Hnutí Duha: Konzervativní Mezinárodní energetická agentura letos přichází se scénářem k naplnění Pařížské klimatické dohody

Nová výroční zpráva zdůrazňuje globální růst OZE

Tisková zpráva Hnutí DUHA 

úterý 14. listopadu 2017

Mezinárodní energetická agentura (IEA) právě v Londýně zveřejnila svoji každoroční vlajkovou publikaci World Energy Outlook 2017 (WEO 2017), která poskytuje ucelený zdroj informací o stavu globální energetiky a odhad jejího vývoje do roku 2040 [1]. Letos vychází WEO 2017 v době probíhající konference OSN o ochraně klimatu v Bonnu, která řeší mimo jiné jak změnit energetiku tak, aby nadále nepřispívala ke změně klimatu.

IEA je považována za velmi konzervativní instituci. Přesto letos poprvé přišla se scénářem zaměřeným na naplnění Pařížské klimatické dohody, zajištění přístupu chudých obyvatel planety k elektřině a čistým zdrojům energie na vaření i na radikální zlepšení kvality ovzduší. Například pro rok 2040 scénář počítá s více než desetinásobným globálním výkonem solárních fotovoltaických elektráren proti dnešku.

Hlavním bodem scénáře je úplné ukončení výroby elektřiny z fosilních paliv do roku 2040 (nahrazené zejména obnovitelnými zdroji a snižováním plýtvání) a rychlý nástup elektromobilů. IEA předpokládá i využití jaderné energetiky a také v omezeném rozsahu ukládání oxidu uhličitého do horninového prostředí (například do prostor po vytěženém zemním plynu). IEA však nevyužívá progresivnější energetické modely, které ukazují, že obnovitelné zdroje zvládnou pokrýt kompletní poptávku po elektřině [2].

Hnutí DUHA upozorňuje, že odhady rozvoje obnovitelných zdrojů ze strany konzervativních institucí v praxi podstatně zaostávají za realitou. Například americká vláda podcenila v roce 2006 růst fotovoltaiky do roku 2016 o 4 813 procent a růst větrné energetiky o 361 procent. Naopak přehnala o 45 procent odhad kolik se v současnosti vyrobí energie z uhlí [3].

IEA přináší tradiční přehled globálního stavu a trendů energetiky. Hlavní závěry letošní zprávy jsou tyto:
●    Probíhá rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, v roce 2016 rostla ze všech zdrojů globálně nejvíce fotovoltaika, od roku 2010 spadla cena fotovoltaických panelů o 70 %, větrných turbín o 25 % a baterií pro ukládání elektřiny o 40 %.
●    Roste elektrifikace na planetě. V roce 2016 se výdaje za elektřinu vyrovnaly výdajům za ropu.
●    Čína přestupuje na ekonomiku orientovanou více na služby a energetický čistší energetický mix se snižujícím se podílem fosilních paliv [4].
●    Spojené státy se nadále čím dál více orientují na vývoz zemního plynu, energetická náročnost americké ekonomiky rychle klesá.

Odhady vývoje energetiky ze strany IEA (například to, že sice porostou obnovitelné zdroje, ale i využívání zemního plynu a částečně také ropy a dokonce i nové uhelné zdroje) ukazují, že státy mají stále zcela nedostatečné zákony a nepřijaly dostatečně účinná řešení pro snižování emisí skleníkových plynů a znečištění. Je to i tím, že státy stále stovkami miliard veřejných financí podporují fosilní paliva. Tuto praxi právě IEA opakovaně kritizuje a doporučuje naopak podporovat obnovitelné zdroje [5].

Právě ČR je příkladem země, kde stále chybí rozumná podpora obnovitelných zdrojů a zbytečně běží zastaralé a velmi neefektivní uhelné elektrárny, vyrábějící elektřinu na vývoz. Vypouštíme asi jedenáct tun oxidu uhličitého na osobu za rok, průměr EU je sedm tun [6]. Přetrvávající praxe topení hnědým uhlím v českých domácnostech připomíná spíš rozvojové země (kde se využívají různá nekvalitní fosilní paliva) a má také podobně negativní dopady na zdraví lidí.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: 
“Energetika je opravdu na zásadním rozcestí. Už i konzervativní Mezinárodní energetická agentura přichází se scénářem globální energetiky, který je založený na rychlém rozvoji obnovitelných zdrojů a elektromobility. Avšak výhled světové energetiky zároveň ukazuje, že řešení, která státy přijaly, jsou stále zoufale slabá, aby zajistila dostatečný pokles emisí skleníkových plynů. Česká republika je ukázkovým příkladem země, která zatím zdaleka nevyužívá potenciál čistých domácích obnovitelných zdrojů a menšího plýtvání energií.”

Poznámky:

[1] http://www.iea.org/weo2017/

[2] Simulation brings global 100% renewable electricity system alive for the first time, Laapenranta University of Technology, https://www.lut.fi/web/en/news/-/asset_publisher/lGh4SAywhcPu/content/simulation-brings-global-100-renewable-electricity-system-alive-for-the-first-time

[3] https://www.euro.cz/byznys/americka-vlada-se-sekla-v-odhadu-rustu-solarnich-elektraren-o-4-813-procent-1378949

[4] Podle aktuálních odhadů v roce 2017 po třech letech stagnace emisí Čína emise zvýší a tím způsobí globální růst emisí. Zároveň však letošní rozhodnutí o zastavení desítek projektů nových uhelných elektráren a masivních investicích do obnovitelných zdrojů slibují skutečný začátek poklesu emisí i v Číně.

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-energeticka-agentura-je-treba-odstranit-fosilni-dotace-podporovat-obnovitelne

[6] Data za rok 2015, viz http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts_pc1990-2015
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments