Právo lidí na vodu v Ústavě je jen jeden z 10 kroků nutných pro vrácení priorit lidí a státu do správy vody

Přichází návrhy politiků upravit Ústavu ČR a tím „chránit vodu“, což vítáme, ale po Parlamentu ČR požaduje Nadační fond PRAVDA O VODĚ nebo jeho zakladatelé toto (a mnohem více) léta.

Pokud nemá jít o krok k o(h)loupení voličů a jde o krok koncepční, pak na ústavu musí navázat dalších 9 kroků, které jsme politikům ukázali jako cestu k nápravě v petici VODA JE ŽIVOT. Nikde je ale v prohlášení stran a hnutí nevidíme.

Je proto třeba obezřetnosti. Pokud na krok s ústavou nenaváže dalších 9 kroků, pak jde jen o volební hesla a prospěch stran!

Jen úprava Ústavy ČR totiž nenapravuje hanebný systém dolování zisků a renty z vody v ČR. Žádné ústavní právo nezajistí odsun soukromých firem a Trautenberků ze správy monopolu vody a nevrací do správy vody zájmy lidí, státu a přírody.

K řešení problému s vodou je třeba stovek miliard, které vždy nakonec zaplatí občané. Pouhá úprava ústavy nevrací naše peníze, které platíme za vodu, zpět do vodárenského odvětví a tím do řešení sucha a čistoty vody, protože neruší hanebný systém, kdy miliardy z vody tečou do zahraničí nákladově i ve formě zisků.

K pochopení, co je komplexní řešení, je navíc třeba znát odpověď na řadu zásadních otázek:

  • Čí priority jsou naplňovány posledních 30 ve správě vody? Priority soukromé, nebo priority občanů, státu a přírody?
    Je prioritou vodárenského odvětví podnikání za účelem dosažení zisku, nebo řešení sucha, čistota vody či zadržení vody v krajině?
  • Kdo má v rukou peněžní toky z vodného a stočného a zisky z vody, soukromý nebo veřejný sektor? S tím souvisí důvěra občanů k voleným zástupcům.
  • Co politici hlásají a co skutečně dělají? Proč zde není soulad?
  • Kdo vyvedl správu vody a peněžní toky z vody ve více než v polovině ČR do rukou koncernů? Vypořádalo se vedení politických stran s kolaboranty z vlastních řad?
  • Přijaly strany odpovědnost za „zvací dopisy“, tedy pochybná poptávková řízení, jejichž smysl byl stejný jako smysl zvacího dopisu z roku 1968, kterým Indra, Kolder, Švestka, Kapek a Biľak zvali internacionální pomoc z Východu?
  • Vypořádaly se strany s novodobými „Biľaky“, kteří asistovali protiprávnímu komplotu vedoucí k ztrátě suverenity státu a vlivu veřejného sektoru na správu monopolu vody v řadě regionů ČR?
  • Jaké právní kroky realizovaly strany při obraně vodáren za posledních 30 let při obraně vody před kobercovým náletem koncernů na městské vodárny?
  • Kolikrát se ti, co dnes údajně hájí zájmy lidí, obrátili na soudy, když koncerny protiprávně ovládly městské vodárny a z nich poté ve spolupráci s „politiky“ vykuchali vše, co generuje zisky, tedy zdroje, které potřebujeme k řešení sucha?

Pro vrácení zájmů a priorit lidí, státu a přírody do správy vody je potřeba udělat společně 10 kroků. Zajímá vás, jaké jsme všem politikům v Parlamentu ČR osobně navrhli pro vrácení priorit lidí a státu do správy vody v ČR?

Pak se podívejte na Pravdu o vodě.

Přejít do diskuze k článku 4 komentáře