných článků podle jednotlivých rubrik. Jsme registrovaná tiskovina a dbáme na svou povinnost veřejného informačního média.

Sami ze zkušenosti víte, že orientace v dnešním světě potřebuje nejen krátké články, ale i delší texty ve formě eseje nebo knihy. Dlužíme je především mladé generaci. Té musíme předat pochopení světa, který jsme budovali naší aktivitou a teoretickým pohledem. Pokud to neuděláme, tak skutkem dokazujeme, že naše generace vybudovala svět, kterému vůbec nerozumí a v němž téměř nelze lidsky žít.

Nakladatelství hodláme budovat ve dvou fázích. Úvodní suma 40 tisíc korun je určena pro přípravu edičního plánu, pro vybudování e-shopu a pro zajištění autorů. Ti budou muset věnovat rok práce svým publikacím. Proto musí dopředu vědět, že nakladatelství je schopno jejich knihy vydat. Navíc musíme vybudovat redakční a vydavatelský tým, který také chce mít jistotu, že se bude vydávat. Princip spolku je neziskovost, tj. zisk po uhrazení nutných nákladů na udržení provozu je povinně reinvestován do rozvoje projektu.

Celý projekt spustíme jen v případě, že čtenáři webu skutkem projeví o naši práci zájem formou základního kapitálu nutného pro činnost nakladatelství. Vydělat si můžeme jinak a mnohem rychleji, to Vás ujišťujeme.

Ve druhé fázi připravíme ediční plán konkrétních knih. Formou přímého financování každého projektu zvlášť (předplatné, přímý dar na tento vázaný účel, crowdfundig, startup atd.) umožníme všem zájemcům, aby sehnali potřebnou sumu nutnou k tisku nebo k vydání daného projektu. Pokud se částka shromáždí, kniha nebo dílo vyjde. Pokud ne, peníze si vezmete zpět, nebo je použijete na něco jiného.

Čtvrtá kolonka aneb Televizní zprávy

Poslední projekt je hudba budoucnosti. Naším vzorem je aktivistické hnutí v USA zvané Democracy Now! , jehož televizní kanál si můžete najít kliknutím na nadpis. V tomto projektu již dva roky spolupracujeme se spřátelenou aktivitou Debatní klub , kterou znáte z našich stránek. Prozatím plánujeme televizní vysílání zpráv formou asi patnáctiminutového vysílání jedenkrát za týden. Po roční přípravě a konzultacích je jasné, že při současném stavu spolupráce je vybudování redakce prozatím nemožné. Předběžný roční rozpočet pro tento druh vysílání jsme po poradě s tvůrci Debatního klubu stanovili na 50 tisíc ročně. Tolik by stála pouze základní výroba, kde není započítána práce redakce, internetový kanál a produkční náklady. Připomínáme, že v našem případě není problém vybudování studia, ale zajištění redakční práce, administrace e-vysílání a sehnání obrazového materiálu potřebného k vytvoření TV zpravodajství. Kdo bude nezávislé zprávy mít, ten bude ovlivňovat veřejné mínění. Zatím je to tak, že „nezávislá“ TV studia budou mít především korporátky a jejich velké weby. Pokud korporátky se svými internetovými televizemi ovládnou i internet, pak demokracie a svobodný projev dostane v této zemi poslední ránu z milosti.

Závěr

Členové redakce a spolku eRepublika jsou schopni a ochotni další rok pracovat v novém režimu, pokud se postupně naplní první dva dané cíle financování. Bez naplnění první kasy se web asi zavře. Naplnění druhé kasy znamená, že budeme moci plánovat a investovat do rozvoje dalších forem práce. Pak nebudeme dělat jen tehdy, když máme čas nebo náladu pro Vás zadarmo a v našem volném čase psát. Plnění druhého šuplíku znamená, že jste se rozhodli cíleně budovat budoucnost občanského, komunitního a mediálního webu. Třetí šuplík představuje komunitní práci podle našeho gusta. Pomůže k založení společného e-shopu, kde můžeme sdílet a podporovat demokratické projekty a iniciativy. Poslední, „televizní“ kasa už znamená, že chceme v tomto státě dělat nezávislou politiku a chceme přímo oslovovat veřejnost plošným způsobem. To nejde bez spolupráce s ostatními nezávislými weby a kvůli zajištění placeného provozu musí vzniknout funkční komunita přátel tohoto TV studia s vlastní organizací.

Je na Vás, pro co se individuálně nebo kolektivně a mezi sebou rozhodnete. Celé rozhodování vám usnadníme tím, že založíme pracovní skupinu pro rozvoj komunitního a mediálního webu, kde se budete moci osobně přihlásit skrze mail na šéfredaktora webu, který Vám vysvětlí další kroky v osobním rozhovoru. Tímto způsobem chceme krok za krokem budovat pracovní skupinu přátel e-republiky.

Zdraví Vás
redaktoři webu e-republika a výbor spolku eRepublika


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
95 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
vittta
vittta
18. 7. 2015 18:50

Článek jsem četl se zájmem, pak jsem se dostal sem:
„Nikdy nenabídli skutečnou pomoc, kromě kritiky a nepraktických rad. Jsme v Česku, že ano. Proto nám pomohli jiní, kteří méně kritizují a více pracují.“

V tomto bodě jsem přestal mít na pomoc chuť, dočetl jsem jen pro zajímavost.
Moje česká rada:
Zkuste to v jiné zemi, určitě budete mít úspěch.
Nebudete totiž v Česku.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
18. 7. 2015 20:13

Držím e- republice a Stanovi palce. Ale to je zatím bohužel vše co mohu udělat… Snad se na nějaký příspěvek shrabu, opravím -li střechu a stabilizuji-li zdraví… Pokud ne… Popsat realitu není nic apriori protinárodního. Je třeba rozlišovat a nezavrhovat kritiku obecně. Jinak se paradoxně nahrává „protičechům“… Mám velký obdiv k práci redakce e-republiky i těch co stojí za OM. Jak víme je to na tomhle světě vše o informacích, o tom aby měly šanci si „najít své´posluchače, čtenáře, diváky“…Poté co „klasická žurnalistika a média“ nahradily závislé establishment a myšlenkovou pohodlnost propagující „subjekty“, začíná to být dost zlé… Prostor internetu… Číst vice »

vittta
vittta
18. 7. 2015 20:58

Jde mi o to, Martine, že jakkoliv si to plno lidí myslí, nemusí být tzv.nezávislá mediální scéna vůbec nezávislá. Skutečné sdělení může být jiné, než jak nějaký článek vypadá. Tak třeba někdo popíše v podstatě objektivně události na Ukrajině a do textu vloží, jací jsme Češi zbabělci, hlupáci, nuly, ohýbači zad atd..atd.. Klidně nějakou nepřímou formou. „Jsme v Česku“ třeba. (jiní ale pomohli, to jsme v Česku už nebyli) O událostech na Ukrajině čtenáři alternativ vědí své, tedy článek nepřinese nic nového, jen potvrdí politické přesvědčení přesvědčených, ti, co mají jiný názor to buď číst nebudou, nebo se tomu vysmějí.… Číst vice »

vittta
vittta
18. 7. 2015 21:00

Jde mi o to, Martine, že jakkoliv si to plno lidí myslí, nemusí být tzv.nezávislá mediální scéna vůbec nezávislá. Skutečné sdělení může být jiné, než jak nějaký článek vypadá. Tak třeba někdo popíše v podstatě objektivně události na Ukrajině a do textu vloží, jací jsme Češi zbabělci, hlupáci, nuly, ohýbači zad atd..atd.. Klidně nějakou nepřímou formou. „Jsme v Česku“ třeba. (jiní ale pomohli, to jsme v Česku už nebyli) O událostech na Ukrajině čtenáři alternativ vědí své, tedy článek nepřinese nic nového, jen potvrdí politické přesvědčení přesvědčených, ti, co mají jiný názor to buď číst nebudou, nebo se tomu vysmějí.… Číst vice »

vittta
vittta
18. 7. 2015 21:01

No….a jsem tvůrce?
Banální hovorové výrazy mi zatrhli tipec.
Kdybych si to neuložil, je to pryč.
Můj názor není zajímavý, důležitější je, jak ho sdělím.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 7. 2015 6:03

vittta napsal No….a jsem tvůrce? Banální hovorové výrazy mi zatrhli tipec. Kdybych si to neuložil, je to pryč. Můj názor není zajímavý, důležitější je, jak ho sdělím. Jste tady nový. Nevím co si o Vás myslet. Osou a podstatou článků je zde něco jiného než „zatržený tipec“. Nevím jak by proti Vaši obstála zkušenost těch co skutečnou alternativu doslova zosobňujeme… Přes 20 let. V první linii… Skutečně, fyzicky… Zaplacená „cena“ a „výsledek“ pro většinu naprosto šílená a šílený… Já na OM dost nadávám – ale ne na OM jako mnohem spíše na některé „diskutéry“ a názorovou rovinu „strnulosti“ bez „alternativ“,… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 8:24

Máte problém s tím, co si o mě myslet, Martine? Udělejte to jako Stan, pošlete mě do Česka (zde synonymum pro cosi zavrženíhodného, nebo minimálně pochybného) a máte to vyřešené. Stane, ono nejde naprosto o to, že nějaká „jedna věta“ vadí nějakému vitttovi. Chuj se mnou, ne? A kvůli mě jsem to také vůbec nenapsal, kdepak. Takových vitttů může být víc a nejspíš jich víc je, reprezentuji zřejmě určitou skupinu. A vy Stane, místo abyste popřemýšlel, jestli vám ti vitttové stojí za to zamyšlení, jste mě odvrhl úplně stejným způsobem jako to, co mě znechutilo už v tom úvodním článku.… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 8:33

A raději dodám, že nejsem typ, který by si nevážil práce druhých.
Ale… o OM jsem ještě před měsícem vůbec nevěděl, že to existuje a z e-republiky jsem nepřečetl ani řádku a pokud ano,pak dal někdo odkaz a bylo toho málo.
Ale za to znám BL a vidím ten neuvěřitelný morální i intelektuální pád.
Také alternativci…kdysi…možná.
Já mám velice špatné zkušenosti z tím alternativnem.
Přihlašovací buzerace, cenzura, jájínkovství, univerzální svaté pravdy…
Mnohdy velké ideály a pak v praxi…malá, bezvýznamná moc v praxi.

Svoboda
Svoboda
19. 7. 2015 8:40

Osobně na situaci a redakčních textech kolem E-Republiky vidím dvě zásadní slabiny. Jednak je to jakási „víra v demokracii“ resp. víra v jakousi utopickou formu demokracie, opřenou o ještě utopičtější humanismus. Přičemž zastánci i šiřitelé těchto postojů už několik set let neberou v potaz historickou realitu a vrozené, dědičné, nevymýtitelné lidské sklony. A z nich vyplývající sobecké, antisociální, parazitické a destruktivní chování mnoha jednotlivců + specifické a manipulovatelné jednání stáda. To se „nádherně“ doplňuje se základním demokratickým principem, kdy o tom, co je dobré nebo pravdivé rozhoduje ( spolehlivě naivní ) většina. Druhou, odvozenou slabinou je podivné kapitalistické nazírání na… Číst vice »

LF
LF
19. 7. 2015 9:17

Docela tahle „alternativní“ média a blogosféru rád čtu, v rámci časových možností. Poodhrnují jiný (a často větší) střípek reality, než mainstream, něco podobného, jako v již klasickém filmu Muži v černém agenti pročítali bulvární časopisy a v nich hledali nepřímé zmínky o mimozemšťanech. Mainstream je příliš ve vleku toho, o čem se mluví, toho, co se má líbit čtenářům, toho, co je slušné říkat, toho, co neodradí inzerenty, politické korektnosti, neboť ani novináři nechtějí být propíráni konkurencí a zbaveni přijatelně placené sesle jen proto, že napsali, že král Lávra je nahý osel (:-)). Jakmile začne být blogosféra komerčním podnikem (a… Číst vice »

jigael
jigael
19. 7. 2015 10:12

LF napsal Docela tahle „alternativní“ média a blogosféru rád čtu, v rámci časových možností. Poodhrnují jiný (a často větší) střípek reality, než mainstream, něco podobného, jako v již klasickém filmu Muži v černém agenti pročítali bulvární časopisy a v nich hledali nepřímé zmínky o mimozemšťanech. Mainstream je příliš ve vleku toho, o čem se mluví, toho, co se má líbit čtenářům, toho, co je slušné říkat, toho, co neodradí inzerenty, politické korektnosti, neboť ani novináři nechtějí být propíráni konkurencí a zbaveni přijatelně placené sesle jen proto, že napsali, že král Lávra je nahý osel (:-)). Jakmile začne být blogosféra komerčním… Číst vice »

Sio
Sio
19. 7. 2015 10:13

Občas si tam něco přečtu, většinou, když dostanu odkaz. V podstatě bych proti podpoře nebyl, ale silně mi vadí to provedení, nemám rád přeplácanou grafickou úpravu, zvláště na úkor rychlosti a tahle slabina tam cítit je. Podpořím občas OM asi tak v rozměru předplatného časopisu a těm, kdo publikují a organizují e-republiku poradim jediné. Přidejte se k OM, nevidím u vás nic podstatného, co by nemohlo být zde, nebo se mýlím? Grafickou úpravu OM prosím „nevylepšujte“ je uživatelsky ideální. Servery to dělají za velkého rozladění uživatelů avšak ke spokojenosti zadavatelů reklamy. Je jim možná také dobré vysvětlit, že lepší je… Číst vice »

LF
LF
19. 7. 2015 10:23

jigael • 19. Červenec 2015: Jen poznámku; netvrdím, že jsem na vaší straně (myslím, že ani nejsem) a ostatně nepředpokládám, že nějaké strany lze jednoduše vymezit.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 7. 2015 10:29

vittto víte, já přes 24 let působím ve „světě NNO“ a znám celkem slušně „svět úřadů“. Aktivně. Sem tam „zavadím“ o nějakého toho pobli-tika a média (např. TV)… A všude jsou různí… někde ještě i LIDI… Chce -li člověk opravdu něco dělat, prostředí kolem musí spíše chápat jako výzvu, nežli si stýskat (i když se tomu sám občas nevyhnu). Důležité je ale ZASE VSTÁT A JÍT… O „Konci ekologie v Čechách“ psal Jan Keller v Salonu Práva tuším v r. 2004… od té doby minimálně jeden KD mu nemůže přijít na jméno. Texty jako „Lesk a bída občanské společnosti“ ho… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 11:50

Mrkněte třeba sem, Martine, jestli jste si všiml toho samého co já. Svoboda píše: …“Současnou touhu Čechů pro pravdě a informacích lze dobře demonstrovat třeba na počtech shlédnutí zajímavého rozhovoru či přednášky na zásadní, alarmující téma – v kontastu s nějakým banálním, pubescentním klipem. V prvním případě si soubor otevře za několik měsíců ( ! ) stopadesát až dvěstě lidí, v druhém je to kolem milionu za první týden či dva. “ ————- Zde bych si všiml , co je obsahem sdělení. Obsahem sdělení je, že Češi jsou blbečci. Jistě, Svoboda píše určitě pravdu, podpořenou osobní zkušeností,ale aby to mělo… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 11:57

Dalším, velice typickým úkazem alternativců je „souboj“ LF a jigaele. LF napsal názor na věc, nevšiml jsem si, že by někomu něco vnucoval. Je to z hlediska cílových skupin určitě zajímavý textík, LF alternativu čte a přemýšlí o ní, byť není nijak extra aktivní. Jiagel je ale bojovník a s názorem LF nesouhlasí. Ale nanapíše nějaké hodnocení, či si neupřesní postoje LF dotazem, brutálně ho napadne a udělá z něj stávkokaze, křiváka, dobytka a to vše za prachy. To se ale pak nelze LF divit, že nehodlá na takovou alternativu přispívat, protože tato alternativa je stejná, jako mainstrem se všemi… Číst vice »

Alice
Alice
19. 7. 2015 12:03

Pro LF a asi i Vitta – představte si pánové, oč by byl svět bez alternativních serverů chudší. Četli byste jen Lidovky, I-Dnes, Novinky apod. a nic by vás nenutilo k přemýšlení. O ničem byste nepochybovali, všechno by bylo jednoduše nalinkované, jednotné a jasné. Z takového „myšlení“ jsme snad už vykročili, nebo ne? V současné době nic nejde dělat bez peněz a „alternativa“ , která nám rozšiřuje znalostní potenciál, nemůže od oficiálních úřadů čekat podporu jiného vidění, než je to mainstreamové. Proto i finanční podpora „alternativ“ je občanskou aktivitou (na rozdíl od ústního přihlášení se k ní). A navíc –… Číst vice »

Sasin
Sasin
19. 7. 2015 12:05

Občané byli ti, co hlasovali a hlasují zrovna gdyž otroci byli a stále jsou v práci. Dle posledního průzkumu se to nezlepšilo a análitické rozbory tohoto nactiutrhačného nadřazenectví na tom nic nezmění. Frustrace z nezájmu není ale podle mého názoru prohrou. Normální lidi to májí dávno srovnaný a omílání dalších a dalších ,vpravdě do očí bijících zlo dějin, znamená ve skutečnosti jen trápení, které jednoho dne vzvítězí nad zvědavostí či studiem vymyšlených a odhalených grafů názory, které jsou ze stejně spáleného hrnce a stejnou nemožností cokoliv změnit. Dneska to buď platí Soroš, přes firmu, co vlastní firmu, co vastní firmu,… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 12:11

Alice:
Nevím jak LF ale já čtu jen Novinky.
A nemám nic proti alternativě, jen jsem skeptický k tomu že má takový význam, jaký mu sami protagonisté připisují.
Uvedl jsem dva příklady ale ty vás nezaujaly ani trochu, ale za to jsme mě (nás) vyzvala, abych se zamyslel nad základními věcmi, jako bych byl imbecilní dement, kterého je třeba vodit i na toaletu za ruku.
Co si pak mám o tom myslet….

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 7. 2015 12:35

vittta: buď máte špatný den, anebo… Blížíte se názorově tím co aktuálně předvádíte k „hranici“ za kterou komunikace s vámi ustane… obecně. Svobodu napadáte zbytečně, nic „protičesky“ nemyslel, jen reagoval na fakt oč se běžný uživatel internetu zajímá… to ale není podstatné, podstatná vždy byla a bude angažovaná menšina. Nemyslím „elity“, ale ty aktivní. Pro ty je svoboda na internetu důležitá, stejně jako skutečná alternativa… přemýšlel jste vůbec proč ještě I. Švihlíková občas cosi dá i na BL?! Přemýšlejte, možná pochopíte. Za LF se neschovávejte, nejen já jej mám za trolla. Skutečný „rebel“ či „outsider“ skutečnou Alternativu pozná. Trvám na… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 7. 2015 12:41
LF
LF
19. 7. 2015 12:47

Alice • 19. Červenec 2015 Alice, k přemýšlení mě nutí úplně jiné věci, než mediální svět okolo nás, tím se spíš bavím. Mrzí mě, že nechápete, o čem jsem psal; nejde o alternativu samu, ale jde o to, že za peníze (a na plný úvazek) se začne podbízet svým čtenářům, stejně jako se podbízí mainstream. Některým to pochopitelně bude vyhovovat, protože se alternativa stane „jejich“ mainstreamem. Raději čtu úvahy a články, které autor napsal bez ohledu na platící publikum, ať je to publikum jakékoli. Třeba takové články, které autor napsal s úmyslem publikum šokovat svými úvahami a otevřít jiný model… Číst vice »

LF
LF
19. 7. 2015 12:49

Martin (už bez taky m)
Troll? Zvykli jste si nazývat trollem každého, kdo nevěří v socialismus, demokracii a rovnost (máte pravdu, nevěřím ani v jedno). Proč?

vittta
vittta
19. 7. 2015 13:25

Nebo…nebo co, Martine? Nebo jsem obyčejně blbej? Nebo jsem obyčejně troll a placený navíc? Nebo jsem placený hasbarista. Nebo jsem komunista. Nebo jsem fašista. Nebo…nacista, xenofob, rasista… Tím vším jsem už byl a pravidelně jsem, kdekoliv se ocitnu. U blbce a hasbaristy je jedno kde, komunista jsem pro ty „napravo“ a fašista pro ty „nalevo“. Mě je úplně lhostejné, jestli se se mnou budete bavit nebo ne. Je mi šum a fuk, jestli mě tady zabanují za neloajálnost. Jestli si tím pomůžete, do toho, jestli tím očistíte společnost, tím spíš do mě, a jestli tím uděláte lepší alternativu či alespoň… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 13:29

Jinak Martine, NIKDY nemůžete nic dokázat.
Na to až příliš pohrdáte těmi, které jste zaškatulkoval jako blbější jak jste vy.
Což je většina.
Kdo tohle dělá…zákonitě udělá tu chybu, že škatulkuje příliš brzo.
Z toho plyne neúspěch.
To je můj názor, nikoli pravda, já se pojmu „pravda“ raději vyhýbám.

Alice
Alice
19. 7. 2015 14:14

Vittta napsal: „… ale za to jsme mě (nás) vyzvala, abych se zamyslel nad základními věcmi, jako bych byl imbecilní dement, kterého je třeba vodit i na toaletu za ruku….“ Možná byste mohl trochu šetřit urážkami a to i co se týká Vás. Já jsem nic takového v úmyslu neměla. Jen se mi zdálo, že ta jedna věta, kterou zmiňujete v prvním příspěvku, by se dala vyvážit výsledkem takového zamyšlení. Sorry! LF napsal: „… se začne podbízet svým čtenářům. Některým to pochopitelně bude vyhovovat, protože se alternativa stane „jejich“ mainstreamem…“ Vyloučit se nedá nic, ale než se jím stane (t.j.… Číst vice »

mirror
mirror
19. 7. 2015 14:14

Stránky e-republika nenavštěvuji. Jestliže je jejich článek převzat na novarepublika nebo OM, pak přečtu jen některé z těch, které jsou podepsané konkrétním jménem autora. Sleduji diskuze od doby vytáčeného připojení k internetu. Názorový vývoj autorů mohu sledovat. V případě anonymity se nenechám indoktrinovat někým, kdo reprezentuje kdoví jaké zájmy. Kdo se podepíše, pak vím, o koho jde a jaké zájmy hají. Články s anonymním podpisem redakce jsou pro mne divné. Srovnejte Kadubce a Tejkla, kteří byli snad vykázáni jako redaktoři. Já diskutuji také anonymně, ale pro editora jsem identifikovatelný, a proto mu nemohu způsobit průšvih. Je rozdíl několikařádkový komentář a… Číst vice »

hudryper
hudryper
19. 7. 2015 14:55

vittta napsal Nebo jsem obyčejně blbej? Nebo jsem obyčejně troll a placený navíc? Nebo jsem placený hasbarista. Nebo jsem komunista. Nebo jsem fašista. Nebo…nacista, xenofob, rasista… Tím vším jsem už byl a pravidelně jsem, kdekoliv se ocitnu. U blbce a hasbaristy je jedno kde, komunista jsem pro ty „napravo“ a fašista pro ty „nalevo“. Mě je úplně lhostejné, jestli se se mnou budete bavit nebo ne. Je mi šum a fuk, jestli mě tady zabanují za neloajálnost. Za celou dobu existence OM ještě nikdo nebyl zabanován za neloajálnost ! Ovšm způsob,jakým se „řešíte“ v reakci na Martina a jeho čistý… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
19. 7. 2015 15:37
vittta
vittta
19. 7. 2015 15:40

Hudrypere, nerozumím, co mi chcete říci. Pokusím se i tak reagovat… Já si myslím, že NIKDE nebyl nikdo ještě zabanován za neloajálnost, bylo to vždycky za něco jiného. Třeba za agresivitu, vulgarismus, něco se vždycky najde, však znáte to o té holi a psu. Nejsem si jistý, jestli se ptáte na toho hasbaristu, nebo jestli to víte a nějak vás to oslovilo. To já také nevěděl, co se tím myslí, správně je to slovo „hasbara“ a já ho takto počeštil jako hasbarista, tedy někdo kdo dělá hasbaru, tedy (placenou) propagaci sionismu či židovství obecně. Ten nick není nijak nový, používám… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 15:53

Alice dík za odpověď. Já tou reakcí nesledoval nijak urážet ani sebe, ani jiné, mělo vás to vybudit k reakci nějak hlubší. To by totiž bylo zajímavé vlákno, „skutečná cena alternativy v mediálním prostoru“. Martin neodpověděl z výše své důležitosti vůbec, jeho pozici nahradil se svou odpovědí Hudryper, odpověď se ovšem netýkala tématu, ale řešila mě, stejně jako mě řešila ta první reakce Matrina. Nutno říci, že vidím dobře a nic nedělám jen tak, myslím si, že ….jak to napsat….. Čas od času jsem reagoval na články v BL, jmenovitě bylo mé oblíbené téma“xenofobie a rasismus“. Ti lidé odepsali, psali… Číst vice »

JK
JK
19. 7. 2015 15:56

Také se mi hnusí syntetická, uniformní, na hlavu postavená virtuální realita, kterou normalizačně a velice cíleně šíří prorežimní masmédia. Také mě mrzí množství lidí, kteří se děsí surové reality spojené s červenou pilulkou a bez zaváhání sahají po modré( https://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM ), vedoucí pomalu, ale přesto na jatka. O jejich vědomí jsou oslabováni ti, kteří se rozhodnou pro červenou a aspoň se pokouší o změnu směru. Vyloženě mi však vadí lidé, kteří se navíc pokouší pod různými maskami a různě podlými způsoby nabourávat odhodlání nekonformistů a strhávat je s sebou. Myslím že je to právě případ nicku vitta a možná i… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 16:02

Mám podobný názor, Mirrore, ale jelikož se známe, tak to zřejmě o sobě víme. U těch BL jen nevím, jestli byly infiltrovány časem, nebo jestli se už infiltrované vytvořily. V současné době si tam dali dostaveníčko vyžírači různých dotací..a ještě si u toho hrají na alternativu. Někdo se tady ptal, jestli jsem přemýšlel o tom, proč jsou tam texty pí. Švihlíkové. Inu, přemýšlel, zřejmě je to proto, aby to čtenáře podvědomě utvrzovalo v tom, že BL ještě mají svou kvalitu. Samozřejmě se lze zamyslet i nad tím, proč tam pí. Švihlíková píše, když by měla vědět, čemu slouží. Buď to… Číst vice »

vittta
vittta
19. 7. 2015 16:15

JK, vy se mnou nemluvíte? Že píšete o mně, místo se mnou. Jsme v Česku,..a to kdybyste věděl, kolik mi za to platí, to byste teprve zíral. Ale musím smutně konstatovat, že ani vy jste to moc nepochopil. Váš text mi připoměl scény na pravicových blozích, kdy na každého, kdo si dovolil s něčím nesouhlasit, vrhlo se stádo modrých myslitelů a nadali mu do komunistů a bolševiků a posílali ho do KLDR či na Kubu. Jsem překvapen, že je to tady v podstatě stejné, no ale budiž vám to přáno, třeba budu jednou zabanován ne za neloajalitu, ale za rozvracení… Číst vice »

Alena
Alena
19. 7. 2015 16:50

pan- paní vitta má pravdu v jednom: čím jsou nekvalitnější hlavní média, tím je úměrně k tomu nekvalitní alternativa, protože pak stačí, aby byla pouze názorově, ne kvalitativně odlišná. Dále má pravdu v tom, že my češi se opravdu vidíme ve špatném světle. Pokud sami sebou pohrdáme, těžko můžeme být vlastenci a těžko můžeme něčeho dosáhnout. Odpoledne jsem se chvíli koukala na slovenskou TV, dávali tam Proti všem ( oslava husitství a Žižky). Něco takového je v Česku automaticky autocenzurováno, neboť po odvysílání by se okamžitě zvedla vlna kritiky, že ti husiti byli vlastně teroristé, heretici, a podobně. S alternativními… Číst vice »

mirror
mirror
19. 7. 2015 17:10

Važme si toho, že se tady můžeme svěřit se svými názory. Komentáře nevkládají mladí jelimánci, ale lidé starší s názory plynoucími z jejich životních zkušeností, které nemusí být nutně totožné. Tady nejde ideje a přesvědčení někomu vnucovat, ale vzájemně si je vyměňovat pro pochopení toho, jak se lidé na levici chovají. Vůbec nejhorší je nálepkovat a hodnotit, co je dobré a co je špatné myšlení.

vittta
vittta
19. 7. 2015 20:26

Já si toho vážím, Mirrore, ale tady jsem levicí dost zklamán.
Já jsem poslední dobou levicí celkově dost zklamán, však znáte, jak to vidím.
Žádná levice není, jsou jen neolevičáci, kteří díky péči o barevné, homosexuály a dětská práva a kdovícovšechno nemají na levicovou činnost čas.
No….ale já je vždycky musím trošku nakopat, aby věděli, s kým mají tu čest, protože jinak mě budou vysvětlovat, že voda teče dolů a teplý vzduch stoupá nahoru.
Tihle se se mnou ovšem…bavit odmítli, což je podle mě především jejich vizitka.

vittta
vittta
19. 7. 2015 20:28

Aleno, kdyby se alternativa dokázala spojit….nebo alespoň tolerovat…
Jenže „zlatý voči“, jsou jak kočky v pytli.
K velkému pobavení těch, kteří (možná) odkudsi za oponou řídí svět, i když…já tomuhle moc nevěřím.

mirror
mirror
19. 7. 2015 20:48

vittta napsal
Já si toho vážím, Mirrore, ale tady jsem levicí dost zklamán.

vittta
Tady chodí velmi málo lidí, to není žádný reprezentativní vzorek společnosti. Neolevičáky zkrátka nevolte. Nikdo vám nebude vést ruku za plentou při volbách, nenechte se svést, i kdyby vám servírovali Karla Gotta. Velkým poučením byla přímá volba prezidenta. Odkopali se.

vittta
vittta
19. 7. 2015 20:52

Kdo je má ale poznat, Mirrore?
Víte, že volím KSČM a zatím mě nezklamala, ale ani nenadchla.
Jenže….ono není koho volit.
Já si ale myslím, že člověk by měl volit už proto, aby byl připraven volit, kdyby náhodou z čista jasna bylo koho volit.
A to se stát může, ní že ne.
Demokracie je největší síla mainsreamu, ale také jeho největší slabina.

mirror
mirror
19. 7. 2015 21:23

vittta napsal
Víte, že volím KSČM a zatím mě nezklamala, ale ani nenadchla.

Poraďte se doma s rodinou, koho volit. Nenechte se strhnout nikým, kdo vám nedá nic zadarmo. O tom, koho volíte, se nemluví.

hudryper
hudryper
19. 7. 2015 21:39

mirror napsal Vůbec nejhorší je nálepkovat a hodnotit, co je dobré a co je špatné myšlení. A co je toto ? : “ Velkým poučením byla přímá volba prezidenta. Odkopali se. “ Můžeš prosímtě uvést kdo se volbou Zemana a nevolbou Schwarzenberga odkopal ? Chápu Tvou notorickou kritiku české socdem. Je zkorumpovaná,ostatně jako všechny politické partaje ,co jich na světě je. Bohužel včetně KSČM,tedy jejího vedení. U ČSSD také hlavně vedení,u nich se ke koupeným politikům musí přidat aktivy krajských a nižších funkcionářů,které jsou “ u lizu“. S českou levicí se vypořádali naši zahraniční loutkovodiči elegantně před 20 léty tím,že… Číst vice »

vittta
vittta
20. 7. 2015 6:55

Hudrypere, podle mě se zabýváte věcmi malé důležitosti.
Jste obětí propagandy, protože vás mrzí, že je ČSSD je zkorumpovaná.
Inu, je, moc korumpuje, jenže ta zkorumpovanost je jen směšná banalita.
ČSSD, (i jiné partaje) je prázdná, bez ideálů, a co je hlavní, není to strana sociálně demokratická, i když se tak jmenuje.
ČSSD je neslaná, nemastná mainstremová strana,která má jediný cíl.
Získat u voleb svou cílovou skupinu, tedy dělníky, kteří se o politiku nezajímají.
Tím doplní mocenskou mozajku.
Nějaké sociální myšlenky?
Pche…jen pro barevné a minority, jen euromyšlenky, povolené a bohulibé.
Víc nic.

mirror
mirror
20. 7. 2015 12:27

hudryper napsal Můžeš prosímtě uvést kdo se volbou Zemana a nevolbou Schwarzenberga odkopal ? hudrypere, kdyby Zeman mlčel, zůstal by váženým prezidentem. Jenže on mluví. Chválí Švédsko a multikulti tam jaksi nevidí, je pln dychtivosti válčit s IS a chce do Jordánska poslat polní nemocnici, jenže nejsou lidi. Neuváženě spoléhá na podnikatelé a lupičské investory, kteří mají být pro nás spásou. Každý musí pamatovat, že před převratem jsme investovali ze svého a také zisk nám zůstal. Co nejrychleji by chtěl Zeman do chomoutu Eura. Do Ruska nemusel. Jít vyřizovat jakousi pohledávku v den velké vojenské přehlídky a tahat sebou letadlem… Číst vice »

vittta
vittta
20. 7. 2015 12:52

Tedy Mirrore, fakt je ten, že Zeman má určité úlety. Ale…od Eura už couvá a co se kolonistů týká, mluvil i o armádě. Zeman je člověk, který umí změnit názor na základě aktuálního dění. Nikdo ovšem není dokonalý a Zeman vskutku přímo prosazoval výprodej republiky cizákům. Jenže!!! Tady nešlo o Zemana jako o Zemana. Šlo o to, aby nebyl zvolen cizák, sudeťák a nepřítel Čechů č.1. Klika, kterou tento politováníhodný člověk zaštiťoval má také k nějaké partě národní záchrany na míle daleko. Takže Zeman byla volba jediná. Osobně jsem s ním v podstatě spokojen, rozhodně jsem si mysel, že to… Číst vice »

Sio
Sio
20. 7. 2015 15:01

Zkorumpované a hlavně ideově vyprázdněné jsou všechny strany napříč politickým spektrem. Žádná moc dělníků neexistuje.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
20. 7. 2015 18:34

Co tak se vrátit k tématu článku? O Zemanovi se tu už napsalo, o korupci stran také… problémy nezávislých webů jako skutečných alternativ ale ani Zeman, ani strany nevyřeší…

vittta
vittta
20. 7. 2015 19:04

Skutečných alternativ….
To je konkrétně co, ta „skutečná alternativa“?
Jaké má znaky?
Třeba si vybírat přispěvatele, aby to byli ti správní?
Nebo povoluje psát názory jen vybuzerovaně přihlášeným?
Tohle totiž alternativní“ weby dělají až moc často.
Nebo jsou to ty weby, které vedou zasloužilí odbojáři, tak zasloužilí, že se jen tak s někým nebaví?

dixi
20. 7. 2015 19:20

Vitto, neustále kladete otázky, není v silách nikohotady vám na tu poustu otázek odpovědět, začněte číst, od toho veby i odkazy na nich jsou. I na Janice to bylo stejné. Ostatní už dávno OM četli i E-republiku, vy jste neustále bojoval s Britskými listy. Když s vámi někdo nesouhlasí, berete to příliš osobně a kopete kolem sebe.Nic ve zlém, obviňujete ostatní, že nečtou, co napíšete, čtou, ale není možné vás uspokojit. Sám jste napsal, že se s vámi všude hádají, čím to asi je ?