Hnutí Duha: Lesy ČR chtějí provádět v chráněných lesích Jeseníků zakázanou intenzivní holosečnou těžbu

Tisková zpráva Hnutí DUHA

pátek 26. července 2019

Státní podnik Lesy ČR žádá o povolení k plošnému vykácení cenných lesů v prvních a druhých zónách CHKO Jeseníky, tedy v jejich nejcennějších částech. Chce chráněné pohoří Hrubého Jeseníku proměnit v oholené kopce stejně, jako se to už stalo v hospodářských lesích v podhůří v Nízkém Jeseníku. O stejné povolení usilují i správci tamějších církevních lesů. Jeseníkům tak akutně hrozí podobná devastace, k jaké už došlo např. v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala v Libereckém kraji [1] a která vyvolala velký zájem médií i zásah Ministerstva životního prostředí.

Z milionů stromů v hospodářských lesích mimo chráněné oblasti po celé republice přitom vylétává kůrovec a napadá další miliony smrků. Lesníci tomu nedokážou včasným odstraněním aktivních kůrovcových stromů zabránit. Kůrovec z hospodářských lesů v Jeseníkách i jinde napadá ostrovy cenné chráněné přírody, nikoli naopak. Ekologové proto upozorňují na nesmyslnost kácení v cenných chráněných územích a udělování výjimek ze zákona o ochraně přírody.

Lesy ČR zaslaly Správě CHKO Jeseníky žádosti o povolení výjimek ze zákonného zákazu intenzivní holosečné těžby na deseti místech v prvních a druhých zónách CHKO [2], včetně evropsky chráněných lokalit. Stejnou žádost podaly také Biskupské lesy ostravsko-opavské diecéze i Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Hnutí DUHA varuje, že kdyby Správa CHKO Jeseníky žádostem vyhověla a umožnila kácení všech kůrovcem napadených stromů, tak se hory změní v pusté holiny a dojde ke zničení lesů, lesní půdy, vodních zdrojů i přírodní rozmanitosti. Hrozí zničení vzácných lokalit, které obývají ohrožené druhy rostlin a živočichů jako sokol stěhovavý, jeřábek lesní, puštík bělavý, datlík tříprstý, střevlík hrbolatý a další [3].

Hnutí DUHA bude ve správních řízeních požadovat [4], aby se v případě plošné kalamity v nejcennějších prvních zónách a přirozených smrčinách vůbec nekácelo. Ve druhých zónách lze podle Hnutí DUHA připustit těžbu pouze do té míry, aby nevznikly holiny. Znamená to ponechat nejméně třetinu stromů stát kvůli zachování lesního prostředí a částečnému zastínění půdy i tlejícího dřeva. Právě lesní půda trpí holosečemi nejvíc. Dochází k její degradaci, odplavení živin a ztrátě schopnosti zadržovat vodu. Hnutí DUHA bude také požadovat vypracování nezávislého odborného posudku k určení rozsahu, v jakém lze případné zásahy provádět, aniž by došlo k ohrožení evropsky chráněných lokalit a druhů.

Ekologická organizace také upozornila na vypočítavost státního podniku Lesy ČR. Lesníci v žádném případě nedokážou zajistit těžbu všech napadených stromů v postižených oblastech. Nemají k tomu dost pracovníků ani techniky. Někteří vlastníci netěží napadené smrky také proto, že je pro ně odstranění kůrovcových stromů ekonomicky nevýhodné. Výrazný pokles výkupní ceny dřeva jim často nezaplatí ani náklady na těžbu, dopravu a obnovu porostů. Namísto toho, aby lesníci soustředili všechny dostupné kapacity k zabránění postupu kalamity v hospodářských lesích mimo chráněná území a tam, kde to má ještě smysl, se však Lesy ČR společně s některými církevními lesy rozhodly požadovat masivní plošnou těžbu v prvních a druhých zónách CHKO Jeseníky, kde je destruktivní těžba zákonem o ochraně přírody zakázaná. Výjimku ze zákazu může povolit státní Agentura ochrany přírody a krajiny, resp. její místní pracoviště Správa CHKO Jeseníky.

Agentura se však obává výjimky ze zákona neudělit, protože by podle nelogických, absurdních pravidel musela vlastníkům (a dokonce i státním lesům) vyplatit ze státního rozpočtu „újmu“ za omezení těžby. Tato újma ve skutečnosti neexistuje – ochrana lesa, lesní půdy, vody a biodiverzity má podstatně větší hodnotu než vykácené dřevo a vzniklá holina. Navíc výše této „újmy“ neodráží skutečnou tržní cenu dřeva, ale cenu stanovenou vyhláškou [5]. Vyhláška však nezohledňuje reálný, několikanásobný propad ceny dřeva. Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené úřady ochrany přírody raději povolují destruktivní kácení před vyplácením „kompenzací“, které by jen přelily peníze z rezortu MŽP do státního podniku Lesy ČR – a na něž nemá Agentura ochrany přírody dost prostředků.

Dokladem tohoto přístupu MŽP vedoucího k nesmyslnému ničení cenné přírody je i vydané metodické doporučení k postupu asanace kůrovcem napadených porostů v CHKO a maloplošných zvláště chráněných územích, které umožňuje Správě CHKO Jeseníky udělit výjimky k rozsáhlým holosečným těžbám [6] i v prvních a druhých zónách. Na nesmyslné přelévání peněz mezi státními organizacemi upozornili předminulý týden v Poslanecké sněmovně poslankyně Eva Fialová a poslanec Jan Schiller (oba ANO).

Pokud církevní a státní lesy výjimky nedostanou nebo Správa CHKO Jeseníky stanoví omezení k těžbě, budou požadovat proplacení vzniklé „újmy”. Získají tak bez práce výrazně vyšší částku, než na kterou by si přišly při těžbě samotné. Budou-li jim výjimky uděleny, získají přístup k rozsáhlým chráněným porostům, ve kterých použití harvestorů a jiné těžké techniky výrazně sníží náklady a přitom vážně poškodí chráněnou přírodu.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je jen letos ohrožena polovina smrkových lesů [7]. Podle jeho dalšího vyjádření má být letos kalamitou postiženo 30-50 milionů kubíků dřeva, tedy 1200-1800 km2 lesa. Tato rozloha na svém dolním rozpětí odpovídá území průměrného českého okresu či 181 000 fotbalových hřišť. Průměrná rychlost rozpadu českých lesů tedy bude letos zřejmě činit nejméně ekvivalent jednoho fotbalového hřiště každé tři minuty [8].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: „Vlastníci, kteří nestíhají kácet kůrovcové stromy v hospodářských lesích, žádají o výjimky k povolení plošné těžby i v chráněných územích, aby od státní ochrany přírody mohli inkasovat peníze za případná omezení těžby. Státní i církevní lesy by přitom měly jít příkladem ostatním vlastníkům a respektovat zákon o ochraně přírody, který intenzivní plošnou těžbu v chráněných územích zakazuje. Jestli jim Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky kácení povolí, tak do chráněných hor Jeseníků vjedou harvestory a zbydou po nich jen holé kopce.”

Poznámky:

[1] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/clanky/masivni-tezba-dreva-nici-nejprisneji-chranenou-rezervaci-v-machove-kraji-se-souhlasem

[2] Zákon č. 114/1992 Sb.§26 odst. 3 písm. a): Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu.

[3] seznam druhů uveden v Příloze 6 Metodického doporučení (https://www.mzp.cz/cz/asanace_kurovce_doporuceni)

[4] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/07/hnutiduha_ochrana-prirody-a-kurovcova-kalamita.pdf

[5] Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření a vyhláška č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

[6] https://www.mzp.cz/cz/asanace_kurovce_doporuceni

[7] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-brabce-muze-byt-letos-napadeno-kurovcem-500-000-ha-smrkovych-lesu

[8]  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/brabec-kurovcova-kalamita-bude-pokracovat-tezba-se-zdvojnasobi/1724325

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
27. 7. 2019 17:57

To je téma pro Martina nebo Aleše, takže mám jen pár lesnických nejasností … – V 30. letech byly naše hraniční kopce značně holejší – viz staré fotografie a mapy a žilo vvtěchto oblastech 3-4x tolik lidí než v 60. -70. letech (po odsunu a nedostatečném dosídlení). Přesto se tato pole a pastviny znovu „za komunistů“ obnovily v lesy. Příkladem může být (nejen) hřeben Orlických hor. – Za mládí pamatuji, že nejpostiženější moravské hory byly MS Beskydy a Jeseníky proti nim byly nádherné a hluboké. Dnes je to naopak. – Od sametu je letos 30 roků a za tu dobu… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
27. 7. 2019 20:11

Gatto zdravím Vás. S tím „psem zakopaným jinde“ máte v podstatě pravdu. Klíč bude v hospodaření s vegetací a energiemi ze Slunce přeměňovanými v teplo. Viz pan Pokorný a spol, ovšem v oblasti lesů mám sám maličko odlišný pohled na některá řešení. Smrk ztepilý se bohužel dostal mimo své eko-optimum. Ovšem vždy se nezasahovat nemůže, proto jsme např. my s určitým kácením souhlasili (za naše malé sdružení i v okraji rezervace). S dalšími nesouhlasícím – kteří naopak rozhodnutí o kácení v okrajové zóně NPR Rejvíz napadli (4 odvolání) mám nyní problém. Lesům ČR se spolu s církvemi (Arcibiskupské lesy a… Číst vice »

Gatta
Gatta
27. 7. 2019 20:39

Re Martin – nejsem lesák ani odborník na kůrovce, ale všiml jsem si, že třeba NP České švýcarslo staré stromy často ani nejde z mís logistiky odstranit a tak zůstávají stát a pak ležet. Ale tam jsou jiné podmínky – rychle vysychající horní prošiny a pískovcová skaliska a mezi nimi většinu roku vlhká stinná údolí. A také tam usilovně upravují skladbu lesů – místo části smrků jedle a pochopitelně listnáče. A pronásledují zavlečenou douglasku … Nicméně musím opakovat otázku: „Jak je možné, že po odsíření a po 30 letech se stav deštivých pošmourných Jeseníků tak zhoršil – když jindy i… Číst vice »

PPK
PPK
27. 7. 2019 22:09

Odborníci z Wikipedie píší: „Lýkožrout má v lesním ekosystému významnou funkci. Patří ke druhům, které zajišťují omlazení lesa a jeho dobrý zdravotní stav, protože mimo období kalamit napadá jen staré, slabé a nemocné stromy.“ Takže, když se bude kácet, tak utrpí vlastník země, čili stát a jeho příroda. Když se kácet nebude, tak utrpí „škodu“ v dřevo-byznysu soukromí vlastníci lesů a vlastník země stát jim tu „škodu“ z našich daní zaplatí, protože v kapitalismu je soukromé vlastnictví posvátné a požívá ochrany zákona. A stát si k tomu všemu ještě navíc každoročními dotacemi platí kritiky z Duhy za neschopnost svého systémového… Číst vice »

Irena
29. 7. 2019 6:33

https://www.youtube.com/watch?v=UT1vo1qra2U Zajímavé od 3:33 min, podotýkám, že se jednalo o součást semináře Studená jaderná fúze a kulový blesk. Magnetický motor, který vymyslel Andrej Sloboďan již není ve fázi výzkumu či experimentu. V Jižní Korei je již postavena fabrika na jeho výrobu a prý se staví další dvě. Získává energii z okolního prostředí, dle videa zařízení asi 75 cm délka, 70 cm výška, cena 15 tis. dolarů a dá se k němu připojit jakýkoliv spotřebič, pračka, televize, žárovky… a to všechno funguje, dokud to zase neodpojíte. Záruku to má 20 let. Zde video přímo od Andreje Sloboďana i s překladem do… Číst vice »